Tietoa päätöstesi tueksi / Tekniikan tason kartoitukset (Prior Art Search)

Tekniikan tason kartoitukset (Prior Art Search)

Tekniikan tason selvitys kartoittaa patenttitietokantojen avulla keksintösi aihealueella olevia ennestään tunnettuja ratkaisuja. Tulosten perusteella voimme kartoittaa keksintösi suojausmahdollisuuksia ja toiminnanvapausriskejä. 

Tekniikan tason selvityksellä saat ideoita innovaatioiden tuottamiseen tai keksinnön jalostamiseen. Saat kattavan kuvan keksintösi aihealueella olevista tunnetuista ratkaisuista, ja mitä kilpailevat yritykset ovat pyrkineet suojamaan keksintösi aihealuella. Tietoa voit hyödyntää innovoinnissa, keksintösi suojaamisen arvioinnissa tai toimintavapausriskien kartoittamisessa. Tekniikan tason kartoitus voidaan suorittaa jo ennen kuin tiedetään millaiseksi keksintö lopulta muotoutuu eli, kun keksintö on vielä idea-asteella.

 

Ota yhteyttä

Hinta

Alkaen 1 500 € (+alv)

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Keksinnön määrittäminen

Käymme yhdessä läpi selvityksen kohteena olevan keksinnön suullisesti, kirjallisesti tai kuvien avulla. Tämän pohjalta määrittelemme keksintösi keskeisimmät piirteet, jotka selvityksessä tehtävässä patenttitietokantahaussa tulee ottaa huomioon.

2. Tietokantahaut ja tulosten analysointi

Luomme keksinnön keskeisimpien piirteiden pohjalta hakuprofiilin, jonka avulla suoritamme patenttitietokantahaun. Analysoimme löytyneen hakujoukon suhteessa keksintöönne.

3. Raportointi ja toimenpidesuositus

Laadimme raportin, jossa listaamme ja analysoimme löytyneestä tulosjoukosta keksintöäsi lähimmäksi tulevat julkaisut suhteessa omaan keksintöösi. Annamme ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Voimme pitää myös palaverin, jossa käymme selvityksen tulokset yhdessä läpi.

Ota yhteyttä

Parhaat asiantuntijamme käytettävissäsi

Kaikki asiantuntijamme

Tekniikan tason selvitys antaa tärkeää tietoa siitä, mitä muut tekevät oman teknologiasi alueella. Tämä tieto voi vaikuttaa keskeisesti asiakkaan strategisiin päätöksiin. 

Pekka Ristikaarto, Patent Agent

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!