Patentoinnin vaihtoehdot

Mikä patentointipolku on sopivin?

Mikä on patentti?

Patentilla voit suojata tuotteen, laitteen tai menetelmän ja saat määräaikaisen, maakohtaisen yksinoikeuden keksintöösi. Keksinnön on oltava julkistamaton, teollisesti käyttökelpoinen ja erottauduttava olennaisesti jo tunnetuista ratkaisuista.

Patentti merkitsee kielto-oikeutta, jonka avulla voit kieltää kilpailijoilta saman ratkaisun käytön. Toisaalta patentti mahdollistaa tuotekehitystuloksen tai sen käyttöoikeuden myynnin esimerkiksi lisensoimalla. Hankkimalla omia patentteja saat myös mahdollisuuden turvata toimintavapauttasi tekemällä ristiinlisensointisopimuksia kilpailijoidesi kanssa. Usein jo pelkkä patenttihakemuksen vireilläolo (”patent pending”) hidastaa kilpailijoiden markkinoille tuloa antaen sinulle etulyöntiaseman.

Näin hyödyt patenteista

  • Saat suojauksen tuotteelle, laitteelle tai menetelmälle.
  • Saat määräaikaisen, maakohtaisen yksinoikeuden keksintöösi.
  • Saat kielto-oikeuden, jolla kiellät kilpailijoiltasi saman ratkaisun käytön.
  • Mahdollisuuden myydä tuotekehityksesi tuloksen tai sen käyttöoikeuden.

Patenttihaun vaihtoehdot

Kansalliset patentit
Kansallinen patentti johtaa patenttiin ainoastaan kohdemaassa. Esimerkiksi Suomessa jätetty kansallinen patenttihakemus voi johtaa patenttiin ainoastaan Suomessa. Ensimmäisen patenttihakemuksen jättäminen Suomeen antaa usein arvokasta lisäaikaa miettiä kansainvälistä suojausta ja maavalintoja. Siksi on usein myös perusteltua, että ensimmäinen keksintöä koskeva hakemus jätetään Suomeen myös siinä tapauksessa, että patenttisuojaa on tarkoitus laajentaa koskemaan muita maita. Jos toimialasi päämarkkinat ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa, voi olla harkinnan arvoista jättää jo ensimmäinen hakemus suoraan USA:n patenttivirastoon.

Eurooppapatentit
Eurooppapatenttia haetaan keskitetysti yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta (EPO). Eurooppapatentilla hakija saavuttaa yhtenäisen suojapiirin yhdellä hakemuksella useassa Euroopan maassa. Suorilla kansallisilla hakemuksilla saman saavuttaminen on työläämpää ja todennäköisesti kalliimpaa. Kun EPO on myöntänyt patentin, se on patentin voimaansaattamiseksi vielä rekisteröitävä Euroopan patenttisopimuksen (EPC) jäsen- ja liitännäisvaltioissa. Eurooppapatentti on voimassa vain niissä maissa, joissa se on rekisteröity. Rekisteröidyt patentit katsotaan kansallisiksi patenteiksi ja ne on pidettävä voimassa kussakin maassa erikseen.

Kansainväliset PCT-hakemukset
PCT-hakemus toimii harkinta-aikaa antavana kansainvälisen patentoinnin käynnistysvaiheena sekä mahdollisuuden optimoida välipäätöskustannuksia. Itse PCT-hakemus ei johda patenttiin eikä sillä saa patenttisuojaa. Se antaa option jättää kansallisia tai alueellisia patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksia PCT-järjestelmässä mukana oleviin maihin tai Euroopan patenttivirastoon. Patenttiyhteistyösopimus (PCT, Patent Cooperation Treaty) kattaa lähes kaikki maat, joilla on taloudellista merkitystä patentinhakijalle (yli 150 jäsenvaltiota).

Ota yhteyttä