Tavaramerkit  ⋅   Lakipalvelut  ⋅   Referenssit

Historiallinen voitto EU-tuomioistuimessa tuoteväärennösten vastaisessa taistelussa

11.05.2020
Takaisin
Kolster on edustanut menestyksellisesti saksalaista kuulalaakerien valmistajaa, Schaeffler Technologiesia Euroopan unionin tuomioistuimessa tuoteväärennöksiä koskevassa riita-asiassa. Tuore ennakkoratkaisu vahvistaa kaikkien tavaramerkinhaltijoiden ja alkuperäistuotteiden valmistajien asemaa.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut merkittävän päätöksen yksityisen ihmisen asemasta tuoteväärennösten kaupassa. Tapaus koskee saksalaisen kuulalaakerivalmistaja Schaeffler Technologiesin jo vuonna 2011 nostamaa vaatimusta tavaramerkkiloukkauksesta. Siinä Suomen kautta kulkeneessa väärennöskaupassa toimi välikätenä yksityinen ihminen. Hän sai palkkiona vain alkoholia ja tupakkaa – mutta rikkoi silti tavaramerkkioikeuksia.

Oikeustapausta ja sen voittoa voi pitää historiallisina, sillä tapaus on ensimmäinen tuoteväärennöksiä koskeva tavaramerkkiriita Suomessa, joka on saanut valitusluvan korkeimpaan oikeuteen asti ja edennyt EU-tuomioistuimeen. Korkein oikeus halusi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun EU-tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

Päätöksen mukaan myös yksityishenkilö, joka ei harjoita kaupallista toimintaa ammattimaisesti, syyllistyy tavaramerkin loukkaukseen vastaanottaessaan, luovuttaessaan tavaran jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen tai säilyttäessään tuoteväärennöksiä, joita ei ole tarkoitettu yksityiskäyttöön.

EUT:n tehtävänä on varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa ja että EU-maat ja sen oikeuslaitokset noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Vappuaattona saatu ennakkoratkaisu ohjaa paitsi lopullista korkeimman oikeuden tuomiota myöhemmin tänä vuonna, myös oikeuskäytäntöä kaikissa EU-maissa. Sen merkitys on siis erittäin laaja.

Yksityinen voi loukata tavaramerkkiä

EUT:n ennakkoratkaisu (C-772/18) ottaa kantaa siihen, minkälainen toiminta katsotaan vanhan EU-tavaramerkkidirektiivin 5. artiklan 1. kohdan (uuden direktiivin 10. artiklan 2. kohdan) tarkoittamaksi tavaramerkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa niin, että toiminnan voidaan katsoa loukkaavan toisen oikeutta tavaramerkkiin.

Tapaus koskee 150 kappaleen erää esimerkiksi moottoreissa, silloissa ja raitiovaunuissa käytettäviä INA-kuulalaakereita. Kolsterin asiantuntijoiden mukaan ratkaisevaa EUT:n päätöksessä oli se, että näitä tuoteväärennöksiä ei mitä ilmeisimmin ollut tarkoitettu yksityiseen käyttöön.

Tavaramerkin haltija voi siis vedota tavaramerkin tuottamiin yksinoikeuksiin silloinkin, kun loukkaukseen syyllistyy yksityishenkilö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa. Aiemmin direktiivin sanamuodon mukaan tavaramerkkioikeuksia loukkaava toiminta on ollut yksiselitteisen selvästi kiellettyä vain, jos loukkaaja on elinkeinoharjoittaja tai kaupallista toimintaa harjoittava yksityishenkilö.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen tuoteväärennösten toimitusketjussa mukana oleva yksityishenkilö voidaan Euroopan unionissa saattaa vastuuseen tavaramerkin loukkauksesta, vaikka hän ei itse harjoittaisi elinkeinotoimintaa.

Tuoteväärennöskauppa on yksi terroristi- ja muiden rikollisjärjestöjen pääasiallisista keinoista rahoittaa toimintaansa, ja Suomi on yksi tuoteväärennösten kauttakulkumaa Venäjälle.

Monivaiheinen matka Kiinasta Suomen kautta Venäjälle

Tapaus sai alkunsa, kun Suomen lentotulli pysäytti 150 kappaleen erän väärennettyjä INA-kuulalaakereita vuonna 2011.

Saksalainen INA-kuulalaakereiden valmistaja ja tavaramerkinhaltija halusi tullin pysäyttämät tuoteväärennökset tuhottaviksi, jotta ne eivät pääse vapaille markkinoille. Huonolaatuiset tuoteväärennökset voivat hajotessaan aiheuttaa vakavia omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Tulli vapautti kiellosta huolimatta tuoteväärennökset vastaanottajaksi merkitylle yksityishenkilölle, joka varastoi laakerit kotiinsa. Sieltä ne oli noudettu pienissä erissä ja kuljetettu edelleen Venäjälle. Välikätenä toiminut yksityishenkilö sai palkkioksi tupakkaa ja alkoholia.

Schaeffler Technologies vaati toimitusketjussa välikätenä toimineelle yksityishenkilölle rangaistusta teollisoikeusrikoksesta sekä tuomiota tavaramerkinloukkauksesta. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi rikossyytteen tahallisuuden puuttumiseen vedoten, mutta tuomitsi vastaajan tavaramerkinloukkauksesta huolimattomuuteen vedoten. Vastaaja valitti tavaramerkinloukkaustuomiosta hyvitys- ja vahingonkorvausten osalta hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden päätöksen.

Kolster haki asiakkaansa edustajana Helsingin hovioikeuden ratkaisusta toukokuussa 2016 valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Joulukuussa 2017 korkein oikeus myönsi valitusluvan. Asian käsittely jatkui korkeimmassa oikeudessa, kunnes vuoden 2018 lopulla korkein oikeus teki harvinaisen ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Ennakkoratkaisun saatuaan korkein oikeus antaa seuraavaksi tuomionsa hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksiin.

 

Ota yhteyttä

 

LUE LISÄÄ

Kolster Market Watch™ valvoo, ettei tavaramerkkiäsi loukata

Anti-counterfeiting in Finland: Cost-efficient civil claims

Näin viet tavaramerkkisi Kiinan markkinoille: tutustu säädöksiin ja päivitä IPR-strategiasi

Kolster China Desk™ auttaa Kiinaan lähtijää