Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit: loukkaus-, kielto- ja mitätöintikanteet

Keskity liiketoimintaasi – anna meidän hoitaa konfliktinhallinta

Immateriaalioikeuksien suojaaminen edellyttää yritykseltä investointeja. Tästä johtuen oikeuksia on yleensä perusteltua puolustaa. Toisaalta yrityksen on myös syytä varmistaa, ettei se loukkaa omalla toiminnallaan muiden oikeuksia.

Mikäli immateriaalioikeuksiin liittyviä ristiriitatilanteita syntyy, ne ovat useimmiten ratkaistavissa tehokkaasti neuvotteluin asiantuntijoidemme avulla. Joissain tilanteissa asia voi kuitenkin olla perusteltua ratkaista jopa oikeusteitse.

Mitä kannattaa huomioida konfliktitilanteissa?

 1. Mikä on konflikti ja mitä se voi tarkoittaa omalle yritykselleni?

Konflikti on yrityksen tavanomaisen liiketoiminnan ”häirikkö”  eli  häiriötekijä, joka voi pahimmillaan estää yrityksen koko liiketoiminnan. 

 1. Miten konflikteja voi välttää?

Liiketoiminta- ja etenkin kilpailijaympäristö kannattaa analysoida myös juridisesta näkökulmasta asiantuntijamme kanssa. Analyysin avulla voit varmistaa oman toimintavapautesi ja välttää loukkaamasta kilpailijan immateriaalioikeuksia.

Suosittelemme lisäksi, että liiketoimintaa tukevat sopimukset laaditaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja niitä päivitetään tarpeen vaatiessa myös immateriaalioikeuksia koskevien ehtojen osalta. Kokemuksemme mukaan näin toimimalla säästetään aikaa, rahaa ja resursseja. 

Mikäli konflikti on kuitenkin ehtinyt jo syntyä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme tilanteen arvioimiseksi. 

 1. Millaisia erilaisia konfliktityyppejä on olemassa?

 • Vastaanotat varoituskirjeen, jossa yrityksesi väitetään loukkaavan jonkun muun tahon tavaramerkkiä tai patenttia
 • Huomaat, että tavaramerkkiäsi tai patenttiasi hyödynnetään markkinoilla ilman lupaa
 • Osallistut yhteistyöhankkeisiin ja hankkeen tausta- ja tulosaineiston omistus- ja käyttöoikeudet ovat jääneet sopimatta
 • Havaitset kilpailijan tai entisen työntekijäsi hyödyntävän yrityksesi liikesalaisuuksia
 • Työntekijäsi on tehnyt työsuhdekeksinnön, mutta sen perusteella suoritettavasta korvauksesta ei päästä yhteisymmärrykseen
 1. Millaisia tuloksia Kolster on saanut konfliktiasioissa aikaan? 

Pyrimme aina asiakkaan liiketoimintaa tukeviin ratkaisuihin – myös konfliktitilanteissa. Olemme avustaneet asiakkaitamme esimerkiksi seuraavasti:

 • Olemme onnistuneet estämään konflikteja ja oikeudenkäyntejä
 • Olemme saavuttaneet kokonaisvaltaisen ratkaisun konfliktitilanteeseen, jossa asiakkaallamme oli vireillä oikeudenkäyntejä eri osapuolia vastaan eri maissa
 • Olemme rakentaneet yhdessä asiakkaidemme kanssa liiketoimintaa tukevan etenemisstrategian konfliktitilanteisiin
 • Olemme saaneet kiitosta oikeudenkäyntien hoitamisesta asiantuntevalla, tehokkaalla ja asiakkaan liiketoimintaa tukevalla tavalla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Arvioimme tilanteen ja löydämme tilanteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun.

Ota yhteyttä