Jussi Ilvonen

Jussi Ilvonen

IPR-osaaminen

  • Immateriaalioikeudet, erityisesti tekijänoikeus, mallioikeudet, tavaramerkit ja liikesalaisuudet
  • Luovan työn ja liiketoiminnan suojaaminen kilpailulta ja jäljittelyltä
  • IP:n strateginen hyödyntäminen kasvun työkaluna
  • Luovien alojen tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen
  • Luovien alojen yrittäjyys
  • Luovien alojen sopimukset ja neuvotteleminen
Ota yhteyttä