Skip to content

Kolsterin tietosuojalausunto

Kolster noudattaa henkilötietojen käsittelyssä äärimmäistä huolellisuutta. Luottamus asiakkaan ja Kolsterin välillä on yksi Kolsterin toiminnan kulmakivistä.