Skip to content

Kansainvälinen jo syntyessään

Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset asiakkaat ovat merkittävä osa Kolsterin historiaa.

Kolsterin perusti vuonna 1874 Saksasta Suomeen muuttanut insinööri Rudolf Kolster. Hänen kansainvälinen taustansa ja aktiivinen toimintansa asiakassuhteiden luomiseksi maamme rajojen ulkopuolella loivat pohjan Kolsterin kansainvälisyydelle. Rudolf aloitti toiminnan patenttiasiamiehenä Teknillisen korkeakoulun opettajantoimen ja insinööritoimiston ohella hoidettuna sivutyönä. Hän jätti ensimmäisen patenttihakemuksensa kahden englantilaisen teollisuusmiehen edustajana. Heidän keksintönsä liittyi puukuidun käsittelyyn paperinvalmistuksessa. Vanhat siteet entiseen kotimaahan Saksaan ja opettajan työssä luodut suhteet tuottivat vähitellen yhä enemmän toimeksiantoja ulkomailta.

Kolster on perheyritys viidennessä polvessa. Takana on 150 vuotta asiakastyötä teollisoikeuksien parissa kansainvälisten asiakkaiden IPR-kumppanina Euroopassa. Suomalaisten yritysten suojaustietoisuus ja -aktiivisuus alkoivat lisääntyä merkittävästi vasta Nokian nousun myötä 90-luvulle tultaessa. Kolster on toiminut vahvasti myös suomalaisten yritysten IPR-edunvalvojana 1980-luvulta lähtien. Kolster perusti ensimmäiset kotimaan aluetoimistot vuonna 1983 Ouluun ja 1987 Tampereelle, vuonna 1993 Vaasaan, 2001 Turkuun, 2006 Seinäjoelle ja 2017 Kuopioon.  

Pitkän toimintansa aikana Kolster on rakentanut ainutlaatuisen kansainvälisen verkoston, joka on kotimaisten asiakkaidemme hyödynnettävissä silloin kun tulee tarve saada paikallista, yksilöityä ja luotettavaa tietoa globaalilta IPR-kentältä. ”Silloin voimme kilauttaa kaverille vaikkapa USA:ssa tai Kiinassa.”

Rudolf Kolster
OTA YHTEYTTÄ

150 VUOTTA KOLSTERIA

1873

Hannoverin kuningaskunnasta Suomeen muuttanut Rudolf Kolster (1837–1901) toimii kahden englantilaisen keksijän patenttiasiamiehenä. Keksintö liittyy puukuidun käsittelyyn paperinvalmistuksessa ja sille myönnetään patentti seuraavana vuonna.

1897

Suomeen jätettyjen patenttihakemusten määrä alkaa kasvaa 1890-luvulla. Rudolf Kolster opastaa poikaansa Friedrich Kolsteria (1867–1929) toimiston johtotehtäviin, ja Kolsterin ilmoituksissa alkaa näkyä Friedrichin nimi.

1898

Kolster rekisteröi asiakkaalleen Suomen vanhimman voimassa olevan tavaramerkin. Kyseessä on tavaramerkki SINGER, joka tulee ompelukoneita valmistavan yhtiön The Singer Manufacturing Companyn (nykyisin The Singer Company Limited, S.a.r.l.) nimestä.

1908

Kolster hoitaa pietarsaarelaisen Ph. U Strengberg & Co Ab:n Saima-savukerasian tavaramerkin suojausta.

1901

Kolster viedään kaupparekisteriin 27.12.1901 nimellä Rud. Kolster Söner.

1914

Ensimmäisen maailmansodan syttyminen vuonna 1914 pysäyttää väliaikaisesti patentoinnin kasvun Suomessa. Tilanne alkaa muuttua parempaan sodan päättyessä 1918. Rud. Kolster Söneristä on tullut tunnettu teollisoikeuksien suojaukseen erikoistunut yritys.

1928

Friedrich Kolsterista tulee Patenttiasiamiesliiton ensimmäinen puheenjohtaja ja hänen vaimostaan Thyrasta (1875-1950) liiton sihteeri.

1929

Friedrich Kolster kuolee ollessaan työmatkalla Saksassa, ja testamentin myötä Thyra Kolster perii toimiston. Testamentti kieltää toimiston myymisen tai kiinnittämisen, sillä se halutaan pitää suvulla.

1936

O/Y Kolster A/B perustetaan vuonna 1936, ja Thyra Kolster jatkaa sen johtajana.

1939

Toisen maailmansodan puhjetessa patenttihakemusten määrä vähenee. Myöhemmässä vaiheessa sotaa määrä jälleen kasvaa. Kolster vastaa lähes kolmanneksesta viranomaisille jätetyistä hakemuksista.

1941

Jatkosodan aikaan Kolster maksaa työntekijöinä olleiden insinöörien ja juristin sotapalkkojen ja normaalipalkkojen eron.

1950

Thyra Kolster kuolee. Friedrichin veljenpoika Åke Kolster (1916–1980) perii yrityksen. Åke Kolster keskittyy tavaramerkkiasioihin ja Friedrichin toinen veljenpoika Arne Kolster (1907–1999) vastaa patenttiasioista.

1965

Neuvostoliitto allekirjoittaa Pariisin sopimuksen ja astuu kansainvälisen patenttijärjestelmän piiriin. Kolster hyödyntää Suomen maantieteellistä sijaintia ja erikoistuu Neuvostoliiton teollisoikeuskäytäntöihin. O/Y Kolster A/B kasvaa vahvasti 1960-luvulla.

1971

Mallisuojaa säätelevät lait astuvat voimaan Pohjoismaissa. Kolsterin ensimmäinen mallisuojahakemus koskee saunakiuasta. Leif Kolster alkaa hoitaa mallisuojaan liittyviä asioita. 

1972

Åke Kolsterin poika Björn Kolster liittyy yritykseen tavaramerkkiasiantuntijana vuonna 1972. Hän edustaa myös perheen neljättä polvea.

1981

Osakeyhtiölaki on uudistunut vuonna 1980. ja Kolster muuttaa yhtiöjärjestystään. Yrityksen virallinen nimi on Oy Kolster Ab. Björn Kolster valitaan hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi.

1983

Kolster laajentaa toimintaansa Suomessa Helsingin ulkopuolelle ja aloittaa säännöllisen neuvontapäivystyksen Oulun teknologiakeskuksen tiloissa.

Kiinan elinkeinoelämä on avautunut ulkomaisille yrityksille 80-luvun taitteessa, ja Kolster auttaa asiakkaitaan myös Kiinassa.

1987

Suomen sadastuhannes tavaramerkki, Sonaraid, rekisteröidään Kolsterin edustamana. Kolster avaa toimiston Tampereelle.

1992

Synkimpänä lamavuonna 1992 yrityksen toimintakertomuksessa lukee: Svåra tider öker idéer eli Vaikeat ajat synnyttävät ideoita.

1996

Suomi liittyy Euroopan patenttisopimukseen, tavaramerkkien kansainväliseen rekisteröintijärjestelmään ja EU-tavaramerkkijärjestelmään.

2001

Kolster on IPR-alan pioneeri online filing -järjestelmien käyttöönotossa ja kehittämisessä yhteistyössä virastojen kanssa. Kolster jättää ensimmäisenä alalla sähköisen hakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukseen.

2014

Kolster China Desk ja kiinankielinen palvelu avataan.

Kolster jättää ensimmäisenä alalla eurooppapatenttihakemuksen myös EPO:n uuden sukupolven online filing (CMS) -järjestelmän kautta heti sen avauduttua käyttäjille.

2016

Kim Kolsterista tulee Kolsterin hallituksen puheenjohtaja.

2018

Kolster perustaa tytäryhtiön Kolster China Ltd:n Kiinan Shenzheniin.

2024

Kolster täyttää 150 vuotta. Kolster ottaa täysipainoisesti käyttöön uuden Kolster Core-toiminnanohjausjärjestelmän.

TUTUSTU TARINAAMME