Kolster asiantuntijat

Patentit
Tavaramerkit
Hyödyllisyysmallit
Tavaramerkki admin
Patentti admin
Mallisuojat
IPR-strategia
Lakipalvelut
Yksikönjohtaja
Johtoryhmä
Hallinto
Johto
Talous
Kolster China Desk™
Kolster Russia Desk™
Reskontra
Team Lead
”Aina uutta näkökulmaa.”
Sami Aromaa on toiminut Kolsterilla IPR-asiantuntijatehtävissä vuodesta 2004 alkaen. Sami on laaja-alainen IPR-alan osaaja, jonka syvin osaaminen on patentoinnissa langattoman tiedonsiirron, sensorien ja ohjelmistokeksintöjen sovellusalueilla. Tätä osaamista täydentää kokemus teollisuusautomaatiosta sekä mekaanisluontoisista keksinnöistä. Patenttiasiamiestyössä eri tekniikan alueilla olevien keksintöjen parissa työskentely on rikkautta, sillä se avartaa näkökulmia. Usein liiketoimintamallit ovat erilaisia, ja laaja-alainen kokemus antaa hyvät lähtökohdat palvella asiakkaita entistä paremmin.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Ohjelmistokeksintöjen patentointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-asiantuntijalausunnot rahoittajille Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi
Sähkötekniikka, tietoliikennetekniikka ja ohjelmistot Tietoliikenneverkot, -protokollat ja -standardit Sensorit, sensorijärjestelmät, algoritmit ja palvelut Automaatio, robotiikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
”Euroopan ja Kiinan markkinoilla voitetaan uusilla tuotteilla ja nerokkailla tavoilla hyödyntää IP-oikeuksia. Kolster vahvistaa asiakkaidensa asemaa Kiinan ja Euroopan välisessä liiketoiminnassa.”
KTM, MBA Timo Helosuo Kolsterin toimistusjohtaja. Hän on tehnyt merkittävän kansainvälisen uran (20v+) teknologiayritysten sekä monikansallisten yritysten parissa. Hän työskenteli Nokian johtotehtävissä USAssa ja Suomessa tuoden mm. globaaleille kulutustavaramarkkinoille uusia tuotteita sekä toimi aktiivisesti mobiilipeliekosysteemin kehittämisessä. Timo on toiminut monikansallisen konsultointi-, teknologia- ja ulkoistamispalveluja tarjoavan Accenturen palveluliiketoiminnan johtajana sekä liikkeenjohdon konsulttina. Timo toimii aktiivisesti Euroopan ja Kiinan välisen liiketoiminnan parissa. Hän on Suomen edustaja The EU–China Business Association EUCBA:ssa, hallituksen jäsen Suomalais-Kiinalaisessa Kauppayhdistyksessä sekä toimii aktiivisesti neuvonantajana niin eurooppalaisille kuin kiinalaisillekin yrityksille ja viranomaisille IPR:iin liittyvissä asioissa. Timo uskoo vahvasti, että innovaatiot sekä niiden hyödyntäminen tuovat hyvää sekä yhteiskunnalle että yksilöille. ”Luovuuden ja innovaatioiden kautta ratkaisemme nykyisiä ongelmia ja luomme parempaa huomista.” Vuonna 2014 Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, UK (RSA) myönsi Timolle Fellowship-arvon. Timon mielestä suuri osa innovaatioista kumpuaa kohtaamisista. Hänelle perhe ja lapset ovat tärkeä osa elämää ja yhdessä vietettyä aikaa. Vapaa-aika kuluukin perheen yhteisten aktiviteettien parissa.Team Lead
“Haluan auttaa asiakkaitamme rakentamaan ja hyödyntämään IPR:ää olennaisena osana liiketoimintaa.”
Juhana Hietala toimii Kolsterin myynti-ja markkinointijohtajana ja vastaa myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisestä vastaamaan entistä terävämmin myös tulevaisuuden tarpeita. Hän on johtoryhmän jäsen. Juhana tuntee monipuolisesti erilaisten ja eri kokoisten yritysten liiketoimintaa asiantuntijapalvelu- ja kuluttajatuotesektoreilla start-upeista suuryrityksiin. Hän on ollut vahvasti mukana useissa internet- ja pelialan startup-yrityksissä ja vauhdittanut yritysten liiketoimintaa kansainväliselle kasvu-uralle ennen tuloaan Kolsterille keväällä 2017. Koulutukseltaan Juhana on tuotantotalouden DI Tampereen Teknillisestä yliopistosta. Hänellä on pitkä kokemus myynnistä ja markkinoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä, tuotehallinnasta sekä erityisesti digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Hän on perehtynyt yritysten markkinoillemenostrategioihin, kansainvälistymisrahoitukseen sekä kumppaniverkostoihin. Varaa tästä maksuton tapaaminen sinulle sopivana aikana.ICT Informaatio ja viestintä Media ja viihde Ohjelmistot Televiestintä
Team Lead
”Älä laita keksinnöllisyyden rimaa liian korkealle − kilpailija saattaa patentoida sen minkä jätit suojaamatta.”
Stefan Holmström on työskennellyt patenttien parissa vuodesta 1992 lähtien. Hänellä on laaja kokemus sekä mekaanisten tuotteiden ja laitteiden että automaatiota hyödyntävien laitteiden patentoinnista. Stefan on hoitanut myös tietoliikennetekniikkaan liittyvien keksintöjen suojausta, ja hänellä on runsaasti kokemusta myös erilaisista patenttitutkimuksista ja kilpailijavalvonnoista, loukkauslausunnoista, väitekäsittelyistä ja patenttioikeudenkäynneistä.
Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Teknologiaselvitykset, tekniikan tason kartoitukset Kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti Loukkauslausunnot, suojapiirianalyysit ja oikeudenkäynnit Työskentely In-House asiantuntijana asiakasyrityksessä
Konetekniikka Automaatiotekniikka Tietoliikennetekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry AIPPI – International Association for the Protection of Industrial Property
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
”Hyvään IPR-strategiaan kuuluu systemaattinen IPR-omaisuuden luominen sekä kilpailijakentän ja IPR-riskien arviointi.”
Krister Karlssonilla on laaja-alaista teknologiaosaamista orgaanisen kemian, biokemian ja kemiallisten prosessien sovellusalueilta, vahvaa IPR-strategianäkemystä teollisuudesta sekä IPR-riidanratkaisukokemusta markkinaoikeudesta. Krister on harjaantunut arvioimaan IPR-toimintaa yhtenä kokonaisuutena ja nivomaan IPR-strategian osaksi liiketoimintastrategiaa. Krister on toiminut työuransa aikana yliopistotutkijana, patenttiasiamiehenä Kolsterilla (2005-2010) sekä in-house patenttiasiamies- ja IPR Manager -tehtävissä öljynjalostusteollisuudessa. Ennen paluutaan patenttiasiamieheksi Kolsterille marraskuussa 2018 Krister toimi kolme vuotta markkinaoikeudessa markkinaoikeusinsinöörinä − käytännössä teknisenä tuomarina ja patenttiasiantuntijana kaikissa patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa valitus- ja riita-asioissa.  Kansainvälinen riidanratkaisukokemus teollisuudesta sekä kokemus suomalaisesta IPR-tuomioistuimesta ovat tuoneet Kristerille käytännönläheistä näkemystä siitä, miten ja missä tilanteissa Suomen, Euroopan tai Yhdysvaltojen patenttivirastojen päätöksistä kannattaa valittaa ja mitä menestyminen patenttiriidoissa edellyttää.
IPR-strategiat, IPR-salkun optimointi kansainvälisessä toimintaympäristössä Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset Keksintöjen tunnistaminen, keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksinnöt Toiminnanvapauskartoitukset (freedom to operate) Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset ja kilpailijaseuranta Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-riidanratkaisu & IPR-riskinhallinta
Orgaaninen kemia Biokemia Proteiinien kemia Biomarkkerit Diagnostiikka Molekyylianalytiikka ja siihen liittyvät laitteet Biopolttoaineet, vaihtoehtoisten polttoaineiden raaka-aineet Kemialliset prosessit Ympäristökemia ja -analytiikka

Bioteknologia Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
Team Lead
”Katse on aina ollut tulevaisuudessa.”
Kolster Oy Ab on toiminut perheyhtiönä perustamisvuodesta 1874 lähtien. Viidennen sukupolven edustaja Kim Kolster on toiminut yhtiön johtoryhmässä vuodesta 2007, keväästä 2016 alkaen yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hän on ottanut vastaan haasteen luotsata yhtiö seuraaville sukupolville. Kansainvälisyys, jatkuvuus ja IPR-alan edelläkävijyys ovat läpi historian olleet Kolsterin toiminnan peruskiviä – myös tulevaisuudessa.Team Lead
”Vuosien aikana minulle on syntynyt hyvä ymmärrys siitä, minkälainen patentti on myös kaupallisesti arvokas.”
Kati Leinonen on kokenut patenttialan ammattilainen, joka on työskennellyt keksintöjen arvioinnin, patentoinnin ja lisensoinnin parissa jo kymmenen vuoden ajan. Kati siirtyi syyskuussa 2018 patenttiasiamieheksi Kolsterille Nokian patenttiyksiköstä Senior IP Specialist -tehtävästä, joka painottui yhtiön patenttisalkun hallintaan, patenttilisenssiliiketoiminnan tukemiseen ja kasvattamiseen sekä uusien patenttihakemusten laadun valvontaan. Uransa alkuvuodet hän työskenteli matkapuhelinten käyttöjärjestelmien tuotekehityksessä, ja vuodesta 2008 alkaen erilaisissa IPR-rooleissa sekä patentti-insinöörinä että IPR-spesialistina. Lisäksi hänellä on kokemusta peliyhtiö Rovion patentti-insinöörin tehtävistä. Kati hallitsee laajasti koko patentointiprosessin keksinnön tunnistamisesta ja patentointiprosessin hoitamisesta aina patentin puolustamiseen ja lisensointiin asti. Hänellä on paljon kokemusta yhteistyöstä lisenssi- ja oikeudenkäyntilakimiesten kanssa. Se on tuonut näkökulmaa myös patenttihakemusten laatimiseen ja sen arviointiin, minkälaisilla patenteilla on mahdollista lähteä tavoittelemaan lisenssiliiketoimintaa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihinli>Patenttilisensointi Ohjelmistopohjaisten keksintöjen patentointi Keksintöjen tunnistaminen, arviointi, uutuustutkimukset Toimintavapauskartoitukset Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-riskien hallinta, patenttiloukkausten arviointi
Elektroniikka Ohjelmistotekniikka Sulautetut järjestelmät Käyttöliittymät Mobiiliratkaisut, päätelaitteet Näyttöteknologiat Verkkopelit Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus IoT ja uudet tuote- ja palveluideat, pilvipohjaiset ratkaisut Läääketieteellinen tietojenkäsittely ja siihen liittyvät laitteet
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Media ja viihde Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot
Team Lead
"Ajattele isosti ja valitse taistelusi."
Leena-Maija Marsiolla on vahvaa sopimusoikeudellista osaamista ja laajaa kokemusta teknologiayhtiöiden kansainvälisestä liiketoiminnasta yli kahdenkymmen vuoden ajalta. Pitkän lakimiesuransa aikana hän on nähnyt kansainvälisen liiketoiminnan koko kirjon ja erilaiset vaiheet yhtiön perustamisesta liiketoiminnan myyntiin sekä pörssi- että pk-yrityksen näkökulmista. Yritys- ja liiketoimintakaupat, due diligence sekä ostajan että myyjän rooleissa, isot sopimuskaupat kuten globaalit jälleenmyynti- ja yhteistyösopimukset, IPR-strateginen johtaminen, lisensointi sekä riskienhallinta ovat Marsion vahvimpia osaamisalueita. Hän on ollut perustamassa tytäryhtiöitä, toteuttanut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä ja siirtoja sekä neuvotellut laajoja sopimuksia yli kahdessakymmenessä maassa, neuvottelukumppaneinaan muun muassa joukko maailman suurimpia yrityksiä. Suomen ja englannin lisäksi hän pystyy hoitamaan sopimusneuvotteluja ruotsin ja ranskan kielellä sekä rakentamaan Kiina-suhteita myös kiinaksi. Leena-Maija aloitti Kolsterin laki- ja tavaramerkkiyksikön johtajana elokuussa 2019. Hän toimi aiemmin noin kymmenen vuoden ajan kyberturvallisuusyhtiö F-Securen päälakimiehenä, Ericssonin Suomen-tytäryhtiössä sekä Ruotsissa yhtiön kansainvälisessä organisaatiossa, terveysteknologiajätti GE Healthcaren lakitiimissä ja uran alkuvuosina hissi- ja liukuporrasyhtiö Koneen lakiosastolla. Hän on toiminut aktiivisesti myös pk-yritys Innohomen hallituksen advisory boardissa IPR-neuvonantajan roolissa.
Yritys- ja liiketoimintakaupat Due diligence IPR:ien lisensointi ja kaupallistaminen Teknologian siirto Globaalit jälleenmyynti- ja tuotekehityssopimukset Tytäryhtiöiden perustaminen ulkomaille, yhteisyritykset (joint venture) IPR- ja liiketoimintastrategiat Riskienhallinta, IPR-loukkaukset Uuden IPR:n luominen Työsuhdekeksinnöt Tietosuoja Hallitustyöskentely IPR- ja lakineuvonantajan roolissa Yleinen sopimus- ja liikejuridiikka


ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
"Nautin haasteista ja innostun onnistumisesta yhdessä asiakkaan kanssa.”
Sini-Maaria Mikkilällä on IPR-alan laaja-alaista kokemusta vuodesta 2008. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat erilaisten koneiden ja niiden ohjaamiseen liittyvien ratkaisujen (hydrauliikka, automatiikka, sähköinen ohjaus, käyttöliittymät) suojaaminen Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti, mutta vuosien varrella Sini-Maaria on ehtinyt työskennellä monenlaisten mekaanisten, sähköisten ja automaatioteknologiaan liittyvien ratkaisujen parissa. Kysy Sini-Maarialta myös käyttöliittymien suojaamisesta EPO:ssa ja USA:ssa sekä pk-yritysten innovaatioseteleistä. Ennen patenttiasiamiesuraansa Sini-Maarialla on kokemusta koneenrakennusteollisuudesta ja tietoliikennealalta laadunhallinnasta, tuotekehitysprosessien kehittämisestä, projektinhallinnasta sekä tietojärjestelmätyökalujen kehittämisestä ja käyttöönotosta, ja Sini-Maaria auttaakin mielellään myös laajemmissa IPR-hankkeissa ja IPR-prosessien kehittämisessä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset, hyödyllisyysmallit Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi, kansainvälisen suojauksen ohjeistus, innovaatiosetelit Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksintöjen käsittely Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-strategia & -konsultointi IPR-työpajat, IPR-projektit ja IPR-koulutus, keksintöjen tunnistaminen Verkostotuotekehitys, innovaatioekosysteemit ja IPR hackathon, living lab, yhteistyöprojektit
Konetekniikka, automaatiotekniikka ja sähkötekniikka Työkoneet, liikkuvat työkoneet, nosturit, kaivosteknologia Valmistustekniikka, koneensuunnittelu, tuotantotekniikka Hydrauliikka, automatiikka, elektroniikka, mittaustekniikka Turvallisuustekniikka, ergonomia, työhygienia sekä käytettävyys
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
”Suomi nousuun – keksintöjä kehiin!”
Ari Parta on huolehtinut teknisten ratkaisuiden suojaamisesta vuodesta 1997 lähtien. Arilla on laaja tekninen osaaminen sähköteknisistä laitteista, erityisesti tehoelektroniikan sovelluksista, sähkömoottoreiden ohjaamisesta sekä valaistustekniikasta. Näiden lisäksi sähkölaitteiden ja valaisinratkaisuiden mekaaniset rakenteet ovat tulleet Arille tutuiksi. Suojan hakemisen ohessa Arilla on runsaasti kokemusta väite- ja valitusasioista niin Suomessa kuin EPO:ssa. Suojapiirien analysoiminen ja lausuntojen laatiminen ovat Arin vahvaa osaamista. Ari on eurooppapatenttiasiamies.
Uutuus- ja ennakkotutkimukset Keksintöilmoitusten arviointi Patentointiprosessi Oikeuksien puolustaminen
Sähkötekniikka Elektroniikka Mekaniikka Automaatiotekniikka ja säätötekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
Team Lead
”Suojaa asiat, joilla erotut kilpailijoistasi.”
Tapio Äkräs vastaa Kolsterin patenttitoiminnoista, laadusta ja prosessien kehittämisestä. Hän on johtoryhmän jäsen. Tapio on työskennellyt Kolsterilla vuodesta 1985. Hänellä on yli 30 vuoden ajalta satojen patenttiperheiden ja tuhansien patenttihakemusten käsittelyn antama kokemus innovaatioiden suojaamisesta, IPR-oikeuksien puolustamisesta ja patenttiriidoista. Tapio on tunnustettu ja luotettu asiantuntija high-tech-innovaatioissa. Hän löytää suojattavan ytimen hyvin monimutkaisistakin innovaatioista, kiteyttää sen patenttihakemukseen ja vie suojauksen onnistuneesti maaliin Suomessa ja maailmalla. Jos sinulla on patentteihin liittyvä kysymys, Tapiolta saat vastauksen.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Teknisesti haastavien keksintöjen patentointi IPR-neuvonta ja strategia: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-riskien hallinta, patenttiloukkausten arviointi Kilpailijoiden patenttien kumoaminen IPR Due Diligence yrityskaupoissa IPR-työpajat ja IPR-koulutus
Yleisesti erilaiset huipputeknologiatuotteet Elektroniikka, tehoelektroniikka, sähkötekniikka, rf- ja mikroaaltotekniikka, antennit Tietotekniikka, ohjelmistot, digitaalinen tiedonsiirto, digitaaliset verkot, IP, palomuurit Pilvipalvelut, mobiilisovellukset, käyttöliittymät, Tietoliikennejärjestelmät, langattomat verkot, Wifi, IoT, RFID Automaatio- ja säätöjärjestelmät, prosessilaitteet, prosessiväylät, valvomoratkaisut Integroidut piirit ja niiden valmistusmenetelmät, hybridipiirit, anturiteknologia, MEMS, optiikka Mittaustekniikka Lääketieteellinen tekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Patentti-insinöörit ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys AIPPI – International Association for the Protection of Industrial Property FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Yhteydenpito asiakkaisiin, työn vaihtelevuus ja alalla tapahtuvat uudistukset pitävät mielen virkeänä ja motivaation korkealla.”
Raili Ahokas on toiminut patenttiassistenttina vuodesta 1985. Hänelle on kertynyt monipuolinen kokemus patentointiprosessin kaikkien eri vaiheiden muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitamisesta. Hän vastaa pääasiassa EP- ja PCT-hakemusten vireillepanosta ja käsittelystä, ja häneltä löytyykin alan viimeisin tieto kaikista EP- ja PCT-hakemusten muodollisuuksista. Raili hoitaa myös kansallisten hakemusten maailmanlaajuista käsittelyprosessia. Voit kysyä Raililta neuvoja kaikissa patenttihakemuksiin liittyvissä muodollisissa asioissa.
Suomalaisten, kansallisten, EP- ja PCT-hakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset EP-validoinnit Oikeuksien siirrot EP- ja PCT-patenttihakemuksissa


”Kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.”
Harri Antilalla on lähes 30 vuoden patenttiasiamieskokemus. Pitkän ja monipuolisen IPR-kokemuksensa ja laaja-alaisen teknisen osaamisensa ansiosta Harri pystyy tarjoamaan asiakkailleen kustannustehokasta ja asiantuntevaa palvelua, strategianäkökulmaa unohtamatta. Harrilla on hyvä näkemys auttaa erityisesti startup- ja pk-yrityksiä suojaamaan erikoisosaamisensa yrityksen liiketoimintaa parhaiten palvelevalla tavalla kansainvälisessä liiketoiminnassa. Harri on Kolster Oulun (1990-) aluetoimiston perustaja. Hän on sparrannut uransa aikana satoja yrityksiä IPR-asioissa Pohjois-Suomen alueella.
Patentit ja hyödyllisyysmallit Uutuus- ja patentoitavuustutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset (FTO) Patentointiprosessi keksinnön tunnistamisesta hakemuksen laadintaan ja patentin myöntämiseen saakka Väiteasiat Kilpailijaseuranta Työsuhdekeksintöasioiden organisointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi Erityisalueina US-, EP-, CN- ja RU-patentointi Mallioikeusasiat Innovaatiohankkeiden rahoitus (mm. Innovaatioseteli)
Kone- ja laitetekniikka Rakennustekniikka Mittaustekniikka, RF-tekniikka, elektroniikka, automaatiotekniikka Ympäristötekniikka Lääketieteen tekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Pertille riittää parin tunnin palaveri, niin tulee valmis ehdotus. Joku muu toimisto saattaa pistää kehittämään kaikki ja sitten tulee sellainen dokumentti, ettei kukaan ymmärrä. En tunne ketään, joka tuntisi asiat paremmin.”
Pertti Brockmanilla on kokemusta patenttialalta vuodesta 1993 lähtien. Hänellä on erityisosaamista tietoliikenteestä, ohjelmistoista ja elektroniikasta. Hän on kirjoittanut noin 450 patenttihakemusta eri tekniikan aloilta, kuten langallinen ja langaton tietoliikenne mukaan lukien päätelaitteet ja verkkoinfrastruktuuri, ohjelmistokeksinnöt ja Internet-sovellukset. Asiantuntemusta on karttunut myös radiorajapinnoista, käyttöliittymistä, antenneista, verkkoanalysaattoreista, lääketieteen sovelluksista, sensoreista, mittausjärjestelmistä, asioiden Internetistä ja myös mekaniikasta. Hän hoitaa hakemuksia useissa maissa ja patenttivirastoissa, kuten esimerkiksi Suomi, EPO, USA, Kiina, Japani, Etelä Korea, Australia, Kanada, Venäjä, Etelä Afrikka ja Intia. Ennen patenttialalle siirtymistä Pertti oli tutkimusinsinöörinä tietoliikennealalla keskittyen tietoliikennejärjestelmiin ja digitaalisiin radiolinkkeihin. Tutkimukset johtivat kahteen patenttiperheeseen.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Uutuus- ja ennakkotutkimukset Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Keksintöjen tunnistaminen ja ”sparraus” Kansainvälisen suojauksen ohjeistus Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-strategia & -konsultointi
Tietoliikennetekniikka, tietotekniikka Ohjelmistot, käyttöliittymät Elektroniikka, sähkötekniikka, mittaustekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Lääketeollisuus Televiestintä
“Vedä vain hihasta, löydetään ratkaisut yhdessä.“
Gudrun Dromberg on liiketoimintalähtöinen, käytännöllinen ja ratkaisukeskeinen henkilöstöasioiden ammattilainen, jolla on monen vuoden kokemus niin operatiivisista kuin strategisista henkilöstöpäällikkötehtävistä. Gudrun on toiminut Kolsterilla eri työrooleissa vuodesta 1998 lähtien, joten hän on ehtinyt olla mukana vaikuttamassa monessa muutosprosessissa. Kysy Gudrunilta: HR-prosesseista Rekrytoinnista Osaamisen kehittämisestä Työsuhdeasioista Työterveydestä ja työhyvinvoinnista Haluatko IPR-alan näköalapaikalle työskentelemään tulevaisuuden innovaatioiden ja brändien parissa? Jos olet kiinnostunut kehittymään IPR-alan ammattilaisena, lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi. Haemme jatkuvasti parhaat IPR-alan osaajat joukkoomme, joten osaamisprofiilisi ja tarpeemme saattavat kohdata. Jätä avoin hakemus.”Mielenkiintoista työssäni on monivaiheinen patentointiprosessi, joka edellyttää jatkuvaa ajan tasalla pysymistä EPOn muuttuvien sääntöjen viidakossa.”
Merjalla on yli 20 vuoden kokemus eurooppalaisten patenttihakemusten hoitamisesta hakemuksen vireillepanosta myöntämiseen ja myönnettyjen patenttien validointeihin. Myös suoraan kansallisiin virastoihin jätettyjen patenttihakemusten uutuustutkimukset ja niiden määräajat ovat hänelle tuttuja. Merja Ekström on laajentamassa osaamistaan PCT-hakemuksiin. Tällä hetkellä Merja työskentelee sähköyksikössä.
Eurooppalaiset patenttihakemukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Oikeuksien siirrot eurooppalaisissa patenttihakemuksissa Uutuustutkimukset Kansainvälisten patenttihakemusten vireillepano


”Teen mielelläni työtä löytääkseni vastauksen asiakkaan jokaiseen kysymykseen. Samalla kehittyy myös oma ammattitaitoni.”
Tultuaan Kolsterille vuonna 2002 Maaret Eriksson toimi yli 10 vuotta käännöskoordinaattorina, mutta on sen jälkeen laajentanut osaamistaan ulkomaan ja kotimaan patentointiin. Nykyisin hän vastaa kemian yksikön ulkomaisten patenttihakemusten vireillepanosta ja siihen liittyvistä muodollisuuksista. Mieluinen osa työtä on yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin patenttitoimistoihin. Myös EP-validoinnit ovat Maaretille tuttuja.
Ulkomaiset ja kotimaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin patenttiasiamiehiin Eurooppapatenttien validoinnit


"Rakastan patentti- ja IPR-alan monipuolista työtä – aina on jotain uutta opittavaa."
Bettina Exnerillä on yli 20 vuoden kokemus kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten hallinnollisista tehtävistä hakemusten vireillepanosta patenttien myöntämiseen ja maakohtaisten patenttien validointiin. Ennen siirtymistään Kolsterin patenttitiimiin kesällä 2020, sijaintipaikkanaan München, Bettina työskenteli useissa saksalaisissa patenttialan yrityksissä sekä bioteknologia-alalla. Bettinan työkielet ovat saksa ja englanti.
EP-patenttihakemukset ja patenttien validoinnit Kansainväliset PCT-patenttihakemukset Tavaramerkkihakemukset IPR-salkunhallintatyökalut Yhteydenpito asiakkaiden ja kansainvälisten patenttipartnereiden kanssa Hallinnolliset tehtävät


”Pitkän tutkimusuran kokemuksella ymmärrän hyvin keksijöitä ja haluan auttaa haastavissakin IPR-asioissa.”
Gustav Boije af Gennäs on lääkekemian, orgaanisen kemian, biokemian ja bioanalytiikan todellinen syväosaaja. Gustavilla on filosofian tohtorin tutkinto farmaseuttisen kemian alalta (Helsingin yliopisto) sekä filosofian maisterin tutkinto orgaanisen kemian alalta (University of York & Helsingin yliopisto). Gustavilla on lisäksi vahva poikkitieteellinen osaaminen analyyttisessa kemiassa, biokemiassa ja epäorgaanisessa kemiassa. Gustavilla on takanaan 16 vuoden poikkeuksellisen ansiokas tutkijanura Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL), Helsingin yliopiston kemian laitoksella sekä tutkijatohtorina Suomen Akatemian hankkeissa. Ennen siirtymistään patenttialalle ja Kolsterille marraskuussa 2017 Gustav toimi Helsingin yliopiston farmaseuttisen kemian ja teknologian osaston Drug Discovery -ryhmänjohtajana ja vastuullisena tutkijana. Gustavin tutkijauran merkittävä tutkimusprojekti oli Suomen Akatemian rahoittama ja erittäin kilpailutettu tutkimushanke, jossa Gustav kehitti tutkijatohtorina uusia lupaavia orgaanisia yhdisteitä syöpää ja Alzheimerin tautia vastaan. Gustavin toisessa merkittävässä Suomen Akatemian kärkihankkeessa hänen ryhmänsä oli mukana kehittämässä uusia bioanalyyttisia teknologioita. Uransa aikana Gustav on tutkinut myös yhdisteitä Parkinsonin tautia vastaan ja kehittänyt kantasoluja indusoivia yhdisteitä esimerkiksi aivohalvauksen ja sydäninfarktin hoitoon. Vuonna 2016 sekä Helsingin yliopisto että Suomen Tiedeseura myönsivät Gustaville menestyksekkään nuoren tutkijan palkinnot. Palkitsemisen jälkeen hän oli avainhenkilö käynnistettäessä tutkimusta, jossa kehitetään uusia tulevaisuuden keinoja taistella loisalkueläimiä vastaan (aiheuttavat mm. malariaa ja leishmaniaasiaa). Gustav on ollut keksijänä kahdessa patentissa, julkaissut yli 20 tieteellistä julkaisua, opettanut yli 15 yliopistokurssilla ja toiminut useiden tohtorikoulutettavien ohjaajana.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
Lääkekemia (farmaseuttinen kemia) Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia Biokemia Bioanalytiikka Analyyttinen kemia Nanomateriaalit Polymeerikemia Radiolääkeainekemia
EuCheMS − The European Association for Chemical and Molecular Sciences, delegate for Finland at the department of natural sciences European Research Council, expert of pharmaceutical and organic chemistry Finnish Chemical Society – Suomalaisten Kemistien Seura
Bioteknologia Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Lääketeollisuus
”Mottoni on: Palvele asiakasta niin kuin itse haluat tulla palvelluksi.”
Monicalla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 2000 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa patenttien parissa, ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi IPR-alan ammattilaiseksi. Monicalla on patentointiprosessien vahvaa osaamista. Kysy Monicalta erityisesti kaikista Suomen virastoon jätettävien hakemusten käsittelyvaiheista ja erityisvaatimuksista. Monica Gräsbeck palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielillä.
Patenttihakemusten jättäminen Suomen patenttivirastoon Eurooppapatentit Lisäsuojatodistukset, Supplementary Protection Certificate, SPC Kansainväliset PCT-patenttihakemukset Kansalliset patenttihakemukset Hyödyllisyysmallihakemukset Käännöskoordinointi


”Verkkotunnukset ovat erottamaton osa elämääni.”
Vivan Hassel on työskennellyt Kolsterilla vuodesta 2000 alkaen. Hän toimii IPR-assistenttina verkkotunnusten ja tavaramerkkien parissa. Vivanin osaamista kannattaa hyödyntää erityisesti verkkotunnusasioissa, joista hänellä on laaja kokemus. Hän hoitaa monipuolisesti myös tavaramerkkiasioita. Vivan palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielillä.
Verkkotunnusten saatavuuden selvitykset Verkkotunnusten rekisteröinti (yleiset, kansalliset ja alueelliset ylätason tunnukset TLDs, new gTLDs) Verkkotunnussalkun hallinta ja ylläpito Verkkotunnusten ostot ja siirrot Trademark Clearinghouse tavaramerkkivalvonta Tavaramerkkihakemusprosessin hoito Suomessa (välipäätökset, väitteet ja valitukset) ja ulkomailla Tavaramerkkiasiamiesten avustaminen verkkotunnusten ja tavaramerkkien riita-asioissa Tuoteväärennökset ja tullivalvontayhteistyö


”Tavaramerkit – sydäntäni lähellä.” 
Tavaramerkit ovat olleet erottamaton osa Barbro Heikkisen työnkuvaa vuodesta 1990 alkaen. Barbro työskentelee tavaramerkkitiimissä, jossa hän hoitaa laajalla skaalalla tavaramerkkiassistentin tehtäviä. Tavaramerkkirekisteröintien hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät toimeksiannot ovat keskeinen osa työtehtäviä. Barbro palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielellä.
Kirjeenvaihto kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden, tavaramerkkivirastojen sekä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Raportointi ja laskutus Tavaramerkkien ennakkotutkimukset Tavaramerkkivalvonta Tavaramerkkirekisteröintien ylläpito: uudistukset, haltijanmuutokset, siirrot, lisenssit, panttioikeudet


"Saas- ja pilviratkaisut ovat mahdollisuus – ei uhka.”
Jan Henriksson on ollut Kolsterin palveluksessa vuodesta 1997 alkaen. Hän toimii IT-toimintojen vetäjänä ja on koordinointivastuussa siitä, että IT-infrastruktuuri vastaa nykypäivän vaatimuksia ja henkilökunnalla on ajantasaiset työvälineet käytössään. Janilla on laaja osaaminen Microsoft Windows Server -palvelinarkkitehtuurista. Hän on suorittanut ensimmäisen Microsoftin sertifiointikokeensa jo vuonna 2000. Lisäksi Janilla on vankka osaaminen verkko-, tietoturva- ja sovellusasioista. Lyhenteet kuten TCP/IP, SaaS, Active Directory, Java, Objective-C tai DNS ovat jokapäiväistä arkea. Ekonomiopiskeluiden jälkeen Jan on syventänyt osaamistaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelylaitoksella. Pitkää työkokemusta yritysverkoista täydentää vapaa-ajan harrastus retrotietokoneiden parissa: ne ovat olleet osa Janin elämää yli 30 vuotta.”IPR-asioiden monimuotoisuus ja kytkös elävään elämään ilahduttaa aina!”
Heli Hietamiehellä on laaja-alaista kokemusta monenlaisten IPR-asioiden hoidosta. Hänen puoleensa voi kääntyä erityisesti kaikissa tavaramerkki-, mallioikeus- ja tekijänoikeusasioissa sekä työsuhdekeksintöihin (ml. työsuhdekeksintöohjesäännöt) liittyvissä asioissa. Helillä on kokemusta paitsi oikeuksien suojaamisesta, hoidosta ja ylläpidosta, myös riidanratkaisusta ja oikeudenkäynneistä. Kolsterin palveluksessa Heli on ollut vuodesta 2003 lähtien.
IPR-strategiat ja konsultointi Konsultointi kaupallisten tunnusten valinnassa IPR-riskienhallinta, kilpailijaseuranta ja -valvonta, sovintosopimukset Tavaramerkkien ja mallien ennakkotutkimukset Loukkauslausunnot ja suojapiirianalyysit Hakemusasiat, väitteet, valitukset, mitätöinti Työsuhdekeksintöasiat: konsultointi, lausunnot, työsuhdekeksintöohjesäännöt Oikeudenkäynnit riita-asioissa: loukkaus-, kielto- ja mitätöintikanteet, sopimaton menettely liiketoiminnassa IPR-koulutus


ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Minua kiehtoo työssäni sen monipuolisuus, erilaiset haastavat työtehtävät sekä työn kehittäminen.”
Ann Holmströmillä on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1991 alkaen. Hän on toiminut niin IPR-assistenttina kuin prosessivastaavana patenttien parissa, erityisesti välipäätös- ja myöntämisvaiheissa sekä vuosimaksuasioissa maailmanlaajuisesti. Kysy Annilta käytännön neuvoja erityisesti patenttien välipäätös- ja myöntämisvaiheen erilaisista määräajoista.
Suomalaisten sekä kansallisten patenttihakemusten käsittelyprosessi Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksujen valvonta ja maksaminen


”Parasta työssäni on uusien asioiden yhdistäminen asiantuntijuuteen. Pidän siitä, että aivoni aina välistä joutuvat kovalle koetukselle erilaisten keksintöjen kanssa. Yksi palkitsevimmista asioista on oivaltamisen ilo, varsinkin silloin, kun oivaltaa sellaista, josta on suoraa hyötyä asiakkaalle."
Eurooppapatenttiasiamies Marjut Honkasalolla on IPR-alan laaja-alaista kokemusta vuodesta 1996. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat tietoliikenteeseen liittyvien ratkaisujen ja eri alueiden ohjelmistojen suojaaminen. Marjutilla on myös kokemusta työskentelystä in-house IPR-resurssina. Ennen patenttiasiamiesuraansa Marjut toimi erilaisissa tuotekehitystehtävissä rakennusmateriaaleja valmistavassa yrityksessä ja laajensi osaamistaan opiskellen päätoimisesti tietoliikennettä ja ohjelmointia Teknillisessä korkeakoulussa. Marjut seuraa aktiivisesti eri virastojen käytäntöjä ja pyrkii vaikuttamaan Euroopan patenttiviraston käytäntöjen kehitykseen epin delegaattina Euroopan patenttiviraston neuvoa-antavassa komiteassa ja ohjelmistopatentoinnin erityiskysymyksiä käsittelevässä komiteassa. Marjut on valmistautunut yhteisen patenttituomioistuimen tuloon suorittamalla Université Strasbourg III -yliopistossa patenttioikeudenkäynteihin liittyvän tutkinnon, joka antaa pätevyyden toimia edustajana yhdistetyssä patenttituomioistuimessa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Keksintöjen arviointili>Toiminnanvapauskartoitukset Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi Oikeuksien palauttaminen Luennointi patentointikäytännöistä, erityisesti ohjelmistojen patentoinnista
Tietoliikenne Tietotekniikka Mobiilipalvelut Ohjelmistolla toteutettavat ratkaisut Rakennustekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys epi – Institute of Professional Representatives before the European Patent Office: epi delegate, member of European Patent Praxis and ICT committees
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Media ja viihde Julkiset palvelut Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Televiestintä
”Kaikki lähtee asiakkaan liiketoiminnan tarpeesta.”
Ossi Huhtanen on tullut Kolsterille ja IPR-alalle vuonna 1994. Hänelle on kertynyt kokemusta ja osaamista erilaisista sähkötekniikan ja mekaniikan sovelluksista, niin tutkimusten ja selvitysten, suojaamisprosessin kuin väitteiden ja loukkausasioidenkin saralta. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta asiakkaan IPR-prosessien kehittämisestä, kuten IPR-strategioista, ohjesäännöistä sekä IPR-kouluttamisesta.
IPR-SUOJAUS. Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi; teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit; hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet; väitteet kilpailijoiden rekisteröintejä ja patentteja vastaan IPR-STRATEGIA. IPR-asiantuntijalausunnot rahoittajille; IPR Due Diligence yrityskaupoissa; IPR-auditointi ja toimintasuositukset; kustannusten optimointi ja ennakointi; IPR-vuosihuolto: arviointi, optimointi TUTKIMUKSET. Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi; teknologiaselvitykset, tekniikan tason kartoitukset IPR-RISKINHALLINTA: Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate); kilpailijaseuranta: suojaukset, suojausaktiivisuus; kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti; loukkauslausunnot ja suojapiirianalyysit Oikeudenkäynnit riita-asioissa (loukkaus-, kielto- ja mitätöintikanteet) Työsuhdekeksintöohjesäännöt IPR-seminaarit; yrityksille räätälöidyt koulutukset
Mekaniikka ja konetekniikka: paperikonetekniikka, rakennustekniikka, ympäristöteknologia, kuljetus- ja liikennetekniikka, LVI Sähkötekniikka: teollisuusautomaatio, säätötekniikka, anturi- ja sähkömittaustekniikka, tehoelektroniikka, elektroniikka, optoelektroniikka, valaistustekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys, Executive Committee Delegate for Finland Patentti-insinöörit ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys Licensing Executives Society LES
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
”Paras kiitos työstä on tyytyväinen asiakas.”
Riitta Huttunen on työskennellyt IPR-alalla teollisuudessa ja asiamiestoimistoissa vuodesta 2002. Hänellä on laaja-alainen kokemus koti- ja ulkomaisista patenttiprosesseista. Tällä hetkellä Riitta vastaa sähköyksikössä kotimaisten ja kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanosta ja käsittelystä. Tämän lisäksi hän hoitaa tiettyjen asiakkaiden koko hakemusprosessia yhdessä asiamiesten kanssa. Tärkeä osa työtä on yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin.
Suomalaisten, kansallisten, EP- ja PCT-hakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset


”Tarkkuus, itsenäinen ajattelu, yhteistyö, asiakaspalvelu – tykkään, kun saan käyttää vahvuuksiani työssäni patenttien ihmeellisessä maailmassa.”
Johanna Huuhtanen on viihtynyt patenttien parissa pitkään, vuodesta 1990 alkaen. Helsingin toimiston ulkomaanpatenttiosastolla kirjeenvaihtajana alkanut työura on vuosien kokemuksen ja kouluttautumisen myötä johtanut nykyisiin IP- assistentin tehtäviin Tampereella. Johannalla on monipuolista kokemusta patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten elinkaaren kaikista vaiheista suomalaisten ja ulkomaisten hakemusten osalta. Ulkomaisista hakemuksista tutuiksi ovat tulleet niin kansalliset hakemukset kuin EP- ja PCT-hakemuksetkin. Työssään hän hoitaa hakemusten muodollisuuksia itsenäisesti sekä toimii myös tiiviissä yhteistyössä Tampereen toimiston patenttiasiamiesten kanssa. Häneltä voi kysyä erityisesti patentinhakuprosessin käytännön asioista.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, eurooppalaiset EP- ja kansainväliset PCT-patenttihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Patenttiasiamiesten avustaminen ennakkotutkimuksissa, lausunnoissa ja patenttien loukkaus- ja väiteasioissa


"Näen lakimiehen roolin ennen kaikkea asiakkaan liiketoiminnan sparraajana ja aktiivisena kehittäjänä pelkän riskien osoittelun ja juridisen jargonin viljelyn sijaan.”
Sanna Häikiö avustaa asiakkaitamme erityisesti teknologian kaupallistamisessa, lisensoinnissa, sopimusasioissa ja yritysjuridiikassa. Sannalla on laaja kokemus tutkimustulosten ja teknologioiden myynnistä ja lisensioinnista sekä sopimusneuvotteluista suurien globaalien yhtiöiden kuin myös pienempien pk-yritysten kanssa. Sannalla on lisäksi hyvää näkemystä konsultoida yrityksiä julkisrahoitteisissa tutkimusprojekteissa, kuten EU- ja Business Finland -hankkeissa. Ennen Kolsteria Sanna on toiminut kymmenen vuotta Teknologian tutkimuskeskus VTT:n lakimiehenä, missä hänen tehtäväalueensa sisälsi laajasti erilaisia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja monenlaisiin kaupallisiin toimeksiantoihin liittyviä sopimus- ja yritysjuridisia tehtäviä sekä in-house lakimiehen tehtäviä. Sannalla on kokemusta myös spin-off yrityksistä, joten hän tuntee pientenkin teknologiayritysten erityistarpeita. Juridisten toimeksiantojen ohella Sanna luennoi IPR- ja lakiasioissa sekä panostaa toimistomme kehityshankkeiden, palveluluiden ja prosessien kehittämiseen.
Sopimukset ja kaupallistaminen (mm. lisenssi-, siirto- ja tuotekehityssopimukset) IPR-strategiat ja liiketoimintamallit Yleinen liikejuridiikka ja yritysjärjestelyt erityisesti PK-sektorilla Julkisrahoitteiset (mm. EU, Business Finland -entinen Tekes) yhteistyöhankkeet ja sopimukset Tutkimus ja tuotekehitystoimintaan liittyvät juridiset asiat erityisesti teknologia-aloilla Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Laki- ja IPR -koulutukset

Licensing Executives Society LES IT-oikeuden yhdistys ry
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
"Haluan olla mukana rakentamassa hyviä kumppanuuksia.”
Jaana Jalovaaran päätehtäväalue myynnin ja markkinoinnin tiimissä on koordinoida, ylläpitää ja kehittää kansainvälistä IPR-kumppaniverkostoamme palvelemaan entistä paremmin asiakastyötä. Perustamisvuodestaan 1874 lähtien Kolster on rakentanut ainutlaatuisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston, jota haluamme ylläpitää, uudistaa ja kehittää syventämällä erityisesti niitä yhteistyökumppanuuksia, jotka tuottavat parhaan lisäarvon myös asiakkaillemme. Jaana on kolsterilainen vuodesta 2009. Hän on vastannut aiempana tehtäväalueenaan sisäisistä toimistotukipalveluista, toimistotarvike- ja kalustohankinnoista sekä monista toimitiloihin liittyvistä palvelusopimuksista.Autoteollisuus
"IPR-asioissa ei todellakaan sovi sama ratkaisu kaikille.”
Timo Joutsenoja työskentelee Kolsterilla pääasiassa IPR-palveluiden myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat myös toimeksiannot ja IPR-strategioihin, salkunhallintaan ja arvonmääritykseen liittyvän tarjonnan kehittäminen. Timo työskentelee ensisijaisesti Kolster Kuopion toimipisteessä Kolsterin koko IPR-palvelutarjonnan yhteyshenkilönä Itä-Suomen alueella. Ennen siirtymistään Kolsterille Senior IPR Business Manageriksi helmikuussa 2019 Timo työskenteli VTT:llä IPR Management -toiminnon päällikkönä, minkä ansiosta hän tuntee syvällisesti IPR-salkunhallinnan ja kaupallistamisen prosessit ja haasteet sekä tuntee muutoinkin laaja-alaisesti aineettoman omaisuuden hallintaan liittyvät kysymykset. Hänen aiemmat työnsä esimerkiksi UPM:llä Corporate Venturing -toiminnossa ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimustehtävissä antavat perspektiiviä hyvin erilaisiin toimintaympäristöihin. ”Yritysten tarpeet ovat moninaisia, sillä Kolsterin asiakas voi olla yhtä hyvin aloitteleva start-up kuin teknologiajättiläinenkin. Kaikessa liiketoiminnassa on tärkeää osata suojata niin tuotteita, prosesseja kuin brändiäkin ja sopia niiden käyttöoikeuksista esimerkiksi yrityskaupoissa ja yhteistyöhankkeissa.”
IPR-strategiat startup-yrityksistä globaaleihin suuryrityksiin IPR-omaisuuden kartuttaminen ja salkunhallinta IPR-salkun analysointi IPR-prosessien määrittäminen Teknologian suojaus ja patentointi Kaupallistamispotentiaalin kartoitus IPR-omaisuuden käyttö liiketoiminnassa; lisensointi, IPR-omaisuuden myynti IPR Due Diligence IPR-arvonmääritys IPR-riskinhallinta, riskianalyysit, IPR-loukkausten arviointi
Fysiikka Optiikka, fotoniikka Elektroniikka, sähkötekniikka, sensorit

ICT Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Positiivisella palveluasenteella pääsee pitkälle.”
Paulalla on takanaan pitkä työura Kolsterilla vuodesta 1988 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa niin patenttien kuin mallienkin parissa ja kouluttautunut työn kautta IPR-alan ammattilaiseksi. Paula Juntunen hoitaa sekä kotimaisten että ulkomaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyprosessit vireillepanosta patentin myöntämiseen. Häneltä hoituvat myös mallisuojaukset. Kysy Paulalta neuvoa erityisesti patenttihakemusten muodollisuuksiin liittyvistä asioista.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Suomalaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset Oikeuksien siirrot Kansalliset mallihakemukset ja yhteisömallihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Mallien maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset


”Tehtäväni on tehdä elämäsi helpoksi IPR-maailmassa.”
Kristiina Kaislistolla on monipuolinen kokemus yritysten brändien suojauksesta ja puolustamisesta vuodesta 1991 alkaen. Hän on ollut monessa mukana ja tehnyt vielä enemmän sekä Suomessa että ulkomailla. Kristiinan pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta ja näkemystä kannattaa hyödyntää TM-salkun hallinnoinnissa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Kysy Kristiinalta mistä tahansa tavaramerkkeihin, malleihin tai IPR-strategioiden laadintaan liittyvistä erityiskysymyksistä. Kristiinalla on erittäin vahva kokemus laajojen TM-salkkujen hallinnoinnista. Erityisosaamista ovat myös kansainväliset TM-järjestelmät, erityisesti EUTM ja WIPO.
IPR-oikeuksien suojaaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa IPR Audit Konsultointi kaupallisten tunnusten valinnassa, tutkimukset ja lausunnot TM- ja mallioikeushakemukset TM-väitteet, valvonta, mitätöimiskanteet, valitukset IPR-riskinhallinta, kilpailijaseuranta Ulkomaisten TM-prosessien koordinointi ja hallinnointi IPR Inhouse -koulutus

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”IPR:iä kannattaa käyttää bisnesvälineinä eikä vain riskinhallintaan ─ IPR on kauppatavaraa siinä missä muukin omaisuus.”
Hannes Kankaanpään  erikoisosaamista ovat ohjelmistot ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet, open source -lisenssit, IPR:ien kaupallistaminen ja lisensointi monilla eri toimialoilla sekä IPR-arvonmääritys. Lisenssisopimusten lisäksi hänellä on paljon kokemusta T&K-, alihankinta- ja tietosuojasopimuksista sekä julkisista hankinnoista. Hannes aloitti Kolsterin lakimiehenä lokakuussa 2018. Aiemmin hän toimi yli kymmenen vuoden ajan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n IPR Management -yksikössä, missä hän vastasi VTT:n IPR-salkusta ─ erityisesti ohjelmistolisensoinnista, ohjelmistoihin liittyvistä IPR-linjauksista, kaupallisista neuvotteluista sekä hinnoittelusta.
Ohjelmistot ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet Open source -lisenssit IPR:ien lisensointi ja kaupallistaminen T&K-yhteistyö ja siihen liittyvä juridiikka Sopimukset IPR-arvonmääritys IPR-strategiat Julkiset hankinnat Työsuhdekeksintöasiat Tietosuoja IPR-loukkaukset, sopimaton menettely liiketoiminnassa

IT-oikeuden yhdistys ry
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Kilpailuedusta kilpailukykyyn.”
Heikki Karjalainen on auktorisoitu patenttiasiamies, joka toimii myös myynnin ja markkinoinnin tukena sekä eurooppapatenttien validointien parissa. Patenttiasiamiestyössään vuodesta 1998 Heikki on laatinut hakemuksia elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sovellusalueilta. Hänelle tuttuja alueita ovat esimerkiksi tietoliikennesektorin palvelusovellukset, monioperaattoriympäristöt sekä paikannusjärjestelmät. Hän on suojannut myös huonekaluteollisuuden ja laivateollisuuden innovaatioita. Heikillä on kokemusta arvioida patenttien pätevyyttä ja suojapiirin laajuutta sekä antaa loukkauslausuntoja. Hän on myös luennoinut aktiivisesti mm. patentin peruskursilla sekä patentin vahvuuden ja patentin arvon määrittämisestä.
IPR-prosessin optimointi: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit ja kustannukset Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Patentointiprosessi: patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt intensiivikoulutukset Uutuus- ja ennakkotutkimukset Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) Keksintöjen ja panttien arvonmääritys Keksintökilpailuiden ja hackathon-tilaisuuksien tuomarointi Keksintöjen kaupallistaminen Myynnin ja markkinoinnin sparraus
Elektroniikka, piirisuunnittelu, asiakaskohtaisten ASIC-piirien suunnittelu Digitaalitekniikka Avaruustekniikka Tietoliikennetekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
”Kemiaa on kaikkialla. Haluan valjastaa osaamiseni erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden innovaatioiden suojaukseen ja kaupallistamiseen.”
Christoffer Karlssonilla on pitkä kokemus sekä kemian että mekaniikan sovellusalueiden keksintöjen suojauksesta, strategisesta arvioinnista sekä patenttiriitojen ratkaisusta. Hän on erikoistunut opinnoissaan orgaaniseen kemiaan, ja toiminut vuodesta 2002 lähtien patentoinnin ja IPR-toimintojen kehittämisen parissa sekä teollisuudessa että patenttiasiamiehenä IPR-asiantuntijayrityksissä. Pitkän patenttiasiamiesuransa aikana Christoffer on ehtinyt suojata laajan kirjon innovaatioita kemian-, metsä- ja paperi-, lääke-, elintarvike-, rakennus-, muovi- ja cleantech -teollisuuden monilla sovellusalueilla. Häntä voi kuvailla kemistiksi, joka hallitsee yhtä hyvin orgaanisen ja epäorgaanisen kemian mutta myös tekniset laitteet, järjestelmät ja mekaaniset keksinnöt. Kestävä kehitys, cleantech ja kiertotalous ovat Christofferille erityisen läheisiä ja korkeatasoista kemian osaamista edellyttäviä teknologia-alueita. Patenttihakemusten laadinnan lisäksi hänellä on paljon kokemusta erilaisista asiantuntijalausunnoista kuten toiminnanvapaudesta, patentinloukkauksista, patenttien vahvuuden analysoinnista sekä väite- ja valituskäsittelyistä. Hän on patenttiasiamiehenä myös avustanut asianajajaa patenttiriidoissa käräjä- ja hovioikeudessa. Ennen siirtymistään Kolsterille marraskuussa 2019 Christoffer työskenteli Ruotsissa biopolttoaineita kehittävän yhtiön IPR-johtajana. Aiemmin hän toimi pitkään patenttiasiamiehenä, partnerina, varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä suomalaisessa patenttitoimistossa.
Keksintöjen arviointi ja ennakkouutuustutkimukset Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laadinta ja suojausprosessin hoitaminen Suomessa ja ulkomailla Väite- ja valituskäsittelyiden hoitaminen Asianajajien avustaminen patenttiasiamiehenä patenttiriidoissa Patenttiloukkausten ja patenttien vahvuuden analysointi, asiantuntijalausunnot Kilpailijaseuranta ja toimintavapauden varmistaminen IPR-strategiat ja patenttisalkun hallinta Lääkeaineiden lisäsuojatodistukset (SCP) Työsuhdekeksinnöt
Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia Lääkeainekemia Elintarvikekemia DNA-sekvenssien valmistus Mekaniikka Paperimassan valmistukseen liittyvät laitteet ja järjestelmät Biopolttoaineet Rakennusteollisuuden eristemateriaalit Kestävä kehitys, cleantech, kiertotalous

Kemia Energia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
”Ala kuin ala − kyllä Karppinen siitä hakemuksen tekee.”
Arto Karppinen on toiminut patenttiasiamiehenä vuodesta 1995. Hän on todellinen monialaosaaja, jonka vahvoina osaamisalueina ovat optiikka, elektroniikka ja optoelektroniikka. Arton puoleen kannattaa kääntyä optisten laiteratkaisujen lisäksi myös silloin, kun kyse on optisten tai optoelektronisten (puolijohde)komponenttien rakenteista ja/tai materiaaleista ja niiden soveltamisesta teknisesti. Laajan osaamisalueensa ansiosta Arton selkeänä vahvuutena on myös mittaustekniikka, josta esimerkkejä ovat paperiteollisuudessa suoritettavat paperin ja paperimassan mittaukset, fysiologiset mittaukset ja etäisyyden mittaus. Optisten mittausten lisäksi mikroaaltotekniset tai akustiset mittaukset ovat Arton osaamisalueella. Arto on perehtynyt hyvin myös tietoliikennetekniikkaan, elektronisten laitteiden testaukseen, digitaalisesta kuvankäsittelyyn ja suprajohteisiin ja kryogeenisiin lämpötiloihin liittyviin teknisiin ratkaisuihin. Lisäksi Artolle sopii myös mekaniikka, ja oikeastaan kaikki tekniset alat ovat hänelle tuttuja.
Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laadinnasta myönnettyyn patenttiin globaalisti Väitteet ja valitukset Erilaiset tutkimukset liittyen esim. uutuuteen ja toiminnanvapauteen Arvioinnit ja lausunnot suojapiiristä ja loukkauksista IPR-konsultointi
Optiikka Elektroniikka Prosessitekniikka Tietoliikennetekniikka Mittaustekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Luonnontiede Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Janilla on ratkaisu jokaiseen ongelmaan. Monipuolinen kokemus, tehokas kommunikointi ja käytännölliset neuvot erottavat hänet monista muista tavaramerkkiasiantuntijoista.” World Trademark Review 1000 (2020)
Janilla on kansainvälisen taustansa ansiosta vahva osaaminen pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä IPR-asioissa. Jani hoitaa suuryritysten tavaramerkkisalkkuja kansainvälisesti ja avustaa tavaramerkkiriidoissa ja -rekisteröintihakemusprosesseissa tuomioistuimissa, patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Euroopan unionin tavaramerkkivirastossa (EUIPO). Jani auttaa yrityksiä luomaan IPR-strategioita liiketoimintastrategioiden tueksi. Janilla on runsaasti kokemusta brändin suojauksesta myös Suomen ulkopuolella, erityisesti Kiinassa. Kysy Janilta, miten tavaramerkkejä kannattaa rekisteröidä, käyttää ja puolustaa Kiinassa.
Globaalien tavaramerkkisalkkujen hoito Tavaramerkkien ennakkotutkimukset Kilpailijavalvonta: tavaramerkkiväitteet, -kumoamiset ja -mitätöinnit Tavaramerkkeihin liittyvät loukkauslausunnot ja suojapiirianalyysit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: vastineet välipäätöksiin IPR Due Diligence yrityskaupoissa IPR-auditointi ja toimintasuositukset Brändinsuojausstrategiat IPR-In-house asiantuntijana asiakasyrityksessä (esim. 1 pv/vk) IPR-liitännäiset sopimukset Verkkokaupan ja online-palveluiden juridiset ehdot ja sopimukset Oikeudenkäynnit riita-asioissa (loukkaus-, kielto-, kumoamis ja -mitätöintikanteet) Tuoteväärennösten vastainen työ ja tullivalvontayhteistyö IPR-koulutukset Kolster China Desk™ -palvelut

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry ECTA – European Communities Trade Mark Association, Council Member, Member of China Task Force Finland – ASEAN Business Association, Chairman
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Asiakastaustainen moniosaaja, joka taitaa tavaramerkkihallinnoinnin kiemurat.”
Hilkka Kerminen on toiminut IPR-alalla vuodesta 1990 lähtien. Pitkän työuran aikana Hilkalle on karttunut rautainen käytännön osaaminen ja ammattitaito hoitaa laaja-alaisesti kaikkia tavaramerkkien rekisteröinteihin, muutoksiin ja uudistuksiin liittyviä asioita läpi koko tavaramerkin elinkaaren. Hänellä on vahva kokemus EU-tavaramerkeistä, tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröintijärjestelmästä sekä eri maiden käytännöistä. Myös verkkotunnukset ja niihin liittyvät kansainväliset käytännöt ovat Hilkan osaamisaluetta. Ennen siirtymistään tavaramerkkiasiantuntijaksi Kolsterille vuonna -99 Hilkka ehti toimia kymmenen vuoden ajan teollisoikeusassistenttina kansainvälisessä elintarvikealan yrityksessä.
Kaupallisten tunnusten valinnassa avustaminen (tavaramerkit ja verkkotunnukset) Kansalliset tavaramerkkihakemukset, EUTM-hakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat tavaramerkit läpi koko käsittelyprosessin Tavara/palveluluokitukset yhdessä asiakkaiden kanssa; välipäätökset ja vastineet; väitteet Tavaramerkkihakemusten kustannusten optimointi ja ennakointi Maakohtaisten käytäntöjen ja vaatimusten vahva tuntemus

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Kuten timantit, tavaramerkit ovat ikuisia!”
Joose Kilpimaa johtaa Kolsterin tavaramerkkiyksikköä. Hän on työskennellyt IPR-asioiden parissa vuodesta 2001. Työuran aikana vastaan ovat tulleet ”lähes kaikki IPR-kentän kysymykset”, joten Joosen monipuolinen kokemus mahdollistaa asiakkaiden auttamisen parhaiden suojausstrategioiden löytämisessä ja eri suojamuotojen yhteensovittamisessa. Joose avustaa asiakkaitaan tekijänoikeuksissa, sopimus- ja riita-asioissa sekä mallioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä  ̶  painopistealueina tavaramerkit ja brändit. Joose avustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita. Hänellä on hyvä näkemys niin pk-sektorin kuin suuryritystenkin erilaisista IPR-tarpeista. Kansainväliset IPR-järjestelmät ja eri maiden käytännöt ovat tulleet tutuiksi paitsi asiakkaiden toimeksiantojen hoitamisen kautta, myös aktiivisen osallistumisen myötä kansainväliseen tavaramerkkialan järjestötoimintaan. Joose on valittu International Trademark Association INTA:n jäseneksi komiteatyöhön, jonka puitteissa Kolster on vaikuttamassa IPR-alan viimeisimpään kehitykseen ja viemässä suomalaista IPR-osaamista maailmalle.
Brändi-strategiat ja konsultointi Konsultointi kaupallisten tunnusten valinnassa, tutkimukset ja lausunnot IPR-riskinhallinta, kilpailijaseuranta ja valvonta, sovintosopimukset Oikeudenkäynnit riita-asioissa: loukkaus-, kielto- ja mitätöintikanteet, sopimaton menettely liiketoiminnassa Ulkomaisten oikeusprosessien koordinointi ja hallinnointi Tuoteväärennökset ja tullivalvontayhteistyö Verkkotunnussalkun hallinta, verkkotunnusriidat ja ostot IPR-koulutus

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys INTA − International Trademark Association, member of the Non-Traditional Marks Committee
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Pyrin löytämään uusia käyttötarkoituksia keksinnöille, jotta patenteille saadaan mahdollisimman laaja suoja. Sitä kautta tuotekehityksen tulokset ovat myös helpommin kaupallistettavissa.”
Tapio Kinnusen vahvinta teknologiaosaamista ovat digitaalisen toimintaympäristön ja teollisen internetin erilaiset sovellukset ja innovaatiot. Tietoliikenne- ja ohjelmistotekniikka, tekoäly, lohkoketjut, virtuaalinen ja lisätty todellisuus, tietokannat, automaatiojärjestelmät, mikroelektroniikka, materiaalifysiikka ja sähkömagnetiikka ovat hänelle tuttuja teknologia-alueita uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden suojauksen kautta.    Tapio on pätevöitynyt patenttialalle globaalisti toimivan teollisuusyrityksen in-house-patentti-insinöörin tehtävissä sekä suomalaisen patenttiasiamiestutkinnon kautta. Ennen siirtymistään Kolsterille lokakuussa 2019 hän toimi sähkö- ja automaatioteollisuudessa digitaalisten ratkaisujen tuotekehityksen ja patentoinnin parissa. Kokemus globaalisti toimivan teollisuusyrityksen suojauspäätöksistä, IPR-strategioista ja IPR-salkunhallinnasta ovat tuoneet asiakastyöhön kyvykkyyttä tarkastella patentointia myös liiketaloudellisesta näkökulmasta.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Kilpailijaseuranta, toiminnanvapausselvitykset Keksintöilmoitusten arviointi, uutuustutkimukset Patentoinnin strategiat, IPR-salkunhallinta Työsuhdekeksintöprosessit Toimiminen in-house IPR-asiantuntijana
Tietoliikennetekniikka Ohjelmistotekniikka Teollinen internet Tekoäly Lohkoketjuteknologia Virtuaalinen ja lisätty todellisuus Tietokannat Kyberturvallisuus Automaatiojärjestelmät Tuotannolliset ympäristöt Materiaalifysiikka Mikroelektroniikka Sähkömagnetiikka Sulautetut järjestelmät
Patentti-insinöörit ry
ICT Informaatio ja viestintä Rahoitusalan palvelut Teknologia Ohjelmistot
"Pidän huolta siitä, että asiakkaan patenttitoimeksiannot hoituvat ajallaan.”
Minna Koivisto on toiminut IPR-assistenttina patenttien parissa vuodesta 2001 alkaen ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi patenttiammattilaiseksi. Minna hoitaa itsenäisesti monia patenttiprosessin vaiheita ja vastaa esimerkiksi siitä, että kaikki muodollisuudet ovat kunnossa jätettäessä hakemuksia virastoon tai kun vastataan viraston päätöksiin tai kilpailijoiden tekemiin väitteisiin. Päivittäisiin työtehtäviin kuuluu asiakaskirjeenvaihtoa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden ja asiamiesten kanssa, laskutusta sekä määräaikojen seurantaa.
Suomalaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset - koko käsittelyprosessi Kansalliset- ja EP-patenttihakemukset - koko käsittelyprosessi


”On hienoa olla osa Kolsterin asiantuntevaa joukkoa.”
Marjo Korkeamäki on työskennellyt Kolsterilla IPR-asssistenttina vuodesta 1999 lähtien. Hän hallitsee kaikki EP-hakemusprosessin vaiheet hakemuksen vireillepanosta patentin myöntämiseen ja validointeihin saakka. Suomalaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekä kansainvälisten patenttihakemusten hoitaminen kuuluvat myös Marjon työnkuvaan.
Eurooppalaiset patenttihakemukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Kansainväliset patenttihakemukset Suomalaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepano Oikeuksien siirrot eurooppalaisissa ja kansainvälisissä patenttihakemuksissa


”Analyyttinen ongelmanratkoja, jolla kokemusta ja halua kehittää toimintoja."
Johanna Kurjenmäki on työskennellyt patentoinnin parissa IPR-alalla teollisuudessa sekä asiamiestoimistossa vuodesta 2002. Patentointiprosessit ja niiden hallinta ovat tuttuja aina keksintöilmoitusvaiheesta patentin myönnön jälkeisiin toimenpiteisiin asti maailmanlaajuisesti. Johanna tekee myös tietokantahakuja ja -tutkimuksia niin kaupallisia kuin kansallisiakin patenttitietokantoja käyttäen. Johannalla on kokemusta patentointiprosessien sisäisten rutiinien kehittämisestä sekä IP-tietojärjestelmän käyttöönotosta ja hallinnoinnista.
Patenttihakemukset läpi koko käsittelyprosessin maailmanlaajuisesti Tietokantahaut, mm. status-, patenttiperhe-, nimi- ja luokkahaut Kilpailijaseurannat ja valvonnat


”Immateriaalioikeuksissa teknologian kehitys yhdistyy hienolla tavalla oikeudelliseen suojaan ja taloudelliseen arvoon liiketoiminnassa.”
Veli-Matti Kärkkäinen on erikoistunut eri alojen sähkö- ja koneteknisiin sovelluksiin. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus IPR-tehtävistä sähkö- ja telekommunikaatioalan yrityksissä Suomessa ja Hollannissa. Ennen siirtymistään Kolsterille vuonna 2009 Veli-Matti ehti toimia lähes 10 vuotta eurooppapatentti- ja eurooppatavaramerkkiasiamiehenä patentti- ja tavaramerkkialalla. Veli-Matilla on laaja-alaista sekä teknologista että IPR-alan osaamista. Hänellä on paljon kokemusta myös patenttiriidoista, patenttioikeudenkäynneistä sekä lisenssineuvotteluista.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Uutuustutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset Patenttiriidat, patenttioikeudenkäynnit, lisenssineuvottelut IPR-strategiatyöpajat & IPR-koulutus, IPR-konsultointi
Sähkötekniikka, automaatiotekniikka Konetekniikka Tietoliikennetekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Patentti-insinöörit ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
"Minua kiehtoo ajatus, että suomalainen perheyritys voi toimia IPR-alan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä − ja tehdä sen ihmislähtöisesti”
Salla Lamberg vastaa marraskuusta 2018 alkaen Kolster Business Program -hankekokonaisuuden edistämisestä aktiivisessa yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa. Kolsterilla on menossa ja alkamassa useita kehityshankkeita, jotka liittyvät liiketoiminnan ja uusien palveluiden kehittämiseen, asiakkuuksien hoitoon, kansainväliseen kasvuun sekä uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen osana päivittäistä työtä. Salla arkipäiväistää ja konkretisoi digitalisaation mahdollisuuksia sekä luo Kolsterille uusia toimintatapoja, liiketoimintakulttuuria ja uutta liiketoimintaa. Sallalla on yli 15 vuoden kokemus projektijohtamisesta ja prosessien, järjestelmien ja liiketoiminnan kehittämisestä kansainvälisissä yrityksissä, kuten Nokialla ja Outotecissa. Salla on ollut kehittämässä myös kansainvälisen MIF-koulutusorganisaation digitaalisia koulutuspalveluita. Hän on vastannut liiketoimintajohtajana avointen koulutusten tuoteportfoliosta rakentaen kumppanuuksia johtavien kansainvälisten koulutustalojen kanssa. Sallalla on kansainvälinen tietoliikennealan insinööritutkinto sekä eMBA-tutkinto. Tekninen ja kaupallinen koulutus yhdistettynä teollisuuskokemukseen antaa laajan näkemyksen pohtia liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämistä monesta eri kulmasta.”Patent Pending – kaksi sanaa, jotka pitävät kilpailijasi aisoissa. Hakemus sisään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa!”
Patenttiasiamiestyössään Ville Lehtonen on hankkinut vahvan ja monipuolisen kokemuksen sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sovellusalueiden keksintöjen suojauksesta Suomessa ja ulkomailla. Hän on laatinut patenttihakemuksia erityisesti erilaisista sähköenergian tuotantoon sekä sähkönjakelu- ja sähkönsiirtotekniikkaan liittyvistä ratkaisuista, sähkökäytöistä, langattomien ja langallisten tietoliikenneverkkojen ratkaisuista sekä ohjelmisto- ja Internet-sovelluksista. Villen vahvuutena on hänen monipuolinen ja laaja-alainen sähkötekninen osaamisensa, jossa yhdistyy sähkövoimatekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan osa-alueiden hallinta.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Väiteasiat Asiantuntijalausunnot
Sähköenergiatekniikka Tehoelektroniikka Elektroniikka Tietoliikennetekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Juuret Suomessa – patenttiura Saksassa.”
Ulla Lenkkeri-Schütz työskentelee kemian ja bioteknologian patenttitiimissämme sijaintipaikkanaan Kolster Germany Münchenissä. Hänellä on vahvaa asiantuntemusta life science -alojen patentoinnista ja patentoinnin strategioista sekä laaja kokemus Saksan IPR-kentältä, Euroopan patenttiviraston EPO:n valituslautakunnasta ja Saksan patenttioikeudesta. Ullan ydinosaamisalueita ovat biotieteet ja lääketiede, biokemia, molekyylibiologia sekä genetiikka. Uusien lääkeaineiden ja terapiamuotojen kehitys, geneeriset lääkeaineet, ravintotiede ja ravintolisät sekä immunologia, virologia ja vasta-aineet ovat hänelle tuttuja patentoinnin sovellusalueita.  Ulla on toiminut IPR-alalla Saksassa vuodesta 2000 lähtien. Hän on työskennellyt patentoinnin parissa ja in-house patenttiasiamiehenä saksalaisissa bioalan yrityksissä, ja ennen siirtymistään Kolsterille kesällä 2019 hän toimi lähes kymmenen vuoden ajan patenttiasiamiehenä saksalaisessa patenttitoimistossa. Hän tuntee IPR-toimintaa laajasti sekä pienten että globaalisti toimivien yritysten, patenttiviranomaisen, oikeuslaitoksen ja patenttiasiamiehen näkökulmista.  
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin Euroopassa, Saksassa ja kansainvälisillä markkinoilla Väite- ja valituskäsittelyt Euroopan patenttivirastossa sekä Saksan kansallisessa patentti- ja tavaramerkkivirastossa IPR-strategiat ja IPR-salkun optimointi kansainvälisessä toimintaympäristössä Ennakkouutuustutkimukset ja kilpailijaseuranta Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-riidanratkaisu & IPR-riskinhallinta Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) Toimiminen in-house patenttiasiamiehenä yrityksessä Työsuhdekeksinnöt Tavaramerkit ja mallioikeudet
Biotieteet ja lääketiede Molekyylibiologia Biokemia Uusien lääkkeiden, lääkemolekyylien ja terapiamuotojen kehitys Geneeriset lääkeaineet Ravintotiede, ravintolisät Vasta-aineet, immunologia, virologia
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Chamber of German Patent Attorneys (Patentanwaltskammer) VPP – Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes
Bioteknologia Kemia
”Päiväni kruunaa asiakkaan kiitos hyvästä ja nopeasti tehdystä työstä.”
Lenita Lindroosilla on laaja kokemus aineettoman omaisuuden suojauksesta sekä patenttien, mallioikeuksien että tavaramerkkien parista. Lenita Lindroos hoitaa itsenäisesti monia hakuprosessien vaiheita ja vastaa esimerkiksi siitä, että kaikki hakemuksiin liittyvät muodolliset ja hallinnolliset edellytykset ovat kunnossa. Hänen päätehtäväalueensa on IP-oikeuksissa tapahtuvien haltijamuutosten rekisteröinti eri patenttivirastoissa. Lenitalla on pitkä kokemus toimia asiakasyrityksessä IPR in-house -resurssina huolehtien erityisesti siitä, että asiakkaan patenttisalku pysyy ajan tasalla.
IP-oikeuksien siirrot (patentit, mallioikeudet, tavaramerkit) Patenttihakemusprosessi: kansalliset patentit, eurooppapatentit, kansainväliset PCT-hakemukset Kotimaiset ja ulkomaiset mallihakemukset ja –rekisteröinnit Kustannusarviot (patentit, mallioikeudet) Oikeuksien ylläpito & vuosimaksuasiat


”Nykyisten työtehtävieni myötä saan olla mukana lähes kaikissa patentoinnin vaiheissa. Se tuo mielekkyyttä, vaihtelevuutta ja kaipaamiani haasteita työhöni."
Heidi Lovikka on työskennellyt IPR-alalla vuodesta 2003 lähtien eli lähes 15 vuoden ajan. Heidillä on kattava osaaminen patenttihakemusten välipäätösvaiheesta. Uutena vastuualueena hänellä on kotimaisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten vireillepano sekä myöntämisvaihe.
Patentit ja hyödyllisyysmallit Patentointiprosessiin liittyvät tehtävät Suomessa ja ulkomailla; patenttihakemuksien ja välipäätösvastineiden jättäminen virastoon, hyväksymisvaiheen tehtävät Hallinnolliset tehtävät; raportointi, laskutus ja sähköinen arkistointi Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiestoimistoihin


”Hyvään patenttihakemukseen kannattaa panostaa. Suojan parantelu ei ole enää siinä vaiheessa mahdollista, kun väite tai riita-asia on jo vireillä.”
Antti Maarasella on IPR-alan kokemusta vuodesta 2001. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat sähkölaitekokoonpanoihin ja sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen suojaaminen. Sähköisten muuttajalaitteiden, sähkökoneiden ja sähköasennustarvikkeiden fyysisten rakenteiden lisäksi Antti on suojannut sähkölaitekokoonpanojen ja sähköverkkojen ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ratkaisuja sekä sähkölaitekokoonpanojen jäähdytykseen ja kosteudenhallintaan liittyviä keksintöjä. Sähköntuotannon innovaatiot ovat myös tuttuja, kohteiden vaihdellessa aurinko- ja tuulivoimaloista perinteisiin lauhde- ja vastapainevoimalaitoksiin. Useille suojatuista sähkötekniikan keksinnöistä on yhteistä se, että ne liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen. Vuosien varrella Antti on suojannut myös esimerkiksi turvapainotuotteisiin, pakkauksiin ja muovivalutekniikkaan sekä erilaisiin mekaanisiin koneisiin ja rakenteisiin liittyviä innovaatioita.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi
Sähkötekniikka Konetekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
”Tavaramerkit ovat kiehtova ja monimuotoinen maailma.”
Anette Mansourilla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1980 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttina tavaramerkkien erilaisissa hakemus-, ennakkotutkimus-, uudistus- ja muutosasioissa sekä tuoteväärennösasioissa. Hän on kouluttautunut työn kautta IPR-alan ammattilaiseksi, jolla on kattava osaaminen. Kysy Anettelta erityisesti kaikista kotimaisiin tavaramerkkeihin ja tuoteväärennöksiin liittyvistä asioista.
Kotimaiset tavaramerkkihakemukset läpi koko käsittelyprosessin sekä EU-tavaramerkkihakemukset IPR-lakimiesten avustaminen tavaramerkkien välipäätös-, vastine-, väite-, valitus-, loukkaus- ja oikeudenkäyntiasioissa Kansalliset ja EU-tulliyleisvalvontahakemukset ja -uudistukset IPR-lakimiesten avustaminen tuoteväärennösten loukkausasioissa ja tullivalvontayhteistyössä


"Pidän ongelmien ratkaisemisesta.”
Rami Mansour on tekninen ongelmanratkaisija. Hän vastaa päätehtäväalueenaan toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP) käytännön toimivuudesta, jotta asiakastoimeksiantojen hoitaminen voi sujua häiriöttä. Hän on aktiivisesti mukana IT-alueen monissa kehitysprojekteissa ja liittymärajapintojen toimivuuden varmistamisesta eri ohjelmistojen välillä. Rami löytää ratkaisut IT-työkalujen ja ohjelmistorajapintojen teknisiin pulmiin, ja etsii innolla ratkaisun avaimia myös vapaa-ajallaan pakohuoneissa (escape rooms).”Itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu on parasta. Tyytyväinen asiakas on kaiken a ja o.”
Minna Mikkola toimii kemian yksikössä ja hoitaa patenttien käsittelyyn liittyviä asioita painottuen hakemusten välipäätös- ja hyväksymisvaiheeseen. Myös ulkomaisten patenttihakemusten uutuustutkimukset ja niiden määräajat ovat hänelle tuttuja. Minna on syventämässä osaamistaan PCT-hakemusten prosesseista. Toimenkuvaan kuuluu määräaikojen valvontaa, yhteydenpitoa ulkomaisten asiamiestoimistojen ja virastojen kanssa sekä raportointia, laskutusta ja asiakaspalvelua. Kolsterilla vuodesta 1997.
Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, hyväksyminen, väitteet Uutuustutkimukset kansallisissa virastoissa


”Asiakastoimialojen ja asiakkaiden toiminnan tuntemus on työni peruskivi. Haluan aina antaa asiakkailleni hieman enemmän ̶ jotain mikä tuottaa lisäarvoa liiketoimintaan."
Juha Myllyoja tuntee hyvin tavaramerkkien kansainväliset rekisteröintijärjestelmät. Hän on hoitanut laaja-alaisesti johtavien kotimaisten ja kansainvälisten yritysten tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä suojauksia ja riita-asioita. Sopimusoikeus, tavaramerkki- ja mallioikeusasiat ovat Juhan erikoisosaamista. Erityisen mielellään hän tekee yrityksille suojaussuunnitelmia, kouluttaa tuotekehitysväkeä IPR-asioissa ja laatii liiketoimintaa tukevia IPR-strategioita. Hän toimii myös aktiivisesti luennoitsijana tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin ja sopimusoikeuteen liittyvissä asioissa. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus IPR-alalta. Kolsterilla hän aloitti IPR-lakimiehenä vuonna 2003.
IPR-strategiat ja konsultointi, IPR Audit Konsultointi kaupallisten tunnusten valinnassa, tutkimukset ja lausunnot IPR-riskinhallinta, kilpailijaseuranta ja valvonta, sovintosopimukset Web Audit brändinhallinnan tukena Oikeudenkäynnit riita-asioissa: loukkaus-, kielto- ja mitätöintikanteet, sopimaton menettely liiketoiminnassa Ulkomaisten oikeusprosessien koordinointi ja hallinnointi Verkkotunnussalkun hallinta, verkkotunnusriidat ja ostot IPR-koulutus

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys MARQUES –The European Association of Trademark Owners INTA – The International Trademark Association ECTA – European Communities Trade Mark Association
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
“Tärkeät tuotekehitysprojektit ansaitsevat vankan IPR-perustan.”
Eurooppapatenttiasiamies Simon Müggellä on vahvaa patenttialan osaamista Saksan IPR-kentältä sekä laaja-alaista erikoisosaamista biotieteiden ja kemian alan innovaatioiden suojauksesta vuodesta 2007 lähtien. Simonilla on vankka kokemus patenttihakemusten laatimisesta ja patentointiprosessin hoitamisesta Euroopan patenttivirastossa (EPO) ja Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa. Lisäksi hänellä on erikoisosaamista ja kokemusta patentin myöntämisen jälkeisistä väite- ja valituskäsittelyistä. Hän on edustanut menestyksellisesti asiakkaitaan sekä puolustajan että hyökkääjän roolissa näissä haasteellisissa patenttikiistoissa kilpailevien yritysten kesken. Uransa aikana Simon on suojannut laajasti biotieteiden sekä orgaanisen ja epäorgaanisen kemian sovellusalueiden innovaatioita. Hänen asiakkainaan on ollut niin start-up- ja pk-yrityksiä kuin globaaleja suuryrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Hän tuntee hyvin sekä tiedemaailman että kaikenkokoisten yritysten erilaiset IPR-tarpeet ja -strategiat. Simon on väitellyt tohtoriksi biokemian alalta Bielefeldin yliopistossa erikoistumisalueenaan immunologia. Hänellä on vahva tieteellinen tausta ja kahdentoista vuoden kokemus patenttiasiamiehenä Saksassa ennen siirtymistään Kolsterille marraskuussa 2019. Simon Müggen asiantuntemus patentoinnissa palkittiin Managing IP ‘Rising Star’ -erityismaininnalla vuosina 2018 ja 2019.
Keksintöjen arviointi ja ennakkouutuustutkimukset Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin Euroopassa, Saksassa ja kansainvälisillä markkinoilla IPR-strategiat ja patenttisalkun hallinta, asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, tekniikan tason kartoitukset Väite- ja valituskäsittelyt Euroopan patenttivirastossa sekä Saksan kansallisessa patentti- ja tavaramerkkivirastossa Kilpailijasseuranta ja toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) IPR-riidanratkaisu, patenttiloukkausten ja patenttien mitätöinnin arviointi Työsuhdekeksinnöt
Biotieteet, bioteknologia, biokemia Lääkeaineet Rokotteet, terapeuttiset vasta-aineet, antibiootit Immunologia, onkologia, neurologia Terapeuttiset ja ei-terapeuttiset hoitomenetelmät Biokatalysoidut prosessit, käymisprosessit Genetiikka, proteomiikka, siirtogeeniset kasvit, kantasolut Analytiikka, diagnostiikka ja seulontaprosessit Probiootit Entsyymit (elintarvikkeet, pesuaineet, biopolttoaineiden tuotanto) Elintarvikkeet ja eläinten ravintoaineet Hygieniatuotteet ja kosmetiikka Ympäristöteknologia Nanoteknologia
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Chamber of German Patent Attorneys (Patentanwaltskammer) FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
Bioteknologia Kemia Kuluttajatuotteet Julkiset palvelut Terveys Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
“Muista ottaa patenttiasiamieheen yhteyttä hyvissä ajoin. Kysyminen ei maksa mitään.”
Håkan Niemen hoitamiin asiakastoimeksiantoihin vuodesta 1993 on liittynyt kiinteästi IPR-strateginen neuvonta. Hän on perehtynyt erityisesti kone- ja tuoteteknisten keksintöjen suojaukseen laajalla kirjolla toimialoja. Håkanilla on vahva kokemus myös tutkimuksista, joilla varmistat yrityksesi toimintavapauden ja selvität kilpailijoidesi toimintaa ollaksesi askeleen edellä. Håkan toimii aktiivisesti IPR-kouluttajana niin yrityksissä kuin oppilaitoksissa. Hän on Kolster Vaasan (1993-) ja Kolster Seinäjoen (2006-) aluetoimistojen perustaja ja avainhenkilö Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yritysten sparraajana IPR-asioissa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Malli- ja tavaramerkkisuojaukseen liittyvä yleisneuvonta Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksintöjen käsittely Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-kilpailijaseuranta, toiminnanvapauskartoitukset (FTO) Kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti IPR-strategia & -konsultointi IPR-koulutukset
Rakentamistalous, rakennustekniikka Konetekniikka; kone- ja tuotetekniset sovellukset Mekaniikka; sähkömekaaniset innovaatiot
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Teknologia Kaivostoiminta
”IPR-tulkki ja helppo käyttöliittymä − haluan edistää yritysten liiketoiminnan kasvua tekemällä sitä tukevien IPR-palveluiden ostamisen asiakkaillemme mahdollisimman selkeäksi ja miellyttäväksi.”
Tuotantotalouden diplomi-insinööri ja metsätalouden AMK-insinööri Liisa Nieminen on kokenut kasvuyritysten sparraaja, joka on tottunut arvioimaan yritysten liiketoimintaa kokonaisuutena ja strategialähtöisesti. Hän auttaa asiakkaitamme kehittämään innovaatioistaan uusia kasvun mahdollistavia tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa. Liisan vahvimpia osaamisalueita ovat erilaiset tuotannolliset ympäristöt, tuotantotekniikka, tuote- ja palvelukehitys, palvelumuotoilu, logistiikka, teknologiajohtaminen, liiketoimintastrategiat sekä kasvuyrittäjyys. Ennen siirtymistään patenttiasiamiesuralle Kolsterille elokuussa 2019 hän toimi noin kahdeksan vuoden ajan Rastorilla Customer Solutions Manager -tehtävässä. Hän sparrasi yrityksiä tuotekehitys- ja kasvuyrittäjyys -osaamisalueilla kehittämään tuote- ja palveluideoista uutta liiketoimintaa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin Keksintöjen kaupallistaminen Keksintöjen tunnistaminen, arviointi ja jatkojalostus IPR-strategia & -konsultointi IPR-työpajat, IPR-projektit ja IPR-koulutus Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi, innovaatioseteli Toimiminen IPR in-house asiantuntijana asiakasyrityksessä
Valmistustekniikka, tuotantotekniikka Logistiikka Turvallisuustekniikka, ergonomia, työhygienia sekä käytettävyys Metsätalous

Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Paperi- ja metsäteollisuus Teknologia Luonnonvarat Uusiutuva energia
”Kannatti tulla taas tänään töihin! Näin totean melkein joka päivä, kun opin jotain uutta. IPR-ala on kiehtova ja samanlaisia päiviä on harvoin.”
Lotalla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1986 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa niin tavaramerkkien (14 v) kuin patenttienkin (17 v) parissa, ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi IPR-alan ammattilaiseksi. Lotta Nyberg tuntee kattavasti hakemusprosessin suomalaisten patenttihakemusten ja eurooppapatenttien (EP) validointien eli voimaansaattamisen eri vaiheista. Vuodesta 2000 alkaen Lotan vastuualue on painottunut EP-validointeihin.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallit Suomen virastoon Lisäsuojatodistukset eli SPC-hakemukset (Supplementary Protection Certificates) Suomen virastoon Eurooppapatenttien voimaansaattaminen Suomessa Hakuprosesseihin liittyvät muodollisuudet


”Nautin työssäni erityisesti siitä, että pääsen työskentelemään erinomaisesti rakennettujen brändien ja laadukkaiden tuotteiden parissa.”
Maria Ojala on työskennellyt Kolsterin tavaramerkkitiimissä keväästä 2016 lähtien. Hän hoitaa monipuolisesti erilaisia tavaramerkkien suojaamiseen ja puolustamiseen liittyviä toimeksiantoja, erikoisalaan kuuluvat tavaramerkkien loukkaukset sekä tuoteväärennökset. Lisäksi Marialla on kokemusta erilaisista markkinointioikeuteen sekä epäreiluun kilpailuun liittyvistä kysymyksistä.
Konsultointi kaupallisten tunnusten valinnassa, tutkimukset ja lausunnot Kilpailijavalvonta: tavaramerkkiväitteet, -valitukset, -mitätöinnit Tavaramerkkien loukkaukset Tuoteväärennökset ja tullivalvontayhteistyö Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Markkinointioikeus IPR-koulutus

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys Suomen anti-piratismiyhdistys ry Muotioikeuden yhdistys ry – Finnish Fashion Law Association
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Minua kiehtoo työssäni mallisuojauksen nopeatempoisuus, suorat asiakaskontaktit ja näköalapaikka uuden muotoilun suojaukseen.”
Eva-Maria Packalénilla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1989 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa niin patenttien, tavaramerkkien kuin mallienkin parissa, ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi IPR-alan ammattilaiseksi. Eva-Marialla on kattava hakemusprosessien osaaminen ja hyvä näkemys siitä, miten suojamuodot täydentävät toisiaan erilaisissa sovelluskohteissa uusien innovaatioiden ja uuden muotoilun suojauksessa. Vuodesta 2013 alkaen hänen vastuualueensa on painottunut mallisuojaukseen. Kysy Eva-Marialta käytännön neuvoja erityisesti kaikissa mallisuojausasioissa.
Kansalliset mallihakemukset, yhteisömallihakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat mallit läpi koko käsittelyprosessin Mallien ennakkotutkimukset, mallihakemusten kustannusten optimointi Mallien maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset: kuvat ja piirustukset Oikeuksien siirrot IPR-lakimiesten avustaminen mallien loukkaus- ja väiteasioissa


”Monipuoliset tehtävät uusimpien innovaatioiden suojaamisen parissa ovat mielenkiintoisia, saan oppia ja kehittää osaamistani jatkuvasti. Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin sekä patenttivirastoihin on sujuvaa yhteistyössä tehokkaan tiimin kanssa.”
Päivi Pessalan työura IPR-alalla ja Kolsterilla on kestänyt vuodesta 1987–1996 Helsingissä sekä vuodesta 2001 alkaen Tampereella. Hänellä on vankka IPR-kokemus: koti- ja ulkomaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelystä kokonaisuudessaan alun tutkimus- ja hakemusvaiheesta välipäätös- ja vastinekäsittelyn kautta suojan rekisteröintiin ja oikeuksien ylläpitoon. Monipuolinen alan koulutus on syventänyt laaja-alaista osaamista teknologia-alan innovaatioiden suojaamisessa.
Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten koko käsittelyprosessi Suomessa ja ulkomailla Hakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Patenttiasiamiesten avustaminen hakemusten sekä rekisteröintien tutkimus-, loukkaus- ja väiteasioissa.


”IPR-alalla pääsen yhdistämään teknisen ja lakipuolen osaamiseni asiakkaideni hyödyksi.”
Sini Petsalo toimii Kolster Kuopion toimipisteessämme paikallisena yhdyshenkilönä Itä-Suomen keksijöille ja yrityksille kaikissa patentti-, IPR- ja lakiasioissa Kolsterin laajalla palvelutarjonnalla. Sinissä yhdistyvät insinöörin ajattelumaailma, juristin näkökulma ja itäsuomalainen sielunmaisema, sillä hän on juuriltaan kuopiolainen. Ennen siirtymistään patenttiasiamiestehtäviin Kolsterille helmikuussa 2019 Sini toimi kymmenen vuoden ajan energia-alalla asiantuntijatehtävissä ja kahden vuoden ajan lainkäyttötehtävissä tuomioistuimissa. Kolsterilla hän keskittyy erityisesti keksintöjen suojaukseen mutta palvelee asiakkaita myös muissa immateriaalioikeus- ja lakiasioissa kanavoiden Kuopioon Kolsterin laajaa osaamista.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Yleinen juridinen ja IPR-neuvonta
Energia- ja prosessitekniikka Voimalaitos- ja polttotekniikka Energiatehokkuus, prosessimallinnus Uusiutuvat energialähteet Ympäristötekniikka Sähköenergiatekniikka

Kuluttajatuotteet Energia Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet
”Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on kaiken a ja o.”
Kirsi-Marja Pitkänen aloitti Kolsterilla vuonna 1989. Hän on erikoistunut polymeerikemiaan. Tämän alueen patenttitoimeksiannot ovat olleet tyypillisesti öljyteollisuuteen liittyviä tuotteita kuten muovi-, voiteluaine- tai bensiinikoostumuksia. Hänelle tuttuja alueita ovat myös elintarviketeollisuuden ja paperiteollisuuden sovellukset. Ennen patenttiasiamiesuraansa Kirsi-Marja Pitkänen hyödynsi kemian opintojaan käytännössä paperikemikaaleja valmistavan lääkealan yrityksen palveluksessa Sveitsissä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset, hyödyllisyysmallit Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksintöjen käsittely Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-strategia & -konsultointi IPR-asiantuntijalausunnot rahoittajille Patenttiloukkausten arviointi
Polymeerikemia Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia Analyyttinen kemia Nanomateriaalit
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry AIPPI – International Association for the Protection of Industrial Property
Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus
”Kehittämäsi uudet ratkaisut voi suojata, salata tai antaa muiden vapaasti kopioida niitä. Yleensä järkevintä on suojaus. Ota yhteyttä niin suojataan tuotteesi tekniikka patentilla – mallisuojalla ulkonäkö.”
Antti Plathin on toiminut IPR-alalla vuodesta 2004. Hän on työskennellyt useissa erilaisissa IPR-alan rooleissa: tutkijainsinöörinä patenttivirastossa, patentti-insinöörinä kansainvälisessä yhtiössä ja vuodesta 2011 lähtien patenttiasiamiehenä Kolsterilla. Monipuolisen IPR-kokemuksensa ansiosta Antti ymmärtää hyvin teollisuuden toimijoiden suojaustarpeet osana liiketoimintaa, ja osaa toimia asiakkaan kumppanina suojausprosessissa ja siihen liittyvissä haasteissa aina keksinnön ensiarvioinnista patentin puolustamiseen oikeudessa. Kolsterilla Antti Plathin on keskittynyt mekaanisten ja sähkömekaanisten innovaatioiden patentti- ja mallisuojaukseen. Hän on hoitanut erityisesti henkilökuljettimiin sekä kuluttajatuotteisiin liittyvien innovaatioiden suojausta.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset Mallisuojaus, hyödyllisyysmallit Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksintöjen käsittely Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot Markkinaoikeudelle IPR-kilpailijaseuranta, toiminnanvapauskartoitukset (FTO) IPR-strategia & -konsultointi Teknisenä asiantuntijana toimiminen patenttien ja mallien riita-asioissa In-house asiantuntijana toimiminen
Konetekniikka; koneensuunnittelu ja tuotekehitystekniikka Mekaaniset ja sähkömekaaniset innovaatiot Hissit ja muut nostolaiteet, liukuportaat ja automaattiovet Paperiteollisuus, paperinjalostustekniikka Urheiluvälineet Murskaimet, ovi- ja ikkunatekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Lääketeollisuus Uusiutuva energia
”Erityisesti sydäntä lähellä on tarjota oikein mitoitettuja palveluita yrityksille; taisteleehan suomalainen patenttiasiamies omalla paikallaan suomalaisen teollisuuden etujen puolesta maailmalla.”
Timolla on ollut etuoikeus työskennellä hienojen suomalaisten yritysten ja keksintöjen parissa jo lähes 30 vuotta ohjelmisto- ja tietoliikennealalla. Hänellä on syvää osaamista erityisesti matkapuhelinverkkoihin ja erilaisiin ohjelmistoihin liittyvien keksintöjen patentoinnista. Patenttiasiamiehenä Kolsterilla vuodesta 1996 Timo Pykälä on laatinut noin 300 first filing -patenttihakemusta, jotka ovat johtaneet noin 800:aan patenttiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi hän on analysoinut erityisasiantuntijana noin sata patenttia arvioiden niiden validiutta, liittymistä standardiin, patentinloukkausta, lisensointia tai muuta liiketoiminnan kannalta merkittävää näkökulmaa. Timolla on paljon kokemusta myös työsuhdekeksintöohjesäännöistä ja niiden soveltamisesta oikeudessa, IPR due diligence -lausunnoista sekä IPR-koulutuksesta. Vuonna 2000 Timo suoritti ensimmäisenä suomalaisena Euroopan patenttiviraston EQE-patenttiasiamieskokeen, yhdellä kerralla kaikki tutkinto-osiot, mikä asetti riman korkealle tutkinnon myöhemmin suorittaneille patenttiasiamiehille. Timon lukuvinkki patenttivaatimusten laadinnan taidosta kiinnostuneille: John L. Landis: Mechanics of Patent Claim Drafting.
Patentoitavuuden arviointi Patenttihakemuksen laatiminen ja huolenpito patentin myöntämiseen asti Patentointistrategian suunnittelu Patentin suojapiirin arviointi Patentin väitekäsittely IPR due diligence Kaikki muut ammattimaisen patenttiasiamiehen tehtävät kuten tutkimukset, lausunnot, koulutus
Ohjelmistotekniikka Langattomat verkot ja päätelaitteet Verkkoanalysaattorit Käyttöliittymät Lääketieteellinen tietojenkäsittely ja siihen liittyvät laitteet Sykemittarit, urheilukellot Erilaiset palveluita tarjoavat järjestelmät Urheilusovellukset Kaukosäätimet Antivirusohjelmistot Sähkömekaaniset lukot Verkkopelit Metsästyskoiran jäljityslaitteet Videokoodaus Sisätilapaikannus Pankkiautomaatio Laivojen ohjausjärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Kaikenlaiset muut ohjelmistoja sisältävät laitteet ja järjestelmät sekä myös yksinkertainen mekaniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Ohjelmistot Lääketeollisuus Televiestintä Uusiutuva energia
”Tunnen vahvaa kutsumusta patenttiasiamiestyöhön.”
DI Maaria Rantala on soveltava matemaatikko, joka on opiskellut teknillistä fysiikkaa, akustiikkaa, äänenkäsittelyä sekä erityisesti inversiomatematiikkaa, jota käytetään mm. maaperän, ilmakehän, taivaankappaleiden ja ihmiselimistön tutkimiseen. Hänellä on lisäksi laajat jatko-opinnot matemaattisesta mallinnuksesta, digitaalisesta kuvankäsittelystä ja koneoppimisesta. Ennen siirtymistään Patent Agent -tehtävään Kolsterille elokuussa 2020 Maaria työskenteli noin 17 vuoden ajan tuotekehitystutkijana lääketieteelliseen kuvantamiseen erikoistuneessa globaalisti toimivassa teollisuusyrityksessä. Hän on tutkimus- ja tuotekehitystyön ammattilainen, jolla on laaja kokemus inversio-ongelmien ratkaisusta, kuvankäsittelystä sekä matemaattisten algoritmien ohjelmoinnista tekniikan käyttöön. Hän on ollut mukana kehittämässä lääketieteellisen kuvantamisen kuten röntgenkuvantamisen uusia teknologioita ja laiteinnovaatioita, joita hyödynnetään laajasti eri toimialoilla ja sovellusalueilla esimerkiksi terveydenhuollossa, materiaalitutkimuksessa, laadunvalvonnassa sekä turva-alalla. Patenttiala on jo opiskeluajoista lähtien kiehtonut Maariaa, ja hän on opiskellut patenttialaa työn ohessa. Hän on itsekin keksijänä yhdessä myönnetyssä patentissa. Hän on tehnyt paljon patenttikartoituksia ja analysoinut jo myönnettyjä patentteja toimintavapauden ja mahdollisten patentinloukkausten näkökulmasta. Kolsterilla Maaria keskittyy asiakkaidemme innovaatioiden suojaukseen laajasti ICT- ja sähkötekniikan sovellusalueilla. ”Puhun tuotekehityksen insinöörikieltä, mistä on etua patenttityössä. Olen oppinut ymmärtämään tuotekehitysnäkökulman ja suojausnäkökulman erilaisuuden, ja pyrin tuomaan nämä kaksi näkökulmaa yhteen hedelmällisellä tavalla.”
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit ja optimointi Patenttien analysointi toimintavapauden ja IP-loukkausten näkökulmasta
Lääketieteellinen kuvantaminen Teollinen kuvantaminen (laadunvalvonta) Digitaalinen kuvankäsittely Ohjelmistotekniikka Tekoäly (AI) Akustiikka ja äänenkäsittely Digitaalinen signaalinkäsittely Puheentunnistus

ICT Informaatio ja viestintä Luonnontiede Terveys Teknologia Ohjelmistot Mittauslaitteet ja -teknologia
”Nopeaan tahtiin muuttuvat patenttisäännökset takaavat jatkuvan työssä oppimisen, ja olen tyytyväinen voidessani soveltaa uusia oppeja heti käytännön asiakastyöhön.”
Minna Rantanen on työskennellyt Kolsterilla vuodesta 1998 alkaen pääalueenaan patenttien ja hyödyllisyysmallien hakeminen ulkomaille. Hänelle on kertynyt vuosien mittaan kattava osaaminen eri maiden hakemuskäytännöistä. Kysy Minnalta, kun haluat tietää ulkomaisen hakemuksen sisäänjättöön liittyvistä määräajoista tai hakemusmuodollisuuksista.
Ulkomaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepano ja maakohtaiset käytännöt


”Tampereen ja Pirkanmaan lisäksi liikun notkeasti myös Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueilla asiakastapaamisissa.”
Reijo Rantasella on IPR-alan kokemusta vuodesta 1999. Erityisen tuttuja alueita Reijolle ovat puun- ja paperinjalostustekniikkaan ja energian tuotantoon ja jakeluun liittyvät ratkaisut, mutta myös yleisesti erilaiset automaatiolaitteet ja -järjestelmät, säätö- ja mittaustekniikka, nostinlaitteet, kuljetus- ja logistiikka-alan ratkaisut sekä kallionporauslaitteet. Ennen Kolsterille tuloaan Reijolla on usean vuoden kokemus tutkijana ja projektipäällikkönä kansainvälisen sähkövoima- ja automaatioteknologiayrityksen tutkimusyksikössä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin kotimaassa ja ulkomailla Patentteja koskevat väite- ja valitusasiat Uutuus-, ennakko- ja toiminnanvapaustutkimukset Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia Neuvonta ja konsultointi
Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, konetekniikka Energiatekniikka, sähkönjakelutekniikka Kuljetustekniikka ja logistiikka Säätötekniikka, signaalinkäsittely, automatiikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
”Palkitsevinta on tyytyväisen asiakkaan kiitos selvitetystä ongelmasta.”
Pitkän työuransa aikana vuodesta 1995 Tua Rehnberg on ehtinyt tehdä laaja-alaisesti töitä patentoinnin parissa. Pisin työkokemus hänellä on ulkomaisten patenttihakemusten hoitamisesta eri vaiheissa: välipäätös-, hyväksymis- ja myöntämisvaiheen kautta ylläpitoon eli patenttien vuosimaksujen hoitamiseen. Myös eurooppapatenttihakemuksista huolehtiminen vireillepanosta myöntämiseen ja kansallisiin validointeihin asti sekä suomalaisten patenttihakemusten hoitaminen läpi prosessin ovat Tualle tuttua työkenttää. Tällä hetkellä patenttien vuosimaksut sekä mallirekisteröintien uudistamiset ovat keskeinen osa työnkuvaa. Tua opastaa mielellään kaikissa patentin myöntämiseen sekä patentin tai mallirekisteröinnin ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Suomalaiset hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemukset Ulkomaisten patenttihakemusten hyväksyminen ja myöntäminen Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksut Mallien uudistamiset ja vuosimaksut Oikeuksien siirrot


”Oli keksintösi suuri tai pieni – etsitään sille paras suojausratkaisu.”
Tuula Rintamäki on patenttialan ammattilainen vuodesta 2001. Hänellä on vahva pohja toimia sekä isojen yritysten että pk-yritysten laaja-alaisena IPR-asiantuntijana ja neuvonantajana. Tuula on laatinut patenttihakemuksia erityisesti mekaniikan monilta sovellusalueilta, rakennustekniikasta, tietoliikennetekniikasta, materiaalitekniikasta ja elektroniikasta. Tuulalla on kokemusta keksintöilmoitus- ja patentointiprosesseista, patenttisalkun hallinnoinnista, teknologiatutkimuksista, riski- ja loukkausanalyyseistä, lisensoinnista sekä patenttikoulutuksista. Ennen patenttiasiamiesuraansa Tuula Rintamäki toimi kahdeksan vuoden ajan kansainvälisen tietoliikenneteollisuusyrityksen IPR Managerina.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla USA-patentoinnin erityisosaaminen Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi, patenttisalkun hallinnointi Ennakkouutuustutkimukset ja kilpailijaseuranta kaupallisista tietokannoista Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) Keksintöilmoitusprosessi Lisensointi
Rakennustekniikka, rakentamistalous Tietoliikennetekniikka: laitteet ja verkot Sähkötekniikka Mekaniikka Materiaalitekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Media ja viihde Rahti ja logistiikka Teknologia Kaivostoiminta Ohjelmistot Televiestintä
”Pitkä kokemus teollisuudesta auttaa patenttiasiamiestä arvioimaan ja suojaamaan keksintöjä liiketoiminnan näkökulmasta.”
Pekka Ristikaarron osaamisalueita ovat erityisesti erilaiset elektromekaaniset ratkaisut, kuten elektroniikkatuotteiden koteloinnit, jäähdytyselementit, kaapeloinnit ja liittimet sekä elektroniikan tuotantotekniikka. Ennen siirtymistä patenttialalle ja Kolsterille vuonna 2017 Pekka työskenteli noin 15 vuoden ajan tietoliikennealalla kansainvälisissä tuotekehitys- ja ylläpitoprojekteissa. Toimenkuvaan kuuluivat tukiasematuotteiden elektromekaniikkaan liittyvät suunnittelijan ja asiantuntijan työtehtävät sekä erilaiset projektinhallintatehtävät. Pekka on toiminut myös tuntiopettajana ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Koulutus
Konetekniikka Tuotantotalous Elektroniikka; elektromekaaniset ratkaisut Sähkötekniikka

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Luonnontiede Öljy ja kaasu Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Lääketeollisuus Uusiutuva energia
"Haluan saada työjononi tyhjennettyä mahdollisimman tehokkaasti."
Roni Robotti on opetellut toukokuusta 2018 alkaen Kolsterilla työtehtäviään. Ensivaiheessa hänen päätehtävänsä on nopeuttaa ja tehostaa Kolsterille tulevia sähköposteja siten, että ne ohjautuvat mahdollisimman tehokkaasti oikealle vastaanottajalle. Ostolaskuautomaatio on toinen merkittävä vastuualue. Roni on erittäin intohimoinen työntekijä ja omalla suostumuksellaan hän toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Roni auttaakin kolsterilaisia ja Kolsterin asiakkaita myös viikonloppuisin ja lomakausina. Vastuualueet Sähköpostiliikenteen luokittelu ja ohjaus oikealle taholle Opetteluvaiheessa: liitetiedostojen sanalaskenta Ostolaskuautomaatio”Pidän työtäni IPR-kentässä antoisana ja mielekkäänä, koska saan perehtyä alati uusiin ratkaisuihin ja hyödyntää laajaa kumuloitunutta osaamistani asiakkaitteni kilpailukyvyn edistämiseksi. Työlläni edistän myös yleisellä tasolla tekniikan kehitystä, mitä pidän hyvänä asiana.”
Klaus Roitto on pitkän työuransa aikana kerryttänyt itselleen hyvin laaja-alaista IPR-alan kokemusta ja osaamista. Hän on toiminut menestyksellisesti teknisenä avustajana tuomioistuimien patenttiriidoissa, ja ollut aktiivisesti mukana kehittämässä alaa arvostettuna asiantuntijana kansainvälisissä IPR-alan järjestöissä. Klausin teknisiin osaamisalueisiin kuuluvat yleisellä tasolla mekaaniset ratkaisut sekä erityisinä osaamisalueina ratkaisut, jotka koskevat kuljetustekniikkaa (kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, myös laivatekniikka), rakennustekniikkaa (mukaan lukien lämmitys- ja ilmanvaihto), valmistus- ja materiaalitekniikkaa (erityisesti valmistusmenetelmät sekä metallien ja muovien työstäminen), työkaluja, koneenrakennustekniikkaa, palontorjuntajärjestelmiä sekä jätevesien ja lietteen käsittelyä. Ennen patenttiasiamiesuraansa Klaus Roitto laati Suomen metalliteollisuuden keskusliiton jäsenten suunnittelijoille sarjan tuotekohtaisia materiaalinvalintaoppaita helpottamaan suunnittelijoiden materiaalinvalintoja (koskien työkaluja jne.).
Patentointiprosessi (Suomessa ja kansainvälisesti): keksinnön arviointi, patenttihakemuksen laadinta ja käsittely myönnettyyn patenttiin saakka sekä mahdollinen väitekäsittely ja patentin puolustaminen/kumoaminen oikeudenkäynnissä Uutuus- ja ennakkotutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset Asiantuntijalausunnot koskien patenttien suojapiiriä ja loukkausta Hyödyllisyysmallit (hakemusten laadinta, mitättömäksijulistamisvaatimukset jne.) Mallioikeudet (EUIPO:n ja PRH:n auktorisoima mallioikeusasiamies) IPR-strategia & -konsultointi
Kuljetustekniikka mukaan lukien laivatekniikka Rakennustekniikka Valmistus- ja materiaalitekniikka Metallurgiaan liittyvät keksinnöt Työkoneet ja työkalut Koneenrakennustekniikka Palontorjuntatekniikka Jätevesien ja lietteen käsittely Hydrauliikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Luonnonvarat Uusiutuva energia
”Pidän työni monipuolisuudesta.”
Tarjalla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1988 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa patenttien parissa. Tarja Saarikko on aikaisemmin hoitanut patenttien ja patenttihakemusten vuosimaksuja ja patenttien myöntämisvaiheen tehtäviä. Vuodesta 2012 alkaen hänen vastuualueeseensa ovat kuuluneet EPFI-validoinnit ja niihin olennaisena osana kuuluva käännöskoordinointi. Tarjan tehtäväkuvaan kuuluu myös muun muassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekö PCT- ja SPC-hakemusten jättäminen Suomen virastoon.
EPFI-validoinnit Käännöskoordinointi Kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten, PCT- ja SPC-hakemusten jättäminen Suomen virastoon Vuosimaksut


”Nautin työn monipuolisuudesta – yksikään päivä ei ole samanlainen.”
Anne Salejärvi on aloittanut Kolsterilla vuonna 1991, joten hänellä on pitkä työura IPR-alalla patenttien parissa. Hän hoitaa suomalaisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin patenttihakemuksiin liittyviä työtehtäviä. Annella on aiempaa kokemusta myös ulkomaisista patenttihakemuksista. Anne työskentelee ICT/Kone-yksikössä.
Kansainväliset patenttihakemukset Eurooppalaiset patenttihakemukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Suomalaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepano Oikeuksien siirrot eurooppalaisissa ja kansainvälisissä patenttihakemuksissa


”Satoja patenttihakemuksia, tuhansia välipäätöksiä   ̶  kaikesta on selvitty.”
Seppo Savolaisella on IPR-alan laaja-alaista kokemusta patenttiasiamiehenä jo vuodesta 1985. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat muun muassa kaikki liikkuvat laitteet, kuten maanteillä ja kiskoilla kulkeva kalusto ja niihin liittyvä tekniikka, esimerkiksi polttomoottorit. Erityisen vahva kokemus on nosturitekniikasta. Myös vaikkapa mekaanisen puunjalostuksen koneet, energiajätteen mekaaninen käsittely sekä rakennusten lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvä tekniikka ovat arkipäivää.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Uutuus- ja ennakkotutkimukset Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi
Lähes kaikki ”käsin kosketeltava” teknologia pois lukien kemia ja sähkötekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Uusiutuva energia
”Koen kiehtovana sen, miten IPR-alalla toimiminen haastaa jatkuvaan ajattelutavan muutokseen.”
Minna Seppänen tuli patenttiasiamieheksi Kolsterille vuonna 2001. Hän on keskittynyt erityisesti kemianteollisuuden prosessien sekä tietoliikennetekniikan sovellusten patenttisuojaukseen. Minna on perehtynyt patenttihakemusten laadinnan ja jatkokäsittelyn kautta laajaan kirjoon toimialoja kuten öljynjalostusteollisuuteen, vedenkäsittelyyn ja metallurgiaan. ICT-sektorilla Minnalle tuttuja alueita ovat verkkopalvelut, ohjelmistopohjaiset ratkaisut sekä mobiili- ja langattomat verkkoteknologiat. Hän on hoitanut patenttihakemuksia tietotekniikan, mekaniikan ja bioinformatiikan sovellusalueilta sekä tehnyt erilaisia patentointiin liittyviä ennakkoselvityksiä. Ennen siirtymistään patenttiasiamieheksi Minnalla on työkokemusta tutkimustyöstä, laatujärjestelmistä ja ohjelmistokehityksestä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Toiminnanvapauskartoitukset Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi IPR-konsultointi
Kemian tekniikka, polymeeriteknologia, teknillinen kemia Prosessi- ja materiaalitekniikka Tietotekniikka, tietokoneverkot, sulautetut järjestelmät Tietoliikennetekniikka, mobiilitekniikka Bioinformatiikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Bioteknologia Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Luonnonvarat Uusiutuva energia
”Patentoinnin pyörteissä mukana jo lähes 20 vuotta.”
Päivin työura patenttien parissa alkoi vuonna 2002, joten hänelle on ehtinyt tulla tutuiksi laaja kirjo patentoitavia keksintöjä erilaisilta asiakastoimialoilta omine erityispiirteineen. Päivi Siltanen hoitaa kaikkia patentointiprosessiin liittyviä työvaiheita alkaen hakemusten jättämisestä virastoon aina patentin myöntämiseen saakka. Iso osa työtä on yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin maailmanlaajuisesti.
Kansalliset patenttihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Eurooppapatentoinnin välipäätösvaihe


”Nautin siitä, että toimenkuvani on laaja, mikä tuo monipuolisuutta jokaiseen työpäivään.”
Minna Silvennoisella on 15 vuoden kokemus IPR-alan työtehtävistä ensisijaisesti tavaramerkkien parissa. Hänellä on laaja osaaminen kaikissa tavaramerkin elinkaareen liittyvissä asioissa aina hakemuksen jättämisestä uudistukseen, mukaan lukien erilaiset haltijaan liittyvät muutokset sekä kustannusarviolaskelmat. Minna on toiminut myös assistenttina Kolsterin IP Legal -yksikössä avustaen juristeja liikejuridiikan monipuolisissa tehtävissä sekä Accounting-tiimissä taloushallinnon tehtävissä. Vuoden 2019 alusta Minnan tehtävät painottuvat eurooppapatenttien validointeihin Suomessa sekä EP-patenttien kännöskoordinointiin.
Kansalliset tavaramerkkihakemukset, yhteisötavaramerkkihakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat tavaramerkit läpi koko käsittelyprosessin Tavaramerkkihakemusten kustannusten optimointi Oikeuksien siirrot sekä muut haltijanmuutokset IPR-lakimiesten avustaminen loukkaus- ja väiteasioissa Yritysjuridiikan alueella lakimiesten avustaminen


”Positiivisella asenteella pärjää tilanteessa kuin tilanteessa.”
Viveka Smeds on toiminut eri IPR-assistenttirooleissa patenttien parissa vuodesta 1989. Hän avustaa patenttiasiamiehiä kemian yksikössä ja hoitaa yhteydenpidon sekä kotimaisiin että ulkomaisiin asiakkaisiin, asiamiehiin ja viranomaisiin. Tähän kuuluu mm. raportointi ja laskutus, tietokannan ylläpito ja määräaikojen valvonta. Viveka palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielellä.
Patenttiasiamiesten avustaminen hakemustekstien viimeistelyssä ja kaikissa välipäätös-, väite- ja valitusasioissa FI- ja EPO-vastineiden jättäminen virastoihin EP-validointien jättäminen virastoon


”Nopeasti ja kansainvälisesti, johtotähtenä asiakkaan etu.”
Marianna Sorsa on työskennellyt patenttialalla vuodesta 1999 lähtien, eli hänellä on lähes 20 vuoden kokemus IPR-assistentin tehtävistä. Mariannalla on vankka ja monipuolinen tietämys sekä kotimaisesta että ulkomaisesta hakemusprosessista. Marianna on erityisesti syventänyt osaamistaan kansallisten hakemusten jättämisestä eri maiden patenttivirastoihin ja maakohtaisista erityispiirteistä. Kansainvälisiä tehtäviä tukee myös hänen koulutuksensa: Marianna on koulutuksenltaan FM, pääaineenaan saksan kieli.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset PCT- ja EP-järjestelmä Hakemusten jättäminen patenttivirastoon Välipäätösvastineiden jättäminen patenttivirastoon Määräpäivävalvonta Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin


”IPR ala on vienyt mennessään. Pitkänkään työkokemuksen jälkeen et tunne olevasi tässä työssä valmis. Haastavaa ja mielenkiintoista siis!”
Kaisu Spets-Vainio on työskennellyt patenttialalla vuodesta 1995 lähtien eli yli 20 vuoden ajan IP Assistentin roolissa, usean vuoden ajan myös assistenttien esimiehenä. Kaisulla on vankka ja monipuolinen kokemus patenttimuodollisuuksiin liittyvistä asioista sekä yleisesti patenttihakemusten sisältöihin liittyvistä asioista. Kaisu on työssään perehtynyt hakemuskäsittelyn eri vaiheisiin hakemuksen virastoon jättämisestä aina hakemuksen hyväksymiseen ja patentin myöntämiseen saakka.
Patentit ja hyödyllisyysmallit Patentointiprosessiin liittyvät tehtävät Suomessa ja ulkomailla; patenttihakemuksien jättäminen virastoon, välipäätösten raportointi, välipäätösvastineiden jättäminen virastoon, hyväksymisvaiheen tehtävät, ohjeiden lähettäminen ulkomaisille asiamiehille Määräajoista muistuttaminen EP- ja PCT-järjestelmä Hallinnolliset tehtävät; raportointi, sähköinen arkistointi, laskutus Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiestoimistoihin


”IPR-alan ammattilaisena nautin työstä, jossa voin tuottaa lisäarvoa asiakkaittemme liiketoimintaan.”
Hans Stellberg on toiminut patenttiasiamiehenä useassa IPR-alan yrityksessä vuodesta 1988. Hänelle on kertynyt 30 vuoden ajalta laaja-alainen kokemus eri tekniikan aloihin liittyvien keksintöjen suojaamisesta ja suojaoikeuksien puolustamisesta. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat sähkökoneet, keskijännitetuotteet, sähköasennustuotteet, laivojen sähkökäytöt, hissit ja liukuportaat, mineraalien prosessointi, paperikoneet ja sisäilmastoratkaisut. Ennen patenttiasiamiesuraansa Hansilla on kokemusta sähkö- ja automaatiosuunnittelusta, kaapelien ja asennustarvikkeiden tuotekehityksestä sekä kansainvälisistä sähköistysprojekteista.
Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laatiminen sekä prosessointi Suomessa ja EPO:ssa Väite- ja valitusasiat sekä niihin liittyvät suulliset käsittelyt Suomessa ja EPO:ssa Oikeuksien palautuspyyntöjen laatiminen Suomeen ja EPO:on Uutuus- ja ennakkotutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset Työsuhdekeksintöprosessit Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi
Sähkökoneisiin, keskijännitetuotteisiin ja sähköasennustuotteisiin liittyvät sähkö- ja konetekniset ratkaisut Laivojen sähkökäyttöihin liittyvät sähkö- ja konetekniset ratkaisut Hisseihin ja liukuportaisiin liittyvät sähkö- ja konetekniset ratkaisut Mineraalien prosessointiin liittyvät sähkö- ja konetekniset ratkaisut Paperikoneisiin liittyvät sähkö- ja konetekniset ratkaisut Sisäilmastoon liittyvät sähkö- ja konetekniset ratkaisut
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
”Päivääkään en vaihtaisi  ̶  brändien suojauksessa on ilo olla mukana.”
Johanna Stenlund tuli tavaramerkkialalle vuonna 2013. Laajaan tehtäväkenttään kuuluu mm. yhteydenpitoa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä uusien tavaramerkkihakemusten jättäminen eri tavaramerkkivirastoihin. Johanna on erikoistunut rekisteröintien hallinnointiin ja ylläpitoon liittyviin toimeksiantoihin. Hänellä on kokemusta myös malli-, tuoteväärennös- ja verkkotunnusasioista. Johanna auttaa sinua mielellään kaikissa tavaramerkkeihin liittyvissä kysymyksissä.
Tavaramerkkien ennakkotutkimukset Tavaramerkkivalvonta Kansalliset tavaramerkkihakemukset, EU-tavaramerkkihakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat tavaramerkit Tavaramerkkirekisteröintien ylläpito: uudistukset, siirrot, lisenssit, panttioikeudet, haltijatietojen muutokset IPR -lakimiesten avustaminen loukkaus- ja väiteasioissa


”Tässä työssä saan olla tiedon lähteillä, asiakkuuksien ytimessä.”
Päivi vastaa päätehtäväalueenaan toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP) asiakastiedoista, asiakkuuksien hallinnasta sekä uusasiakashankinnan prosesseista. Hän toimii myös asiakkaillemme suunnatun IPR Control -palvelun pääkäyttäjänä ja esittelijänä. Ota yhteyttä Päiviin, mikäli haluat päivittää yritys- tai kontaktitietojasi tietokannoissamme tai haluat kuulla lisää maksuttomasta IPR Control -portaalistamme IPR-salkkusi reaaliaikaiseen hallintaan. Päivi on kolsterilainen vuodesta 2002. Hän on toiminut pitkään myös patenttiassistenttina ennen siirtymistään myynnin, markkinoinnin ja asiakastyön tukeen.
IPR Control -pääkäyttäjä Suomalaisten patenttihakemusten käsittely Eurooppapatenttien validoinnit Suomessa


“Kokemuksen kautta hankittu IPR-tieto on arvokasta – seuraa Kolster-kanavia ja osallistu tapahtumiimme: tiedät miten toimia."
Anne Suutala hoitaa Kolsterilla laajalla kirjolla viestinnän ja markkinoinnin tehtäväalueita. Kysy Annelta esimerkiksi tulevista IPR-seminaareistamme. Haluatko IPR-tiedon äärelle ja mukaan tapahtumiemme kutsulistalle? Haluatko saada Kolster News -asiakaslehtemme, Kolster Insights -uutiskirjeemme tai blogimme  ja pysyä mukana IPR-alan kehityksessä? Tarvitsetko IPR-kouluttajaa tai sparraajaa omaan tapahtumaasi kertomaan aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä liiketoiminnassa? Ota yhteyttä!”Innostun helposti uusista asioista ja haluan perehtyä niihin yksityiskohtaisesti. Asiakkaiden innostus tarttuu. Mutkaton kommunikointi ja yhteistyö vievät asioita eteenpäin.”
Anu Taivainen on monipuolisen IPR-kokemuksen omaava kemian tiimin patenttiasiamies, jonka erityisalueita ovat bioteknologian, lääketieteen ja elintarvikealan sovellukset. Anu on toiminut Kolsterilla asiamiehenä vuodesta 2003 ja hoitanut laaja-alaisesti kemian alan keksintöjen suojausta. Erikoisalueena hän on vastannut myös lääke- ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistushakemuksista. Anu laatii patenttihakemuksia ja hoitaa niiden käsittelyä sekä koti- että ulkomaisille asiakkaille monilla sovellusalueilla, esimerkiksi bioteknologiassa, entsyymikemiassa, elintarviketeollisuudessa, diagnostiikassa, lääketieteellisissä sovelluksissa, mikrobiologiassa, hydrometallurgiassa ja bioenergia-alalla. Anu on toiminut myös in-house asiantuntijana asiakasyrityksessä. Ennen patenttialaa Anu toimi useita vuosia tutkijana. Akateeminen maailma on hänelle tuttu.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Ennakkouutuustutkimukset ja kilpailijaseuranta kaupallisista tietokannoista Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) IPR-strategia & -konsultointi Toimiminen IPR in-house asiantuntijana asiakasyrityksessä Yliopistokeksinnöt, yhteiskeksinnöt, keksintöjen tunnistaminen
Biokemia Solu- ja molekyylibiologia Syöpäbiologia, immunologia Proteiini- ja entsyymikemia Elintarvike- ja lääketeollisuuden sovellukset sekä diagnostiikka Biopolttoaineet
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Bioteknologia Luonnontiede Terveys Teknologia Lääketeollisuus Uusiutuva energia
”Pidän huolta siitä, että tavaramerkkisi elää pitkän elämän.”
Karolina Tallberg kiinnostui tavaramerkkialasta jo opintojensa loppuvaiheessa ja on sillä tiellä edelleen. Karolinalla on laaja kokemus tavaramerkkiassistentin tehtävistä vuodesta 2007 alkaen. Hän huolehtii erityisesti tavaramerkkien ylläpidosta ja erilaisten muutosten rekisteröinnistä sekä Suomessa että ulkomailla. Tavaramerkkihakemusten, ennakkotutkimusten ja ylläpidon lisäksi verkkotunnukset ja tuoteväärennösasioiden hoitoon liittyvät tehtävät ovat Karolinan osaamista. Karolina palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tavaramerkkien uudistukset, siirrot, haltijanmuutokset, lisenssit ja panttioikeudet Tavaramerkkien ennakkotutkimukset EU-tavaramerkkihakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat tavaramerkit Verkkotunnusten saatavuuden selvitys ja rekisteröinti sekä uudistukset, siirrot ja tekniset muutokset Tuoteväärennösasiat ja tullivalvontayhteistyö


”Kenenkään ei kannata jäädä yksin kamppailemaan kansainvälisten haasteiden kanssa. Voinko auttaa yritystäsi laajentumaan uusille markkinoille?”
Kolster Russia Desk™ ja Lidia Tuulas auttavat kasvuhakuisia yrityksiä Venäjältä ja muista IVY-maista (CIS) tulemaan Euroopan markkinoille, suojaamaan innovaationsa ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia. Lidialla on vahva kokemus tuoda potentiaaliset liikekumppanit yhteisen neuvottelupöydän äärelle. Hän toimii neuvotteluissa ja tapaamisissa tarvittaessa tulkkina. Lidian työkielet ovat venäjä ja suomi. Ota rohkeasti yhteyttä! Lidia on lisäksi kokenut ja laaja-alainen taloushallinnon ammattilainen. Hän vastaa Kolsterin taloushallinnon keskeisistä tehtäväalueista kuten kirjanpidosta ja reskontrasta, ja on mukana kehittämässä taloushallinnon prosesseja.”Patenttiasiamiesroolissani haluan myös luoda entistä parempia suhteita suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välille.”
Julia Urbanecilla on vahvaa teknologiaosaamista erityisesti materiaalitekniikan, materiaalien prosessoinnin, metallien muokkauksen sekä terästen valmistustekniikan alueilta. Ennen tuloaan patenttialalle ja Kolsterille tammikuussa 2019 Julia työskenteli noin kolmen vuoden ajan tutkijana ja tohtorikoulutettavana Aalto-yliopistossa. Tutkimuksessaan ja jatko-opinnoissaan hän perehtyi metallurgiaan, prosessien mallintamiseen sekä erityisesti kulutusterästen mekaanisiin ominaisuuksiin, lämpökäsittelyyn ja testaukseen. Osan metallurgian ja materiaalitekniikan opinnoistaan hän on suorittanut Yhdysvalloissa Illinoisin yliopistossa Urbana-Champaignissa (UIUC). Julialla on aiempaa työkokemusta myös terästeollisuuden tuotekehityksestä, missä hän perehtyi erityisesti kulutusteräspatentteihin ja patenttitiedon hyödyntämiseen yrityksen IPR-toiminnassa ja tuotekehityksessä. Julia on syntyperältään kiinalainen ja siten kiinan kielen taitoinen. Hän tuli perheensä mukana Suomeen jo 6-vuotiaana. Hän pystyy tarvittaessa myös toimimaan tulkkina suomalaisille tai kiinalaisille yrityksille, jotka haluavat suojata keksintöjään Kiinassa tai Euroopassa ja käynnistää uutta liiketoimintaa. Kolsterilla Julia keskittyy sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaidemme keksintöjen suojaukseen erityisesti mekaniikan monilla sovellusalueilla.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
Materiaalitekniikka Materiaalien prosessointi ja synteesi Terästen mekaaniset ominaisuudet ja valmistustekniikka Lämpökäsittelyt Metallien muokkaus

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Uusiutuva energia
”IPR alalla lähes joka päivä tulee uusia asioita eteen vielä pitkän työkokemuksen jälkeen. Vaihtelu virkistää.”
Terhi Uusi-Vähälä on työskennellyt patenttialalla vuodesta -95 lähtien eli yli 20 vuoden ajan, näistä pisimpään kansainvälisen teollisuusyrityksen IPR-tiimissä sekä IPR Administrator että IPR Specialist -rooleissa. Terhillä on vankka ja monipuolinen kokemus paitsi patenttimuodollisuuksiin liittyvistä asioista, myös esimerkiksi patentoitavuustutkimuksista, keksintöilmoitusten läpikäynnistä, työsuhdekeksintöihin liittyvistä asioista, yleisesti patenttihakemusten sisältöihin liittyvistä asioista, sekä kokemusta myös tavaramerkeistä.
Patentit ja hyödyllisyysmallit (sekä tavaramerkit) FI-, EP-, ja PCT-hakemusten jättäminen virastoon Patentointiprosessiin liittyvät tehtävät Suomessa ja ulkomailla (mm. EP, PCT, US ja muut maat); patenttihakemuksien ja välipäätösvastineiden jättäminen virastoon, hyväksymisvaiheen tehtävät Hallinnolliset tehtävät; raportointi, sähköinen arkistointi, laskutus Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiestoimistoihin


”Nautin työssäni siitä, että pääsen tutustumaan hyvinkin erilaisten asiakkaiden uusimpiin keksintöihin ja analysoimaan niitä patentoinnin näkökulmasta.”
Joni Vehmas on toiminut IPR-alalla marraskuusta 2016 lähtien, jolloin hän aloitti Kolsterilla patenttikäsittelijänä. Tänä aikana hän on kartuttanut kokemusta patenttihakemusten laatimisessa ja hakemusprosessin hoidossa erityisesti liittyen tietoliikennetekniikan keksintöihin sekä tietokoneella toteutettaviin keksintöihin (ns. softakeksintöihin). Ennen siirtymistään Kolsterille Joni työskenteli Aalto-yliopiston Radiotieteen ja –tekniikan laitoksella post-doc-tutkijana tutkimusaiheenaan radioaaltojen eteneminen erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Joni on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmasta pääaineenaan radiotekniikka ja sivuaineenaan sähkömagnetiikka ja väitellyt tekniikan tohtoriksi radiotekniikan alalta myöskin Aalto-yliopistosta.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi
Radiotekniikka Tietoliikennetekniikka Sähkömagnetiikan sovellukset Optiikan sovellukset Elektroniikka

ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Media ja viihde Julkiset palvelut Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä
”Haluan työlläni edesauttaa asiakasyrityksen menestystä.”
Sinikka Veittolalla on monipuolista IPR-alan kokemusta vuodesta 1998. Sinikan vahvin osaamisalue on materiaalitekniikka ja siihen liittyvien toimeksiantojen hoitaminen  ̶  liittyivätpä ne sitten suojaukseen tai erilaisiin analyyseihin. Sinikalta voi myös kysyä IPR:ään liittyvistä yritystuista. Patenttialan ulkopuolelta Sinikalla on kokemusta tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä sekä PK-yrittäjyydestä.
Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Teknologiaselvitykset, tekniikan tason kartoitukset Teknologian suojaus: neuvonta patenttien ja hyödyllisyysmallien suojauksen vaihtoehdoista ja etenemisreiteistä, hakemuksen laatiminen, hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Kilpailijaseuranta: suojaukset, suojausaktiivisuus Suojapiirianalyysit, toimintavapauden varmistaminen Kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti
Materiaalitekniikka Konetekniikka

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Terveys Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
”Myönnetty patentti on välitavoite. Patentin arvo mitataan vasta siinä vaiheessa, kun sitä käytetään.”
Kati Vesterisellä on laaja-alaista teknologia- ja IPR-osaamista automaatio- ja tietoliikenneteollisuudesta. Hänen vahvimpia teknologia-alueitaan ovat käyttöliittymät ja vuorovaikutteinen teknologia sekä automaatio-, säätö- ja mittaustekniikka. Hänellä on kokemusta myös tuotantotekniikasta ja teollisuussuunnittelusta. Ennen siirtymistään patenttiasiamieheksi Kolsterille tammikuussa 2019 Kati toimi yli neljän vuoden ajan kansainvälisessä tietoliikennealan yrityksessä IPR Managerina päätehtäväalueenaan patenttien kaupallinen hyödyntäminen ja patenttilisenssiliiketoiminnan tukeminen ─ ja sitä ennen yli kymmenen vuoden ajan patentti-insinöörinä vastaten erityisesti käyttöliittymäkeksintöjen suojauksesta. Katilla on vankka käytännön kokemus patentoinnista sen kaikissa vaiheissa. Keksintöjen tunnistaminen ja arviointi, keksintöilmoitusten käsittely, keksintöjen jatkojalostus, strategiset suojauspäätökset, tutkimukset, IPR-kilpailijaseuranta, patenttihakemusten laadinta ja niiden hoitaminen aina myönnettyyn patenttiin asti ovat kaikki Katille tuttuja tehtäväalueita. Lisäksi hänelle on kertynyt paljon kokemusta patentinloukkauksista ja lisensoinnista. Kati on toiminut myös teknisenä asiantuntijana patenttioikeudenkäyntien valmistelussa. ”Olen nähnyt työssäni, minkälainen patentti on arvokas, ja tämän tietämyksen haluan siirtää asiakkailleni. Katson patentointiprosessia kokonaisuutena, ja haluan antaa IPR-näkökulmasta pienillekin yrityksille täydet mahdollisuudet menestyä maailmalla omilla keksinnöillään.”
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Patenttilisensointi Keksintöjen tunnistaminen, arviointi ja jatkojalostus Uutuustutkimukset, toimintavapauskartoitukset, IPR-kilpailijaseuranta Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-riskien hallinta, patenttiloukkausten arviointi Teknisenä asiantuntijana toimiminen patenttioikeudenkäyntien valmistelussa
Automaatio-, säätö- ja mittaustekniikka Käyttöliittymät Vuorovaikutteinen teknologia Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus Mobiiliratkaisut, päätelaitteet Tuotantotekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Media ja viihde Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”IPR-ala palkitsee opettamalla koko ajan uutta ja tuomalla uusia haasteita ratkaistavaksi.”
Nina on työskennellyt alkuvuodesta 2017 lähtien Kolsterilla kemian ja biotekniikan alan patenttikäsittelijänä. Hän tutustui keksintöjen suojaamiseen ollessaan tutkijanuransa aikana keksijänä useassa patentissa, ja innostui IPR:stä niin, että päätti työskennellä patentoinnin parissa kokoaikaisesti. Ennen patenttiasiamiesuraansa Ninalla on vuosien T&K-kokemus innovatiivisten bio- ja ympäristöteknisten ratkaisujen ja prosessien kehittämisestä ja käyttöönottamisesta sekä projektinhallinnasta niin yliopistotutkijana kuin startup-yrityksessäkin. Ninan vahvimpia osaamisalueita ovat bioenergiaan ja cleantechiin sekä mikrobien bioteknisiin sovelluksiin liittyvien prosessien ja ratkaisujen suojaaminen.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin Uutuus- ja ennakkotutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi
Biotekniikka, ympäristö(bio)tekniikka ja molekyylibiologia Bioenergia ja cleantech Mikrobiologia, geenimuunnellut mikrobit ja mikrobitekniset sovellukset Biokemia, solubiologia ja proteiinikemia In vitro -diagnostiikka, assay-teknologia ja immunokemia Prosessiteknologia ja hydrometallurgia

Bioteknologia Kemia Energia Luonnontiede Terveys Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
"Pitkän työuran aikana olen nähnyt, miten kirjoituskoneesta ja postikuorista ovat prosessit muuttuneet sähköiseen muotoon.”
Tinalla Winqvistillä on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1987 alkaen. Työnkuvaan kuuluu patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten, SPC-hakemusten ja EPFI validointien jättö Suomen virastoon sekä niiden muodollisuudet. Tinan tehtäviä ovat niin ikään tietokannan ylläpito, määräaikojen valvonta, kirjeenvaihto, raportointi ja laskutus. Tina palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielellä.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset Suomen virastoon SPC-hakemukset EPFI-validoinnit Muodollisuudet


”Voinko auttaa yrityksesi brändin lokalisoinnissa Kiinaan?”
Zhangping Wu työskentelee Business Development Manager -tehtävässä sekä IPR-asiantuntijana Kiina-toimintojemme tukena. Hän auttaa kotimaisia asiakkaitamme Kiinan markkinoilla, missä kieli, kulttuuri ja tapa toimia ovat lisähaaste IPR-asioiden hoitamiseksi tehokkaasti. Zhangping voi kommunikoida suoraan kiinalaisten yhteistyötahojen kanssa, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa asioiden eteenpäin viemistä. Hän on auttanut asiakasyrityksiämme erityisesti tavaramerkkien ja verkkotunnusten lokalisoinnissa Kiinan markkinoille sekä tehnyt erilaisia IPR-selvityksiä kiinankielisistä tavaramerkkirekistereistä ja muista tietolähteistä. Zhangping Wu toimii tarvittaessa myös tulkkina. Hänen varsinaiset työkielensä ovat kiina ja englanti, mutta hän puhuu myös suomea. Zhangpingilla on työkokemusta teknologiateollisuuden yrityksistä Pekingistä; Suomessa hän on työskennellyt kansainvälisten brändien markkinoinnin ja myynnin parissa. Kolsterilla vuodesta 2015 alkaen Zhangping on laajentanut brändiosaamistaan IPR-alueelle. Zhangping koordinoi Kolsterin markkinointia ja näkyvyyttä Kiinassa, ja jatkaa jo entuudestaan hyvien Kiina-suhteidemme syventämistä ja laajentamista Kolster-brändin alla.Ei tuloksia..