Kolster asiantuntijat

Patentit
Tavaramerkit
Hyödyllisyysmallit
Lakipalvelut
Innovaatioseteli
Mallisuojat
Johtoryhmä
IPR-strategia
Hallinto
Myynti ja liiketoiminnan kehitys
Patentti admin
Yksikönjohtaja
Kolster China Desk™
Tavaramerkki admin
Talous
Reskontra
Kolster Russia Desk™
Team Lead
”Aina uutta näkökulmaa.”
Sami Aromaa on toiminut Kolsterilla IPR-asiantuntijatehtävissä vuodesta 2004 alkaen. Sami on laaja-alainen IPR-alan osaaja, jonka syvin osaaminen on patentoinnissa langattoman tiedonsiirron, sensorien ja ohjelmistokeksintöjen sovellusalueilla. Tätä osaamista täydentää kokemus teollisuusautomaatiosta sekä mekaanisluontoisista keksinnöistä. Patenttiasiamiestyössä eri tekniikan alueilla olevien keksintöjen parissa työskentely on rikkautta, sillä se avartaa näkökulmia. Usein liiketoimintamallit ovat erilaisia, ja laaja-alainen kokemus antaa hyvät lähtökohdat palvella asiakkaita entistä paremmin.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Ohjelmistokeksintöjen patentointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-asiantuntijalausunnot rahoittajille Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi
Sähkötekniikka, tietoliikennetekniikka ja ohjelmistot Tietoliikenneverkot, -protokollat ja -standardit Sensorit, sensorijärjestelmät, algoritmit ja palvelut Automaatio, robotiikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
“IPR on yrityksen hallituksen asia – suurin osa yrityksen arvosta muodostuu innovaatioista ja brändistä”
KTM, MBA Timo Helosuo on Kolsterin toimitusjohtaja. Hän on tehnyt merkittävän kansainvälisen uran (25v+) teknologiayritysten sekä monikansallisten yritysten parissa. Hän työskenteli Nokian johtotehtävissä USAssa ja Suomessa tuoden mm. globaaleille kulutustavaramarkkinoille uusia tuotteita sekä toimi aktiivisesti mobiilipeliekosysteemin kehittämisessä. Timo on toiminut monikansallisen konsultointi-, teknologia- ja ulkoistamispalveluja tarjoavan Accenturen palveluliiketoiminnan johtajana sekä liikkeenjohdon konsulttina. Timo toimii aktiivisesti Euroopan ja Kiinan välisen liiketoiminnan parissa. Hän on Suomen edustaja The EU–China Business Association EUCBA:ssa, hallituksen puheenjohtaja Suomalais-Kiinalaisessa Kauppayhdistyksessä sekä toimii aktiivisesti neuvonantajana niin eurooppalaisille kuin kiinalaisillekin yrityksille ja viranomaisille IPR:iin liittyvissä asioissa. Timo uskoo vahvasti, että innovaatiot sekä niiden hyödyntäminen tuovat hyvää sekä yhteiskunnalle että yksilöille. ”Luovuuden ja innovaatioiden kautta ratkaisemme nykyisiä ongelmia ja luomme parempaa huomista.” Vuonna 2014 Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, UK (RSA) myönsi Timolle Fellowship-arvon. Timon mielestä suuri osa innovaatioista kumpuaa kohtaamisista. Hänelle perhe ja lapset ovat tärkeä osa elämää ja yhdessä vietettyä aikaa. Vapaa-aika kuluukin perheen yhteisten aktiviteettien parissa.   Ammatilliset verkostot ja jäsenyydet INTA Leadership Development Committee Suomalais-Kiinalainen Kauppayhdistys EU-CHINA Business Association EUCBA Suomen Strategisen Johtamisen Seura SSJS Directors’ Institute Finland DIFTeam Lead
“Haluan auttaa asiakkaitamme rakentamaan ja hyödyntämään IPR:ää olennaisena osana liiketoimintaa.”
Juhana Hietala toimii Kolsterin myynti-ja markkinointijohtajana ja vastaa myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisestä vastaamaan entistä terävämmin myös tulevaisuuden tarpeita. Hän on johtoryhmän jäsen. Juhana tuntee monipuolisesti erilaisten ja eri kokoisten yritysten liiketoimintaa asiantuntijapalvelu- ja kuluttajatuotesektoreilla start-upeista suuryrityksiin. Hän on ollut vahvasti mukana useissa internet- ja pelialan startup-yrityksissä ja vauhdittanut yritysten liiketoimintaa kansainväliselle kasvu-uralle ennen tuloaan Kolsterille keväällä 2017. Koulutukseltaan Juhana on tuotantotalouden DI Tampereen Teknillisestä yliopistosta. Hänellä on pitkä kokemus myynnistä ja markkinoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä, tuotehallinnasta sekä erityisesti digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja asiakaspalvelun kehittämisessä. Hän on perehtynyt yritysten markkinoillemenostrategioihin, kansainvälistymisrahoitukseen sekä kumppaniverkostoihin. Varaa tästä maksuton tapaaminen sinulle sopivana aikana.ICT Informaatio ja viestintä Media ja viihde Ohjelmistot Televiestintä
Team Lead
”Älä laita keksinnöllisyyden rimaa liian korkealle − kilpailija saattaa patentoida sen minkä jätit suojaamatta.”
Stefan Holmström on työskennellyt patenttien parissa vuodesta 1992 lähtien. Hänellä on laaja kokemus sekä mekaanisten tuotteiden ja laitteiden että automaatiota hyödyntävien laitteiden patentoinnista. Stefan on hoitanut myös tietoliikennetekniikkaan liittyvien keksintöjen suojausta, ja hänellä on runsaasti kokemusta myös erilaisista patenttitutkimuksista ja kilpailijavalvonnoista, loukkauslausunnoista, väitekäsittelyistä ja patenttioikeudenkäynneistä.
Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Teknologiaselvitykset, tekniikan tason kartoitukset Kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti Loukkauslausunnot, suojapiirianalyysit ja oikeudenkäynnit Työskentely In-House asiantuntijana asiakasyrityksessä
Konetekniikka Automaatiotekniikka Tietoliikennetekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen AIPPI ry – International Association for the Protection of Industrial Property
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
"Näen lakimiehen roolin ennen kaikkea asiakkaan liiketoiminnan sparraajana ja aktiivisena kehittäjänä pelkän riskien osoittelun ja juridisen jargonin viljelyn sijaan.”
Sanna Häikiö avustaa asiakkaitamme erityisesti teknologian kaupallistamisessa, lisensoinnissa, sopimusasioissa ja yritysjuridiikassa. Sannalla on laaja kokemus tutkimustulosten ja teknologioiden myynnistä ja lisensioinnista sekä sopimusneuvotteluista suurien globaalien yhtiöiden kuin myös pienempien pk-yritysten kanssa. Sannalla on lisäksi hyvää näkemystä konsultoida yrityksiä julkisrahoitteisissa tutkimusprojekteissa, kuten EU- ja Business Finland -hankkeissa. Ennen Kolsteria Sanna on toiminut kymmenen vuotta Teknologian tutkimuskeskus VTT:n lakimiehenä, missä hänen tehtäväalueensa sisälsi laajasti erilaisia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja monenlaisiin kaupallisiin toimeksiantoihin liittyviä sopimus- ja yritysjuridisia tehtäviä sekä in-house lakimiehen tehtäviä. Sannalla on kokemusta myös spin-off yrityksistä, joten hän tuntee pientenkin teknologiayritysten erityistarpeita. Juridisten toimeksiantojen ohella Sanna luennoi IPR- ja lakiasioissa sekä panostaa toimistomme kehityshankkeiden, palveluluiden ja prosessien kehittämiseen.
Sopimukset ja kaupallistaminen (mm. lisenssi-, siirto- ja tuotekehityssopimukset) IPR-strategiat ja liiketoimintamallit Yleinen liikejuridiikka ja yritysjärjestelyt erityisesti PK-sektorilla Julkisrahoitteiset (mm. EU, Business Finland -entinen Tekes) yhteistyöhankkeet ja sopimukset Tutkimus ja tuotekehitystoimintaan liittyvät juridiset asiat erityisesti teknologia-aloilla Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Laki- ja IPR -koulutukset

Licensing Executives Society LES IT-oikeuden yhdistys ry
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
Team Lead
”Hyvään IPR-strategiaan kuuluu systemaattinen IPR-omaisuuden luominen sekä kilpailijakentän ja IPR-riskien arviointi.”
Krister Karlssonilla on laaja-alaista teknologiaosaamista orgaanisen kemian, biokemian ja kemiallisten prosessien sovellusalueilta, vahvaa IPR-strategianäkemystä teollisuudesta sekä IPR-riidanratkaisukokemusta markkinaoikeudesta. Krister on harjaantunut arvioimaan IPR-toimintaa yhtenä kokonaisuutena ja nivomaan IPR-strategian osaksi liiketoimintastrategiaa. Krister on toiminut työuransa aikana yliopistotutkijana, patenttiasiamiehenä Kolsterilla (2005-2010) sekä in-house patenttiasiamies- ja IPR Manager -tehtävissä öljynjalostusteollisuudessa. Ennen paluutaan patenttiasiamieheksi Kolsterille marraskuussa 2018 Krister toimi kolme vuotta markkinaoikeudessa markkinaoikeusinsinöörinä − käytännössä teknisenä tuomarina ja patenttiasiantuntijana kaikissa patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa valitus- ja riita-asioissa.  Kansainvälinen riidanratkaisukokemus teollisuudesta sekä kokemus suomalaisesta IPR-tuomioistuimesta ovat tuoneet Kristerille käytännönläheistä näkemystä siitä, miten ja missä tilanteissa Suomen, Euroopan tai Yhdysvaltojen patenttivirastojen päätöksistä kannattaa valittaa ja mitä menestyminen patenttiriidoissa edellyttää.
IPR-strategiat, IPR-salkun optimointi kansainvälisessä toimintaympäristössä Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset Keksintöjen tunnistaminen, keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksinnöt Toiminnanvapauskartoitukset (freedom to operate) Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset ja kilpailijaseuranta Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-riidanratkaisu & IPR-riskinhallinta
Orgaaninen kemia Biokemia Proteiinien kemia Biomarkkerit Diagnostiikka Molekyylianalytiikka ja siihen liittyvät laitteet Biopolttoaineet, vaihtoehtoisten polttoaineiden raaka-aineet Kemialliset prosessit Ympäristökemia ja -analytiikka

Bioteknologia Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
Team Lead
”Katse on aina ollut tulevaisuudessa.”
Kolster Oy Ab on toiminut perheyhtiönä perustamisvuodesta 1874 lähtien. Viidennen sukupolven edustaja Kim Kolster on toiminut yhtiön johtoryhmässä vuodesta 2007, keväästä 2016 alkaen yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Hän on ottanut vastaan haasteen luotsata yhtiö seuraaville sukupolville. Kansainvälisyys, jatkuvuus ja IPR-alan edelläkävijyys ovat läpi historian olleet Kolsterin toiminnan peruskiviä – myös tulevaisuudessa.Team Lead
"Minua kiehtoo ajatus, että suomalainen perheyritys voi toimia IPR-alan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä − ja tehdä sen ihmislähtöisesti.”
Salla Lamberg vetää lokakuusta 2020 lähtien Kolsterin kansainvälistä Global Paralegal Services -palvelutiimiä. Yksikkö tarjoaa asiantuntijapalveluita kaikissa IPR-prosessien vaiheissa: uusien suojahakemusten valmistelusta, hakemusprosessien seurannasta ja hallinnoinnista aina IP-oikeuksien myöntämiseen ja rekisteröimiseen asti.  Salla tuli Kolsterille marraskuussa 2018 vastaamaan Kolster Business Program -hankekokonaisuuden edistämisestä aktiivisessa yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa. Tämä kehitystyö jatkuu. Kolsterilla on menossa ja alkamassa useita kehityshankkeita, jotka liittyvät liiketoiminnan ja uusien palveluiden kehittämiseen, asiakkuuksien hoitoon, kansainväliseen kasvuun sekä uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen osana päivittäistä työtä. Salla arkipäiväistää ja konkretisoi digitalisaation mahdollisuuksia sekä luo Kolsterille uusia toimintatapoja, liiketoimintakulttuuria ja uutta liiketoimintaa. Sallalla on yli 15 vuoden kokemus projektijohtamisesta ja prosessien, järjestelmien ja liiketoiminnan kehittämisestä kansainvälisissä yrityksissä, kuten Nokialla ja Outotecissa. Salla on ollut kehittämässä myös kansainvälisen MIF-koulutusorganisaation digitaalisia koulutuspalveluita. Hän on vastannut liiketoimintajohtajana avointen koulutusten tuoteportfoliosta rakentaen kumppanuuksia johtavien kansainvälisten koulutustalojen kanssa. Sallalla on kansainvälinen tietoliikennealan insinööritutkinto sekä eMBA-tutkinto. Tekninen ja kaupallinen koulutus yhdistettynä teollisuuskokemukseen antaa laajan näkemyksen pohtia liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämistä monesta eri kulmasta.Team Lead
”Vuosien aikana minulle on syntynyt hyvä ymmärrys siitä, minkälainen patentti on myös kaupallisesti arvokas.”
Kati Leinonen on kokenut patenttialan ammattilainen, joka on työskennellyt keksintöjen arvioinnin, patentoinnin ja lisensoinnin parissa jo kymmenen vuoden ajan. Kati siirtyi syyskuussa 2018 patenttiasiamieheksi Kolsterille Nokian patenttiyksiköstä Senior IP Specialist -tehtävästä, joka painottui yhtiön patenttisalkun hallintaan, patenttilisenssiliiketoiminnan tukemiseen ja kasvattamiseen sekä uusien patenttihakemusten laadun valvontaan. Uransa alkuvuodet hän työskenteli matkapuhelinten käyttöjärjestelmien tuotekehityksessä, ja vuodesta 2008 alkaen erilaisissa IPR-rooleissa sekä patentti-insinöörinä että IPR-spesialistina. Lisäksi hänellä on kokemusta peliyhtiö Rovion patentti-insinöörin tehtävistä. Kati hallitsee laajasti koko patentointiprosessin keksinnön tunnistamisesta ja patentointiprosessin hoitamisesta aina patentin puolustamiseen ja lisensointiin asti. Hänellä on paljon kokemusta yhteistyöstä lisenssi- ja oikeudenkäyntilakimiesten kanssa. Se on tuonut näkökulmaa myös patenttihakemusten laatimiseen ja sen arviointiin, minkälaisilla patenteilla on mahdollista lähteä tavoittelemaan lisenssiliiketoimintaa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihinli>Patenttilisensointi Ohjelmistopohjaisten keksintöjen patentointi Keksintöjen tunnistaminen, arviointi, uutuustutkimukset Toimintavapauskartoitukset Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-riskien hallinta, patenttiloukkausten arviointi
Elektroniikka Ohjelmistotekniikka Sulautetut järjestelmät Käyttöliittymät Mobiiliratkaisut, päätelaitteet Näyttöteknologiat Verkkopelit Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus IoT ja uudet tuote- ja palveluideat, pilvipohjaiset ratkaisut Läääketieteellinen tietojenkäsittely ja siihen liittyvät laitteet
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Media ja viihde Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot
Team Lead

Petri Liuha on Tampereen patenttitiimin tiiminvetäjä. Hän tuo Kosterille vahvaa teknologista osaamista ja patenttien tuntemusta. Diplomi-insinööri Petri Liuhalla on takanaan pitkä ja monipuolinen ura teknologian parissa. Hän siirtyi Kolsterille EIT Digitalilta (European Institute of Information and Technology) innovaatiojohtajan tehtävästä, jossa hän vastasi innovaatio-ohjelmasalkusta ja kaupallistamisesta. Hän työskenteli muun muassa tekoälyn ja kyberturvallisuuden parissa. Erityisesti Liuha keskittyi valmistavan teollisuuden, logistiikan ja kaupan digitaalisiin ratkaisuihin. Aiemmin urallaan Liuha on toiminut Nokian Research Centerissä useissa eri tehtävissä: tuotekehittäjänä, tutkijana, tiimiesimiehenä ja laitearkkitehtuuria kehittävän yksikön johtajana.Team Lead
”Suojaa asiat, joilla erotut kilpailijoistasi.”
Tapio Äkräs vastaa Kolsterin patenttitoiminnoista, laadusta ja prosessien kehittämisestä. Hän on johtoryhmän jäsen. Tapio on työskennellyt Kolsterilla vuodesta 1985. Hänellä on yli 30 vuoden ajalta satojen patenttiperheiden ja tuhansien patenttihakemusten käsittelyn antama kokemus innovaatioiden suojaamisesta, IPR-oikeuksien puolustamisesta ja patenttiriidoista. Tapio on tunnustettu ja luotettu asiantuntija high-tech-innovaatioissa. Hän löytää suojattavan ytimen hyvin monimutkaisistakin innovaatioista, kiteyttää sen patenttihakemukseen ja vie suojauksen onnistuneesti maaliin Suomessa ja maailmalla. Jos sinulla on patentteihin liittyvä kysymys, Tapiolta saat vastauksen.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Teknisesti haastavien keksintöjen patentointi IPR-neuvonta ja strategia: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-riskien hallinta, patenttiloukkausten arviointi Kilpailijoiden patenttien kumoaminen IPR Due Diligence yrityskaupoissa IPR-työpajat ja IPR-koulutus
Yleisesti erilaiset huipputeknologiatuotteet Elektroniikka, tehoelektroniikka, sähkötekniikka, rf- ja mikroaaltotekniikka, antennit Tietotekniikka, ohjelmistot, digitaalinen tiedonsiirto, digitaaliset verkot, IP, palomuurit Pilvipalvelut, mobiilisovellukset, käyttöliittymät, Tietoliikennejärjestelmät, langattomat verkot, Wifi, IoT, RFID Automaatio- ja säätöjärjestelmät, prosessilaitteet, prosessiväylät, valvomoratkaisut Integroidut piirit ja niiden valmistusmenetelmät, hybridipiirit, anturiteknologia, MEMS, optiikka Mittaustekniikka Lääketieteellinen tekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Patentti-insinöörit ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys Suomen AIPPI ry – International Association for the Protection of Industrial Property FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
"Tuntui hienolta palata Kolsterille kokeneiden ammattilaisten työyhteisöön. Yhdessä voimme tarjota asiakkaille parasta mahdollista osaamistamme."
  Marika Aartio on työskennellyt IPR-alalla ja Kolsterilla vuosina 2002-2016 ja palasi vahvistamaan joukkoamme syksyllä 2021. Hänellä on vankka ja monipuolinen kokemus kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten hallinnollisista tehtävistä hakemusten vireillepanosta patenttien myöntämiseen. Marika on lisäksi perehtynyt tavaramerkkihakemusten käsittelyprosesseihin.
  Suomalaisten, kansallisten, Eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Tavaramerkkihakemusten käsittelyprosessit


”Yhteydenpito asiakkaisiin, työn vaihtelevuus ja alalla tapahtuvat uudistukset pitävät mielen virkeänä ja motivaation korkealla.”
Raili Ahokas on toiminut patenttiassistenttina vuodesta 1985. Hänelle on kertynyt monipuolinen kokemus patentointiprosessin kaikkien eri vaiheiden muodollisuuksien ja hallinnollisten asioiden hoitamisesta. Hän vastaa pääasiassa EP- ja PCT-hakemusten vireillepanosta ja käsittelystä, ja häneltä löytyykin alan viimeisin tieto kaikista EP- ja PCT-hakemusten muodollisuuksista. Raili hoitaa myös kansallisten hakemusten maailmanlaajuista käsittelyprosessia. Voit kysyä Raililta neuvoja kaikissa patenttihakemuksiin liittyvissä muodollisissa asioissa.
Suomalaisten, kansallisten, EP- ja PCT-hakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset EP-validoinnit Oikeuksien siirrot EP- ja PCT-patenttihakemuksissa


”Kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.”
Harri Antilalla on lähes 30 vuoden patenttiasiamieskokemus. Pitkän ja monipuolisen IPR-kokemuksensa ja laaja-alaisen teknisen osaamisensa ansiosta Harri pystyy tarjoamaan asiakkailleen kustannustehokasta ja asiantuntevaa palvelua, strategianäkökulmaa unohtamatta. Harrilla on hyvä näkemys auttaa erityisesti startup- ja pk-yrityksiä suojaamaan erikoisosaamisensa yrityksen liiketoimintaa parhaiten palvelevalla tavalla kansainvälisessä liiketoiminnassa. Harri on Kolster Oulun (1990-) aluetoimiston perustaja. Hän on sparrannut uransa aikana satoja yrityksiä IPR-asioissa Pohjois-Suomen alueella.
Patentit ja hyödyllisyysmallit Uutuus- ja patentoitavuustutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset (FTO) Patentointiprosessi keksinnön tunnistamisesta hakemuksen laadintaan ja patentin myöntämiseen saakka Väiteasiat Kilpailijaseuranta Työsuhdekeksintöasioiden organisointi Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi Erityisalueina US-, EP-, CN- ja RU-patentointi Mallioikeusasiat Innovaatiohankkeiden rahoitus (mm. Innovaatioseteli)
Kone- ja laitetekniikka Rakennustekniikka Mittaustekniikka, RF-tekniikka, elektroniikka, automaatiotekniikka Ympäristötekniikka Lääketieteen tekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Pertille riittää parin tunnin palaveri, niin tulee valmis ehdotus. Joku muu toimisto saattaa pistää kehittämään kaikki ja sitten tulee sellainen dokumentti, ettei kukaan ymmärrä. En tunne ketään, joka tuntisi asiat paremmin.”
Pertti Brockmanilla on kokemusta patenttialalta vuodesta 1993 lähtien. Hänellä on erityisosaamista tietoliikenteestä, ohjelmistoista ja elektroniikasta. Hän on kirjoittanut noin 450 patenttihakemusta eri tekniikan aloilta, kuten langallinen ja langaton tietoliikenne mukaan lukien päätelaitteet ja verkkoinfrastruktuuri, ohjelmistokeksinnöt ja Internet-sovellukset. Asiantuntemusta on karttunut myös radiorajapinnoista, käyttöliittymistä, antenneista, verkkoanalysaattoreista, lääketieteen sovelluksista, sensoreista, mittausjärjestelmistä, asioiden Internetistä ja myös mekaniikasta. Hän hoitaa hakemuksia useissa maissa ja patenttivirastoissa, kuten esimerkiksi Suomi, EPO, USA, Kiina, Japani, Etelä Korea, Australia, Kanada, Venäjä, Etelä Afrikka ja Intia. Ennen patenttialalle siirtymistä Pertti oli tutkimusinsinöörinä tietoliikennealalla keskittyen tietoliikennejärjestelmiin ja digitaalisiin radiolinkkeihin. Tutkimukset johtivat kahteen patenttiperheeseen.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Uutuus- ja ennakkotutkimukset Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Keksintöjen tunnistaminen ja ”sparraus” Kansainvälisen suojauksen ohjeistus Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä IPR-strategia & -konsultointi
Tietoliikennetekniikka, tietotekniikka Ohjelmistot, käyttöliittymät Elektroniikka, sähkötekniikka, mittaustekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Lääketeollisuus Televiestintä
“Vedä vain hihasta, löydetään ratkaisut yhdessä.“
Gudrun Dromberg on liiketoimintalähtöinen, käytännöllinen ja ratkaisukeskeinen henkilöstöasioiden ammattilainen, jolla on monen vuoden kokemus niin operatiivisista kuin strategisista henkilöstöpäällikkötehtävistä. Gudrun on toiminut Kolsterilla eri työrooleissa vuodesta 1998 lähtien, joten hän on ehtinyt olla mukana vaikuttamassa monessa muutosprosessissa. Kysy Gudrunilta: HR-prosesseista Rekrytoinnista Osaamisen kehittämisestä Työsuhdeasioista Työterveydestä ja työhyvinvoinnista Haluatko IPR-alan näköalapaikalle työskentelemään tulevaisuuden innovaatioiden ja brändien parissa? Jos olet kiinnostunut kehittymään IPR-alan ammattilaisena, lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi. Haemme jatkuvasti parhaat IPR-alan osaajat joukkoomme, joten osaamisprofiilisi ja tarpeemme saattavat kohdata.   Jätä avoin hakemus.”Mielenkiintoista työssäni on monivaiheinen patentointiprosessi, joka edellyttää jatkuvaa ajan tasalla pysymistä EPOn muuttuvien sääntöjen viidakossa.”
Merja Ekströmillä on yli 20 vuoden kokemus eurooppalaisten patenttihakemusten hoitamisesta hakemuksen vireillepanosta myöntämiseen ja myönnettyjen patenttien validointeihin. Myös suoraan kansallisiin virastoihin jätettyjen patenttihakemusten uutuustutkimukset ja niiden määräajat ovat hänelle tuttuja. Merja on laajentamassa osaamistaan PCT-hakemuksiin.
Eurooppalaiset patenttihakemukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Oikeuksien siirrot eurooppalaisissa patenttihakemuksissa Uutuustutkimukset Kansainvälisten patenttihakemusten vireillepano


"Rakastan patentti- ja IPR-alan monipuolista työtä – aina on jotain uutta opittavaa."
Bettina Exnerillä on yli 20 vuoden kokemus kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten hallinnollisista tehtävistä hakemusten vireillepanosta patenttien myöntämiseen ja maakohtaisten patenttien validointiin. Ennen siirtymistään Kolsterin patenttitiimiin kesällä 2020, sijaintipaikkanaan München, Bettina työskenteli useissa saksalaisissa patenttialan yrityksissä sekä bioteknologia-alalla. Bettinan työkielet ovat saksa ja englanti.
EP-patenttihakemukset ja patenttien validoinnit Kansainväliset PCT-patenttihakemukset Tavaramerkkihakemukset IPR-salkunhallintatyökalut Yhteydenpito asiakkaiden ja kansainvälisten patenttipartnereiden kanssa Hallinnolliset tehtävät


“IPR:stä vauhtia liiketoimintaan”
  Karita Garavet on työskennellyt IPR-alalla vuodesta 2012 sekä teollisuudessa että asiamiestoimistoissa. Kolsterin asiakkaita Karita on palvellut vuodesta 2021. Karitalla on vankka ja monipuolinen kokemus kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten hallinnollisista tehtävistä hakemusten vireillepanosta patenttien myöntämiseen. Karitan osaamisalueeseen kuuluvat myös keksintöilmoituksiin liittyvät asiat. Lisäksi hänellä on kokemusta patentti- ja teknologialisensoinnin hallinnollisista tehtävistä. Vapaa-ajallaan Karita opiskelee muutosjohtamista MBA-koulutusohjelmassa. Kysy Karitalta käytännön neuvoja erityisesti patenttihakemusten vireillepano-, välipäätös- ja myöntämisvaiheen muodollisuuksista.
  Suomalaisten, kansallisten, Eurooppa- ja kansainvälisten patenttihakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Eurooppapatenttien voimaansaattaminen Oikeuksien siirrot Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten hallinnolliset asiat


”Mottoni on: Palvele asiakasta niin kuin itse haluat tulla palvelluksi.”
Monica Gräsbeckillä on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 2000 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa patenttien parissa, ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi IPR-alan ammattilaiseksi. Monicalla on patentointiprosessien vahvaa osaamista. Kysy Monicalta erityisesti kaikista Suomen virastoon jätettävien hakemusten käsittelyvaiheista ja erityisvaatimuksista. Monica palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielillä.
Patenttihakemusten jättäminen Suomen patenttivirastoon Eurooppapatentit Lisäsuojatodistukset, Supplementary Protection Certificate, SPC Kansainväliset PCT-patenttihakemukset Kansalliset patenttihakemukset Hyödyllisyysmallihakemukset Käännöskoordinointi


”Tavaramerkit – sydäntäni lähellä.” 
Tavaramerkit ovat olleet erottamaton osa Barbro Heikkisen työnkuvaa vuodesta 1990 alkaen. Barbro työskentelee tavaramerkkitiimissä, jossa hän hoitaa laajalla skaalalla tavaramerkkiassistentin tehtäviä. Tavaramerkkirekisteröintien hallinnointiin ja ylläpitoon liittyvät toimeksiannot ovat keskeinen osa työtehtäviä. Barbro palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielellä.
Kirjeenvaihto kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden, tavaramerkkivirastojen sekä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Raportointi ja laskutus Tavaramerkkien ennakkotutkimukset Tavaramerkkivalvonta Tavaramerkkirekisteröintien ylläpito: uudistukset, haltijanmuutokset, siirrot, lisenssit, panttioikeudetKatariina Helosuo on aloittanut IP Administratorina Kolsterilla 2021. Katariinan vastuualueenseen kuuluu erityisesti verkkotunnuksiin liittyvät hallinnolliset tehtävät.
  Verkkotunnuksiin liittyvät hallinnolliset tehtävät Vuosimaksut Kirjeenvaihto kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden, virastojen sekä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Raportointi ja laskutus


"Saas- ja pilviratkaisut ovat mahdollisuus – ei uhka.”
Jan Henriksson on ollut Kolsterin palveluksessa vuodesta 1997 alkaen. Hän toimii IT-toimintojen vetäjänä ja on koordinointivastuussa siitä, että IT-infrastruktuuri vastaa nykypäivän vaatimuksia ja henkilökunnalla on ajantasaiset työvälineet käytössään. Janilla on laaja osaaminen Microsoft Windows Server -palvelinarkkitehtuurista. Hän on suorittanut ensimmäisen Microsoftin sertifiointikokeensa jo vuonna 2000. Lisäksi Janilla on vankka osaaminen verkko-, tietoturva- ja sovellusasioista. Lyhenteet kuten TCP/IP, SaaS, Active Directory, Java, Objective-C tai DNS ovat jokapäiväistä arkea. Ekonomiopiskeluiden jälkeen Jan on syventänyt osaamistaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelylaitoksella. Pitkää työkokemusta yritysverkoista täydentää vapaa-ajan harrastus retrotietokoneiden parissa: ne ovat olleet osa Janin elämää yli 30 vuotta.”Minua kiehtoo työssäni sen monipuolisuus, erilaiset haastavat työtehtävät sekä työn kehittäminen.”
Ann Holmströmillä on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1991 alkaen. Hän on toiminut niin IPR-assistenttina kuin prosessivastaavana patenttien parissa, erityisesti välipäätös- ja myöntämisvaiheissa sekä vuosimaksuasioissa maailmanlaajuisesti. Kysy Annilta käytännön neuvoja erityisesti patenttien välipäätös- ja myöntämisvaiheen erilaisista määräajoista.
Suomalaisten sekä kansallisten patenttihakemusten käsittelyprosessi Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksujen valvonta ja maksaminen


”Parasta työssäni on uusien asioiden yhdistäminen asiantuntijuuteen. Pidän siitä, että aivoni aina välistä joutuvat kovalle koetukselle erilaisten keksintöjen kanssa. Yksi palkitsevimmista asioista on oivaltamisen ilo, varsinkin silloin, kun oivaltaa sellaista, josta on suoraa hyötyä asiakkaalle."
Eurooppapatenttiasiamies Marjut Honkasalolla on IPR-alan laaja-alaista kokemusta vuodesta 1996. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat tietoliikenteeseen liittyvien ratkaisujen ja eri alueiden ohjelmistojen suojaaminen. Marjutilla on myös kokemusta työskentelystä in-house IPR-resurssina. Ennen patenttiasiamiesuraansa Marjut toimi erilaisissa tuotekehitystehtävissä rakennusmateriaaleja valmistavassa yrityksessä ja laajensi osaamistaan opiskellen päätoimisesti tietoliikennettä ja ohjelmointia Teknillisessä korkeakoulussa. Marjut seuraa aktiivisesti eri virastojen käytäntöjä ja pyrkii vaikuttamaan Euroopan patenttiviraston käytäntöjen kehitykseen epin delegaattina Euroopan patenttiviraston neuvoa-antavassa komiteassa ja ohjelmistopatentoinnin erityiskysymyksiä käsittelevässä komiteassa. Marjut on valmistautunut yhteisen patenttituomioistuimen tuloon suorittamalla Université Strasbourg III -yliopistossa patenttioikeudenkäynteihin liittyvän tutkinnon, joka antaa pätevyyden toimia edustajana yhdistetyssä patenttituomioistuimessa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Keksintöjen arviointi Toiminnanvapauskartoitukset Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia & -konsultointi Oikeuksien palauttaminen Luennointi patentointikäytännöistä, erityisesti ohjelmistojen patentoinnista
Tietoliikenne Tietotekniikka Mobiilipalvelut Ohjelmistolla toteutettavat ratkaisut Rakennustekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys epi – Institute of Professional Representatives before the European Patent Office: epi delegate, member of European Patent Praxis and ICT committees
ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Media ja viihde Julkiset palvelut Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Televiestintä
”Kaikki lähtee asiakkaan liiketoiminnan tarpeesta.”
Ossi Huhtanen on tullut Kolsterille ja IPR-alalle vuonna 1994. Hänelle on kertynyt kokemusta ja osaamista erilaisista sähkötekniikan ja mekaniikan sovelluksista, niin tutkimusten ja selvitysten, suojaamisprosessin kuin väitteiden ja loukkausasioidenkin saralta. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta asiakkaan IPR-prosessien kehittämisestä, kuten IPR-strategioista, ohjesäännöistä sekä IPR-kouluttamisesta.
IPR-SUOJAUS. Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi; teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit; hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet; väitteet kilpailijoiden rekisteröintejä ja patentteja vastaan IPR-STRATEGIA. IPR-asiantuntijalausunnot rahoittajille; IPR Due Diligence yrityskaupoissa; IPR-auditointi ja toimintasuositukset; kustannusten optimointi ja ennakointi; IPR-vuosihuolto: arviointi, optimointi TUTKIMUKSET. Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi; teknologiaselvitykset, tekniikan tason kartoitukset IPR-RISKINHALLINTA: Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate); kilpailijaseuranta: suojaukset, suojausaktiivisuus; kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti; loukkauslausunnot ja suojapiirianalyysit Oikeudenkäynnit riita-asioissa (loukkaus-, kielto- ja mitätöintikanteet) Työsuhdekeksintöohjesäännöt IPR-seminaarit; yrityksille räätälöidyt koulutukset
Mekaniikka ja konetekniikka: paperikonetekniikka, rakennustekniikka, ympäristöteknologia, kuljetus- ja liikennetekniikka, LVI Sähkötekniikka: teollisuusautomaatio, säätötekniikka, anturi- ja sähkömittaustekniikka, tehoelektroniikka, elektroniikka, optoelektroniikka, valaistustekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys, Executive Committee Delegate for Finland
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
”Paras kiitos työstä on tyytyväinen asiakas.”
Riitta Huttunen on työskennellyt IPR-alalla teollisuudessa ja asiamiestoimistoissa vuodesta 2002. Hänellä on laaja-alainen kokemus koti- ja ulkomaisista patenttiprosesseista. Tällä hetkellä Riitta vastaa sähköyksikössä kotimaisten ja kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepanosta ja käsittelystä. Tämän lisäksi hän hoitaa tiettyjen asiakkaiden koko hakemusprosessia yhdessä asiamiesten kanssa. Tärkeä osa työtä on yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin.
Suomalaisten, kansallisten, EP- ja PCT-hakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset
Immateriaalioikeudet, erityisesti tekijänoikeus, mallioikeudet, tavaramerkit ja liikesalaisuudet Luovan työn ja liiketoiminnan suojaaminen kilpailulta ja jäljittelyltä IP:n strateginen hyödyntäminen kasvun työkaluna Luovien alojen tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen Luovien alojen yrittäjyys Luovien alojen sopimukset ja neuvotteleminen


"Haluan olla mukana rakentamassa hyviä kumppanuuksia.”
Jaana Jalovaaran päätehtäväalue myynnin ja markkinoinnin tiimissä on koordinoida, ylläpitää ja kehittää kansainvälistä IPR-kumppaniverkostoamme palvelemaan entistä paremmin asiakastyötä. Perustamisvuodestaan 1874 lähtien Kolster on rakentanut ainutlaatuisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston, jota haluamme ylläpitää, uudistaa ja kehittää syventämällä erityisesti niitä yhteistyökumppanuuksia, jotka tuottavat parhaan lisäarvon myös asiakkaillemme. Jaana on kolsterilainen vuodesta 2009. Hän on vastannut aiempana tehtäväalueenaan sisäisistä toimistotukipalveluista, toimistotarvike- ja kalustohankinnoista sekä monista toimitiloihin liittyvistä palvelusopimuksista.Autoteollisuus
”Positiivisella palveluasenteella pääsee pitkälle.”
Paula Juntusella on takanaan pitkä työura Kolsterilla vuodesta 1988 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa niin patenttien kuin mallienkin parissa ja kouluttautunut työn kautta IPR-alan ammattilaiseksi. Paula hoitaa sekä kotimaisten että ulkomaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelyprosessit vireillepanosta patentin myöntämiseen. Häneltä hoituvat myös mallisuojaukset. Kysy Paulalta neuvoa erityisesti patenttihakemusten muodollisuuksiin liittyvistä asioista.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Suomalaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset Oikeuksien siirrot Kansalliset mallihakemukset ja yhteisömallihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Mallien maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset


”Tehtäväni on tehdä elämäsi helpoksi IPR-maailmassa.”
Kristiina Kaislistolla on monipuolinen kokemus yritysten brändien suojauksesta ja puolustamisesta vuodesta 1991 alkaen. Hän on ollut monessa mukana ja tehnyt vielä enemmän sekä Suomessa että ulkomailla. Kristiinan pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta ja näkemystä kannattaa hyödyntää TM-salkun hallinnoinnissa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Kysy Kristiinalta mistä tahansa tavaramerkkeihin, malleihin tai IPR-strategioiden laadintaan liittyvistä erityiskysymyksistä. Kristiinalla on erittäin vahva kokemus laajojen TM-salkkujen hallinnoinnista. Erityisosaamista ovat myös kansainväliset TM-järjestelmät, erityisesti EUTM ja WIPO.
IPR-oikeuksien suojaaminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa IPR Audit Konsultointi kaupallisten tunnusten valinnassa, tutkimukset ja lausunnot TM- ja mallioikeushakemukset TM-väitteet, valvonta, mitätöimiskanteet, valitukset IPR-riskinhallinta, kilpailijaseuranta Ulkomaisten TM-prosessien koordinointi ja hallinnointi IPR Inhouse -koulutus

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”IPR:iä kannattaa käyttää bisnesvälineinä eikä vain riskinhallintaan ─ IPR on kauppatavaraa siinä missä muukin omaisuus.”
Hannes Kankaanpään  erikoisosaamista ovat ohjelmistot ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet, open source -lisenssit, IPR:ien kaupallistaminen ja lisensointi monilla eri toimialoilla sekä IPR-arvonmääritys. Lisenssisopimusten lisäksi hänellä on paljon kokemusta T&K-, alihankinta- ja tietosuojasopimuksista sekä julkisista hankinnoista. Hannes aloitti Kolsterin lakimiehenä lokakuussa 2018. Aiemmin hän toimi yli kymmenen vuoden ajan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n IPR Management -yksikössä, missä hän vastasi VTT:n IPR-salkusta ─ erityisesti ohjelmistolisensoinnista, ohjelmistoihin liittyvistä IPR-linjauksista, kaupallisista neuvotteluista sekä hinnoittelusta.
Ohjelmistot ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet Open source -lisenssit IPR:ien lisensointi ja kaupallistaminen T&K-yhteistyö ja siihen liittyvä juridiikka Sopimukset IPR-arvonmääritys IPR-strategiat Julkiset hankinnat Työsuhdekeksintöasiat Tietosuoja IPR-loukkaukset, sopimaton menettely liiketoiminnassa

IT-oikeuden yhdistys ry
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Kilpailuedusta kilpailukykyyn.”
Heikki Karjalainen on auktorisoitu patenttiasiamies, joka toimii myös myynnin ja markkinoinnin tukena sekä eurooppapatenttien validointien parissa. Patenttiasiamiestyössään vuodesta 1998 Heikki on laatinut hakemuksia elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sovellusalueilta. Hänelle tuttuja alueita ovat esimerkiksi tietoliikennesektorin palvelusovellukset, monioperaattoriympäristöt sekä paikannusjärjestelmät. Hän on suojannut myös huonekaluteollisuuden ja laivateollisuuden innovaatioita. Heikillä on kokemusta arvioida patenttien pätevyyttä ja suojapiirin laajuutta sekä antaa loukkauslausuntoja. Hän on myös luennoinut aktiivisesti mm. patentin peruskursilla sekä patentin vahvuuden ja patentin arvon määrittämisestä.
IPR-prosessin optimointi: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit ja kustannukset Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi Patentointiprosessi: patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt intensiivikoulutukset Uutuus- ja ennakkotutkimukset Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) Keksintöjen ja panttien arvonmääritys Keksintökilpailuiden ja hackathon-tilaisuuksien tuomarointi Keksintöjen kaupallistaminen Myynnin ja markkinoinnin sparraus
Elektroniikka, piirisuunnittelu, asiakaskohtaisten ASIC-piirien suunnittelu Digitaalitekniikka Avaruustekniikka Tietoliikennetekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
”Kemiaa on kaikkialla. Haluan valjastaa osaamiseni erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden innovaatioiden suojaukseen ja kaupallistamiseen.”
Christoffer Karlssonilla on pitkä kokemus sekä kemian että mekaniikan sovellusalueiden keksintöjen suojauksesta, strategisesta arvioinnista sekä patenttiriitojen ratkaisusta. Hän on erikoistunut opinnoissaan orgaaniseen kemiaan, ja toiminut vuodesta 2002 lähtien patentoinnin ja IPR-toimintojen kehittämisen parissa sekä teollisuudessa että patenttiasiamiehenä IPR-asiantuntijayrityksissä. Pitkän patenttiasiamiesuransa aikana Christoffer on ehtinyt suojata laajan kirjon innovaatioita kemian-, metsä- ja paperi-, lääke-, elintarvike-, rakennus-, muovi- ja cleantech -teollisuuden monilla sovellusalueilla. Häntä voi kuvailla kemistiksi, joka hallitsee yhtä hyvin orgaanisen ja epäorgaanisen kemian mutta myös tekniset laitteet, järjestelmät ja mekaaniset keksinnöt. Kestävä kehitys, cleantech ja kiertotalous ovat Christofferille erityisen läheisiä ja korkeatasoista kemian osaamista edellyttäviä teknologia-alueita. Patenttihakemusten laadinnan lisäksi hänellä on paljon kokemusta erilaisista asiantuntijalausunnoista kuten toiminnanvapaudesta, patentinloukkauksista, patenttien vahvuuden analysoinnista sekä väite- ja valituskäsittelyistä. Hän on patenttiasiamiehenä myös avustanut asianajajaa patenttiriidoissa käräjä- ja hovioikeudessa. Ennen siirtymistään Kolsterille marraskuussa 2019 Christoffer työskenteli Ruotsissa biopolttoaineita kehittävän yhtiön IPR-johtajana. Aiemmin hän toimi pitkään patenttiasiamiehenä, partnerina, varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä suomalaisessa patenttitoimistossa.
Keksintöjen arviointi ja ennakkouutuustutkimukset Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laadinta ja suojausprosessin hoitaminen Suomessa ja ulkomailla Väite- ja valituskäsittelyiden hoitaminen Asianajajien avustaminen patenttiasiamiehenä patenttiriidoissa Patenttiloukkausten ja patenttien vahvuuden analysointi, asiantuntijalausunnot Kilpailijaseuranta ja toimintavapauden varmistaminen IPR-strategiat ja patenttisalkun hallinta Lääkeaineiden lisäsuojatodistukset (SCP) Työsuhdekeksinnöt
Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia Lääkeainekemia Elintarvikekemia DNA-sekvenssien valmistus Mekaniikka Paperimassan valmistukseen liittyvät laitteet ja järjestelmät Biopolttoaineet Rakennusteollisuuden eristemateriaalit Kestävä kehitys, cleantech, kiertotalous

Kemia Energia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
”Ala kuin ala − kyllä Karppinen siitä hakemuksen tekee.”
Arto Karppinen on toiminut patenttiasiamiehenä vuodesta 1995. Hän on todellinen monialaosaaja, jonka vahvoina osaamisalueina ovat optiikka, elektroniikka ja optoelektroniikka. Arton puoleen kannattaa kääntyä optisten laiteratkaisujen lisäksi myös silloin, kun kyse on optisten tai optoelektronisten (puolijohde)komponenttien rakenteista ja/tai materiaaleista ja niiden soveltamisesta teknisesti. Laajan osaamisalueensa ansiosta Arton selkeänä vahvuutena on myös mittaustekniikka, josta esimerkkejä ovat paperiteollisuudessa suoritettavat paperin ja paperimassan mittaukset, fysiologiset mittaukset ja etäisyyden mittaus. Optisten mittausten lisäksi mikroaaltotekniset tai akustiset mittaukset ovat Arton osaamisalueella. Arto on perehtynyt hyvin myös tietoliikennetekniikkaan, elektronisten laitteiden testaukseen, digitaalisesta kuvankäsittelyyn ja suprajohteisiin ja kryogeenisiin lämpötiloihin liittyviin teknisiin ratkaisuihin. Lisäksi Artolle sopii myös mekaniikka, ja oikeastaan kaikki tekniset alat ovat hänelle tuttuja.
Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laadinnasta myönnettyyn patenttiin globaalisti Väitteet ja valitukset Erilaiset tutkimukset liittyen esim. uutuuteen ja toiminnanvapauteen Arvioinnit ja lausunnot suojapiiristä ja loukkauksista IPR-konsultointi
Optiikka Elektroniikka Prosessitekniikka Tietoliikennetekniikka Mittaustekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Luonnontiede Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
"Hyvin hoidettu talous on osa liiketoiminnan laadukkuutta.”
Senior Business Controller Minna Kauppinen koordinoi Kolsterin taloustoimintoja. Lisäksi hän vastaa laskennan sekä talouden suunnittelu- ja seurantaprosesseista ja niihin liittyvistä järjestelmistä. Vastuualueeseen kuuluu myös Kolster Groupin kansainvälisen liiketoiminnan talousohjaus. Minnalla on laaja kokemus taloushallinnon tehtävistä eri toimintaympäristöissä ja organisaatioissa.”Asiakastaustainen moniosaaja, joka taitaa tavaramerkkihallinnoinnin kiemurat.”
Hilkka Kerminen on toiminut IPR-alalla vuodesta 1990 lähtien. Pitkän työuran aikana Hilkalle on karttunut rautainen käytännön osaaminen ja ammattitaito hoitaa laaja-alaisesti kaikkia tavaramerkkien rekisteröinteihin, muutoksiin ja uudistuksiin liittyviä asioita läpi koko tavaramerkin elinkaaren. Hänellä on vahva kokemus EU-tavaramerkeistä, tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröintijärjestelmästä sekä eri maiden käytännöistä. Myös verkkotunnukset ja niihin liittyvät kansainväliset käytännöt ovat Hilkan osaamisaluetta. Ennen siirtymistään tavaramerkkiasiantuntijaksi Kolsterille vuonna -99 Hilkka ehti toimia kymmenen vuoden ajan teollisoikeusassistenttina kansainvälisessä elintarvikealan yrityksessä.
Kaupallisten tunnusten valinnassa avustaminen (tavaramerkit ja verkkotunnukset) Kansalliset tavaramerkkihakemukset, EUTM-hakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat tavaramerkit läpi koko käsittelyprosessin Tavara/palveluluokitukset yhdessä asiakkaiden kanssa; välipäätökset ja vastineet; väitteet Tavaramerkkihakemusten kustannusten optimointi ja ennakointi Maakohtaisten käytäntöjen ja vaatimusten vahva tuntemus

Suomen teollisoikeudellinen yhdistys
ICT Autoteollisuus Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Luonnonvarat Lääketeollisuus Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Pyrin löytämään uusia käyttötarkoituksia keksinnöille, jotta patenteille saadaan mahdollisimman laaja suoja. Sitä kautta tuotekehityksen tulokset ovat myös helpommin kaupallistettavissa.”
Tapio Kinnusen vahvinta teknologiaosaamista ovat digitaalisen toimintaympäristön ja teollisen internetin erilaiset sovellukset ja innovaatiot. Tietoliikenne- ja ohjelmistotekniikka, tekoäly, lohkoketjut, virtuaalinen ja lisätty todellisuus, tietokannat, automaatiojärjestelmät, mikroelektroniikka, materiaalifysiikka ja sähkömagnetiikka ovat hänelle tuttuja teknologia-alueita uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden suojauksen kautta.    Tapio on pätevöitynyt patenttialalle globaalisti toimivan teollisuusyrityksen in-house-patentti-insinöörin tehtävissä sekä suomalaisen patenttiasiamiestutkinnon kautta. Ennen siirtymistään Kolsterille lokakuussa 2019 hän toimi sähkö- ja automaatioteollisuudessa digitaalisten ratkaisujen tuotekehityksen ja patentoinnin parissa. Kokemus globaalisti toimivan teollisuusyrityksen suojauspäätöksistä, IPR-strategioista ja IPR-salkunhallinnasta ovat tuoneet asiakastyöhön kyvykkyyttä tarkastella patentointia myös liiketaloudellisesta näkökulmasta.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Kilpailijaseuranta, toiminnanvapausselvitykset Keksintöilmoitusten arviointi, uutuustutkimukset Patentoinnin strategiat, IPR-salkunhallinta Työsuhdekeksintöprosessit Toimiminen in-house IPR-asiantuntijana
Tietoliikennetekniikka Ohjelmistotekniikka Teollinen internet Tekoäly Lohkoketjuteknologia Virtuaalinen ja lisätty todellisuus Tietokannat Kyberturvallisuus Automaatiojärjestelmät Tuotannolliset ympäristöt Materiaalifysiikka Mikroelektroniikka Sähkömagnetiikka Sulautetut järjestelmät
Patentti-insinöörit ry
ICT Informaatio ja viestintä Rahoitusalan palvelut Teknologia Ohjelmistot
"Pidän huolta siitä, että asiakkaan patenttitoimeksiannot hoituvat ajallaan.”
Minna Koivisto on toiminut IPR-assistenttina patenttien parissa vuodesta 2001 alkaen ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi patenttiammattilaiseksi. Minna hoitaa itsenäisesti monia patenttiprosessin vaiheita ja vastaa esimerkiksi siitä, että kaikki muodollisuudet ovat kunnossa jätettäessä hakemuksia virastoon tai kun vastataan viraston päätöksiin tai kilpailijoiden tekemiin väitteisiin. Päivittäisiin työtehtäviin kuuluu asiakaskirjeenvaihtoa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden ja asiamiesten kanssa, laskutusta sekä määräaikojen seurantaa.
Suomalaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset - koko käsittelyprosessi Kansalliset- ja EP-patenttihakemukset - koko käsittelyprosessi


”On hienoa olla osa Kolsterin asiantuntevaa joukkoa.”
Marjo Korkeamäki on työskennellyt Kolsterilla IPR-asssistenttina vuodesta 1999 lähtien. Hän hallitsee kaikki EP-hakemusprosessin vaiheet hakemuksen vireillepanosta patentin myöntämiseen ja validointeihin saakka. Suomalaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekä kansainvälisten patenttihakemusten hoitaminen kuuluvat myös Marjon työnkuvaan.
Eurooppalaiset patenttihakemukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Kansainväliset patenttihakemukset Suomalaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepano Oikeuksien siirrot eurooppalaisissa ja kansainvälisissä patenttihakemuksissa


"Innovaatiot jaloilleen ja hyötykäyttöön!"
OTM, IPR Business Development Specialist Juha Kukkonen toimii Kolsterin myynnin ja markkinoinnin tiimissä lokakuusta 2020 alkaen. Hän auttaa erityisesti Lounais-Suomen alueen pk-yrityksiä immateriaalioikeuksin hyödyntämisessä Kolsterin laajalla IPR- ja lakipalveluiden tarjonnalla. Juha valmistui Turun yliopistosta keväällä 2020. Hän on perehtynyt syventävissä opinnoissaan tavaramerkkeihin, niiden samankaltaisuusarviointiin rekisteröinneissä ja kaupallisilla markkinoilla sekä tavaramerkkien taloudellisiin vaikutuksiin EU:n sisämarkkinoilla. Opintojensa ohessa hän on ehtinyt kartuttaa monipuolista kokemusta myynnin ja asiakaspalvelun tehtävistä jo vuodesta 2011 lähtien. Hän on hoitanut myös yritysjuridiikkaan ja sopimuksiin liittyviä toimeksiantoja. Juha haluaa olla asiakaslähtöinen ja selkeäsanainen juristi, IPR-asiantuntija ja myyjä, joka kuuntelee asiakkaan tarpeita ja pyrkii löytämään niihin parhaat ratkaisut ja asiantuntijat Kolsterin laajasta asiantuntijapoolista. Häntä kiinnostaa asiakkaiden ongelmien ratkominen, IPR-liiketoiminnan kehittäminen sekä IPR-omaisuuden parempi kaupallinen hyödyntäminen sopimusten ja lisensoinnin avulla. Hän näkee tavaramerkkien kaupallisessa hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia pk-yrityksille. Juhan tavoitteena on auttaa yritysten innovaatiot ensin jaloilleen ja sitten hyötykäyttöön. Hän haluaa kantaa vastuuta myös siitä, että matkalla ei synny “IPR-hävikkiä”. “Jos IPR-salkkuun on kertynyt tavaramerkkejä tai muita IP-oikeuksia, jotka eivät enää hyödytä omaa liiketoimintaa, silloin lisensointi voi olla liiketoiminnan kehittämisen väline. Kun resurssit käytetään tehokkaasti, on yrityksen mahdollista kehittää uusia innovaatioita.””Analyyttinen ongelmanratkoja, jolla kokemusta ja halua kehittää toimintoja."
Johanna Kurjenmäki on työskennellyt patentoinnin parissa IPR-alalla teollisuudessa sekä asiamiestoimistossa vuodesta 2002. Patentointiprosessit ja niiden hallinta ovat tuttuja aina keksintöilmoitusvaiheesta patentin myönnön jälkeisiin toimenpiteisiin asti maailmanlaajuisesti. Johanna tekee myös tietokantahakuja ja -tutkimuksia niin kaupallisia kuin kansallisiakin patenttitietokantoja käyttäen. Johannalla on kokemusta patentointiprosessien sisäisten rutiinien kehittämisestä sekä IP-tietojärjestelmän käyttöönotosta ja hallinnoinnista.
Patenttihakemukset läpi koko käsittelyprosessin maailmanlaajuisesti Tietokantahaut, mm. status-, patenttiperhe-, nimi- ja luokkahaut Kilpailijaseurannat ja valvonnat


”Immateriaalioikeuksissa teknologian kehitys yhdistyy hienolla tavalla oikeudelliseen suojaan ja taloudelliseen arvoon liiketoiminnassa.”
Veli-Matti Kärkkäinen on erikoistunut eri alojen sähkö- ja koneteknisiin sovelluksiin. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus IPR-tehtävistä sähkö- ja telekommunikaatioalan yrityksissä Suomessa ja Hollannissa. Ennen siirtymistään Kolsterille vuonna 2009 Veli-Matti ehti toimia lähes 10 vuotta eurooppapatentti- ja eurooppatavaramerkkiasiamiehenä patentti- ja tavaramerkkialalla. Veli-Matilla on laaja-alaista sekä teknologista että IPR-alan osaamista. Hänellä on paljon kokemusta myös patenttiriidoista, patenttioikeudenkäynneistä sekä lisenssineuvotteluista.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Uutuustutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset Patenttiriidat, patenttioikeudenkäynnit, lisenssineuvottelut IPR-strategiatyöpajat & IPR-koulutus, IPR-konsultointi
Sähkötekniikka, automaatiotekniikka Konetekniikka Tietoliikennetekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Patentti-insinöörit ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Yritän aina löytää tehokkaimman tavan toimia sekä meille että asiakkaillemme! Olennaista on antaa selkeitä vaihtoehtoja, joiden perusteella asiakkaat voivat tehdä itselleen sopivia päätöksiä.”
Service Team Manager Nina Laurila vetää Kolsterin Global Paralegal -yksikön Direct filing -palvelutiimiä marraskuusta 2020 alkaen. Nina on auktorisoitu tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies Suomessa sekä EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies. Hän on työskennellyt sekä immateriaalioikeuksia omistavissa yrityksissä että asiamiestoimistoissa koko työuransa ajan vuodesta 1989 lähtien, mikä antaa hyvät lähtökohdat tunnistaa erilaisten yritysten IPR-tarpeita ja osata tarjota heille oikeanlaisia palveluita. Ninan tehtävänä on kehittää Direct filing -toimintoja ja Kolsterin paralegal-palveluita sekä niiden myötä myös asiakkaidemme liiketoimintaa. Ninalla on kokemusta suurista kansainvälisistä projekteista, sekä projektin vetäjänä että jäsenenä. Ennen siirtymistään Kolsterille hän toimi kansainvälisessä teollisuuskonsernissa IP Counsel -tehtävässä, ja vastasi muun muassa yhtiön tavaramerkeistä yhdessä saksalaisen kollegansa kanssa. Esimerkki merkittävästä IPR-salkunhallintaprojektista oli noin 30.000 patentin siirto yhtymän sisällä toisen konserniyhtiön nimiin noin 65 eri maassa – yhteistyössä Kolsterin kanssa. Teollisuudesta Kolsterin Global Paralegal Services -yksikköön paluumuuttanut Nina työskenteli jo työuransa ensimmäiset yksitoista vuotta Kolsterilla tavaramerkkien parissa, mutta vuosien aikana myös patentit ja mallit ovat tulleet tutuiksi. Pitkä työura immateriaalioikeuksien parissa on tuonut vahvan ammattiosaamisen, ja työn ohessa Nina on täydentänyt kaupallisia opintojaan myös oikeustradenomin opinnoilla. Hän on toiminut myös Kauppakamarin IPR-valiokunnan jäsenenä sekä PRH:n tavaramerkkikontaktitoimikunnassa. Nina kyseenalaistaa mielellään vanhoja toimintatapoja ja nauttii uusien tehokkaiden toimintatapojen kehittämisestä. Uusien palveluiden kehittäminen sekä asiakkaiden kuuntelu inspiroivat Ninaa. ”Ammattitaitoni on ehdottomasti etu, mutta lisämausteen siihen tuo intohimoni prosessien kehittämiseen. Olennaista on myös uskaltaa esittää näkemyksiä, joita asiakas ei muualta saa. Ympäripyöreiden vastausten sijaan pitää antaa konkreettisia neuvoja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Tehtävämme on toimia asiakkaan asiantuntijana ja antaa vastauksia silloin kun asiakas niitä tarvitsee, tai jopa tunnistaa tarpeet ennen asiakasta. Toivon, että tiimimme välittää asiakkaillemme tunteen siitä, että meille mikään ei ole mahdotonta!”  
Tavaramerkkirekisteröinnit ja hakemusten hallinnointi läpi koko käsittelyprosessin Mallioikeusrekisteröinnit ja hakemusten hallinnointi läpi koko käsittelyprosessin Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten hallinnointi läpi koko käsittelyprosessin Patenttien voimaan saattaminen eli validoinnit Suomessa ja ulkomailla IP-oikeuksien siirrot ja ylläpito, IPR-salkunhallinta IPR-prosessien kehittäminen IPR-tietokannat kuten Patrawin, Dennemeyer, CPA Memotech, Anaqua


”Patent Pending – kaksi sanaa, jotka pitävät kilpailijasi aisoissa. Hakemus sisään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa!”
Patenttiasiamiestyössään Ville Lehtonen on hankkinut vahvan ja monipuolisen kokemuksen sähkövoimatekniikan, tehoelektroniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sovellusalueiden keksintöjen suojauksesta Suomessa ja ulkomailla. Hän on laatinut patenttihakemuksia erityisesti erilaisista sähköenergian tuotantoon sekä sähkönjakelu- ja sähkönsiirtotekniikkaan liittyvistä ratkaisuista, sähkökäytöistä, langattomien ja langallisten tietoliikenneverkkojen ratkaisuista sekä ohjelmisto- ja Internet-sovelluksista. Villen vahvuutena on hänen monipuolinen ja laaja-alainen sähkötekninen osaamisensa, jossa yhdistyy sähkövoimatekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan osa-alueiden hallinta.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Väiteasiat Asiantuntijalausunnot
Sähköenergiatekniikka Tehoelektroniikka Elektroniikka Tietoliikennetekniikka
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä Uusiutuva energia
”Päiväni kruunaa asiakkaan kiitos hyvästä ja nopeasti tehdystä työstä.”
Lenita Lindroosilla on laaja kokemus aineettoman omaisuuden suojauksesta sekä patenttien, mallioikeuksien että tavaramerkkien parista. Lenita Lindroos hoitaa itsenäisesti monia hakuprosessien vaiheita ja vastaa esimerkiksi siitä, että kaikki hakemuksiin liittyvät muodolliset ja hallinnolliset edellytykset ovat kunnossa. Hänen päätehtäväalueensa on IP-oikeuksissa tapahtuvien haltijamuutosten rekisteröinti eri patenttivirastoissa. Lenitalla on pitkä kokemus toimia asiakasyrityksessä IPR in-house -resurssina huolehtien erityisesti siitä, että asiakkaan patenttisalku pysyy ajan tasalla.
IP-oikeuksien siirrot (patentit, mallioikeudet, tavaramerkit) Patenttihakemusprosessi: kansalliset patentit, eurooppapatentit, kansainväliset PCT-hakemukset Kotimaiset ja ulkomaiset mallihakemukset ja –rekisteröinnit Kustannusarviot (patentit, mallioikeudet) Oikeuksien ylläpito & vuosimaksuasiat


Tärkeintä on kuunnella asiakasta ja kollegaa, kartoittaa ja kertoa ymmärrettävällä tavalla eri ratkaisuvaihtoehdot ja yhdessä tähdätä kohti toivottuja tavoitteita. Dynaamisella yhteistyöllä saadaan tuloksia!
  Elina Ljungberg on laaja-alainen IPR-osaaja yli 20 vuoden kokemuksella. Työuransa aikana Elina on kerryttänyt vankkaa kokemusta eri suojamuotojen käsittelyprosessien muodollisten ja hallinnollisten asioiden hoidosta. Elina on työskennellyt immateriaalioikeuksien parissa useissa asiamiestoimistoissa, Patentti- ja rekisterihallituksessa, Euroopan patenttivirastossa ja teollisuudessa. Hän on toiminut myös IPR-asioiden konsultoivissa tehtävissä startup-yrityksille. Pitkä ja monipuolinen kokemus auttaa ymmärtämään asiakkaiden IPR-tarpeita. Elinalla on taito tunnistaa kokonaisvaltaisesti kuinka eri suojamuotoja hyödynnetään ja kuinka ne linkitetään kustannustehokkaasti asiakkaan IPR-portfolioon. Elinaa innostaa IPR-työssä sen monipuolisuus ja haasteellisuus. Uusien tehokkaiden toimintatapojen kehittäminen ja monimutkaisten prosessien yksinkertaistaminen on Elinan intohimo. Hän ymmärtää miten muuttuvassa globaalissa ympäristössä uudistetaan ja kehitetään prosesseja optimaalisella tavalla. Elinalle merkityksellisintä työssä on tyytyväinen asiakas, mikä motivoi ponnistelemaan vielä enemmän asiakkaan eteen.
Suomalaisten, kansallisten, EP- ja PCT-patenttihakemusten käsittelyprosessit Patenttihakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Tavaramerkkien ennakkotutkimukset Suomalaisten, kansallisten, kansainvälisten ja EU-tavaramerkkihakemusten käsittelyprosessit Oikeuksien siirrot, haltijamuutokset ja uudistukset  


”Hyvään patenttihakemukseen kannattaa panostaa. Suojan parantelu ei ole enää siinä vaiheessa mahdollista, kun väite tai riita-asia on jo vireillä.”
Antti Maarasella on IPR-alan kokemusta vuodesta 2001. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat sähkölaitekokoonpanoihin ja sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen suojaaminen. Sähköisten muuttajalaitteiden, sähkökoneiden ja sähköasennustarvikkeiden fyysisten rakenteiden lisäksi Antti on suojannut sähkölaitekokoonpanojen ja sähköverkkojen ohjaukseen ja valvontaan liittyviä ratkaisuja sekä sähkölaitekokoonpanojen jäähdytykseen ja kosteudenhallintaan liittyviä keksintöjä. Sähköntuotannon innovaatiot ovat myös tuttuja, kohteiden vaihdellessa aurinko- ja tuulivoimaloista perinteisiin lauhde- ja vastapainevoimalaitoksiin. Useille suojatuista sähkötekniikan keksinnöistä on yhteistä se, että ne liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen. Vuosien varrella Antti on suojannut myös esimerkiksi turvapainotuotteisiin, pakkauksiin ja muovivalutekniikkaan sekä erilaisiin mekaanisiin koneisiin ja rakenteisiin liittyviä innovaatioita.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi
Sähkötekniikka Konetekniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia

Meri Mannermaa aloitti elokuussa 2021 IP Administrator traineena Kolsterin Work & Learn ohjelmassa. Trainee-ohjelmamme kautta harjoittelijamme pääsevät perehtymään IPR-alaan laaja-alaisesti eri tehtäväpolkujen kautta. IPR Administrator trainee-polulla  kokemusta alasta karttuu erityisesti muodollisten ja hallinnollisten työtehtävien kautta.”Tavaramerkit ovat kiehtova ja monimuotoinen maailma.”
Anette Mansourilla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1980 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttina tavaramerkkien erilaisissa hakemus-, ennakkotutkimus-, uudistus- ja muutosasioissa sekä tuoteväärennösasioissa. Hän on kouluttautunut työn kautta IPR-alan ammattilaiseksi, jolla on kattava osaaminen. Kysy Anettelta erityisesti kaikista kotimaisiin tavaramerkkeihin ja tuoteväärennöksiin liittyvistä asioista.
Kotimaiset tavaramerkkihakemukset läpi koko käsittelyprosessin sekä EU-tavaramerkkihakemukset IPR-lakimiesten avustaminen tavaramerkkien välipäätös-, vastine-, väite-, valitus-, loukkaus- ja oikeudenkäyntiasioissa Kansalliset ja EU-tulliyleisvalvontahakemukset ja -uudistukset IPR-lakimiesten avustaminen tuoteväärennösten loukkausasioissa ja tullivalvontayhteistyössä


"Pidän ongelmien ratkaisemisesta.”
Rami Mansour on tekninen ongelmanratkaisija. Hän vastaa päätehtäväalueenaan toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP) käytännön toimivuudesta, jotta asiakastoimeksiantojen hoitaminen voi sujua häiriöttä. Hän on aktiivisesti mukana IT-alueen monissa kehitysprojekteissa ja liittymärajapintojen toimivuuden varmistamisesta eri ohjelmistojen välillä. Rami löytää ratkaisut IT-työkalujen ja ohjelmistorajapintojen teknisiin pulmiin, ja etsii innolla ratkaisun avaimia myös vapaa-ajallaan pakohuoneissa (escape rooms).”Itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu on parasta. Tyytyväinen asiakas on kaiken a ja o.”
Minna Mikkola toimii kemian yksikössä ja hoitaa patenttien käsittelyyn liittyviä asioita painottuen hakemusten välipäätös- ja hyväksymisvaiheeseen. Myös ulkomaisten patenttihakemusten uutuustutkimukset ja niiden määräajat ovat hänelle tuttuja. Minna on syventämässä osaamistaan PCT-hakemusten prosesseista. Toimenkuvaan kuuluu määräaikojen valvontaa, yhteydenpitoa ulkomaisten asiamiestoimistojen ja virastojen kanssa sekä raportointia, laskutusta ja asiakaspalvelua. Kolsterilla vuodesta 1997.
Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, hyväksyminen, väitteet Uutuustutkimukset kansallisissa virastoissa


“Tärkeät tuotekehitysprojektit ansaitsevat vankan IPR-perustan.”
Eurooppapatenttiasiamies Simon Müggellä on vahvaa patenttialan osaamista Saksan IPR-kentältä sekä laaja-alaista erikoisosaamista biotieteiden ja kemian alan innovaatioiden suojauksesta vuodesta 2007 lähtien. Simonilla on vankka kokemus patenttihakemusten laatimisesta ja patentointiprosessin hoitamisesta Euroopan patenttivirastossa (EPO) ja Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa. Lisäksi hänellä on erikoisosaamista ja kokemusta patentin myöntämisen jälkeisistä väite- ja valituskäsittelyistä. Hän on edustanut menestyksellisesti asiakkaitaan sekä puolustajan että hyökkääjän roolissa näissä haasteellisissa patenttikiistoissa kilpailevien yritysten kesken. Uransa aikana Simon on suojannut laajasti biotieteiden sekä orgaanisen ja epäorgaanisen kemian sovellusalueiden innovaatioita. Hänen asiakkainaan on ollut niin start-up- ja pk-yrityksiä kuin globaaleja suuryrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Hän tuntee hyvin sekä tiedemaailman että kaikenkokoisten yritysten erilaiset IPR-tarpeet ja -strategiat. Simon on väitellyt tohtoriksi biokemian alalta Bielefeldin yliopistossa erikoistumisalueenaan immunologia. Hänellä on vahva tieteellinen tausta ja kahdentoista vuoden kokemus patenttiasiamiehenä Saksassa ennen siirtymistään Kolsterille marraskuussa 2019. Simon Müggen asiantuntemus patentoinnissa palkittiin Managing IP ‘Rising Star’ -erityismaininnalla vuosina 2018 ja 2019.
Keksintöjen arviointi ja ennakkouutuustutkimukset Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin Euroopassa, Saksassa ja kansainvälisillä markkinoilla IPR-strategiat ja patenttisalkun hallinta, asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, tekniikan tason kartoitukset Väite- ja valituskäsittelyt Euroopan patenttivirastossa sekä Saksan kansallisessa patentti- ja tavaramerkkivirastossa Kilpailijasseuranta ja toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate) IPR-riidanratkaisu, patenttiloukkausten ja patenttien mitätöinnin arviointi Työsuhdekeksinnöt
Biotieteet, bioteknologia, biokemia Lääkeaineet Rokotteet, terapeuttiset vasta-aineet, antibiootit Immunologia, onkologia, neurologia Terapeuttiset ja ei-terapeuttiset hoitomenetelmät Biokatalysoidut prosessit, käymisprosessit Genetiikka, proteomiikka, siirtogeeniset kasvit, kantasolut Analytiikka, diagnostiikka ja seulontaprosessit Probiootit Entsyymit (elintarvikkeet, pesuaineet, biopolttoaineiden tuotanto) Elintarvikkeet ja eläinten ravintoaineet Hygieniatuotteet ja kosmetiikka Ympäristöteknologia Nanoteknologia
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Chamber of German Patent Attorneys (Patentanwaltskammer) FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
Bioteknologia Kemia Kuluttajatuotteet Julkiset palvelut Terveys Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
“On kunnia-asia saada kantaa vastuuta yrityksille tärkeiden keksintöjen suojauksesta – kallis tuotekehitys ei saa valua hukkaan.”
Erika Niemelä on lääketieteen tekniikan DI, jolla on vahva poikkitieteellinen teknologiaosaaminen. Hänellä on opintoja niin sähkö- ja tietotekniikan, fysiikan, lääketieteen, tietojenkäsittelyn, bioinformatiikan kuin biologiankin aloilta osana diplomi-insinööritutkintoaan Oulun yliopistosta. Lisäksi hän on opiskellut prosessitekniikkaa, matematiikkaa ja kemian tekniikkaa Skotlannissa Edinburghin yliopistossa. Erikan vahvimpia osaamisalueita ovat ohjelmistokehitys, signaalinkäsittely, koneoppiminen ja tekoälymenetelmät. Ennen siirtymistään patenttiuralle ja Kolsterille lokakuussa 2020, Erika työskenteli ohjelmistoinsinöörinä ja koneoppimisjärjestelmien kehittäjänä lääketieteen tekniikan ja ohjelmistoalan yrityksen tuotekehitystiimissä. Tänä aikana startup-yritys kehitti, patentoi ja valmisteli globaaleille markkinoille ohjelmistokirjaston, jota voidaan käyttää aivosähkökäyrämittalaite- ja potilasmonitoreissa tehohoitopotilaiden aivosähkökäyrän tulkitsemiseksi ja hoidon tehostamiseksi. Erika on itsekin keksijänä yhdessä signaalinkäsittelyyn liittyvässä jatkokehitysinnovaatiossa. Hänellä on kokemusta myös tablettitietokoneiden ohjelmistotestauksesta sekä muista tehtävistä sähkötekniikan, elektroniikan ja RFID-laitteiden parissa. Erikaa kiehtoo ajatus olla mukana suojaamassa ja siten mahdollistamassa erityisesti maailmaa ja ihmisten elämää parantavien suomalaisten innovaatioiden pääsyä globaaleille markkinoille. “Toivon, että pääsen tekemään suojausta laajasti eri toimialoille ja hyödyntämään omia vahvuuksiani.”
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
Lääketieteen tekniikka Terveystieteet, hyvinvointitekniikka Tietotekniikka ja ohjelmistot Signaalinkäsittely Koneoppiminen, tekoäly Fysiikka Sähkötekniikka, elektroniikka Prosessitekniikka Kemia, bioteknologia

ICT Bioteknologia Kemia Informaatio ja viestintä Luonnontiede Terveys Teknologia Ohjelmistot Luonnonvarat Mittauslaitteet ja -teknologia
“Muista ottaa patenttiasiamieheen yhteyttä hyvissä ajoin. Kysyminen ei maksa mitään.”
Håkan Niemen hoitamiin asiakastoimeksiantoihin vuodesta 1993 on liittynyt kiinteästi IPR-strateginen neuvonta. Hän on perehtynyt erityisesti kone- ja tuoteteknisten keksintöjen suojaukseen laajalla kirjolla toimialoja. Håkanilla on vahva kokemus myös tutkimuksista, joilla varmistat yrityksesi toimintavapauden ja selvität kilpailijoidesi toimintaa ollaksesi askeleen edellä. Håkan toimii aktiivisesti IPR-kouluttajana niin yrityksissä kuin oppilaitoksissa. Hän on Kolster Vaasan (1993-) ja Kolster Seinäjoen (2006-) aluetoimistojen perustaja ja avainhenkilö Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yritysten sparraajana IPR-asioissa.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Malli- ja tavaramerkkisuojaukseen liittyvä yleisneuvonta Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksintöjen käsittely Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-kilpailijaseuranta, toiminnanvapauskartoitukset (FTO) Kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti IPR-strategia & -konsultointi IPR-koulutukset
Rakentamistalous, rakennustekniikka Konetekniikka; kone- ja tuotetekniset sovellukset Mekaniikka; sähkömekaaniset innovaatiot
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen teollisoikeudellinen yhdistys FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Teknologia Kaivostoiminta
”Kannatti tulla taas tänään töihin! Näin totean melkein joka päivä, kun opin jotain uutta. IPR-ala on kiehtova ja samanlaisia päiviä on harvoin.”
Lotta Nybergillä on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1986 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa niin tavaramerkkien (14 v) kuin patenttienkin (17 v) parissa, ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi IPR-alan ammattilaiseksi. Lotta tuntee kattavasti hakemusprosessin suomalaisten patenttihakemusten ja eurooppapatenttien (EP) validointien eli voimaansaattamisen eri vaiheista. Vuodesta 2000 alkaen Lotan vastuualue on painottunut EP-validointeihin.  
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallit Suomen virastoon Lisäsuojatodistukset eli SPC-hakemukset (Supplementary Protection Certificates) Suomen virastoon Eurooppapatenttien voimaansaattaminen Suomessa Hakuprosesseihin liittyvät muodollisuudet


”Minua kiehtoo työssäni mallisuojauksen nopeatempoisuus, suorat asiakaskontaktit ja näköalapaikka uuden muotoilun suojaukseen.”
Eva-Maria Packalénilla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1989 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa niin patenttien, tavaramerkkien kuin mallienkin parissa, ja kouluttautunut työn kautta laaja-alaiseksi IPR-alan ammattilaiseksi. Eva-Marialla on kattava hakemusprosessien osaaminen ja hyvä näkemys siitä, miten suojamuodot täydentävät toisiaan erilaisissa sovelluskohteissa uusien innovaatioiden ja uuden muotoilun suojauksessa. Vuodesta 2013 alkaen hänen vastuualueensa on painottunut mallisuojaukseen. Kysy Eva-Marialta käytännön neuvoja erityisesti kaikissa mallisuojausasioissa.
Kansalliset mallihakemukset, yhteisömallihakemukset sekä kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän kautta haettavat mallit läpi koko käsittelyprosessin Mallien ennakkotutkimukset, mallihakemusten kustannusten optimointi Mallien maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset: kuvat ja piirustukset Oikeuksien siirrot IPR-lakimiesten avustaminen mallien loukkaus- ja väiteasioissa


”Monipuoliset tehtävät uusimpien innovaatioiden suojaamisen parissa ovat mielenkiintoisia, saan oppia ja kehittää osaamistani jatkuvasti. Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin sekä patenttivirastoihin on sujuvaa yhteistyössä tehokkaan tiimin kanssa.”
Päivi Pessalan työura IPR-alalla ja Kolsterilla on kestänyt vuodesta 1987–1996 Helsingissä sekä vuodesta 2001 alkaen Tampereella. Hänellä on vankka IPR-kokemus: koti- ja ulkomaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten käsittelystä kokonaisuudessaan alun tutkimus- ja hakemusvaiheesta välipäätös- ja vastinekäsittelyn kautta suojan rekisteröintiin ja oikeuksien ylläpitoon. Monipuolinen alan koulutus on syventänyt laaja-alaista osaamista teknologia-alan innovaatioiden suojaamisessa.
Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten koko käsittelyprosessi Suomessa ja ulkomailla Hakemusten maakohtaiset käytännöt ja vaatimukset Patenttiasiamiesten avustaminen hakemusten sekä rekisteröintien tutkimus-, loukkaus- ja väiteasioissa.


”IPR-alalla pääsen yhdistämään teknisen ja lakipuolen osaamiseni asiakkaideni hyödyksi.”
Sini Petsalo avustaa asiakkaitamme kaikissa IPR-asioissa, erityisesti patentointiin, tavaramerkkeihin, sopimusasioihin, teknologian kaupallistamiseen ja lisensointiin liittyen. Sini toimii Kuopiossa myös paikallisena yhteyshenkilönä kanavoiden Itä-Suomeen koko Kolsterin palvelutarjonnan. Ennen Kolsteria Sini työskenteli mm. lainkäyttötehtävissä tuomioistuimissa ja liki kymmenen vuoden ajan energia-alan asiantuntijatehtävissä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väite- ja loukkausasioihin Työsuhdekeksintöasiat Ennakkotutkimukset (patentit, tavaramerkit) Tavaramerkkihakemusprosessi, tavaramerkkiväitteet, -kumoamiset ja -mitätöinnit Sopimukset ja IPR:n kaupallistaminen Oikeudenkäynnit teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa Tuoteväärennösten vastainen työ ja tullivalvontayhteistyö
Energia- ja prosessitekniikka Voimalaitos- ja polttotekniikka Energiatehokkuus, prosessimallinnus Uusiutuvat energialähteet Ympäristötekniikka Sähköenergiatekniikka

ICT Autoteollisuus Bioteknologia Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Energia Luonnontiede Media ja viihde Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Luonnonvarat Mittauslaitteet ja -teknologia
”Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on kaiken a ja o.”
Kirsi-Marja Pitkänen aloitti Kolsterilla vuonna 1989. Hän on erikoistunut polymeerikemiaan. Tämän alueen patenttitoimeksiannot ovat olleet tyypillisesti öljyteollisuuteen liittyviä tuotteita kuten muovi-, voiteluaine- tai bensiinikoostumuksia. Hänelle tuttuja alueita ovat myös elintarviketeollisuuden ja paperiteollisuuden sovellukset. Ennen patenttiasiamiesuraansa Kirsi-Marja Pitkänen hyödynsi kemian opintojaan käytännössä paperikemikaaleja valmistavan lääkealan yrityksen palveluksessa Sveitsissä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset, hyödyllisyysmallit Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksintöjen käsittely Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot IPR-strategia & -konsultointi IPR-asiantuntijalausunnot rahoittajille Patenttiloukkausten arviointi
Polymeerikemia Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia Analyyttinen kemia Nanomateriaalit
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry Suomen AIPPI ry – International Association for the Protection of Industrial Property
Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus
”Erityisesti sydäntä lähellä on tarjota oikein mitoitettuja palveluita yrityksille; taisteleehan suomalainen patenttiasiamies omalla paikallaan suomalaisen teollisuuden etujen puolesta maailmalla.”
Timo Pykälällä on ollut etuoikeus työskennellä hienojen suomalaisten yritysten ja keksintöjen parissa jo lähes 30 vuotta ohjelmisto- ja tietoliikennealalla. Hänellä on syvää osaamista erityisesti matkapuhelinverkkoihin ja erilaisiin ohjelmistoihin liittyvien keksintöjen patentoinnista. Patenttiasiamiehenä Kolsterilla vuodesta 1996 Timo Pykälä on laatinut noin 300 first filing -patenttihakemusta, jotka ovat johtaneet noin 800:aan patenttiin kaikkialla maailmassa. Lisäksi hän on analysoinut erityisasiantuntijana noin sata patenttia arvioiden niiden validiutta, liittymistä standardiin, patentinloukkausta, lisensointia tai muuta liiketoiminnan kannalta merkittävää näkökulmaa. Timolla on paljon kokemusta myös työsuhdekeksintöohjesäännöistä ja niiden soveltamisesta oikeudessa, IPR due diligence -lausunnoista sekä IPR-koulutuksesta. Vuonna 2000 Timo suoritti ensimmäisenä suomalaisena Euroopan patenttiviraston EQE-patenttiasiamieskokeen, yhdellä kerralla kaikki tutkinto-osiot, mikä asetti riman korkealle tutkinnon myöhemmin suorittaneille patenttiasiamiehille. Timon lukuvinkki patenttivaatimusten laadinnan taidosta kiinnostuneille: John L. Landis: Mechanics of Patent Claim Drafting.
Patentoitavuuden arviointi Patenttihakemuksen laatiminen ja huolenpito patentin myöntämiseen asti Patentointistrategian suunnittelu Patentin suojapiirin arviointi Patentin väitekäsittely IPR due diligence Kaikki muut ammattimaisen patenttiasiamiehen tehtävät kuten tutkimukset, lausunnot, koulutus
Ohjelmistotekniikka Langattomat verkot ja päätelaitteet Verkkoanalysaattorit Käyttöliittymät Lääketieteellinen tietojenkäsittely ja siihen liittyvät laitteet Sykemittarit, urheilukellot Erilaiset palveluita tarjoavat järjestelmät Urheilusovellukset Kaukosäätimet Antivirusohjelmistot Sähkömekaaniset lukot Verkkopelit Metsästyskoiran jäljityslaitteet Videokoodaus Sisätilapaikannus Pankkiautomaatio Laivojen ohjausjärjestelmät Jäähdytysjärjestelmät Kaikenlaiset muut ohjelmistoja sisältävät laitteet ja järjestelmät sekä myös yksinkertainen mekaniikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
ICT Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Rahoitusalan palvelut Luonnontiede Media ja viihde Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Ohjelmistot Lääketeollisuus Televiestintä Uusiutuva energia
‘’Innovaatioita suojatessaan yritys tulee samalla kertoneeksi positiivista tarinaa itsestään – Tässä haluan olla auttamassa.’’
Materiaalitekniikan DI Antti Pörhösen osaamisalueisiin kuuluvat metallurgia, konesuunnittelu, metallien valmistusmenetelmät ja prosessointi sekä 3D-tulostus, joista kaikista hänellä on tietämystä niin opintojensa kuin työelämän kautta. Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritetun tutkinnon lisäksi Antilla on suoritettuja opintoja Politecnico di Torinosta Italiasta.   Ennen siirtymistään patenttialalle ja Kolsterin palvelukseen toukokuussa 2021 Antti on työskennellyt teollisten sähkömoottoreiden mekaanisen suunnittelun sekä metallien 3D-tulostusprosessien tutkimuksen ja kehityksen parissa. Työn ohessa hän on päässyt kokemaan IPR-työn merkityksen myös keksijän näkökulmasta, mikä myös aikanaan herätti hänessä mielenkiinnon alaa kohtaan. Antin vastuualueisiin kuuluivatkin jo insinöörityön ohessa erilaiset IPR-tukitehtävät. ’’On ollut kiehtovaa havaita kuinka tärkeässä roolissa IPR-asiat yritysten liiketoiminnassa voivat olla, jo esimerkiksi yrityksen teknologisen osaamistason osoituksen näkökulmasta.’’
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet  
Materiaalitekniikka Mekaniikka Metallurgia Valmistustekniikka 3D tulostus

Kuluttajatuotteet Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia
”Tunnen vahvaa kutsumusta patenttiasiamiestyöhön.”
DI Maaria Rantala on soveltava matemaatikko, joka on opiskellut teknillistä fysiikkaa, akustiikkaa, äänenkäsittelyä sekä erityisesti inversiomatematiikkaa, jota käytetään mm. maaperän, ilmakehän, taivaankappaleiden ja ihmiselimistön tutkimiseen. Hänellä on lisäksi laajat jatko-opinnot matemaattisesta mallinnuksesta, digitaalisesta kuvankäsittelystä ja koneoppimisesta. Ennen siirtymistään Patent Agent -tehtävään Kolsterille elokuussa 2020 Maaria työskenteli noin 17 vuoden ajan tuotekehitystutkijana lääketieteelliseen kuvantamiseen erikoistuneessa globaalisti toimivassa teollisuusyrityksessä. Hän on tutkimus- ja tuotekehitystyön ammattilainen, jolla on laaja kokemus inversio-ongelmien ratkaisusta, kuvankäsittelystä sekä matemaattisten algoritmien ohjelmoinnista tekniikan käyttöön. Hän on ollut mukana kehittämässä lääketieteellisen kuvantamisen kuten röntgenkuvantamisen uusia teknologioita ja laiteinnovaatioita, joita hyödynnetään laajasti eri toimialoilla ja sovellusalueilla esimerkiksi terveydenhuollossa, materiaalitutkimuksessa, laadunvalvonnassa sekä turva-alalla. Patenttiala on jo opiskeluajoista lähtien kiehtonut Maariaa, ja hän on opiskellut patenttialaa työn ohessa. Hän on itsekin keksijänä yhdessä myönnetyssä patentissa. Hän on tehnyt paljon patenttikartoituksia ja analysoinut jo myönnettyjä patentteja toimintavapauden ja mahdollisten patentinloukkausten näkökulmasta. Kolsterilla Maaria keskittyy asiakkaidemme innovaatioiden suojaukseen laajasti ICT- ja sähkötekniikan sovellusalueilla. ”Puhun tuotekehityksen insinöörikieltä, mistä on etua patenttityössä. Olen oppinut ymmärtämään tuotekehitysnäkökulman ja suojausnäkökulman erilaisuuden, ja pyrin tuomaan nämä kaksi näkökulmaa yhteen hedelmällisellä tavalla.”
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit ja optimointi Patenttien analysointi toimintavapauden ja IP-loukkausten näkökulmasta
Lääketieteellinen kuvantaminen Teollinen kuvantaminen (laadunvalvonta) Digitaalinen kuvankäsittely Ohjelmistotekniikka Tekoäly (AI) Akustiikka ja äänenkäsittely Digitaalinen signaalinkäsittely Puheentunnistus

ICT Informaatio ja viestintä Luonnontiede Terveys Teknologia Ohjelmistot Mittauslaitteet ja -teknologia
”Nopeaan tahtiin muuttuvat patenttisäännökset takaavat jatkuvan työssä oppimisen, ja olen tyytyväinen voidessani soveltaa uusia oppeja heti käytännön asiakastyöhön.”
Minna Rantanen on työskennellyt Kolsterilla vuodesta 1998 alkaen pääalueenaan patenttien ja hyödyllisyysmallien hakeminen ulkomaille. Hänelle on kertynyt vuosien mittaan kattava osaaminen eri maiden hakemuskäytännöistä. Kysy Minnalta, kun haluat tietää ulkomaisen hakemuksen sisäänjättöön liittyvistä määräajoista tai hakemusmuodollisuuksista.
Ulkomaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepano ja maakohtaiset käytännöt


”Tampereen ja Pirkanmaan lisäksi liikun notkeasti myös Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueilla asiakastapaamisissa.”
Reijo Rantasella on IPR-alan kokemusta vuodesta 1999. Erityisen tuttuja alueita Reijolle ovat puun- ja paperinjalostustekniikkaan ja energian tuotantoon ja jakeluun liittyvät ratkaisut, mutta myös yleisesti erilaiset automaatiolaitteet ja -järjestelmät, säätö- ja mittaustekniikka, nostinlaitteet, kuljetus- ja logistiikka-alan ratkaisut sekä kallionporauslaitteet. Ennen Kolsterille tuloaan Reijolla on usean vuoden kokemus tutkijana ja projektipäällikkönä kansainvälisen sähkövoima- ja automaatioteknologiayrityksen tutkimusyksikössä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin kotimaassa ja ulkomailla Patentteja koskevat väite- ja valitusasiat Uutuus-, ennakko- ja toiminnanvapaustutkimukset Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä Patenttiloukkausten arviointi IPR-strategia Neuvonta ja konsultointi
Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, konetekniikka Energiatekniikka, sähkönjakelutekniikka Kuljetustekniikka ja logistiikka Säätötekniikka, signaalinkäsittely, automatiikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Mittauslaitteet ja -teknologia Uusiutuva energia
”Palkitsevinta on tyytyväisen asiakkaan kiitos selvitetystä ongelmasta.”
Pitkän työuransa aikana vuodesta 1995 Tua Rehnberg on ehtinyt tehdä laaja-alaisesti töitä patentoinnin parissa. Pisin työkokemus hänellä on ulkomaisten patenttihakemusten hoitamisesta eri vaiheissa: välipäätös-, hyväksymis- ja myöntämisvaiheen kautta ylläpitoon eli patenttien vuosimaksujen hoitamiseen. Myös eurooppapatenttihakemuksista huolehtiminen vireillepanosta myöntämiseen ja kansallisiin validointeihin asti sekä suomalaisten patenttihakemusten hoitaminen läpi prosessin ovat Tualle tuttua työkenttää. Tällä hetkellä patenttien vuosimaksut sekä mallirekisteröintien uudistamiset ovat keskeinen osa työnkuvaa. Tua opastaa mielellään kaikissa patentin myöntämiseen sekä patentin tai mallirekisteröinnin ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Suomalaiset hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemukset Ulkomaisten patenttihakemusten hyväksyminen ja myöntäminen Patenttihakemusten ja patenttien vuosimaksut Mallien uudistamiset ja vuosimaksut Oikeuksien siirrot


”Pitkä kokemus teollisuudesta auttaa patenttiasiamiestä arvioimaan ja suojaamaan keksintöjä liiketoiminnan näkökulmasta.”
Pekka Ristikaarron osaamisalueita ovat erityisesti erilaiset elektromekaaniset ratkaisut, kuten elektroniikkatuotteiden koteloinnit, jäähdytyselementit, kaapeloinnit ja liittimet sekä elektroniikan tuotantotekniikka. Ennen siirtymistä patenttialalle ja Kolsterille vuonna 2017 Pekka työskenteli noin 15 vuoden ajan tietoliikennealalla kansainvälisissä tuotekehitys- ja ylläpitoprojekteissa. Toimenkuvaan kuuluivat tukiasematuotteiden elektromekaniikkaan liittyvät suunnittelijan ja asiantuntijan työtehtävät sekä erilaiset projektinhallintatehtävät. Pekka on toiminut myös tuntiopettajana ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Koulutus
Konetekniikka Tuotantotalous Elektroniikka; elektromekaaniset ratkaisut Sähkötekniikka  

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Energia Luonnontiede Öljy ja kaasu Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Ohjelmistot Lääketeollisuus Uusiutuva energia
"Haluan saada työjononi tyhjennettyä mahdollisimman tehokkaasti."
Roni Robotti on opetellut toukokuusta 2018 alkaen Kolsterilla työtehtäviään. Ensivaiheessa hänen päätehtävänsä on nopeuttaa ja tehostaa Kolsterille tulevia sähköposteja siten, että ne ohjautuvat mahdollisimman tehokkaasti oikealle vastaanottajalle. Ostolaskuautomaatio on toinen merkittävä vastuualue. Roni on erittäin intohimoinen työntekijä ja omalla suostumuksellaan hän toimii 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Roni auttaakin kolsterilaisia ja Kolsterin asiakkaita myös viikonloppuisin ja lomakausina. Vastuualueet Sähköpostiliikenteen luokittelu ja ohjaus oikealle taholle Opetteluvaiheessa: liitetiedostojen sanalaskenta Ostolaskuautomaatio“Miten yritykset voisivat saada enemmän irti innovaatioistaan? On kiinnostavaa tarkastella patentointia osana isompaa kuvaa.”
Konetekniikan DI Lassi Saarela liittyi Kolsterin patenttiasiamiesten joukkoon lokakuussa 2020. Hänen osaamistaan ovat koneensuunnittelu ja erilaiset valmistustekniikat aina perinteisistä menetelmistä kuten valamisesta ja CNC-koneistuksesta uusimpiin tuotantoteknologioihin. Uudet teknologiat kuten 3D-tulostaminen ja laserleikkaus ovat Lassille erityisen kiinnostuksen kohteita. Hänellä on perustiedot myös ohjelmoinnista, CAD-suunnittelusta sekä 5g-verkon ja teollisen internetin hyödyntämisestä valmistavassa teollisuudessa. Teknisten opintojensa lisäksi Lassilla on tuotantotalouden opintoja sekä kyvykkyyttä ja kiinnostusta tarkastella patentointia myös osana isompaa kuvaa, liiketaloudellisesta näkökulmasta. “Olen laaja-alaisesti kiinnostunut uusista teknologioista, taloudesta ja kehittyvästä maailmasta – myös siitä, miten patenteilla tehdään rahaa. Siinä kehitystyössä tahdon olla aktiivisesti mukana patenttiasiamiesroolissani ja yhteistyössä asiakasyritysten kanssa.” Ennen patenttiuraansa Lassi ehti hankkia työkokemusta teollisuudesta opintojensa ohessa kahdeksan vuoden aikajaksolta. Hän työskenteli pohjoismaiden johtavassa maalialan yrityksessä erilaisissa tehtävissä tuotannossa, tehdastekniikan kunnossapidossa sekä tuotannon suunnittelussa. Hänelle on syntynyt hyvä kokonaisnäkemys teollisuusyrityksen tuotantoprosesseista. Patenttiasiantuntijuudessa rima on asetettu korkealle. Lassi on utelias, tiedonjanoinen ja urheiluharrastusten kautta kilpailuhenkinen luonne, joka haluaa olla hyvä työssään. Lassilla on suomalaisittain arvioituna harvinainen erityistaito: patenttiasiamiesten perustyökielen englannin lisäksi hän puhuu sujuvasti puolaa. Perhetaustansa ansiosta hän tuntee hyvin keskieurooppalaista kulttuuria, ja myös saksan kieli sujuu.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
Konetekniikka Tuotantoteknologian menetelmät Tuotantotalous Teollinen internet valmistavassa teollisuudessa

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Julkiset palvelut Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Mittauslaitteet ja -teknologia
”Pidän työni monipuolisuudesta.”
Tarja Saarikolla on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1988 alkaen. Hän on toiminut IPR-assistenttirooleissa patenttien parissa. Tarja on aikaisemmin hoitanut patenttien ja patenttihakemusten vuosimaksuja ja patenttien myöntämisvaiheen tehtäviä. Vuodesta 2012 alkaen hänen vastuualueeseensa ovat kuuluneet EPFI-validoinnit ja niihin olennaisena osana kuuluva käännöskoordinointi. Tarjan tehtäväkuvaan kuuluu myös muun muassa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekö PCT- ja SPC-hakemusten jättäminen Suomen virastoon.
EPFI-validoinnit Käännöskoordinointi Kansallisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten, PCT- ja SPC-hakemusten jättäminen Suomen virastoon Vuosimaksut


”Nautin työn monipuolisuudesta – yksikään päivä ei ole samanlainen.”
Anne Salejärvi on aloittanut Kolsterilla vuonna 1991, joten hänellä on pitkä työura IPR-alalla patenttien parissa. Hän hoitaa suomalaisiin, eurooppalaisiin ja kansainvälisiin patenttihakemuksiin liittyviä työtehtäviä. Annella on aiempaa kokemusta myös ulkomaisista patenttihakemuksista. Anne työskentelee ICT/Kone-yksikössä.
Kansainväliset patenttihakemukset Eurooppalaiset patenttihakemukset Eurooppalaisten patenttien validoinnit Suomalaisten patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten vireillepano Oikeuksien siirrot eurooppalaisissa ja kansainvälisissä patenttihakemuksissa


”Koen kiehtovana sen, miten IPR-alalla toimiminen haastaa jatkuvaan ajattelutavan muutokseen.”
Minna Seppänen tuli patenttiasiamieheksi Kolsterille vuonna 2001. Hän on keskittynyt erityisesti kemianteollisuuden prosessien sekä tietoliikennetekniikan sovellusten patenttisuojaukseen. Minna on perehtynyt patenttihakemusten laadinnan ja jatkokäsittelyn kautta laajaan kirjoon toimialoja kuten öljynjalostusteollisuuteen, vedenkäsittelyyn ja metallurgiaan. ICT-sektorilla Minnalle tuttuja alueita ovat verkkopalvelut, ohjelmistopohjaiset ratkaisut sekä mobiili- ja langattomat verkkoteknologiat. Hän on hoitanut patenttihakemuksia tietotekniikan, mekaniikan ja bioinformatiikan sovellusalueilta sekä tehnyt erilaisia patentointiin liittyviä ennakkoselvityksiä. Ennen siirtymistään patenttiasiamieheksi Minnalla on työkokemusta tutkimustyöstä, laatujärjestelmistä ja ohjelmistokehityksestä.
Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Toiminnanvapauskartoitukset Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi IPR-konsultointi
Kemian tekniikka, polymeeriteknologia, teknillinen kemia Prosessi- ja materiaalitekniikka Tietotekniikka, tietokoneverkot, sulautetut järjestelmät Tietoliikennetekniikka, mobiilitekniikka Bioinformatiikka
epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Bioteknologia Kemia Luonnontiede Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Terveys Luonnonvarat Uusiutuva energia
”Patentoinnin pyörteissä mukana jo lähes 20 vuotta.”
Päivi Siltasen työura patenttien parissa alkoi vuonna 2002, joten hänelle on ehtinyt tulla tutuiksi laaja kirjo patentoitavia keksintöjä erilaisilta asiakastoimialoilta omine erityispiirteineen. Päivi hoitaa kaikkia patentointiprosessiin liittyviä työvaiheita alkaen hakemusten jättämisestä virastoon aina patentin myöntämiseen saakka. Iso osa työtä on yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin maailmanlaajuisesti.
Kansalliset patenttihakemukset läpi koko käsittelyprosessin Eurooppapatentoinnin välipäätösvaiheFinancial Specialistimme Kaija Silvennoinen tukee liiketoimintaa ja kehittää taloushallinnon prosessejamme erityisesti myyntilaskutuksen puolella. Kaijalla on laaja kansainvälinen kokemus taloushallinnon tehtävistä. Kolsterilla Kaija on ollut vuodesta 2021.”Nopeasti ja kansainvälisesti, johtotähtenä asiakkaan etu.”
Marianna Sorsa on työskennellyt patenttialalla vuodesta 1999 lähtien, eli hänellä on yli 20 vuoden kokemus IPR-assistentin tehtävistä. Mariannalla on vankka ja monipuolinen tietämys sekä kotimaisesta että ulkomaisesta hakemusprosessista. Marianna on erityisesti syventänyt osaamistaan kansallisten hakemusten jättämisestä eri maiden patenttivirastoihin ja maakohtaisista erityispiirteistä. Kansainvälisiä tehtäviä tukee myös hänen koulutuksensa: Marianna on koulutuksenltaan FM, pääaineenaan saksan kieli.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset PCT- ja EP-järjestelmä Hakemusten jättäminen patenttivirastoon Välipäätösvastineiden jättäminen patenttivirastoon Määräpäivävalvonta Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiehiin


”IPR ala on vienyt mennessään. Pitkänkään työkokemuksen jälkeen et tunne olevasi tässä työssä valmis. Haastavaa ja mielenkiintoista siis!”
Kaisu Spets-Vainio on työskennellyt patenttialalla vuodesta 1995 lähtien eli yli 20 vuoden ajan IP Assistentin roolissa, usean vuoden ajan myös assistenttien esimiehenä. Kaisulla on vankka ja monipuolinen kokemus patenttimuodollisuuksiin liittyvistä asioista sekä yleisesti patenttihakemusten sisältöihin liittyvistä asioista. Kaisu on työssään perehtynyt hakemuskäsittelyn eri vaiheisiin hakemuksen virastoon jättämisestä aina hakemuksen hyväksymiseen ja patentin myöntämiseen saakka.
Patentit ja hyödyllisyysmallit Patentointiprosessiin liittyvät tehtävät Suomessa ja ulkomailla; patenttihakemuksien jättäminen virastoon, välipäätösten raportointi, välipäätösvastineiden jättäminen virastoon, hyväksymisvaiheen tehtävät, ohjeiden lähettäminen ulkomaisille asiamiehille Määräajoista muistuttaminen EP- ja PCT-järjestelmä Hallinnolliset tehtävät; raportointi, sähköinen arkistointi, laskutus Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiestoimistoihin


”Tässä työssä saan olla tiedon lähteillä, asiakkuuksien ytimessä.”
Päivi vastaa päätehtäväalueenaan toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP) asiakastiedoista, asiakkuuksien hallinnasta sekä uusasiakashankinnan prosesseista. Hän toimii myös asiakkaillemme suunnatun IPR Control -palvelun pääkäyttäjänä ja esittelijänä. Ota yhteyttä Päiviin, mikäli haluat päivittää yritys- tai kontaktitietojasi tietokannoissamme tai haluat kuulla lisää maksuttomasta IPR Control -portaalistamme IPR-salkkusi reaaliaikaiseen hallintaan. Päivi on kolsterilainen vuodesta 2002. Hän on toiminut pitkään myös patenttiassistenttina ennen siirtymistään myynnin, markkinoinnin ja asiakastyön tukeen.
IPR Control -pääkäyttäjä Suomalaisten patenttihakemusten käsittely Eurooppapatenttien validoinnit Suomessa


”Kenenkään ei kannata jäädä yksin kamppailemaan kansainvälisten haasteiden kanssa. Voinko auttaa yritystäsi laajentumaan uusille markkinoille?”
Kolster Russia Desk™ ja Lidia Tuulas auttavat kasvuhakuisia yrityksiä Venäjältä ja muista IVY-maista (CIS) tulemaan Euroopan markkinoille, suojaamaan innovaationsa ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kumppanuuksia. Lidialla on vahva kokemus tuoda potentiaaliset liikekumppanit yhteisen neuvottelupöydän äärelle. Hän toimii neuvotteluissa ja tapaamisissa tarvittaessa tulkkina. Lidian työkielet ovat venäjä ja suomi. Ota rohkeasti yhteyttä! Lidia on lisäksi kokenut ja laaja-alainen taloushallinnon ammattilainen. Hän vastaa Kolsterin taloushallinnon keskeisistä tehtäväalueista kuten kirjanpidosta ja reskontrasta, ja on mukana kehittämässä taloushallinnon prosesseja.”Patenttiasiamiesroolissani haluan myös luoda entistä parempia suhteita suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välille.”
Julia Urbanecilla on vahvaa teknologiaosaamista erityisesti materiaalitekniikan, materiaalien prosessoinnin, metallien muokkauksen sekä terästen valmistustekniikan alueilta. Ennen tuloaan patenttialalle ja Kolsterille tammikuussa 2019 Julia työskenteli noin kolmen vuoden ajan tutkijana ja tohtorikoulutettavana Aalto-yliopistossa. Tutkimuksessaan ja jatko-opinnoissaan hän perehtyi metallurgiaan, prosessien mallintamiseen sekä erityisesti kulutusterästen mekaanisiin ominaisuuksiin, lämpökäsittelyyn ja testaukseen. Osan metallurgian ja materiaalitekniikan opinnoistaan hän on suorittanut Yhdysvalloissa Illinoisin yliopistossa Urbana-Champaignissa (UIUC). Julialla on aiempaa työkokemusta myös terästeollisuuden tuotekehityksestä, missä hän perehtyi erityisesti kulutusteräspatentteihin ja patenttitiedon hyödyntämiseen yrityksen IPR-toiminnassa ja tuotekehityksessä. Julia on syntyperältään kiinalainen ja siten kiinan kielen taitoinen. Hän tuli perheensä mukana Suomeen jo 6-vuotiaana. Hän pystyy tarvittaessa myös toimimaan tulkkina suomalaisille tai kiinalaisille yrityksille, jotka haluavat suojata keksintöjään Kiinassa tai Euroopassa ja käynnistää uutta liiketoimintaa. Kolsterilla Julia keskittyy sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaidemme keksintöjen suojaukseen erityisesti mekaniikan monilla sovellusalueilla.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
Materiaalitekniikka Materiaalien prosessointi ja synteesi Terästen mekaaniset ominaisuudet ja valmistustekniikka Lämpökäsittelyt Metallien muokkaus

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Öljy ja kaasu Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Uusiutuva energia
”IPR alalla lähes joka päivä tulee uusia asioita eteen vielä pitkän työkokemuksen jälkeen. Vaihtelu virkistää.”
Terhi Uusi-Vähälä on työskennellyt patenttialalla vuodesta -95 lähtien eli yli 20 vuoden ajan, näistä pisimpään kansainvälisen teollisuusyrityksen IPR-tiimissä sekä IPR Administrator että IPR Specialist -rooleissa. Terhillä on vankka ja monipuolinen kokemus paitsi patenttimuodollisuuksiin liittyvistä asioista, myös esimerkiksi patentoitavuustutkimuksista, keksintöilmoitusten läpikäynnistä, työsuhdekeksintöihin liittyvistä asioista, yleisesti patenttihakemusten sisältöihin liittyvistä asioista, sekä kokemusta myös tavaramerkeistä.
Patentit ja hyödyllisyysmallit (sekä tavaramerkit) FI-, EP-, ja PCT-hakemusten jättäminen virastoon Patentointiprosessiin liittyvät tehtävät Suomessa ja ulkomailla (mm. EP, PCT, US ja muut maat); patenttihakemuksien ja välipäätösvastineiden jättäminen virastoon, hyväksymisvaiheen tehtävät Hallinnolliset tehtävät; raportointi, sähköinen arkistointi, laskutus Yhteydenpito asiakkaisiin ja ulkomaisiin asiamiestoimistoihin


”Nautin työssäni siitä, että pääsen tutustumaan hyvinkin erilaisten asiakkaiden uusimpiin keksintöihin ja analysoimaan niitä patentoinnin näkökulmasta.”
Joni Vehmas on toiminut IPR-alalla marraskuusta 2016 lähtien, jolloin hän aloitti Kolsterilla patenttikäsittelijänä. Tänä aikana hän on kartuttanut kokemusta patenttihakemusten laatimisessa ja hakemusprosessin hoidossa erityisesti liittyen tietoliikennetekniikan keksintöihin sekä tietokoneella toteutettaviin keksintöihin (ns. softakeksintöihin). Ennen siirtymistään Kolsterille Joni työskenteli Aalto-yliopiston Radiotieteen ja –tekniikan laitoksella post-doc-tutkijana tutkimusaiheenaan radioaaltojen eteneminen erilaisissa kaupunkiympäristöissä. Joni on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmasta pääaineenaan radiotekniikka ja sivuaineenaan sähkömagnetiikka ja väitellyt tekniikan tohtoriksi radiotekniikan alalta myöskin Aalto-yliopistosta.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi
Radiotekniikka Tietoliikennetekniikka Sähkömagnetiikan sovellukset Optiikan sovellukset Elektroniikka

ICT Autoteollisuus Informaatio ja viestintä Kuluttajatuotteet Media ja viihde Julkiset palvelut Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Ohjelmistot Mittauslaitteet ja -teknologia Televiestintä
”Haluan työlläni edesauttaa asiakasyrityksen menestystä.”
Sinikka Veittolalla on monipuolista IPR-alan kokemusta vuodesta 1998. Sinikan vahvin osaamisalue on materiaalitekniikka ja siihen liittyvien toimeksiantojen hoitaminen  ̶  liittyivätpä ne sitten suojaukseen tai erilaisiin analyyseihin. Sinikalta voi myös kysyä IPR:ään liittyvistä yritystuista. Patenttialan ulkopuolelta Sinikalla on kokemusta tutkimus- ja tuotekehitystehtävistä sekä PK-yrittäjyydestä.
Uutuustutkimukset, patentoitavuuden arviointi Teknologiaselvitykset, tekniikan tason kartoitukset Teknologian suojaus: neuvonta patenttien ja hyödyllisyysmallien suojauksen vaihtoehdoista ja etenemisreiteistä, hakemuksen laatiminen, hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla Kilpailijaseuranta: suojaukset, suojausaktiivisuus Suojapiirianalyysit, toimintavapauden varmistaminen Kilpailijavalvonta: väitteet, valitukset, mitätöinti
Materiaalitekniikka Konetekniikka

Autoteollisuus Kuluttajatuotteet Paperi- ja metsäteollisuus Julkiset palvelut Terveys Teknologia Luonnonvarat Lääketeollisuus Uusiutuva energia
”Yhdessä suojaamme tekniikan kehityksen tuloksesi.”
Ilkka Väänäselle on kertynyt kokemuksia eri tekniikan aloilta patenttiasiamiehenä vuodesta 2001. Ilkka on Suomessa rekisteröity patenttiasiamies. Hänen vahvimpia osaamisalueitaan ovat mekaaniset tuotteet, mineraalien prosessointi, paperikoneet ja nostolaitteet. Patenttiasiamiesuransa lisäksi Ilkalla on kokemusta mittaus- ja työstölaitteiden tuotekehityksestä ja valmistuksesta sekä asiakasprojekteista liittyen koneiden ja laitteiden toimittamiseen.
Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi Kilpailijaseuranta, väitteet, mitätöinti Uutuus- ja ennakkotutkimukset
Mekaniikka Tuotantoteknologian menetelmät Konetekniikka Rakennustekniikka

Kuluttajatuotteet Paperi- ja metsäteollisuus Rahti ja logistiikka Terveys Teknologia Teollisuuskoneet ja -laitteet Kaivostoiminta Uusiutuva energia
"Pitkän työuran aikana olen nähnyt, miten kirjoituskoneesta ja postikuorista ovat prosessit muuttuneet sähköiseen muotoon.”
Tinalla Winqvistillä on takanaan pitkä työura IPR-alalla vuodesta 1987 alkaen. Työnkuvaan kuuluu patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten, SPC-hakemusten ja EPFI validointien jättö Suomen virastoon sekä niiden muodollisuudet. Tinan tehtäviä ovat niin ikään tietokannan ylläpito, määräaikojen valvonta, kirjeenvaihto, raportointi ja laskutus. Tina palvelee ruotsin, suomen ja englannin kielellä.
Kansalliset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset Suomen virastoon SPC-hakemukset EPFI-validoinnit Muodollisuudet


”Voinko auttaa yrityksesi brändin lokalisoinnissa Kiinaan?”
Zhangping Wu työskentelee IPR-asiantuntijana Kiina-toimintojemme tukena. Hän auttaa kotimaisia asiakkaitamme Kiinan markkinoilla, missä kieli, kulttuuri ja tapa toimia ovat lisähaaste IPR-asioiden hoitamiseksi tehokkaasti. Zhangping voi kommunikoida suoraan kiinalaisten yhteistyötahojen kanssa, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa asioiden eteenpäin viemistä. Hän on auttanut asiakasyrityksiämme erityisesti tavaramerkkien ja verkkotunnusten lokalisoinnissa Kiinan markkinoille sekä tehnyt erilaisia IPR-selvityksiä kiinankielisistä tavaramerkkirekistereistä ja muista tietolähteistä. Zhangping Wu toimii tarvittaessa myös tulkkina. Hänen varsinaiset työkielensä ovat kiina ja englanti, mutta hän puhuu myös suomea. Zhangpingilla on työkokemusta teknologiateollisuuden yrityksistä Pekingistä; Suomessa hän on työskennellyt kansainvälisten brändien markkinoinnin ja myynnin parissa. Kolsterilla vuodesta 2015 alkaen Zhangping on laajentanut brändiosaamistaan IPR-alueelle.Ei tuloksia..