Skip to content

Krister Karlsson

”Hyvään IPR-strategiaan kuuluu systemaattinen IPR-omaisuuden luominen sekä kilpailijakentän ja IPR-riskien arviointi.”

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO

Krister Karlssonilla on laaja-alaista teknologiaosaamista orgaanisen kemian, biokemian ja kemiallisten prosessien sovellusalueilta, vahvaa IPR-strategianäkemystä teollisuudesta sekä IPR-riidanratkaisukokemusta markkinaoikeudesta. Krister on harjaantunut arvioimaan IPR-toimintaa yhtenä kokonaisuutena ja nivomaan IPR-strategian osaksi liiketoimintastrategiaa.

Krister on toiminut työuransa aikana yliopistotutkijana, patenttiasiamiehenä Kolsterilla (2005-2010) sekä in-house patenttiasiamies- ja IPR Manager -tehtävissä öljynjalostusteollisuudessa. Ennen paluutaan patenttiasiamieheksi Kolsterille marraskuussa 2018 Krister toimi kolme vuotta markkinaoikeudessa markkinaoikeusinsinöörinä − käytännössä teknisenä tuomarina ja patenttiasiantuntijana kaikissa patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa valitus- ja riita-asioissa. 

Kansainvälinen riidanratkaisukokemus teollisuudesta sekä kokemus suomalaisesta IPR-tuomioistuimesta ovat tuoneet Kristerille käytännönläheistä näkemystä siitä, miten ja missä tilanteissa Suomen, Euroopan tai Yhdysvaltojen patenttivirastojen päätöksistä kannattaa valittaa ja mitä menestyminen patenttiriidoissa edellyttää.

IPR-osaaminen

 • IPR-strategiat, IPR-salkun optimointi kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin Suomessa ja ulkomailla: patentit, väitteet, valitukset
 • Keksintöjen tunnistaminen, keksintöilmoitusten arviointi, työsuhdekeksinnöt
 • Toiminnanvapauskartoitukset (freedom to operate)
 • Asiantuntijalausunnot patenttien suojapiiristä, suojapiirianalyysit, tekniikan tason kartoitukset ja kilpailijaseuranta
 • Patenttiloukkausten arviointi, loukkauslausunnot
 • IPR-riidanratkaisu & IPR-riskinhallinta

Teknologiaosaaminen

 • Orgaaninen kemia
 • Biokemia
 • Proteiinien kemia
 • Biomarkkerit
 • Diagnostiikka
 • Molekyylianalytiikka ja siihen liittyvät laitteet
 • Biopolttoaineet, vaihtoehtoisten polttoaineiden raaka-aineet
 • Kemialliset prosessit
 • Ympäristökemia ja -analytiikka

Asiakastoimialat

 • Bioteknologia
 • Kemia
 • Luonnontiede
 • Öljy ja kaasu
 • Paperi- ja metsäteollisuus
 • Terveys
 • Teknologia
 • Teollisuuskoneet ja -laitteet
 • Luonnonvarat
 • Lääketeollisuus
 • Uusiutuva energia