Tapio Kinnunen

Tapio Kinnunen

”Pyrin löytämään uusia käyttötarkoituksia keksinnöille, jotta patenteille saadaan mahdollisimman laaja suoja. Sitä kautta tuotekehityksen tulokset ovat myös helpommin kaupallistettavissa.”

Tapio Kinnusen vahvinta teknologiaosaamista ovat digitaalisen toimintaympäristön ja teollisen internetin erilaiset sovellukset ja innovaatiot. Tietoliikenne- ja ohjelmistotekniikka, tekoäly, lohkoketjut, virtuaalinen ja lisätty todellisuus, tietokannat, automaatiojärjestelmät, mikroelektroniikka, materiaalifysiikka ja sähkömagnetiikka ovat hänelle tuttuja teknologia-alueita uusien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden suojauksen kautta.   

Tapio on pätevöitynyt patenttialalle globaalisti toimivan teollisuusyrityksen in-house-patentti-insinöörin tehtävissä sekä suomalaisen patenttiasiamiestutkinnon kautta. Ennen siirtymistään Kolsterille lokakuussa 2019 hän toimi sähkö- ja automaatioteollisuudessa digitaalisten ratkaisujen tuotekehityksen ja patentoinnin parissa. Kokemus globaalisti toimivan teollisuusyrityksen suojauspäätöksistä, IPR-strategioista ja IPR-salkunhallinnasta ovat tuoneet asiakastyöhön kyvykkyyttä tarkastella patentointia myös liiketaloudellisesta näkökulmasta.

IPR-osaaminen

 • Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit
 • Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
 • Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi
 • Kilpailijaseuranta, toiminnanvapausselvitykset
 • Keksintöilmoitusten arviointi, uutuustutkimukset
 • Patentoinnin strategiat, IPR-salkunhallinta
 • Työsuhdekeksintöprosessit
 • Toimiminen in-house IPR-asiantuntijana

Teknologiaosaaminen

 • Tietoliikennetekniikka
 • Ohjelmistotekniikka
 • Teollinen internet
 • Tekoäly
 • Lohkoketjuteknologia
 • Virtuaalinen ja lisätty todellisuus
 • Tietokannat
 • Kyberturvallisuus
 • Automaatiojärjestelmät
 • Tuotannolliset ympäristöt
 • Materiaalifysiikka
 • Mikroelektroniikka
 • Sähkömagnetiikka
 • Sulautetut järjestelmät

Asiakastoimialat

 • ICT
 • Informaatio ja viestintä
 • Rahoitusalan palvelut
 • Teknologia
 • Ohjelmistot

Ammatilliset verkostot & jäsenyydet

 • Patentti-insinöörit ry
Ota yhteyttä