Heikki Karjalainen

Heikki Karjalainen

”Kilpailuedusta kilpailukykyyn.”

Heikki Karjalainen on auktorisoitu patenttiasiamies, joka toimii myös myynnin ja markkinoinnin tukena sekä eurooppapatenttien validointien parissa.

Patenttiasiamiestyössään vuodesta 1998 Heikki on laatinut hakemuksia elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sovellusalueilta. Hänelle tuttuja alueita ovat esimerkiksi tietoliikennesektorin palvelusovellukset, monioperaattoriympäristöt sekä paikannusjärjestelmät. Hän on suojannut myös huonekaluteollisuuden ja laivateollisuuden innovaatioita. Heikillä on kokemusta arvioida patenttien pätevyyttä ja suojapiirin laajuutta sekä antaa loukkauslausuntoja. Hän on myös luennoinut aktiivisesti mm. patentin peruskursilla sekä patentin vahvuuden ja patentin arvon määrittämisestä.

IPR-osaaminen

 • IPR-prosessin optimointi: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit ja kustannukset
 • Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi
 • Patentointiprosessi: patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin
 • Yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt intensiivikoulutukset
 • Uutuus- ja ennakkotutkimukset
 • Toimintavapauden varmistaminen (freedom to operate)
 • Keksintöjen ja panttien arvonmääritys
 • Keksintökilpailuiden ja hackathon-tilaisuuksien tuomarointi
 • Keksintöjen kaupallistaminen
 • Myynnin ja markkinoinnin sparraus

Teknologiaosaaminen

 • Elektroniikka, piirisuunnittelu, asiakaskohtaisten ASIC-piirien suunnittelu
 • Digitaalitekniikka
 • Avaruustekniikka
 • Tietoliikennetekniikka

Ammatilliset verkostot & jäsenyydet

 • Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ota yhteyttä