Skip to content

Sari Leinonen

Asiakastyytyväisyys on tärkein palveluliiketoiminnan menestyksen mittari.

OTA YHTEYTTÄ

Sari Leinonen johtaa Kolsterilla Global Paragal liiketoimintayksikköä ja vastaa IPR palveluiden liiketoimintamallista, tuotteistuksesta, laadusta ja asiakaskokemuksesta. Sarilla on laaja kokemus kansainvälisen palveluliiketoiminnan johtamisesta suurien monikansallisten yhtiöiden kuin myös pienempien pk-yritysten kanssa. Sarilla on lisäksi start-up kokemusta digitaalisesta innovaatioliiketoiminnan kasvattamisesta, jonka rahoittamiseen liittyi läheisesti julkisrahoitteiset tutkimusprojektit, kuten EU- ja Business Finland -hankkeet.

Ennen Kolsteria Sari on toiminut toista kymmentä vuotta tietoturva-alalla tuotehallinto- ja asiantuntijapalveluiden johtajana, missä hänen tehtäväalueensa sisälsi laajasti erilaisia kansainvälisiä vastuita asiantuntija- ja tuotekehitystyöhössä, ja monenlaisia strategisiin toimeksiantoihin liittyviä liiketoiminnallisia tehtäviä sekä kolsultatiivisia tehtäviä.

Viimeisimmät viisi vuotta ennen Kolsterille tuloaan, Sari toimi kansainväliseen markkinaan tähtäävässä rakennusteknologiaan keskittyvässä start-upissa, joten hän tuntee pientenkin teknologiayritysten erityistarpeita. Vastuualueenaan Sari toimi liiketoiminnan kasvujohtajana myynnin-, markkinoinnin- ja tuotekehityksen parissa.

Global Paralegal Services yksikön tarjoamien palveluiden ohella Sari on Kolsterin johtoryhmän jäsen, ja osallistuu yrityksen strategisten kehityshankkeiden, palveluiden ja prosessien kehittämiseen.