Skip to content

Minna Seppänen

”Koen kiehtovana sen, miten IPR-alalla toimiminen haastaa jatkuvaan ajattelutavan muutokseen.”

OTA YHTEYTTÄ

Minna Seppänen tuli patenttiasiamieheksi Kolsterille vuonna 2001. Hän on keskittynyt erityisesti kemianteollisuuden prosessien sekä tietoliikennetekniikan sovellusten patenttisuojaukseen. Minna on perehtynyt patenttihakemusten laadinnan ja jatkokäsittelyn kautta laajaan kirjoon toimialoja kuten öljynjalostusteollisuuteen, vedenkäsittelyyn ja metallurgiaan. ICT-sektorilla Minnalle tuttuja alueita ovat verkkopalvelut, ohjelmistopohjaiset ratkaisut sekä mobiili- ja langattomat verkkoteknologiat. Hän on hoitanut patenttihakemuksia tietotekniikan, mekaniikan ja bioinformatiikan sovellusalueilta sekä tehnyt erilaisia patentointiin liittyviä ennakkoselvityksiä. Ennen siirtymistään patenttiasiamieheksi Minnalla on työkokemusta tutkimustyöstä, laatujärjestelmistä ja ohjelmistokehityksestä.

IPR-osaaminen

 • Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin ja väiteasioihin
 • Teknologian suojaus: patentit, hyödyllisyysmallit
 • Hakemusprosessin hoito Suomessa ja ulkomailla: välipäätökset, vastineet
 • Toiminnanvapauskartoitukset
 • Neuvonta: suojauksen vaihtoehdot, etenemisreitit, optimointi
 • Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi
 • IPR-konsultointi

Teknologiaosaaminen

 • Kemian tekniikka, polymeeriteknologia, teknillinen kemia
 • Prosessi- ja materiaalitekniikka
 • Tietotekniikka, tietokoneverkot, sulautetut järjestelmät
 • Tietoliikennetekniikka, mobiilitekniikka
 • Bioinformatiikka

Asiakastoimialat

 • Bioteknologia
 • Kemia
 • Luonnontiede
 • Öljy ja kaasu
 • Paperi- ja metsäteollisuus
 • Terveys
 • Luonnonvarat
 • Uusiutuva energia

Ammatilliset verkostot & jäsenyydet

 • epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
 • Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry