Skip to content

Ria Makkonen

”Patentoinnilla on merkittävä rooli silloin, kun halutaan viedä tutkimusprojektin tulos tuotteena markkinoille.

OTA YHTEYTTÄ

Ria Makkonen on biolääketieteen tekniikan DI, jonka erikoisalaa ovat kudosteknologia ja biomateriaalit. Tampereen teknillisellä yliopistolla suoritettujen opintojen lisäksi hän on viettänyt puoli vuotta Tohokun yliopistossa, Japanissa, missä hän teki tutkimusta luun regeneraatioon ja biokeraameihin keskittyvässä tutkimusryhmässä ja osallistui kahteen tieteelliseen julkaisuun. Kokemusta kansainvälisessä tutkimusympäristössä työskentelystä Rialla on karttunut myöhemmin myös Tampereen teknillisen yliopiston biokomposiittien-, lasien ja -keraamien tutkimusryhmässä. Rian kiinnostus patenttialaa kohtaan heräsi ensimmäisen kerran tuotantotalouden sivuaineopintojen kautta hänen perehtyessään tuotteistamiseen. Etenkin lääketieteellisten keksintöjen kohdalla keksinnön matka tutkimusprojektista tuotteeksi on pitkä, minkä vuoksi ideoiden suojaaminen on tärkeää, kun halutaan turvata oma idea.

Teknologiaosaaminen

  • Biolääketieteen tekniikka
  • Kudosteknologia
  • Biomateriaalit, biolasit ja -keraamit
  • Terveysteknologia
  • Kemia, bioteknologia

Asiakastoimialat

  • Bioteknologia
  • Kemia
  • Terveys
  • Lääketeollisuus