Skip to content

Christoffer Karlsson

”Kemiaa on kaikkialla. Haluan valjastaa osaamiseni erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden innovaatioiden suojaukseen ja kaupallistamiseen.”

OTA YHTEYTTÄ

Christoffer Karlssonilla on pitkä kokemus sekä kemian että mekaniikan sovellusalueiden keksintöjen suojauksesta, strategisesta arvioinnista sekä patenttiriitojen ratkaisusta. Hän on erikoistunut opinnoissaan orgaaniseen kemiaan, ja toiminut vuodesta 2002 lähtien patentoinnin ja IPR-toimintojen kehittämisen parissa sekä teollisuudessa että patenttiasiamiehenä IPR-asiantuntijayrityksissä.

Pitkän patenttiasiamiesuransa aikana Christoffer on ehtinyt suojata laajan kirjon innovaatioita kemian-, metsä- ja paperi-, lääke-, elintarvike-, rakennus-, muovi- ja cleantech -teollisuuden monilla sovellusalueilla. Häntä voi kuvailla kemistiksi, joka hallitsee yhtä hyvin orgaanisen ja epäorgaanisen kemian mutta myös tekniset laitteet, järjestelmät ja mekaaniset keksinnöt. Kestävä kehitys, cleantech ja kiertotalous ovat Christofferille erityisen läheisiä ja korkeatasoista kemian osaamista edellyttäviä teknologia-alueita.

Patenttihakemusten laadinnan lisäksi hänellä on paljon kokemusta erilaisista asiantuntijalausunnoista kuten toiminnanvapaudesta, patentinloukkauksista, patenttien vahvuuden analysoinnista sekä väite- ja valituskäsittelyistä. Hän on patenttiasiamiehenä myös avustanut asianajajaa patenttiriidoissa käräjä- ja hovioikeudessa.

Ennen siirtymistään Kolsterille marraskuussa 2019 Christoffer työskenteli Ruotsissa biopolttoaineita kehittävän yhtiön IPR-johtajana. Aiemmin hän toimi pitkään patenttiasiamiehenä, partnerina, varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä suomalaisessa patenttitoimistossa.

IPR-osaaminen

 • Keksintöjen arviointi ja ennakkouutuustutkimukset
 • Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laadinta ja suojausprosessin hoitaminen Suomessa ja ulkomailla
 • Väite- ja valituskäsittelyiden hoitaminen
 • Asianajajien avustaminen patenttiasiamiehenä patenttiriidoissa
 • Patenttiloukkausten ja patenttien vahvuuden analysointi, asiantuntijalausunnot
 • Kilpailijaseuranta ja toimintavapauden varmistaminen
 • IPR-strategiat ja patenttisalkun hallinta
 • Lääkeaineiden lisäsuojatodistukset (SCP)
 • Työsuhdekeksinnöt

Teknologiaosaaminen

 • Orgaaninen ja epäorgaaninen kemia
 • Lääkeainekemia
 • Elintarvikekemia
 • DNA-sekvenssien valmistus
 • Mekaniikka
 • Paperimassan valmistukseen liittyvät laitteet ja järjestelmät
 • Biopolttoaineet
 • Rakennusteollisuuden eristemateriaalit
 • Kestävä kehitys, cleantech, kiertotalous

Asiakastoimialat

 • Kemia
 • Energia
 • Luonnontiede
 • Öljy ja kaasu
 • Paperi- ja metsäteollisuus
 • Terveys
 • Teknologia
 • Luonnonvarat
 • Lääketeollisuus
 • Uusiutuva energia