Blogit  ⋅   IPR-tietoa  ⋅   Kolster China Desk™

Kiina-myytinmurtaja

13.12.2018
Takaisin

19.12.2018

Kiinan markkinoista leviää totuutena monenmoisia harhaluuloja. Onko Kiinan talous tosiaan kriisissä? Voidaanko tavaramerkkini varastaa ilman rangaistusta? Kolster China Desk™’in IP-asiantuntija, kehityspäällikkö Zhangping Wu paljastaa, mitkä sitkeät käsitykset ovat totta ja mitkä tarua.

1. Kiinan markkinat ovat liian suuret, joten yritystoiminnan laajentaminen maahan on liian haasteellista. Ei ole järkevää edes yrittää.

TARUA

Kiinassa alueelliset erot ovat suuria ja koko markkinaan on siksi vaikea tarttua kerralla. Riippuu myös toimialasta, kannattaako yrityksen lähteä Kiinaan. On kuitenkin tarua, että Kiinaan laajentaminen olisi liian haasteellista.

Huolellinen valmistautuminen auttaa välttämään sudenkuoppia. Panostamalla yritykselle sopivaan strategiaan ja liikekumppaneihin sekä syventymällä markkinatutkimukseen voit saada liiketoiminnallesi hyvän pohjan. Tärkeä osa valmistautumista on myös oikeanlainen IPR-strategia. Kun se on aukoton ja juuri oman yrityksesi tarpeisiin luotu, se pehmustaa monta estettä ennen kuin ehdit törmätä niihin.

2. Yritysten on turha suojata omaisuuttaan, koska rekisteröintien perusteella ei kuitenkaan voida puuttua loukkauksiin.

TARUA

Tavaramerkin käytön valvonta on tavaramerkin omistajan vastuulla. Mikäli omistaja huomaa jonkun muun käyttävän tavaramerkkiään, sen käyttö voidaan kieltää. Kieltämisessä ovat mukana maan viranomaiset ja tuomioistuimet. Oma omaisuus on nimenomaan suojattava!

Kiinalla on muun muassa ainutlaatuinen hallinnollinen elin, AIC (Administration for Industry and Commerce), joka auttaa rekisteröityjen tavaramerkkien valvonnassa. AIC:llä on valtuudet tutkia loukkausta ja lopettaa se sekä tuhota loukkaavat tavarat ja niiden valmistukseen käytettävät välineet. Jos eurooppalainen yritys haluaa lopettaa tavaramerkkioikeuden loukkauksen Kiinassa välittömästi, näiden tehokkaiden hallintoviranomaisten käyttö on suositeltavin vaihtoehto.

Tavaramerkki on ehdottomasti rekisteröitävä jo ennen Kiinaan menoa, jopa ennen kuin se esitellään liikekumppaneille. Kolsteriin kannattaa olla yhteydessä siinä vaiheessa, kun vasta suunnittelet Kiinaan liittyvää liiketoimintaa. Laadimme yhdessä yrityskohtaisen IPR-strategian ja autamme muun muassa tavaramerkin rekisteröinnissä ja käsittelyssä. Autamme myös havaitsemaan loukkauksia ja ratkaisemaan kumoamis- ja mitätöintiprosessit Kiinassa. Kanssamme voit lähteä Kiinan markkinoille turvallisin mielin.

3. Kiinassa piratismi rehottaa. Tuotteita kopioidaan ja tavaramerkkejä varastetaan. Piratismille ei mahda mitään.

TOTTA JA TARUA

Kiinan lait ja käytännöt muuttuvat jatkuvasti parempaan suuntaan. Vaikka piratismia esiintyy paljon, lait ja käytännöt kehittyvät kovaa vauhtia piratismin estämiseksi ja vähentämiseksi.

Kiinalaisyritykset kopioivat myös toisiltaan, eivät ainoastaan ulkomaisilta yrityksiltä. Valtaosa Kiinan loukkauksista ja kopioinneista tapahtuu verkkokaupan puolella. Kiina on jo nyt maailman kehittynein verkkokauppamarkkina ja kiinalaiset ovat maailman ahkerimpia verkkokauppaostajia. Tämä tuo mukanaan haasteita yrityksille, sillä netissä on helppo hyödyntää toisten brändejä luvatta.

Myös tässä painottuu hyvän IPR-strategian merkitys: Kun rekisteröit tavaramerkkisi, voit loukkauksen tapahtuessa vedota virallisiin tahoihin ja ratkaista tapauksen eduksesi.

4. Uutiset kertovat Kiinan kriisistä. Kiinan talous ei ole enää kasvussa, joten Kiina ei ole kiinnostava ja lupaava markkina.

TARUA

Kriisistä puhuminen on liioittelua tai ainakin ennenaikaista. Talouskasvu on ulkomaisten lähteiden mukaan hidastumassa 5 prosenttia. Kasvu siis hidastuu, mutta on joka tapauksessa edelleen 6 prosentin kasvussa.

Kriisipuheiden taustalla vaikuttaa todennäköisesti se, että talouskasvun hidastuminen on riski Kiinalle itselleen. Nykyinen kasvu ei välttämättä riitä ylläpitämään maan työllisyyttä ja pyörittämään talouden rattaita. Suomalaisyritysten näkökulmasta kyse on kuitenkin yhä kasvumarkkinoista, joten Kiinan markkina säilyy potentiaalisena ja kiinnostavana.

Talouskasvun hidastuessa kilpailu tosin kovenee entisestään. Tämä voi ilmetä epärehellisten toimintatapojen, kuten IPR-loukkauksien, määrän kasvuna, kun kovenevassa kilpailussa halutaan pärjätä kaikin keinoin. Tilannetta voi ennakoida ja siihen voi varautua aukottomalla IPR-strategialla, joka turvaa yritystoimintaa kiristyvässä kilpailutilanteessa.

5. Länsimaiset tuotteet eivät kiinnosta kiinalaisia. Kiinalaiset eivät edes tunne Suomea.

TARUA

Suomen ja Pohjoismaiden tunnettuus on lisääntynyt Kiinassa ja pohjoismaisilla tuotteilla on selkeä markkinarako. Vaikka siellä kauemmin toimineet isot Euroopan maat, kuten Saksa, tunnetaan edelleen paremmin, Kiinassa Suomesta tulevat tuotteet tiedetään myrkyttömiksi. Kiinalaiset tietävät, että tuotteet on valmistettu laadukkaasti puhtaista raaka-aineista ja ne ovat myrkyttömiä. Tämä käsitys on erityisesti elintarvikkeista ja kosmetiikasta eli tuotteiden puhtaus on valtti! Myös pohjoismainen design on nykyään aiempaa kiinnostavampaa sekä globaalisti että Kiinassa.

6. Kiinan markkinoilla laadulla ei ole väliä eikä siihen kannata panostaa massa- ja halpakopiomaassa.

TARUA

Kiinan maine halpakopiomaana on ohi. Kiinasta on tulossa Eurooppaan vahvoja brändejä esimerkiksi elektroniikka- ja automarkkinoille.  

Ulkomaisten tuotteiden on nimenomaan oltava laadukkaita, jotta ne vastaavat hintaansa, joka on yleensä korkeampi kuin kiinalaisten kotimaan markkinoiden tuotteilla. Ulkomaalainen ei voi lähteä mukaan hintakilpailuun paikallisia vastaan, joten laatu on se, jolla massasta erotutaan ja jolla on väliä.  

Korkea hinta ei haittaa, vaikka brändi olisikin kiinalaisille tuntematon. Jos tuote on hyvä, oikeissa kanavissa markkinoituna ja paikallisten tahojen sitoutuessa myyntiin ja markkinointiin tuntematonkin brändi voi menestyä.

7. Kiinasta on vaikea löytää luotettavia alihankkijoita.

TOTTA JA TARUA

Alihankkijoiden löytäminen ei ole helppoa, mutta sekä Suomessa että Kiinassa on markkinoihin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka tarjoavat yrityksille sopivia valmiita verkostoja. On tärkeää kartoittaa kenttää ja kerätä useita potentiaalisia vaihtoehtoja. Tärkeintä on keskinäisen luottamuksen rakentaminen, joten alihankkijansa kanssa kannattaa rakentaa henkilökohtainen suhde. Yrityksen edustaja voi esimerkiksi käydä tehtaalla katsomassa ja tapaamassa alihankkijaansa. Ilman kontaktin aktiivista rakentamista riskit kasvavat ja tuotteiden laatu voi laskea.

Yrityksen on oltava perillä siitä, kenen kanssa se toimii ja millaisin ehdoin. Hyvin laaditulla sopimuksella varmistat, että molemmat osapuolet tietävät esimerkiksi, mitkä ovat tavaramerkkien omistajuudet ja käyttöoikeudet sekä mitä tapahtuu, kun syntyy uusia tavaramerkkejä tai toiminta tai tuote muuttuvat. Esimerkiksi kun tavaramerkki syntyy yhteistyössä, molemmille osapuolille pitää olla selvää, kenellä on oikeus rekisteröidä tavaramerkki vai otetaanko siihen yhteisomistajuus. Lisenssisopimuksissa taas olennaista on, että molemmat osapuolet tietävät, mitä tapahtuu yhteistyön päätyttyä.

8. Suuret kulttuurierot tekevät liiketoiminnasta vaikeaa. Liikekumppania voi loukata tietämättään.

TOTTA JA TARUA

Kiinan ja Suomen välillä on suuria kulttuurieroja, mutta niitä ei pidä mystifioida. Niissä kiinalaisissa bisnespiireissä, joissa tehdään paljon kauppaa länsimaalaisten kanssa, löytyy jo kultturierojen ymmärrystä puolin ja toisin. Kiinalaisyritykset tietävät, ettemme käyttäydy täysin samalla tavalla kuin niiden kotimaiset kumppanit. Ei siis enää kaada maailmaa, vaikka unohtaisit ojentaa käyntikortin kaksin käsin.

Kunnioituksen osoittaminen liikekumppania kohtaan on kuitenkin tärkeää, ja siksi tietyistä kulttuuriseikoista on otettava selvää. Rehellisyys ja aitous riittävät melko pitkälle, mutta muodollinen käytös, liikelahjojen vastavuoroinen vaihtaminen ja vieraista huolehtiminen osoittavat, että arvostat vierasta ja hänen asemaansa. Tiimissäsi olisi hyvä olla kiinalainen jäsen, joka osaa neuvoa sikäläisissä käytännöissä, kuten ohjelman järjestämisessä tai isännän ja vieraan istumapaikkojen sijoittelussa lounaspöydässä.

9. Kiinalaiset ajavat neuvotteluissa omaa etuaan eivätkä välitä muista.

TARUA

Kyse ei ole oman edun tavoittelusta, vaan neuvottelutaidoista. Kiinalaiset ovat mestarineuvottelijoita ja osaavat tinkiä, joten myös vastapuolen on hallittava nämä taidot. Sopimusneuvotteluihin on valmistauduttava huolellisesti.

Kiinalaisilla on aina neuvottelustrategia, ja he tietävät tarkkaan, mitä haluavat saavuttaa. He laativat strategian ja toteuttavat sen. Kiinalaiset myös arvostavat neuvottelukumppaneita, jotka osaavat puolustaa omia etujaan. Kun vastapuoli vaatii jotakin, on osattava vaatia jotain takaisin. Jos kumppani ei osaa neuvotella, tinkiä ja vaatia, kiinalaisilta saatu arvostus laskee. Tältä pohjalta ei voi rakentaa kestävää liikekumppanuutta.

Kolster China Desk™ -tiimissä on kiinalaisia työntekijöitä ja palvelemme myös kiinan kielellä. Meillä on useiden pitkäaikaisten kiinalaiskumppanuuksien ansiosta mittaamaton määrä paikallis- ja kulttuurintuntemusta, jota hyödynnämme eri yhteyksissä Kiinan markkinoilla.

10. Kiinalaisyritysten toimintatavat länsimaistuvat kovaa vauhtia, jotta ne pärjäisivät Euroopan markkinoilla. Eurooppalaisten yritysten toimintatapoja ihaillaan Kiinassa.

TOTTA JA TARUA

Eurooppalaiset yritykset ovat haluttuja ja arvostettuja kiinalaisten työntekijöiden keskuudessa, sillä niiden johtamiskulttuurissa otetaan työntekijät huomioon. Puhun kuitenkin mieluummin globalisoitumisesta kuin länsimaistumisesta. Globalisaatio on aina huomioitava jollain tasolla, kun kauppaa käydään ulkomailla ja ulkomaalaisten kanssa.

Kun kiinalaisyritykset pyrkivät Euroopan markkinoille tai eurooppalaiset Kiinaan, tuotteiden ja palvelujen lokalisointi on tarpeen ja tuote, sen ulkoasu ja jopa nimi voivat muuttua. Muutokset on tärkeää huomioida IPR-strategiassa. Suojaus on hoidettava hyvin, jotta minimoidaan kaappausriskit. Kolster tarjoaa myös tavaramerkin lokalisointia kuukausimaksulla. Siihen sisältyy esimerkiksi se, että valitsemme ja rekisteröimme yritykselle kiinankielisen tavaramerkin ja verkkotunnuksen, jotta se saa tavaramerkeistään täyden hyödyn Kiinan markkinoilla.

 

Ota yhteyttä

Zhangping Wu
zhangping.wu@kolster.fi
040 707 3877 

Näin Kolster China Desk palvelee