Patentit  ⋅   Mallioikeudet  ⋅   IPR-tietoa

Mallisuojaus mukaan patentointiprosessin tarkistuslistalle!

22.01.2018
Takaisin

Teknisissä kohteissa mallisuoja voi olla tehokas tapa täydentää patentin tai hyödyllisyysmallin suoja-alaa – tai toisin päin. Käytännön esimerkit osoittavat, että suojausta on hyvä tarkastella perinteisen ajatusmallin ulkopuolelta.

IPR-asioiden hoidosta tulee helposti rutiinia, jossa pitäydytään tutuissa uomissa. Yritys, joka on tottunut jättämään patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksia, jättää niitä automaattisesti uusista innovaatioista miettimättä esimerkiksi mallisuojan mahdollisuuksia. Tai jos merkittävä innovaatio on tuotteen ulkomuodossa ja päähuomio designissa, ei välttämättä tule mieleen tutkia samalla ratkaisun teknistä uutuutta, joka voisi olla suojattavissa myös hyödyllisyysmallilla, ellei patentilla.

Uudet innovaatiot ovat harvoin joko pelkästään teknisiä tai muotoilullisia asioita. Sen vuoksi olisi hyvä harkita erilaisia suojauskombinaatioita bisneslähtöisesti. Mistä ominaisuuksista liikevaihto ja kilpailuetu syntyvät? Miten pidät kilpailijat mahdollisimman pitkään loitolla? Tätä tietoa yrityksissä varmasti on, mutta se ei aina välity IPR-suunnitelmiksi asti tai tule yrityksen ulkopuolisen patenttiasiamiehen tietoon.

Tuotekehitys, design ja markkinointi ovat usein eri henkilöiden vastuualueilla. Tilaisuuksia ei välttämättä tarjoudu luonnostaan yhteiseen ajatusten vaihtoon IPR-näkökulmasta. Sen vuoksi Matti ehdottaakin, että mallisuojauksen arviointi otettaisiin kaikissa patenttihakemuksia jättävissä yrityksissä aktiivisesti mukaan patentointiprosessiin, ”tarkistuslistalle”. Usein tuotteen ulkomuoto menee limittäin teknisen ratkaisun ja toiminnallisuuden kanssa.

Mallisuoja on siitä kätevä suojamuoto, että sen saadakseen tuotteen ei tarvitse olla keksinnöllinen eikä erityisen taiteellinenkaan; riittää että se on omintakeinen. Kynnys sen hakemiselle ja saamiselle on matala ja kustannukset varsin edulliset esimerkiksi Euroopan-laajuisesta suojasta.  

Jos muotoiluun on ensin käytetty satoja työtunteja, voi sanoa, että mallisuojan tehopainosuhde on suuri. Suhteellisen pienellä investoinnilla saa suojattua innovaatioita, joihin on panostettu todella paljon työtä. Jos muotoilulla on mitään merkitystä liiketoimintaan, mallisuojaa kannattaa harkita vakiokuviona.

Älykkäistä mallien ja patenttien tai hyödyllisyysmallien kombinaatioista löytyy hyviä esimerkkejä Kolsterin asiakasyrityksistä.

Case Medrian Oy & HELPie

case-medrian.jpgMedrian Oy on kehittänyt HELPie-tuotteen hammashoitotyön apuvälineeksi. Kyseessä on kertakäyttöinen tuote, jossa on kolme toiminnallisuutta yhdessä tuotteessa: kielenpidin, syljenimu ja purutuki. Tuote helpottaa hammaslääkärin tai suuhygienistin työtä, ja potilaskin voi rentoutua, kun kappale pitää suun auki ja kielen ja syljenerityksen kurissa.

HELPie-tuotteelle on haettu sekä mallisuojaa että patenttia. Poikkeuksellista oli se, että design oli jo valmiina, kun suojausta alettiin miettiä. Usein patentoivissa kohteissa on ensin tietty toiminnallisuus ja tekninen ratkaisu, ja lopullinen design kaupalliselle tuotteelle muotoutuu myöhemmin.

HELPie on designtuote, jonka tehokas ulkonäkö on insinöörinkin silmissä myyntivaltti. Muotoilu tuo tuotteeseen tiettyä toiminnallisuutta mutta sisältää myös teknisiä ratkaisuja, joissa muotoilu limittyy tekniseen toteutukseen. Tuotteelle haettiin ensin mallisuojan kautta täsmäsuoja suoraa kopiointia vastaan. Sen jälkeen tehtiin ennakkouutuustutkimus, jossa selvisi, että tuotteessa on mukana keksinnöllisyyttä, jota voidaan suojata patentilla laajemminkin.

- HELPien suojauksen kiertäminen on  tehty  erittäin hankalaksi patentin avulla, Matti sanoo. 

- Jos tuotteelle olisi haettu vain mallisuoja, olisi kilpailija voinut saada aikaan saman toiminnallisuuden hiukan erilaisella muotoilulla. Mallisuoja yksinään ei ehkä saisi pidettyä kilpailijoita pitkään loitolla. Mutta mallisuoja antaa patenttia pidemmän suoja-ajan, ja se on hyvin tärkeä myös brändin kannalta – tietty design kietoutuu tuotteeseen, ja kokonaisuus on suojattu.

Case Luowia Collection

case-luowia.jpg

Luowia Collection Oy on kehittänyt teknisiltä ratkaisuiltaan ja muotoilultaan suojatun Luowia Collection® -jätekeräysjärjestelmän. Jätesäiliöissä ulkonäkö on merkittävä tekijä erityisesti taloyhtiöiden tai kuntien ostopäätöksissä. Jätteenkeräystä tekevälle yhtiölle puolestaan keräyssäiliöiden toiminnallisuudella on iso merkitys.

Patenttiasiamiehen näkökulmasta Luowia on osannut hyödyntää tuotteissaan tehokkaasti erityisesti mallisuojan ja hyödyllisyysmallin yhdistelmää.

Mallisuojalla on tuotu ”kautta rantain” suojaa myös teknisiin ratkaisuihin. Kilpailijat joutuvat menemään epämielekkääseen, teknisesti huonompaan ratkaisuun.

Järjestelmässä lieriön muotoinen maanalainen osa on lujuusteknisesti optimoitu kestämään maan ja pohjaveden painetta. Kolmeen sivuun jakautuva verhoilu ja kansiratkaisu ovat maisemallisesti miellyttäviä. Jätekeräysastioiden huolto on helppoa ja kustannustehokasta, sillä verhoiluelementit ovat irrotettavissa ja vaihdettavissa. Verhoiluelementtien väliin jää tilaa merkinnöille ja käyttöohjeille.

Mallisuojan ja hyödyllisyysmallin kombinaatiolla on saatu laaja suoja tekniselle ratkaisulle 10 vuodeksi, ja täsmäsuoja ulkomuodolle 25 vuodeksi nopeasti ja edullisesti.

Hyödyllisyysmallin mitätöinti on lisäksi käytännössä jopa hankalampaa kuin patentin. 

Hyödyllisyysmallin alempi kriteeristö tuo sen piirteen, että se pysyy myös patenttia helpommin pystyssä. Hyödyllisyysmallin ja mallisuojan yhdistelmä voikin olla todella fiksu ja pienelle yritykselle tehokas suojaus.

Hyödyllisyysmallin heikkoutena voi pitää sitä, että sen uutuutta ei tutkita, ellei tutkimusta erikseen pyydä. Tällöin ei välttämättä saada tietoa siitä, olisiko suojaus pitävä, jos sitä jouduttaisiin puolustamaan, tai olisiko laajempi kansainvälinen suojaus mahdollinen.

Harkitse omintakeisten varaosien mallisuojausta

Varaosia kopioidaan tunnetusti paljon; tietyistä varaosista jopa 80 % saattaa olla kopioita. Mitä isommasta tai kalliimmasta laitteesta on kyse, sitä pitempi on yleensä myös tuotteen elinkaari varaosien kautta. Tuotteen elinkaaressa varaosakauppa voi olla isoin osa rahavirrasta, joten se kannattaa pitää omissa käsissä. 

Ainakin tietyt omintakeiset ja keskeiset varaosat kannattaisi suojata mallisuojalla suoraa kopiointia vastaan. Vaikka mallisuoja ei välttämättä osoittautuisikaan validiksi, jos sitä lähdettäisiin testaamaan oikeudessa, jo mallisuojan olemassaolo – aivan samalla tavalla kuin patentinkin olemassaolo – mitä todennäköisimmin hidastaa ja jarruttaa kilpailijan tuloa markkinoille. Mallisuojalla on selvä pelotevaikutus joka tapauksessa.

Ota yhteyttä