Skip to content

Voitto sisällöntuottajille – Euroopan parlamentti pääsi sopuun uudesta tekijänoikeusdirektiivistä

15.02.2019

15.2.2019

Pitkään valmisteltu ja runsaasti keskustelua herättänyt tekijänoikeusdirektiivi on hyväksytty EU-parlamentissa 14.2.2019. Kolsterin asiantuntija, lakimies Hannes Kankaanpää kokosivat yhteenvedon siitä, mitä velvoitteita uusi direktiivi tuo yrityksille.  

Hannes Kankaanpaa - Kolster

Uusi direktiivi päivittää EU:n tekijänoikeuslainsäädännön vastaamaan digitaalisen maailman haasteita.

Valmistelun ja keskustelun keskiössä ovat olleet sisällöntuottajien ja oikeudenhaltijoiden oikeudet ja toisaalta näitä sisältöjä jakavien alustapalveluiden tarjoajien sekä näiden käyttäjien oikeudet. Parlamentti päätyi direktiivissä oikeudenhaltijoiden puolelle ja sisällytti uuteen direktiiviin velvollisuuksia, jotka liittyvät sisältöjen jakamiseen.

Direktiivi tulee voimaan viimeisen äänestyksen jälkeen todennäköisesti maaliskuussa 2019. EU:n jäsenmaiden tulee tämän jälkeen sisällyttää direktiivin säädökset kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Linjaus: Oikeudenhaltijoille kuuluu korvaus

Asiakkaidemme näkökulmasta eniten käytännön vaikutuksia on direktiivin artikloilla 11 ja 13 sekä niin sanottua datalouhintaa koskevalla artiklalla 3.

Artikla 11 asettaa sisältöä jakaville toimijoille velvollisuuden maksaa rahallinen korvaus oikeudenhaltijalle, esimerkiksi artistille tai medialle. Keskustelussa säädös on saanut nimen ”linkkivero”, sillä esimerkiksi uutissivustolle ohjaavan linkin jakamisesta on maksettava korvaus.

Valvontavelvoite: Tekijänoikeuksia kunnioitettava  

Mikäli liiketoimintaan liittyy muiden tuottaman sisällön jakaminen, uuden direktiivin artikla 13 asettaa velvollisuuden valvoa, ettei jaettu sisältö loukkaa sisällöntuottajien tekijänoikeuksia.

Mikäli yritys jakaa sisältöjä sivuillaan tai sosiaalisessa mediassa, on sen pyrittävä aktiivisesti hankkimaan lupa sisällön jakamiseen sen oikeudenhaltijalta. Lisäksi sivuilta on aktiivisesti poistettava kaikki sellainen sisältö, jonka jakamiseen ei ole oikeudenhaltijan lupaa. Mikäli yritys laiminlyö näitä velvoitteita, se voi joutua vastuuseen tekijänoikeuden loukkauksesta. Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ovat muun muassa uutisartikkelit ja valokuvat. Kuitenkin valokuvat ja lyhyet uutisartikkelit sekä kuvat, jotka on julkaistu kritiikin, arvioinnin tai parodian vuoksi, ovat yhä vapaasti jaettavissa.

Artikla 13 sisältää myös säännöksen, joka vapauttaa pienemmät yritykset yllä olevista velvoitteista. Artiklan mukaiset velvoitteet koskevat yrityksiä, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa vähintään kolme vuotta, ja joiden vuotuinen liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa.

Datalouhinta sallittua kehittämisessä ja tutkimuksessa

Datalouhinta on nykypäivänä erittäin tärkeä elementti tekoälyn kehittämisessä ja tutkimuksessa. Direktiivin artikla 3 asettaa poikkeuksen tekijänoikeudelliseen yksinoikeuteen antamalla tutkimusorganisaatioille ja yliopistoille oikeuden suorittaa datalouhintaa suurista julkaistuista tietomassoista, ja muille toimijoille tekoälyn ja data-analyysin kehittämistä varten.

Varmista yrityksesi tilanne ja häiriötön liiketoiminta

Jotta yrityksesi voi jatkaa häiriöttömästi liiketoimintaa uuden tekijänoikeusdirektiivin puitteissa, asiantuntijamme auttavat kartoittamaan tilanteen ja luomaan prosessit, jotka ottavat huomioon uuden direktiivin asettamat vaatimukset.

Tärkeimmät toimenpiteet ovat:

  1. Tarkistaa, jakaako yrityksesi tekijänoikeudella suojattua materiaalia verkkosivuillaan tai sosiaalisessa mediassa.
  2. Tarkistaa, jakavatko muut sinun yrityksesi tekijänoikeudella suojattua materiaalia verkkosivuillaan tai sosiaalisessa mediassa.
  3. Varmistaa, että yritykselläsi on valmius suorittaa uuden direktiivin edellyttämät maksut.
  4. Varmistaa, että yritykselläsi on valmius valvoa ja tarvittaessa poistaa verkossa jaettava materiaali, johon ei ole oikeudenhaltijan lupaa.

Autamme luomaan ajantasaiset tekijänoikeuskäytännöt sekä tunnistamaan liiketoimintaasi liittyvät kriittiset tekijänoikeuskysymykset. Laadimme niistä myös toimintaasi tukevat menettelytavat.

OTA YHTEYTTÄ
Hannes Kankaanpää
hannes.kankaanpaa@kolster.fi
040 9208703