Tietoa päätöstesi tueksi / IPR-arvonmääritys

IPR-arvonmääritys

IPR-valuaatio on puolueeton arvio tietyn immateriaalioikeuden arvosta. Palvelu voi koskea yksittäistä IPR:ää, laajempaa salkkua tai esimerkiksi teknologiaa.

Saat perusteltua ja perusteellista tietoa arvioitavasta IPR:stä sekä taloudelliselta että IPR:n laadulliselta kannalta. Palvelua voit käyttää perustelemaan yhtiön liiketoimintaa koskevia päätöksiä, IPR:ää koskevaan transaktioon valmistautumisessa, tai näyyttääksesi sijoittajille puolueetonta dataa yhtiön IPR:stä.

Ota yhteyttä

Hinta

Palvelulle annetaan kiinteä hinta, kun työn laajuus on selvillä.

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

Tyypillisten toimeksiantojen hinta vaihtelee 6 000-15 000 euron välillä. 

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Alkukartoitus

Keräämme tarvittavan lähtötietoaineiston työn pohjaksi ja pidämme kanssasi alkupalaverin työn kannalta tarpeellisten tietojen saamiseksi.

2. Aineiston analysointi ja arvonmääritys

Teemme arvioitavan IPR:n suhteen laadullisen analyysin ja arvioimme mahdollisia riskejä markkinoihin ja IPR:ään liittyen. Teemme arvonmäärityksestä taloudelliset mallinnukset ja laskelmat.

3. Tulosten raportointi

Työn tuloksena toimitamme sinulle perusteellisen raportin arvonmäärityksestä. Halutessasi käymme tulokset läpi yhteisessä palaverissa.

Ota yhteyttä

IPR-arvonmääritys mahdollistaa Sisu Autolle vahvemman taseen, paremmat kasvun edellytykset sekä lisenssien myymisen paikallisille yhteistyökumppaneille vientimarkkinoilla oikeaan hintaan. Se edesauttaa myös uusien kumppanuuksien ja rahoitusmuotojen saamista.

Timo Korhonen, hallituksen puheenjohtaja, Oy SisuAuto Ab

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!