Tietosuojapalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tulee yritystoiminnassa olla lain mukaista. Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation - GDPR) asettaa henkilötietojen käsittelylle yleiset edellytykset. Tietosuojapalvelu muotoilee GDPR:n yleiset edellytykset jokaisen yrityksen tarpeisiin räätälöitynä.

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Toimitamme esimerkiksi GDPR-ohjesäännöt yrityksen henkilötietojen käsittelyyn.
Kyseessä on yrityksen tarpeisiin räätälöity palvelu, jonka hinta määräytyy kokonaisuuden perusteella.*

*Hinta määräytyy yrityksen käsittelemien henkilötietokokonaisuuksien ja käsittelytapojen sekä tilatun palvelun laajuuden perusteella.

Kolsterin tietosuojapalvelussa asiantuntijamme käy kanssasi lävitse GDPR:n vaatimukset yrityksesi toimintaa koskien ja laatii suuntaviivat henkilötietojen käsittelyyn. Palvelun voi hankkia kattavana kokonaisuutena sisältäen tietosuoja-prosessit, kuten henkilötietojen keräys- ja käsittelyperiaatteet sekä rekisteröityjen oikeuksien varmistamisen. Tietosuojapalvelua on mahdollista hankkia myös tiettyyn kohdennettuun tarpeeseen, kuten rekisteriselosteeseen, GDPR-auditointiin tai rekisteröidyn oikeuksien varmistamiseen.

Ota yhteyttä