Skip to content

IPR-strategia

IPR-strategia on pohja tuleville päätöksillesi. Se määrittelee, miten ja miksi hoidat, hankit ja suojaat aineetonta omaisuuttasi, sekä miten se tuottaa yrityksellesi lisäarvoa. IPR-strategia kannattaa laatia pienessäkin yrityksessä toimialasta riippumatta.

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Annamme arvion tapauskohtaisesti.*

*Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen teknologia, toimiala ja liiketoimintamalli, salkun koko sekä IPR-toimintaympäristön aktiivisuus.

IPR-strategia auttaa yritystäsi menestymään. Asetamme IPR-toiminnan painopistealueet liiketoimintasi kehitystä silmälläpitäen ja kirkastamme IPR:n strategisen merkityksen yrityksessäsi. IPR-strategia ohjaa yrityksesi IPR-toimintaa tuottamaan kustannustehokkaasti lisäarvoa liiketoiminnalle. IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti rahoituskierrosten yhteydessä, sillä oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.

OTA YHTEYTTÄ

Ajankohtaista aiheesta

IPR-strategia • Blogit
Nopea nappaa nyt parhaat päältä
Kolster

30.06.2023

IPR-strategia • Lakipalvelut • Blogit
Jouluiset IPR-vinkit Korvatunturille – ja muillekin yrittäjille
Kolster

20.12.2022

LISÄÄ AJANKOHTAISTA

"IPR on investointi, jonka pitäisi jollain tavalla tuottaa yritykselle arvoa. IPR-strategia määrittelee, miten yritys hoitaa aineetonta omaisuuttaan: kuinka sitä hankitaan, suojataan ja hyödynnetään, ja kuinka näillä toimilla aineeton omaisuus saadaan tuottamaan yritykselle lisäarvoa."

NÄITÄ USEIN KYSYTÄÄN

Mikä on IPR-strategia?

IPR-strategialla yritys määrittää, miten ja miksi se hoitaa, hankkii ja suojaa aineetonta omaisuuttaan. IPR-strategia on tärkeä työkalu yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. IPR-strategian merkitys korostuu muun muassa rahoituskierroksen yhteydessä ja yrityksen kansainvälistyessä. Hyvin hoidetuilla immateriaalioikeuksilla on yritykselle kilpailuetua, sillä ne turvaavat yrityksen liiketoimintaa ja parhaimmillaan nostavat yrityksen arvoa. 

Miksi IPR-strategia kannattaa laatia pienessäkin yrityksessä?

IPR-strategian laatiminen kannattaa pienessäkin yrityksessä, sillä se auttaa yritystä menestymään ja tuottamaan kustannustehokkaasti lisäarvoa liiketoiminnalle.

Mikä on IPR-strategian merkitys rahoituskierrosten yhteydessä?

Oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa rahoituskierrosten yhteydessä, joten IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti tällaisissa tilanteissa.

Mitä IPR-strategia määrittelee?

IPR-strategia määrittelee, miten ja miksi hoidat, hankit ja suojaat aineetonta omaisuuttasi sekä miten se tuottaa yrityksellesi lisäarvoa.

Kuinka IPR-strategian laatiminen kannattaa aloittaa?

IPR-strategian laatiminen kannattaa aloittaa kartoittamalla yrityksen nykyinen aineeton omaisuus ja sen suojaustilanne sekä määrittelemällä IPR:n strateginen merkitys yrityksessä.

OTA YHTEYTTÄ