Tietoa päätöstesi tueksi / IPR-strategia

IPR-strategia

IPR-strategia on pohja tuleville päätöksillesi. Se määrittelee, miten ja miksi hoidat, hankit ja suojaat aineetonta omaisuuttasi, sekä miten se tuottaa yrityksellesi lisäarvoa. IPR-strategia kannattaa laatia pienessäkin yrityksessä toimialasta riippumatta.

IPR-strategia auttaa yritystäsi menestymään. Asetamme IPR-toiminnan painopistealueet liiketoimintasi kehitystä silmälläpitäen ja kirkastamme IPR:n strategisen merkityksen yrityksessäsi. IPR-strategia ohjaa yrityksesi IPR-toimintaa tuottamaan kustannustehokkaasti lisäarvoa liiketoiminnalle. IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti rahoituskierrosten yhteydessä, sillä oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.

Ota yhteyttä

Suuntaa antava hinta-arvio*

5 000-10 000 €

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

*Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen teknologia, toimiala ja liiketoimintamalli, salkun koko sekä IPR-toimintaympäristön aktiivisuus.

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Alkukartoitus

Analysoimme yrityksen nykytilan, toimintaympäristön sekä nykyisen IPR-salkun sisällön. Arvioimme salkun kattavuutta ja suojan laatua, mahdollisia puutteita ja kehityskohteita. Selvitämme, millainen on IPR-toimintaympäristö kilpailijoiden, teknologian ja markkinoiden näkökulmista. Arvioimme toimintaympäristön muodostamia haasteita ja mahdollisuuksia, ja pyrimme tunnistamaan merkittävimmät riskit yrityksesi liiketoiminnalle.

 

2. IPR-strategiatyöpaja

Räätälöimme 2-6 tunnin mittaisen työpajan, jonka tavoite on identifioida yrityksesi liiketoiminnan kannalta relevantit IPR-kysymykset ja määritellä, kuinka yrityksen IPR-omaisuutta pitäisi rakentaa ja hallita. Keskustelemme yrityksesi IPR:stä ja osa-alueiden roolista yrityksen toiminnassa ja kirkastamme IPR:n strategisen merkityksen yrityksen liiketoiminnassa. Asetamme tavoitteet IPR-salkun rakentamiselle ja hyödyntämiselle. Keskustelemme tarpeellisista toimintatavoista ja prosesseista, organisaation vastuista ja velvoitteista sekä immateriaalioikeuksiin liittyvistä laki- ja sopimusasioista.

3. IPR-strategian laatiminen ja dokumentointi

Teemme johtopäätökset nykytilan selvityksen ja IPR-strategiatyöpajan pohjalta ja laadimme yrityksellesi räätälöidyn IPR-strategian. Strategia dokumentoidaan yhdessä sovitussa muodossa ja laajuudessa. Raporttiin voimme sopimuksen mukaan liittää myös esimerkiksi IPR-toimintaohjeen, keksintöilmoituslomakkeen tai työsuhdekeksintöohjesäännön.

4. Loppukatsaus ja implementoinnin käynnistäminen

Käymme yhdessä läpi laaditun IPR-strategian. Keskustelemme IPR-strategian käytännön toteuttamisesta ja ehdotamme toimenpiteitä implementointia varten.

Ota yhteyttä

IPR on investointi, jonka pitäisi jollain tavalla tuottaa yritykselle arvoa. IPR-strategia määrittelee, miten yritys hoitaa aineetonta omaisuuttaan: kuinka sitä hankitaan, suojataan ja hyödynnetään, ja kuinka näillä toimilla aineeton omaisuus saadaan tuottamaan yritykselle lisäarvoa. Luonnollisesti tämän täytyy olla täysin linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

Hannes Kankaanpää, Associate Partner, Counsel, IP & Technology Law, Licensed Legal Counsel

Ajankohtaista aiheesta

Tavaramerkit • IPR-strategia • Lakipalvelut • IPR-uutiset

Kolster Brand Protection tarjoaa tehokasta brändin ja IPR:n suojausta

Kolster

16.03.2022

Tavaramerkit • IPR-strategia • Blogit • IPR-uutiset

”Kaiken voi varastaa” ja neljä muuta luovan alan yrittäjän IPR-oppia

Kolster

08.03.2022

Lisää ajankohtaista

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!