Tietoa päätöstesi tueksi / IPR-strategia

IPR-strategia

IPR-strategia on pohja tuleville päätöksillesi. Se määrittelee, miten ja miksi hoidat, hankit ja suojaat aineetonta omaisuuttasi, sekä miten se tuottaa yrityksellesi lisäarvoa. IPR-strategia kannattaa laatia pienessäkin yrityksessä toimialasta riippumatta.

IPR-strategia auttaa yritystäsi menestymään. Asetamme IPR-toiminnan painopistealueet liiketoimintasi kehitystä silmälläpitäen ja kirkastamme IPR:n strategisen merkityksen yrityksessäsi. IPR-strategia ohjaa yrityksesi IPR-toimintaa tuottamaan kustannustehokkaasti lisäarvoa liiketoiminnalle. IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti rahoituskierrosten yhteydessä, sillä oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.

Ota yhteyttä

Suuntaa antava hinta-arvio*

5 000-10 000 €

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

*Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen teknologia, toimiala ja liiketoimintamalli, salkun koko sekä IPR-toimintaympäristön aktiivisuus.

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Alkukartoitus

Analysoimme yrityksen nykytilan, toimintaympäristön sekä nykyisen IPR-salkun sisällön. Arvioimme salkun kattavuutta ja suojan laatua, mahdollisia puutteita ja kehityskohteita. Selvitämme, millainen on IPR-toimintaympäristö kilpailijoiden, teknologian ja markkinoiden näkökulmista. Arvioimme toimintaympäristön muodostamia haasteita ja mahdollisuuksia, ja pyrimme tunnistamaan merkittävimmät riskit yrityksesi liiketoiminnalle.

 

2. IPR-strategiatyöpaja

Räätälöimme 2-6 tunnin mittaisen työpajan, jonka tavoite on identifioida yrityksesi liiketoiminnan kannalta relevantit IPR-kysymykset ja määritellä, kuinka yrityksen IPR-omaisuutta pitäisi rakentaa ja hallita. Keskustelemme yrityksesi IPR:stä ja osa-alueiden roolista yrityksen toiminnassa ja kirkastamme IPR:n strategisen merkityksen yrityksen liiketoiminnassa. Asetamme tavoitteet IPR-salkun rakentamiselle ja hyödyntämiselle. Keskustelemme tarpeellisista toimintatavoista ja prosesseista, organisaation vastuista ja velvoitteista sekä immateriaalioikeuksiin liittyvistä laki- ja sopimusasioista.

3. IPR-strategian laatiminen ja dokumentointi

Teemme johtopäätökset nykytilan selvityksen ja IPR-strategiatyöpajan pohjalta ja laadimme yrityksellesi räätälöidyn IPR-strategian. Strategia dokumentoidaan yhdessä sovitussa muodossa ja laajuudessa. Raporttiin voimme sopimuksen mukaan liittää myös esimerkiksi IPR-toimintaohjeen, keksintöilmoituslomakkeen tai työsuhdekeksintöohjesäännön.

4. Loppukatsaus ja implementoinnin käynnistäminen

Käymme yhdessä läpi laaditun IPR-strategian. Keskustelemme IPR-strategian käytännön toteuttamisesta ja ehdotamme toimenpiteitä implementointia varten.

Ota yhteyttä

IPR on investointi, jonka pitäisi jollain tavalla tuottaa yritykselle arvoa. IPR-strategia määrittelee, miten yritys hoitaa aineetonta omaisuuttaan: kuinka sitä hankitaan, suojataan ja hyödynnetään, ja kuinka näillä toimilla aineeton omaisuus saadaan tuottamaan yritykselle lisäarvoa. Luonnollisesti tämän täytyy olla täysin linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

Timo Joutsenoja, Senior IPR Business Manager

Ajankohtaista aiheesta

Patentit • IPR-strategia • Uratarinat

Petri Liuha luotsaamaan Kolsterin Tampereen toimipistettä

Kolster

02.09.2021

IPR-strategia • tavaramerkki • hyödyllisyysmalli • IPR • patentti

Viisi syytä luoda yrityksellesi IPR-strategia

Kolster

21.04.2021

IPR-strategia • tavaramerkki • IPR-portfolio • yritysjuridiikka

Onko sinulla vaativa IPR-toimeksianto? Uusi lakitiimimme auttaa

Kolster

13.04.2021

Lisää ajankohtaista

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!