Skip to content

Liikesalaisuuksien suojaaminen

Onnistuneen liiketoiminnan ytimessä on liikesalaisuuksien huolellinen suojaaminen. Autamme suojaamaan yrityksesi liikesalaisuudet, mm. avustamalla parhaan suojaustrategian valinnassa, prosessien kehittämisessä ja laatimalla salassapitosopimukset (NDA, non-disclosure agreement), joita tarvitaan esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden kanssa. 

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Kyseessä on yrityksen tarpeisiin räätälöity palvelu, jonka hinta määräytyy kokonaisuuden perusteella.*

*Hinta vaihtelee toimeksiannon kokonaisuuden mukaan.

Tarve salassapidosta sopimiseen voi tulla eteen hyvin erilaisissa tilanteissa kuten yhteistyöhankkeissa, työsopimuksissa tai silloin, kun haluat keskustella liiketoimintaideastasi potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Jos taas keksintöä koskevat tiedot tulevat julki ennen patenttihakemuksen jättämistä, patentti voi jäädä saamatta. Salassapitosopimuksessa määritellään muun muassa, mikä tieto on luottamuksellista. Siinä myös rajataan, miten ja missä yhteydessä vastaanottaja saa käyttää salassa pidettäviä tietoja.

Toimeksianto aloitetaan aloituskeskustelulla, jossa käsittelemme yrityksen liikesalaisuuksien suojaamista koskevat käytännöt ja periaatteet tai sovimme mahdolliset sopimustarpeet. Lisäksi asetamme tilanteeseen liittyvät tavoitteet ja sovimme muut yksityiskohdat. Laadimme tai tarkistamme sopimukset. Tarvittaessa avustamme neuvotteluissa. Työstämme käytännön toimintamallit ja -ohjeet.


OTA YHTEYTTÄ

Ajankohtaista aiheesta

Uutiset • Lakipalvelut • IPR
Lassi Saarelalle uusi ammattitutkinto
Kolster

10.03.2023

Lakipalvelut • Blogit • IPR-tietoa
Lisenssisopimuksen FAQ-vinkkejä parhaaseen tulokseen
Kolster

26.01.2023

LISÄÄ AJANKOHTAISTA

"Onnistuneen liiketoiminnan ytimessä on liikesalaisuuksien huolellinen suojaaminen."

NÄITÄ USEIN KYSYTÄÄN

Onko salassapitosopimuksella tosiasiallista merkitystä liikesalaisuuksien suojaamisessa?

Hyvin ja tarkasti laadittu salassapitosopimus antaa suojaa! Sopimuksessa on kuitenkin huomioitava erityisesti seuraavat asiat:

  • Minkä tahansa mallipohjan käyttäminen ei ole suositeltavaa. Salassapitosopimus tulisi aina laatia tarkoitukseensa sopivaksi.
  • Oleellista on erityisesti se, miten salassa pidettävä tieto määritellään, mikä on sopimuksen soveltamisala, mitkä ovat sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä se, luovuttavatko molemmat sopimuksen osapuolet luottamuksellista tietoa vaiko vain toinen osapuoli − sekä luonnollisesti sopimuksen voimassaolo.
  • Sopimusvelvoitteiden tehosteena voi etenkin kriittistä informaatiota luovutettaessa pyrkiä sopimaan sopimussakosta. Sopimusrikkomuksen perusteella korvausta saadakseen ei tarvitse osoittaa aiheutunutta vahinkoa vaan korvausperusteeksi riittää pelkkä sopimusrikkomus. Salassapitosopimuksen rikkomisesta aiheutuvat vahingot ovat usein epäsuoria eli ns. välillisiä vahinkoja, joiden toteutumista voi olla vaikea osoittaa toteen.
  • Huolimatta hyvin laaditusta sopimuksesta ja sovituista sopimussakoista, liikesalaisuuksista tai esimerkiksi tietoja kehitteillä olevasta teknologiasta ei tulisi koskaan paljastaa enempää kuin on tarkoituksenmukaista. Usein etenkin mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa keskustellessa olisi houkutus kertoa uudesta kehitteillä olevasta teknologiasta kaikki mahdollinen, mutta harkintaa on syytä käyttää. Tilaisuus tekee helposti varkaan näissäkin tilanteissa.
  • Salassapitosopimus tulisi olla allekirjoitettuna ennen kuin luottamuksellisista tiedoista keskustellaan tai niitä muulla tavalla luovutetaan ensimmäisen kerran.
  • Muistathan, että keksintöjen julkiseksi tulo estää patentoinnin.

OTA YHTEYTTÄ