Skip to content

Patenttihakemuksen laadinta

Patentti on kattavin tapa teknisen ratkaisun suojaamiseksi. Patentilla voi saada 20 vuoden suojan uudelle tekniselle ratkaisulle esimerkiksi tuotteen, laitteen, menetelmän tai käytön muodossa. Näin estät kilpaijoitasi hyötymästä tuotekehityksestäsi.

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Laadimme patenttihakemuksesi ja jätämme sen PRH:lle vireille. Toimeksianto kestää yleensä noin 1-3 kuukautta. Annamme arvion tapauskohtaisesti.*

*Hinta sovitaan tapauskohtaisesti arvioidun työmäärän perusteella.

Patentoimalla suojaat kehittämäsi teknisen ratkaisun mahdollisimman laajasti.

  • Patentoitavan keksinnön pitää olla uusi mutta myös keksinnöllinen eli sen pitää erota tunnetuista ratkaisuista. Pelkkää ideaa ei voi patentoida.
  • Patentti sopii erityisesti tuotteille, laitteille tai menetelmille, joille tarvitaan mahdollisimman pitkä suoja-aika ja laaja maantieteellinen suoja.
  • Patentilla estät kilpailijoita käyttämästä keksintöäsi.
  • Patentin voi halutessaan myydä tai lisensoida.

OTA YHTEYTTÄ

Ajankohtaista aiheesta

Patentit • IPR-tietoa
Saunakiuas – kivikasasta designtuotteeksi
Kolster

18.06.2024

Patentit • IPR-tietoa
Heteka – aikansa rautainen hittituote
Kolster

05.06.2024

LISÄÄ AJANKOHTAISTA

"Patentti on kattavin tapa teknisen ratkaisun suojaamiseksi. Patentilla voit kieltää muita käyttämästä suojattua teknistä ratkaisua luvatta, tai lisensoida sitä muille toimijoille. Samalla minimoit riskin siitä, että kilpailija patentoi saman ratkaisun ja kieltää sinua käyttämästä omaa keksintöäsi."

NÄITÄ USEIN KYSYTÄÄN

Voiko idealle saada patenttisuojan?

Patentoitava keksintö tai menetelmä on aina konkreettinen ratkaisu, joten pelkkää ideaa ei voi patentoida. Idean pohjalta voi kuitenkin syntyä patentoitava keksintö. Pelkälle idealle ei voi myöskään saada tekijänoikeuden suojaa, mutta siitä voi syntyä teos, joka saa tekijänoikeussuojan.

Kuka voi hakea patenttia?

Patenttia voi hakea keksijä tai se, jolle oikeus keksintöön on siirtynyt. Jos kyse on työsuhdekeksinnöstä eli työntekijän työsuhteessa tekemästä keksinnöstä, on keksinnöstä ilmoitettava työnantajalle. Keksijä voi tehdä patenttihakemuksen vasta kuukauden kuluttua tästä ilmoituksesta.

Työnantajalla on tietyin edellytyksin oikeus ottaa työntekijän keksintö haltuunsa.  Jos näin toimitaan, työntekijälle on maksettava keksinnöstä kohtuullinen korvaus. 

Patenttihakemuksen voi tehdä itse tai palvelun voi ostaa alan ammattilaisilta, kuten Kolsterilta.

Mitä patentti maksaa?

Patentin kustannukset koostuvat hakuprosessin maksuista, patenttihakemuksen käsittelymaksuista sekä myöhemmin patentin vuosittaisista ylläpitomaksuista. Patentoinnin hinta vaihtelee tapauksen mukaan muutamasta tuhannesta eurosta kymmeneen tuhanteen euroon ja siitä ylöspäin riippuen muun muassa siitä, kuinka laajaa suojapiiriä patentille haetaan.

Lisäksi patentin hyväksymisen jälkeen patentista maksetaan vuosimaksua, joka nousee vuosittain.

Mitä tarkoittaa keksinnöllisyys?

Patentoitavan keksinnön pitää olla uusi mutta myös keksinnöllinen eli sen pitää erota tunnetuista ratkaisuista. Ero ei voi olla niin pieni, että keksintö on itsestään selvä alan ammattilaisille. Patenttia myönnettäessä joudutaan usein ratkomaan, ovatko erot olennaisia. Keksinnöllisyyden arvioinnissa tarkastellaan myös muun muassa keksinnön tapaa ratkaista ongelma ja ratkaisun tuottamaa lopputulosta. 

Miten keksinnöllisyys todetaan?

Patentoitavan keksinnön pitää olla uusi ja keksinnöllinen eli sen pitää poiketa tunnetuista ratkaisuista. Keksintö ratkaisee yleensä jonkin teknisen ongelman. Keksinnöllisyyttä selvitettäessä huomiota kiinnitetään muuan muassa ongelman ratkaisuun ja ratkaisun tuottamaan lopputulokseen. Keksinnön arvioinnissa voidaan hyödyntää Euroopan patenttiviraston (EPO) kehittämää ongelmaratkaisumenetelmää, jossa määritellään ensin keksinnön ja sitä lähinnä olevan tekniikan erot. Sitten tarkastellaan, millaisen uuden vaikutuksen erot tuottavat. 

Mitä on teollinen käyttökelpoisuus?

Teollinen käyttökelpoisuus tarkoittaa sitä, että keksintö toimii patenttihakemuksessa esitetyllä tavalla. Patenttihakemuksessa esitetään tekninen ongelma, johon keksintö vastaa. Keksinnön on oltava teollisesti hyödynnettävissä. Sitä siis pitää voida käyttää toistuvasti niin ettei tarkoitettu vaikutus muutu.

Antaako patentti minulle oikeuden käyttää suojaamaani keksintöä?

Ei anna. Patentti ja hyödyllisyysmalli ovat kielto-oikeuksia ja antavat sinulle oikeuden kieltää muita käyttämästä keksintöäsi elinkeinotoiminnassa. Omaa toiminnanvapauttasi voivat kuitenkin rajoittaa esimerkiksi muiden patentit ja lainsäädäntö.

Toiminnanvapaus onkin hyvä selvittää aina, kun suunnittelet toiminnan aloittamista, uudenlaisen tuotteen markkinoille tuontia tai uudelle liiketoiminta-alueelle siirtymistä. Meiltä saat apua kaikenlaisiin IPR-kartoituksiin ja –tutkimuksiin.

Kuinka kauan patentin hakeminen kestää?

Patenttihakemuksen käsittelyaika on Suomessa keskimäärin 2–5 vuotta. Jos patenttihakemus myönnetään, sen katsotaan tulleen voimaan hakuajan alkamisesta lähtien. Hakemusaika tuo keksinnölle ehdollisen suojan – eli jos joku loukkaa myönnettävää patenttia sen hakuaikana, häneltä voi vaatia korvauksia loukkauksesta, kun patentti tulee voimaan.

Miten patenttia voi hakea Suomessa?

Patenttihakemus tehdään Suomessa kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Hakemuksessa selitetään keksintö ja sen toiminta sekä esitetään vaatimukset patentille. Kun patenttihakemus on jätetty, PRH ryhtyy tutkimaan keksinnön uutuutta ja patentoitavuutta. 

Jos keksinnölle halutaan suojaa myös Suomen ulkopuolella, on haettava erikseen kansainvälistä patenttia.

Miten patenttia voi hakea ulkomaille?

Jos keksinnölle halutaan suojaa myös Suomen ulkopuolella, on suojaa haettava erikseen ulkomailta. Patenttia haetaan ulkomaille joko jättämällä suoraan kansallinen patenttihakemus kohdemaan patenttivirastoon, käyttämällä kansainvälistä ns. PCT-järjestelmää tai hyödyntämällä erilaisia patenttisopimuksia, joista suomalaisille tutuin on eurooppalainen patenttijärjestelmä EPC (European Patent Convention). Nykyisten eurooppapatenttien lisäksi Euroopan patenttivirastolta (EPO) voi hakea yhtenäispatenttia. Asiantuntijamme auttavat arvioimaan, missä maissa patenttia kannattaa hakea. 

OTA YHTEYTTÄ

Näin hyödyt patenteista

Näin hyödyt patenteista
Patentti merkitsee kielto-oikeutta, jonka avulla voit kieltää kilpailijoilta saman ratkaisun käytön. Toisaalta patentti mahdollistaa tuotekehitystuloksen tai sen käyttöoikeuden myynnin esimerkiksi lisensoimalla. Hankkimalla omia patentteja saat myös mahdollisuuden turvata toimintavapauttasi tekemällä ristiinlisensointisopimuksia kilpailijoidesi kanssa. Usein jo pelkkä patenttihakemuksen vireilläolo (”patent pending”) hidastaa kilpailijoiden markkinoille tuloa antaen sinulle etulyöntiaseman.