Tietoa päätöstesi tueksi / Toimintavapauden varmistaminen (Freedom to Operate)

Toimintavapauden varmistaminen (Freedom to Operate)

Haluatko varmistaa, ettei tuotteesi kaupallistaminen osu patenttimiinaan? Turvaa tuotteesi kaupallistamisen toimintavapautta (Freedom to Operate) ja hallitse riskejä toimintavapausselvityksellä. Selvityksessä haetaan voimassa olevia patentteja ja hyödyllisyysmalleja, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen kaupalliseen hyödyntämiseen. Selvityksen laajuutta voi skaalata resurssien mukaan. Selvityksellä saa raportin, jolla voi osoittaa pyrkimyksen välttää patentin loukkauksia.

Toimintavapausselvitys on osa yrityksesi riskinhallintaa. Selvityksessä haetaan tuotteesi suunnitellulla markkina-alueella voimassa olevia patentteja ja hyödyllisyysmalleja, jotka saattaisivat kohdistua tuotteeseesi. Näin pystyt toimintapausselvityksen avulla pienentämään kaupallistamisen riskejä. Selvitykseen sisältyy raportti, jonka avulla voit osoittaa myös ulkopuolisille toimijoille, kuten rahoittajille, että tuotteen toimintavapaus on pyritty varmistamaan. 

Ota yhteyttä

Hinta

2 000-7 000 € (+alv)

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

Hinta määräytyy kokonaisuuden perusteella.

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Alkukartoitus

Käymme läpi selvityksen kohteena olevan tuotteen ja selvityksen reunaehdot, kuten maantieteellinen kattavuus, mahdollisesti patentin omaavat kilpailijat ja työn rytmitys. 

2. Selvitys ja raportointi

Teemme tietokantahaun ja haemme voimassa olevia patentteja, jotka saattaisivat kohdistua tuotteeseen. Laadimme listan tällaisista patenteista lyhyin kommentein ja raportoimme sinulle. Käymme listan läpi yhdessä kanssasi. 

3. Relevanteimpien patenttien valinta jatkoselvitykseen

Analysoimme valittujen patenttien suojapiirit suhteessa tuotteeseen. Laadimme jokaiselle valitulle patentille ns. Claim Chartin, joka kuvaa sitä, loukkaako tuote mahdollisesti patenttia. Raportoimme tulokset ja käymme tulokset läpi yhdessä kanssasi.

4. Laskutus ja jatkotoimenpiteet

Haussa voi tulla esille patenttihakemuksia, jotka saattavat tullessaan myönnetyiksi vaikuttaa toimintavapauteen. Voimme ottaa tällaiset patenttihakemukset seurantaan.

Ota yhteyttä

Parhaat asiantuntijamme käytettävissäsi

Kaikki asiantuntijamme

Toimintavapausselvitys antaa faktapohjaista tukea päätöksentekoon. Sen avulla voi myös kehittää tuotteesi ominaisuuksia niin, että riskit pienenevät. Riskien tunnistaminen etukäteen mahdollistaa myös paremman valmistautumisen. 

Pekka Ristikaarto, Patent Agent

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!