Skip to content

Työsuhdekeksinnöt

Autamme rakentamaan parhaat käytännöt sekä tarvittavan dokumentaation työsuhdekeksintöprosessin tehokkaaseen hallintaan. Varmistamme että keksintöilmoitusten käsittelyprosessi toimii tehokkaasti ja vastaa liiketoiminnan tarpeisiin pitäen huolta lakisääteisten määräaikojen noudattamisesta.

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Kyseessä on yrityksen tarpeisiin räätälöity palvelu, jonka hinta määräytyy kokonaisuuden perusteella.*

*Annamme tarjouksen tapauskohtaisesti.

Työsuhdekeksintölaki asettaa oikeuksia ja velvoitteita sekä työnantajille että työntekijöille. Hyvin suunniteltu työsuhdekeksintöprosessi kannustaa parhaimmillaan työntekijöitä luomaan lisää aineetonta pääomaa yritykseesi. Luomme yrityksellesi parhaat käytännöt työsuhdekeksintöjen hallinnoimiseksi tai päivitämme olemassa olevaa työsuhdekeksintöprosessia. Käymme yhdessä läpi tarvittavat työvaiheet, käytännöt, välineet ja resurssit, joilla keksintöilmoitusten käsittely etenee toivotulla tavalla. Autamme toteuttamaan keksintöilmoitusten kirjauskäytännön, jotta keksinnön dokumentointi ei muodosta liian suurta kynnystä, mutta päätöksenteon kannalta tarvittavat tiedot ovat kuitenkin tarvittaessa saatavilla.


OTA YHTEYTTÄ

Ajankohtaista aiheesta

Uutiset • Lakipalvelut • IPR
Lassi Saarelalle uusi ammattitutkinto
Kolster

10.03.2023

Lakipalvelut • Blogit • IPR-tietoa
Lisenssisopimuksen FAQ-vinkkejä parhaaseen tulokseen
Kolster

26.01.2023

LISÄÄ AJANKOHTAISTA

"Parhaimmillaan hyvin rakennettu työsuhdekeksintöprosessi toimii kannustimena uusien arvokkaiden innovaatioiden syntymiselle."

NÄITÄ USEIN KYSYTÄÄN

Mikä on työsuhdekeksintö?

Työsuhdekeksintö on keksijän työ- tai virkasuhteen aikana tai yhteydessä syntynyt keksintö. Keksinnöstä on tehtävä viipymättä kirjallinen keksintöilmoitus työnantajalle. Työnantajan oikeus keksintöön riippuu siitä, onko se syntynyt työtehtävää suoritettaessa tai työnantajan toimeksiannosta. Jos keksinnöllä ei ole mitään yhteyttä työsuhteeseen, työnantajalla ei ole oikeutta keksintöön. 

Jokaisessa yrityksessä olisi hyvä olla työsuhdekeksintöohjesääntö. Siihen kirjataan tarkasti, miten työsuhdekeksintöjä yrityksessä käsitellään ja millaisia korvauksia keksinnöistä maksetaan.

OTA YHTEYTTÄ