Juridinen tuki / Työsuhdekeksinnöt

Työsuhdekeksinnöt

Autamme rakentamaan parhaat käytännöt ja tarvittavan dokumentaation työsuhdekeksintöprosessin tehokkaaseen hallintaan. Varmistamme, että ilmoitusten käsittelyprosessi toimii saumattomasti, vastaa liiketoiminnan tarpeisiin ja  noudattaa lakisääteisiä määräaikoja.

Hyvin suunniteltu työsuhdekeksintöprosessi kannustaa parhaimmillaan työntekijöitä luomaan lisää aineetonta pääomaa yritykseesi, mutta työsuhdekeksintölaki asettaa oikeuksia ja velvoitteita sekä työnantajille että työntekijöille. Autamme muun muassa yrityksesi keksintöilmoitusprosessin kunnostamisessa, lakisääteisten määräaikojen noudattamisessa sekä keksintöilmoitusten arvioinnissa ja hallinnassa. 

Ota yhteyttä

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Alkukartoitus

Ennen toimeksiannon aloittamista kartoitamme lähtötilanteen. Luomme yrityksellesi parhaat käytännöt työsuhdekeksintöjen hallinnoimiseksi tai päivitämme olemassa olevaa työsuhdekeksintöprosessia.

2. Tehokkaan työsuhdekeksintökäytännön luominen

Määritämme, päivitämme ja räätälöimme yrityksellesi keksintöilmoitusten käsittelyprosessin. Käymme yhdessä läpi tarvittavat työvaiheet, käytännöt, välineet ja resurssit, joilla keksintöilmoitusten käsittely etenee toivotulla tavalla. Autamme toteuttamaan keksintöilmoitusten kirjauskäytännön, jotta keksinnön dokumentointi ei muodosta liian suurta kynnystä, mutta päätöksenteon kannalta tarvittavat tiedot ovat kuitenkin tarvittaessa saatavilla. Laadimme toimialasi huomioivan ja yrityksesi liiketoimintastrategiaa tukevan työsuhdekeksintöohjesäännön. Tarvittaessa voimme järjestää myös koulutusta esimerkiksi uuden työsuhdekeksintöohjesäännön esittelemiseksi yrityksessäsi.

3. Olemassa olevan työsuhdekeksintöprosessin ja -ohjesäännön päivittäminen

Mikäli yritykselläsi on jo olemassa oleva työsuhdekeksintöprosessi, autamme päivittämään sitä ja muun muassa tarkistamaan korvaustasot.

4. KeksintöilmoitustenKeksintöilmoitusten arviointi ja hallinta palveluna

Varmistamme, että keksintöilmoituksessa on tarvittavat perustiedot ja annamme keksinnöstä yleistasoisen suojausehdotuksen. Teemme uutuustutkimuksen tai muun soveltuvan haun tai tutkimuksen joko valitsemillesi keksinnöille tai ennalta sovitut kriteerit täyttäville keksintöilmoituksille. Laadimme lomakkeen tai muun menettelyn keksintöilmoitusten kirjaamiseen. Vastaanotamme, esikäsittelemme ja arvioimme keksintöilmoitukset, teemme tarvittavat kartoitukset ja tutkimukset sekä valmistelemme ja tuemme päätöksentekoa. Hallinnoimme kommentti- ja hyväksyntäkierroksia sekä määräaikoja ja huolehdimme tarvittavista muistutuksista sovitulla tavalla.

Ota yhteyttä

Parhaimmillaan hyvin rakennettu työsuhdekeksintöprosessi toimii kannustimena uusien arvokkaiden innovaatioiden syntymiselle.

Sanna Häikiö, Associate Partner, Counsel IP & Technology law

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!