Tavaramerkit  ⋅   Patentit  ⋅   Referenssit  ⋅   bioteknologia  ⋅   Kemia  ⋅   Energia  ⋅   Luonnontiede  ⋅   Öljy ja kaasu  ⋅   Paperi- ja metsäteollisuus  ⋅   Uusiutuva energia

Montisera kaupallistaa lupaavat lääkeaihiot – tytäryhtiö Montinutra mullistaa biokiertotalouden

17.09.2019
Takaisin

17.9.2019

Parantavatko turkulaisen Montiseran innovaatiot tulevaisuudessa alkoholismin, Parkinsonin taudin, alavirtsatievaivat ja eturauhassyövän? Saammeko kuusen sahanpurusta valmistettuja uusia vientituotteita? Yhtiö jatkojalostaa ja kaupallistaa ylipistotutkimuksen kiinnostavimpia lääkeaihioita, ja Kolster huolehtii siitä, että korkea jalostusaste toteutuu myös IPR-salkussa.     

Montisera on vuonna 2012 perustettu yksityinen bioaktiivisia molekyylejä ja lääkeaihioita kehittävä yritys. Se seuloo esiin suomalaisen yliopistotutkimuksen helmiä ja huolehtii osaltaan siitä, että lupaavimmat gradut, tohtorinväitökset ja muut tutkimustulokset eivät jää hyödyntämättä.   

”Perustin Montiseran, koska geneetikkona ja biologina minua alkoi todella paljon harmittaa se, että tulevaisuuden lääkeaihioita makaa yliopistojen hyllyillä pölyttymässä. Potilas ei siis saa uutta toimivaa syöpälääkettä, koska kukaan ei vie hankkeita eteenpäin”, Montiseran perustaja ja liiketoiminnan kehittämisjohtaja Heikki Vuorikoski puuskahtaa ja ihmettelee, missä ovat muut Suomen montiserat.

Heikki Vuorikoski - Montisera - KasvuOpen

Kuva Matias Ulfves/Kasvu Open

Matkan varrella on ollut ylitettävinä isoja vuoria (latinaksi monti) ja koskia (sera) – ja kaikista on selviydytty.

Pieni lääkekehitysyhtiö on saavuttanut isoja tuloksia hämmästyttävän lyhyessä ajassa. Se on jo jatkojalostanut kolme uutta bioaktiivista molekyyliä vaiheeseen, jossa niiden tehovaikutus alkoholismin, Parkinsonin taudin, alavirtsatievaivojen ja eturauhassyövän hoidossa on todistettu eläinkokeissa. Yhtiö hakee parhaillaan lisärahoitusta ja on siirtymässä kliinisiin testeihin ihmisillä.

Kun aika on kypsä, kehitystyön patenttisuojatut tulokset lisensoidaan tai myydään edelleen. Siihen tarvitaan globaalin liiketoiminnan mahdollistava vahva patenttisalkku.

”Ostimme oikeudet omaan keksintöömme”

Patenttiyhteistyö Kolsterin kanssa alkoi jo ennen Montiseran perustamista. Sitä ennen sarjayrittäjä Heikki Vuorikoski oli ehtinyt perustaa kuusi muuta bioalan yritystä. Ne kaikki olivat lääketeollisuutta palvelevia testaustaloja, jotka fuusioituivat myöhemmin Pharmatest Services -yhtiöön. Jo tätä ennen Vuorikosken Orthotopics-yhtiö kutsuttiin mukaan Tekesin (nyk. Business Finland) ja Metsäklusteri Oy:n Future Biorefinery -yhteishankkeeseen tutkimaan metsäteollisuuden sivuvirtojen terveysvaikutuksia. Orthotopics alkoi testata metsäuutteita, ja samalla sillä oli testattavinaan myös luu-, syöpä- ja alavirtsatielääkkeitä muissa tutkimushankkeissa.  

Vuonna 2011 Orthotopics teki innovaatioilmoituksen Metsäklusterille: sen kuusen sahanpurusta uuttama hemiselluloosa näytti tehoavan alavirtsatievaivoihin. Se vaikutti positiivisella tavalla myös tutkimushankkeen eturauhassyöpää sairastaviin koe-eläimiin. Metsäklusterin innovaatiojohtoryhmä päätti hakea keksinnölle patenttia. Vuorikoski sai hoitaakseen patenttihakemuksen ”omalle keksinnölleen”.

”Kolsterilla on hyvä maine bioalalla. Sain suosituksia ja olin itsekin tietoinen useista Kolsterilla laadituista lääke- ja life science -alan patenttihakemuksista. Toimisto sijaitsi yritykseni lähellä, joten kumppanivalinta oli mutkatonta”, Heikki Vuorikoski kertoo yhteistyön alkuvaiheista.    

Mikään Metsäklusteriin kuuluvista metsäyhtiöistä tai tutkimuslaitoksista ei lopulta innostunut edistämään aktiivisesti lääkeaihion jatkokehitystä, sillä lääkekehitys ei ollut niiden ydintoimintaa. Vuorikoski alkoi neuvotella keksinnön IPR-oikeuksien ostamisesta perustamalleen uudelle yhtiölle, Montiseralle.

”Vuonna 2015 Montisera hankki kaikki IPR-oikeudet patenttihakemukseen ja keksintöön tässä alun perin valtion rahoittamassa, Business Finlandin ja Metsäklusterin tutkimushankkeessa, jossa olen yksi alkuperäisistä keksijöistä. Lisäksi ostimme keväällä 2016 UPM:ltä oksapuun uuttamisteknologian, joka täydentää käyttämäämme havupuiden sahanpurun uuttomenetelmää. Kolster auttoi meitä IPR due diligence -paketin läpikäymisessä ja varmisti, että kaikki patenttioikeuksien siirrot Montiseralle tehtiin oikein.”

”Saimme kauniit ja rohkeat patentit”

Montisera_Kuusen kuumavesiuutteesta helpotusta alavirtatieoireisiin

Terveysvaikutteinen kuusen kuumavesiuute kantaa nyt nimeä Qusitol®. Montisera sai ensimmäisen suomalaisen patentin keksinnölleen vuonna 2016. Sen jatkona yhtiö on laittanut vireille laajan hakemussetin: Euroopan patenttivirastoon, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Venäjälle, Kiinaan, Intiaan ja Japaniin. Näistä Suomi, Venäjä ja Japani ovat jo maalissa. Salkkuun odotetaan ropisevan lisää patenttiomaisuutta jo lähitulevaisuudessa.   

”Kolster laati meille rohkean patenttistrategian. Patentin suojapiiri kattaa kaikki maapallon puuvartiset kasvit, joiden uuteaineilla estetään tai hoidetaan lantion alueen sairauksia kuten eturauhassyöpää, alavirtsatievaivoja sekä monia muita lantion alueen kipuja ja sairauksia sekä ihmisillä, karjalla että kotieläimillä. Käyttöalue on todella laaja patenttimme ovat ’bold and beautiful’”, Vuorikoski kuvaa.

Suojapiiriä ei hänen mukaansa ole sidottu yhteen tuotantomenetelmään tai yksittäiseen kasvilajiin, vaan tiettyyn sokeripitoisuuteen ja todella laajaan terapia-alueeseen. Suojausstrategia onkin onnistunut odotettua paremmin.

”Pääsimme huippulistalle alkoholismilääkkeen ansiosta”

Qusitol®-kuumavesiuutekeksinnön rinnalla Montisera on edistänyt myös vuonna 2014 suomalaiselta tutkijalta ostamaansa synteettistä lääkeaihiota alkoholismin ja Parkinsonin taudin hoitoon.

”Tutkija oli jo hakenut lääkeaihiolleen patenttia sekin patenttihakemus oli tehty Kolsterilla. Ostimme patenttihakemuksen Montiseralle, ja olemme jatkaneet kehitystyötä ja laajentaneet patenttisuojaa uusiin maihin”, Vuorikoski kertoo.

Lääkekeksinnölle on jo myönnetty patentit Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa. Tämänkin patentin suojapiiri on varsin kattava. Keskushermostoon vaikuttavana lääkeaihiona patentti kattaa mahdollisina käyttöalueina myös Alzheimerin taudin sekä erilaiset riippuvuustaudit, kuten peliriippuvuuden. Lisäksi se on niin sanottu molekyylipatentti, jolle voi löytyä jatkossa lisääkin käyttöalueita.

”Kuulin juuri venäläiseltä kumppaniltamme, että Montisera on listattu kansainvälisen lääkekehitysraportin Top 10 -listalle alkoholismilääkkeen kehittäjänä. Meillä on hallussamme lääketieteellisin menetelmin osoitettu tehovaikutus eläinkokeissa ja koko pohjoisen pallonpuoliskon kattava patentti”, Vuorikoski sanoo ylpeänä.

Montisera - Lääkekehitys

”Tavaramerkki ainutlaatuiselle liikeidealle”

Montisera on rekisteröinyt liikeidealleen tavaramerkin MedicalGate®. Se kuvaa sitä lääketieteellistä porttia, jonka läpi pääsevät asiantuntijaraadin tarkasti valitsemat ja jatkokehitettävät bioaktiiviset molekyylit. Montiseran tavoitteena ei ole tehdä keksintöjä vain itse, vaan se ostaa innovaatioita kaupallistettaviksi. Jatkokehitykseen ja testaukseen on maailmanlaajuinen kumppaniverkosto: yliopistoja, tiedeyhtiöitä, laboratorioita ja sopimustutkimuslaitoksia. Toimintamalli on osoittautunut tehokkaaksi.

”Ostamme kaikki testaus- ja asiantuntijapalvelut kumppaneiltamme ympäri maapalloa. Esimerkiksi alkoholismilääke on syntetisoitu Kiinassa, ja sen turvallisuus on testattu Suomessa, Englannissa ja USA:ssa”, Vuorikoski kertoo esimerkkinä.

Pieneksi yhtiöksi Montiseralla on hyvin merkittävä patenttisalkku. Strategiana on ollut alusta lähtien se, että kaikki IPR:t ovat emoyhtiö Montiseran hallussa ja yhtiö antaa tuleville partnereilleen lisenssejä käyttää niitä. Vuorikoski kertoo, että esimerkiksi synteettisen lääkeaihion patentti mahdollistaa lisensoinnin käyttökohteittain.

”Voimme antaa saman lääkeaihion lisenssejä eri käyttötarkoituksiin eri maissa: esimerkiksi Parkinsonin lääkelisenssin Espanjaan ja alkoholismilääkelisenssin yhdysvaltalaiselle kumppanille rajoitetuksi ajaksi. Haluamme pitää ovet auki eri suuntiin. Näistä malleista keskustelin äskettäin myös Kolsterin lisensointijuristien kanssa.”

”Hikipääomalla on ylitetty vuoria ja koskia”

Montisera on myytinmurtaja suomalaisessa lääkekehityksessä. Alaa pidetään vaikeana ja rahoituksen saamista hankalana ellei jopa mahdottomana pitkien tuotekehityspolkujen vuoksi. Montisera on kuitenkin päässyt pitkälle – omalla hikipääomallaan ja ulkomaisten pääomasijoittajien turvin.

”Olemme käyttäneet vasta alle kaksi miljoonaa euroa kaikkine kuluineen ja palkkoineen siihen isoon aineettomaan pääomaan, joka Montiseralla nyt on. Kaikki kolme lupaavaa lääkeaihiota ovat etenemässä kliinisiin kokeisiin ihmisillä, ja niillä on vahva patenttisuoja”, Vuorikoski sanoo.

Yleinen mantra Vuorikosken mukaan on, että Suomessa ei ole mahdollista tehdä lääkekehitystä, meillä ei osata kaupallistaa, lääkealalla on hirvittävän vaikea saada patentteja, ja uusien lääkemolekyylien löytäminen on lähes mahdotonta. Perheen ja ystävien tuella aloittanut Montisera on onnistunut siinä, mikä on haasteellista maailman suurimmillekin lääkeyhtiöille. Matkan varrella eteen tulleista haasteista suurin on ollut rahoitus.

Ulkomaiset pääomasijoittajat ovat uskoneet Montiseraan. He ovat Vuorikosken mukaan suomalaisen huippututkimuksen ystäviä. Ensimmäinen ”vartissa vaikuttunut” ulkomainen enkelisijoittaja, farmasian tohtori, on tuonut mukanaan oman verkostonsa muita sijoittajia. Ulkomaisten sijoittajien imussa mukaan on tullut kotimaisia enkelisijoittajia, mutta pääosa rahoituksesta tulee ulkomailta.  

Montisera - Kuusikumi

”Perustimme tytäryhtiön uuteaineiden tuottajaksi”

Montiseran tavoitteena on kehittää kuusen sahanpurusta ja Qusitol®-kuumavesiuutteesta Suomelle korkean jalostusasteen vientituotteita jo lähitulevaisuudessa. Siksi viime vuonna perustettiin tytäryhtiö Montinutra uuteaineiden tuotantoa varten: valmisteilla on miljoonaluokan tehdasinvestointi. Pilottimittakaavan tuotantolaitos, Woodstream™ eli paikallinen biokiertojalostamo, on tarkoitus rakentaa vuoden 2020 aikana Kuhmoon. Rahoitusta tehdasinvestoinnille haetaan parhaillaan koti- ja ulkomaisilta sijoittajilta. Montinutran tavoitteena on käynnistää tuotanto loppuvuodesta 2020.

Missiona on rakentaa kuusen sahanpurusta, metsäteollisuuden jätteestä ja sivuvirroista Suomeen kokonaan uusi toimiala, joka sijoittuisi elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden väliin.

Vuorikoski esittelee jauhomaista purua, jota hän kehottaa rohkeasti maistamaan: Qusitol®-jauhetta. Tulevat lisenssikumppanit voivat jatkojalostaa siitä kuluttajille terveysvaikutteisia lopputuotteita, kuten elintarvikkeita tai luonnonkosmetiikkaa. Mahdollisuuksia on paljon myös lääke-, elintarvike- ja kosmetiikka-alojen ulkopuolella. Sen vuoksi Qusitol®-tuotteen rinnalle on jo kehitetty toinenkin kuusiuute-tuoteperhe: Kuusikumi™ (Sprucegum™) teknokemialliseen käyttöön esimerkiksi tehokkaana liukasteaineena.

”Qusitol® ja Kuusikumi™ ovat eettisiä, puhtaasta suomalaisesta luonnosta valmistettavia vaihtoehtoja pääasiassa Intiasta ja Pakistanista tuotavalle guarkumille. Helsingin yliopiston akatemiantutkija Kirsi Mikkosen testien mukaan Qusitol® on toiminnallisesti jopa parempi emulgointi- ja sidosaine elintarvikkeissa ja kosmetiikassa kuin guarkumi”, Vuorikoski kertoo.

”Sahanpurusta resurssitehokkaita ja arvokkaita vientituotteita”

Vuorikoski kuvaa Montiseraa ja Montinutraa biokiertotalous-, arvoteollisuus- ja kaskaditalousyhtiöiksi. Kaskaditalous on EU:n lanseeraama termi sille, että raaka-aineiden käyttö laitetaan tärkeysjärjestykseen paremman resurssitehokkuuden aikaansaamiseksi: puusta tehdään ensin korkean jalostusasteen tuotteita, kierrätetään ja vasta viimeksi hyödynnetään energiaksi.

”Kannattaako kuusen sahanpuru polttaa energiaksi, jos Qusitol® ja Kuusikumi™ voivat korvata toiselta puolelta maapalloa tuotavaa guarkumia?” Vuorikoski kysyy.

Montinutra aikoo ottaa sahan materiaalivirrasta osansa irti ja jalostaa seuraavalle ketjussa paremman raaka-aineen seuraavan arvovaiheen tuotteen valmistamiseksi kaskadimallin oppikirjaesimerkkinä.

”Eettisestä, sivuvirrasta tuotetusta puun uuteaineesta maksetaan kymmeniä euroja kilolta, kun Suomen vientiylpeydestä kuusisellusta maksetaan noin 80 senttiä. Suomalaisilla on mahdollista tehdä metsäteollisuuden jätteistä kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia kertoja sellua arvokkaampia bioaktiivisia tuotteita ja valloittaa maailma myös niillä”, Vuorikoski kuvaa huikeita mahdollisuuksia uusiksi korkean jalostusasteen vientituotteiksi.

Montinutra_Kuusen sahanpurusta korkean jalostusasteen vientituotteita

Heikki Vuorikoski ja Montiseran hallituksen jäsen Jouni Hakanen tutustumassa yhteistyösahan sivuvirtoihin.

”Panostamme nyt brändiin” 

Korkean jalostusasteen tuotteissa brändin merkitystä ei voi aliarvioida.

”Myymme Kuusikumi™ ja Qusitol® -tuotteitamme isojen brändien omistajille, jotka valmistavat lopputuotteita kuluttajille. Siksi eettisellä, ekologisella ja lääketieteellisin menetelmin testatulla tuotteellamme ja brändillämme on tässä jalostusketjussa iso merkitys”, Vuorikoski sanoo.

Tuotantoyhtiö Montinutran hallitukseen on tullut mukaan elintarviketeollisuudesta tuttu vaikuttaja Marika Ingman, joka tuntee hyvin brändien merkityksen kuluttajatuotteissa. Hän auttaa Montinutraa brändin rakennuksessa sekä Kuusikumi™ ja Qusitol® -tuoteperheiden kaupallistamisessa. Visiona on tuottaa Suomeen uutta liiketoimintaa, joka kokonaisuudessaan saavuttaisi miljardin euron liikevaihdon vuoteen 2024 mennessä, Sitran ja Business Finlandin ekosysteemi- ja kasvumoottoristrategioiden mukaisesti.

”Vision tueksi olemme laittaneet Kolsterin avulla vireille ison joukon tavaramerkkirekisteröintejä. Niistä tärkeimmät ovat Kuusikumi™ ja Sprucegum™, jotka olemme vakiinnuttaneet käyttöömme sekä Qusitol®, jolle rekisteröinti on jo myönnetty. Tavaramerkit luokituksineen ovat ihan uusi maailma meille, ja niiden merkitys on nyt avautunut Kosterin tavaramerkkiammattilaisten ja hallitusjäsenemme Marikan avulla.”

Vuorikosken mukaan pienet yritykset kuten Montisera eivät välttämättä oivalla tavaramerkkien suurta bisnesarvoa ja brändiarvoa.

”Rahoituskuvioiden yhteydessä ulkomaiset arvonmäärittäjät laittoivat yllättävän ison painoarvon tavaramerkeillemme. Kuluttajatuotteissa brändiarvo ajaa mennen tullen tieteen ja tutkimuksen yli niiden kaupallista arvoa ei kannata vähätellä.”

Kuusikumi ja Qusitol® -kuumavesiuutteiden ympärillä on nyt pöhinää. Isojen kumppaneiden kiinnostus on herätetty.

”Sitten kun alamme saada rojalteja ja lisenssimaksuja, hankimme lisää lääkeaihioita yliopistojen hyllyistä ja tuomme ne Kolsterille kasvamaan arvoa.”

Montisera - Bioactive development2

 

Montisera toimii jatkossa puhtaasti IPR-hallinnointiyhtiönä vastaten innovaatioiden suojauksesta, kaupallistamisesta ja lisensoinnista, kotipaikkanaan Turku. Lupaavien lääkeaihioiden jatkokehitystyötä alkaa viedä eteenpäin Kuopioon elokuussa 2019 perustettu uusi tytäryhtiö Montipharma. Vuonna 2018 perustettu tytäryhtiö Montinutra keskittyy Kuusikumi-uutteen tuotantoon Kuhmon tuotantolaitoksessa.

Haluatko keskustella life science ja biokemian alojen innovaatioiden suojauksesta?

Ota yhteyttä


Krister Karlsson
krister.karlsson@kolster.fi
044 2365676

Kirsi-Marja Pitkänen
kirsi-marja.pitkanen@kolster.fi
050 3366885

Minna Seppänen
minna.seppanen@kolster.fi
050 3410516


Lisää asiakastarinoita bioteknologian ja kemian sovellusalueilta

Läpimurtona biohajoava lasikuidun ja muovin yhdistelmä – Arctic Biomaterials tekee ekologista maailmanvalloitusta

Pitoa ja luistoa! Vauhti Speed kirii suksivoiteiden maailmanmestariksi