Skip to content

Tavaramerkin rekisteröinti ja hinta

Tavaramerkin merkitys menestyvälle ja kasvavalle yritykselle on kiistaton. Se voi olla yrityksen arvokkain omaisuus, joka rakentaa ja turvaa brändisi sekä liiketoimintasi kilpailijoita ja tuoteväärennöksiä vastaan. Parhaimmillaan tavaramerkki on ikuinen suoja.

Mikä on tavaramerkki

Tavaramerkki liittää tuotteesi ja yrityksesi merkin toisiinsa asiakkaiden ja kuluttajien mielessä. Muut eivät saa käyttää tavaroidensa tunnuksena merkkiä tai merkkejä, jotka ovat suojatun tavaramerkkisi kanssa identtisiä tai siihen identifioitavissa. Rekisteröity tavaramerkki suojaa yritystäsi kilpailijoilta ja tuoteväärennöksiltä ja antaa yrityksellesi rahassa mitattavan arvon, joka voi olla huomattavan korkea.

Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tavaramerkin hakijana tai haltijana voi olla yritys tai yksityishenkilö. Tavaramerkin suoja kattaa ne tavaramerkkiluokat, joihin se on rekisteröity. Siksi ammattilaisen apu rekisteröinnissä kannattaa aina, jotta tavaramerkki suojelee yritystäsi mahdollisimman kattavasti.


Miksi rekisteröidä tavaramerkki

Tavaramerkin rekisteröiminen tekee brändin tai tuotteen suojasta vahvan ja tarkan ja antaa haltijalleen yksinoikeuden sen käyttöön.

Tavaramerkkisuoja kasvattaa yrityksen arvoa ja IPR-omaisuutta. Tuote, palvelu tai brändi, jolla on tavaramerkin kaltainen rekisteröity immateriaalioikeus, voidaan validoida eli sille voidaan määrittää arvo. 

Tavaramerkki helpottaa myös tuotteen kaupallistamista. Jos tuotteella tai brändillä ei ole rekisteröidyn tavaramerkin suojaa, sitä on hankala kaupallistaa esimerkiksi lisensoimalla tai palvelukonsepteja kehittämällä. 

Tavaramerkistä voi olla etua myös domainin rekisteröinnissä. Kaksi tahoa voi joskus rekisteröidä identtisen .fi-päätteisen verkkotunnuksen. Tällaisessa tilanteessa etusija tunnukseen on taholla, joka on hakenut tavaramerkkiä ennen kuin toinen taho on rekisteröinyt verkkotunnuksen. 

Tavaramerkin tärkein ominaisuus on erottamiskyky. Rekisteröimällä tavaramerkkisi varmistat, että tuotteisiisi tai palveluihisi liittyvät laatuodotukset pysyvät korkealla. Yksinoikeus tavaramerkkiisi oikeuttaa sinut kieltämään muita käyttämästä samaa tai samanlaista tavaramerkkiä omien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä.


Rekisteröimisen edellytykset

Kun uusi tuote tai palvelukonsepti on valmis tarjottavaksi markkinoille, nousee esiin kysymys keinoista viestiä asiasta kuluttajille tavalla, joka erottaa tuotteesi muiden kilpailijoiden tuotteista sekä luo mielikuvan tuotteen tai palvelukonseptin ominaisuuksista. Paras ja tehokkain keino antaa tällainen viesti on luoda tuotteelle tai palvelulle tavaramerkki ja varmistaa yksinoikeus siihen rekisteröimällä se.

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki eroaa riittävästi aikaisemmin rekisteröidyistä muiden haltijoiden tavaramerkeistä. Merkin on myös erottava riittävästi niistä tavaroista ja palveluista, joille se halutaan rekisteröidä.

Tavaramerkin nimi ei saa kuvata tuotetta. Esimerkiksi omenamehua valmistava yritys ei voi saada yksinoikeutta käyttää omenaa nimenään, mutta tietokoneyritys voi. Tavaramerkki ei myöskään saa kuvailla tuotteen lajia, lukumäärää, käyttötarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa.


Näin prosessi sujuu

Tavaramerkin hakemisessa voi olla yksilöllistä vaihtelua, mutta useimmiten siihen kuuluvat  vaiheet ovat samat. Parhaiten pääset liikkeelle tavaramerkkisi rekisteröinnissä ottamalla yhteyttä asiantuntijaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä kannattaa tutkia, että vastaavaa tai samankaltaista tavaramerkkiä ei jo ole rekisteröity tai haettu rekisteriin samankaltaisille tuotteille tai palveluille.

Täytetty tavaramerkkihakemus jätetään rekisterinpitäjälle. Tämä voi olla esimerkiksi PRH tai EUIPO. Osa TM-rekisterinpitäjistä tutkii merkin rekisteröintiedellytykset. Tämä vaihe kestää jonkin aikaa, ja virasto voi esimerkiksi asettaa merkin rekisteröinnille esteitä, pyytää lisätietoja tai merkin haltijaa tekemään muutoksia merkin suoja-alaan.

Kun tavaramerkkihakemus on läpäissyt tutkimusvaiheen, niin muilla osapuolilla on mahdollisuus esittää väitteitä tavaramerkin lopullisen rekisteröinnin estämiseksi. Mikäli väiteaikana ei tehdä väitteitä tai ne hylätään, tavaramerkkihakemus hyväksytään ja merkin rekisteröinti vahvistetaan. Rekisteröinnin jälkeen yrityksen yksinoikeus tavaramerkkiin on virallisesti vahvistettu rekisteröintitodistuksella.


Tavaramerkin kustannukset

Tavaramerkkihakemuksen hinta muodostuu kokonaisuudessaan valitusta Kolsterin tavaramerkkipaketista ja tavaramerkkihakemuksen viranomaiskuluista.

Tavaramerkin rekisteröinnistä kiinnostunut voi valita Basic-, Business- ja Pro-pakettien välillä.

Basic – 380 euroa
Basic-paketti soveltuu etenkin asiakkaille, joiden toimeksianto on hyvin suoraviivainen: haetaan olemassa olevalle tavaramerkille ja olemassa olevalle tavara- ja palveluluettelolle alueellista suojaa Suomessa tai tehdään jatkohakemuksia ulkomaille.

Business – 680 euroa
Business-paketti on suunnattu laajasti yrityksille, joilla ei ole omia IPR-resursseja. Kokonaisvaltainen ja suosituin pakettimme sisältää tavaramerkkirekisteröinnin vaiheet sanamerkin identtisyystutkimuksesta tavaramerkin uudistamisen valvontaan. Palvelu vapauttaa yrityksen keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa.

Pro – 950 euroa
Pro-paketti on räätälöity ammattimaisille ostajille. Kattava Pro-paketti sisältää Business-paketin palvelut ja tavaramerkkivalvonnan vuoden ajaksi.

Kolsterin tavaramerkkipaketit eivät sisällä viranomaiskuluja. Esimerkiksi PRH:n perushakemusmaksu on alimmillaan 225 € ja EUIPO:n perushakemusmaksu on 850 €. Sekä PRH:n että EUIPO:n perushakemusmaksut kattavat yhdet tavaramerkkiluokat. Mahdolliset lisäluokat maksavat erikseen.

Tavaramerkkihakemuksen tekemiseen kannattaa panostaa, sillä huolellinen perustyö pienentää ylimääräisiä kuluja.

Voit saada EUIPO:n PK-yritysrahastolta tukea viranomaiskuluihin. Tuki kattaa 75 prosenttia viranomaiskuluista, jopa 1000 € asti.


Tavaramerkin ylläpito

Rekisteröityä tavaramerkkiä ei kannata jättää oman onnensa nojaan. Rekisteröinnin jälkeen merkin haltijan on tärkeää muistaa kolme asiaa: merkin oikeanlainen käyttö, sen valvonta ja puolustus.  Rekisteröidyn tavaramerkin oikeanlainen käyttö, valvonta ja puolustaminen kolmansien osapuolten loukkauksilta on tavaramerkin haltijan omalla vastuulla.

Tavaramerkin käytöstä on voitava esittää todisteita erityisesti kiistatilanteissa, joissa toinen osapuoli vaatii rekisteröinnin kumoamista. Käyttönäyttö tarkoittaa todistelua, jolla osoitetaan tavaramerkin saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä. Käyttönäyttö voi olla merkin mitä tahansa käyttöä, kuten markkinatutkimusta, lausuntoja, markkinointimateriaalia tai levitystietoja. 

Tavaramerkin haltijan on valvottava myös, että merkkiä käytetään oikein artikkeleissa, verkkosivuilla ja kolmansien osapuolten sisällöissä. Erityisen tärkeää on tarkkailla, etteivät kilpailijat tai muu kolmas osapuoli käytä yrityksen tavaramerkkiä luvatta tai väärin. Jos loukkaukseen ei puututa, merkinhaltijan voidaan katsoa hyväksyvän samankaltaisen merkin käytön tai rekisteröinnin. Silloin riskinä on menettää tavaramerkkiin liittyvä kielto-oikeus.

Tavaramerkin haltijan on tärkeä huolehtia myös siitä, ettei hän omalla toiminnallaan aiheuta merkin degeneroitumista eli vesittymistä tai rappeutumista. Tällä tarkoitetaan sitä, että tavaramerkistä muodostuu yleissana kyseiselle tavaralle tai palvelulle eikä se ole enää erottamiskykyinen. Vesittymisen estäminen edellyttää, että yrityksessä työskentelevät henkilöt ja jälleenmyyjät käyttävät tavaramerkkiä oikein sekä puheessa että kirjallisesti.

Me autamme sinua pitämään tavaramerkistäsi huolta.


TAVARAMERKKIPAKETTIMME

Hoidamme tavaramerkkiasiasi Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja EUIPO:ssa (Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa) ilman välikäsiä ja selkeällä hinnoittelulla. Hintamme eivät sisällä viranomaiskuluja.

BASIC

 • Hakemuksen valmistelu ja tekeminen
 • Rekisteröinnin julkaisun raportointi
 • Rekisteröintitodistuksen toimittaminen
 • Uudistamisen valvonta ja muistutus

420 €

BUSINESS

 • Identtisyystutkimus (sanamerkit)
 • Luokituksen tavanomainen valmistelu
 • Erottamiskyvyn arviointi
 • Hakemuksen valmistelu ja tekeminen
 • Rekisteröinnin julkaisun raportointi
 • Rekisteröintitodistuksen toimittaminen
 • Uudistamisen valvonta ja muistutus

740 €

PRO

 • Identtisyystutkimus (sanamerkit)
 • Luokituksen tavanomainen valmistelu
 • Erottamiskyvyn arviointi
 • Hakemuksen valmistelu ja tekeminen
 • Rekisteröinnin julkaisun raportointi
 • Rekisteröintitodistuksen toimittaminen
 • Uudistamisen valvonta ja muistutus
 • Tavaramerkin valvonta, ensimmäinen vuosi

1020 €

Miltä kuulostaa jopa 1000 € tuki EUIPO:lta  viranomaiskuluihin?

Tilaa rahoituksen tietopaketti sähköpostiisi nyt
1898

Kolster rekisteröi asiakkaalleen Suomen vanhimman voimassa olevan tavaramerkin

8890

Kolsterin Suomessa rekisterissä ja vireillä olevat tavaramerkit

1440

Kolsterin Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon rekisteröimät tavaramerkit

Tavaramerkkirekisteröinti on yrityksesi omaisuutta, ja merkkioikeuksia tulee sekä valvoa että puolustaa. Mikäli merkkisi on käytössä ja huolehdit merkkirekisteröinnin uudistuksista, on rekisteröinti erittäin vahva ja yksinoikeutesi ikuinen.

Kristiina Kaislisto

Partner, European Trademark and Design Attorney
+358 50 524 2416
kristiina.kaislisto@kolster.com

KESKUSTELLAAN LISÄÄ

Asiantuntijamme auttavat tilanteesi kartoittamisessa. Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään – ensimmäinen kartoitustapaaminen tai -puhelu on maksuton.