Artikkelit

IPR-strategia ohjaa brändejä

Immateriaalioikeudet ja niiden hyödyntäminen ovat asialistalla niin yrityksen hallituksissa kuin johtoryhmissäkin. Yrityksen tuotemerkit ja brändihierarkian johtaminen nähdään voimakkaammin osana yritysten arvon aktiivista kehittämistä. Samalla vaatimustaso strategisesta brändinhallinnasta kasvaa.

10.04.2017

Yksittäiset tuotemerkit nousevat esiin uusia markkinoita avattaessa sekä yrityskauppojen yhteydessä. Nämä ovat usein myös haasteellisia jo tehtyjen päätösten näkökulmasta.

Lue Kolster Infon artikkeli