PCT-järjestelmä

PCT-järjestelmä

PCT-hakemus toimii harkinta-aikaa antavana kansainvälisen patentoinnin käynnistysvaiheena. Itse PCT-hakemus ei johda patenttiin eikä sillä saa patenttisuojaa. Se antaa option jättää kansallisia tai alueellisia patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksia PCT-järjestelmässä mukana oleviin maihin tai Euroopan patenttivirastoon. Asiamiehemme toimivat ilman välikäsiä PCT-viranomaisten ja Euroopan patenttiviraston kanssa.

Patenttiyhteistyösopimus (PCT, Patent Cooperation Treaty) kattaa lähes kaikki maat, joilla on taloudellista merkitystä patentinhakijalle (yli 140 jäsenvaltiota). PCT-järjestelmän ulkopuolella on muutamia Etelä-Amerikan, Aasian, Afrikan sekä Lähi-Idän maita.

PCT-järjestelmän etuna on se, että hakija saa ennen varsinaisten kansallisten hakemusten jättämistä arvioinnin keksinnön uutuudesta, patentoitavuudesta sekä teollisesta käytettävyydestä. Suurimpana etuna on kuitenkin se, että PCT-hakemuksen avulla hakija voi lykätä päätöstä ja kustannuksia patenttisuojan maantieteellisestä laajentamisesta aina 30 tai 31 kuukauteen etuoikeuspäivästä. Samalla hakija saa lisäaikaa miettiä patentin lopullista suojapiiriä.

PCT-hakemuksen yhteydessä on maksettava WIPOn (World Intellectual Property Office) kansainväliselle toimistolle perusmaksu, lähettämismaksu sekä tutkivalle kansainväliselle viranomaiselle uutuustutkimusmaksu. Nämä maksut ovat lisähinta PCT-järjestelmän käytöstä ennen suoria kansallisia ja alueellisia hakemuksia. Toisaalta PCT-järjestelmää käytettäessä saadaan muita etuja, jotka joskus voivat johtaa merkittäviinkin kustannussäästöihin. Esimerkiksi suojapiirin supistaminen varsinaisen kansallisen hakemuksen jättämisen yhteydessä voi pienentää käsittelykustannuksia.

Jättäessään PCT-järjestelmän viimeisenä vaiheena hakemuksen nimettyyn maahan hakijan on, kuten suoria kansallisia hakemuksia jätettäessä, maksettava kyseisen maan hakemusmaksu ja toimitettava hakemuksen käännös, mikäli nimetyn maan viranomainen sitä vaatii. Sen jälkeen hakemusta käsitellään kuten tavanomaista kansallista hakemusta, ja kansallisen viraston tutkija arvioi itsenäisesti keksinnön uutuuden, patentoitavuuden ja teollisen käyttökelpoisuuden.

Suomalainen hakija voi jättää kansainvälisen eli PCT-hakemuksen Suomen patenttivirastoon, Ruotsin patenttivirastoon tai Euroopan patenttivirastoon. Suomen patenttivirasto on luvannut, että jos ensimmäinen hakemus on ollut suomalainen kansallinen hakemus, PCT-hakemuksen tutkii viraston eri tutkija. Näin hakija saa kahden eri tutkijan näkemyksen keksintönsä patentoitavuudesta.

Hakemus voidaan tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä, mutta suomen- ja ruotsinkielinen hakemus on myöhemmin käännettävä englannin kielelle. Käännöksen ajankohta on riippuvainen siitä, minkä viraston valitsee tutkivaksi viranomaiseksi.