Tavaramerkki

Tavaramerkki voi olla yrityksesi arvokkain omaisuus

Viisaasti valitut tunnukset rakentavat vahvaa brändiä. Tavaramerkki on erottamisväline: sana, iskulause, kuvio, väri, ulkoasu tai lyhyt melodia. Tavaramerkki on maakohtainen tai alueellinen yksinoikeus, ja rekisteröity tavaramerkki on uudistettavissa rajoituksetta. Se ei kuitenkaan saa olla sekoitettavissa aikaisempiin merkkeihin tai toiminimiin tai olla tuotetta suoraan kuvaileva.

Tavaramerkkihakemuksissa tavaroiden ja palveluiden luokittelu vaatii erikoisosaamista. Suojaus merkille saadaan vain nimetyissä luokissa. Ohjaamme valitsemaan suojauksen näkökulmasta vahvat kaupalliset tunnukset.

Tavaramerkki voi olla yrityksesi tärkein ja arvokkain omaisuus. Kilpailijat voivat ehkä myydä samanlaisia tuotteita tai palveluja kuin yrityksesi, mutta jos olet suojannut tavaramerkkisi, he eivät voi käyttää sinun tunnuksiasi.

Tavaramerkiksi sopii periaatteessa mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva sana, iskulause, kuvio, väri, kirjain-numeroyhdistelmä, tavaran tai pakkauksen ulkoasu tai jopa lyhyt melodia. Tavaramerkin ei tulisi kuvailla myytäviä tuotteita, vaan parhaan suojan se saa, kun se on mielikuvituksellinen.

Tavaramerkki saa suojaa joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Rekisteröinti on kuitenkin useimmiten parempi vaihtoehto, koska silloin oikeus on helposti todettavissa ja myös yksinoikeuden valvonta on helpompaa. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta rekisteröintipäivästä, minkä jälkeen se voidaan uudistaa 10 vuoden välein rajattomasti.

Miten käytän merkkiäni?

Tavaramerkkilain 26 §:n mukaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, ellei sitä ole käytetty viiden viime vuoden aikana ainakin tiettynä ajanjaksona. Vastaava säännös löytyy Yhteisön tavaramerkkiasetuksesta. Ellei tavaramerkkiä ole käytetty viiteen vuoteen niiden tavaroiden tai palveluiden tavaramerkkinä, joille se on rekisteröity, tavaramerkki voidaan poistaa rekisteristä. Rekisteristä poistaminen on tavaramerkin loppu, joten pitkiä käyttämättömyyden jaksoja on syytä välttää. Merkin poistaminen vaatii kuitenkin kolmannen tahon aktiivisuutta.

Ei ole myöskään samantekevää, miten tavaramerkkiä käytetään. Tavaramerkin huolellinen käyttö pidentää tavaramerkin ikää ja kasvattaa sen arvoa. Perussäännöistä tärkein on se, että tavaramerkin on oltava erisnimi ja säilyttävä erisnimenä.

Jos tavaramerkkiä aletaan käyttää tietyn tuotteen yleisnimenä, tavaramerkkioikeudellinen suoja lakkaa. Jotta tavaramerkki ei muuttuisi yleisnimikkeeksi on tärkeää, ettei tavaramerkkiä käytetä yleisnimikkeen tavoin. Tämän vuoksi tavaramerkkiä ei saa taivuttaa eikä sitä saa käyttää osana yhdyssanaa.

Suosittelemme merkinhaltijoille ® ja ™-symboleiden käyttöä vahvistamaan mielikuvaa tavaramerkistä. Symbolien käyttö vaatii kuitenkin harkintaa. ™- symboli on laajakäyttöisempi: sitä voidaan käyttää aina, kun kyseessä on tavaramerkki, vaikkei kyseinen tavaramerkki olisi rekisteröitykään.

®-symbolia käytetään vain, kun kyseessä on rekisteröity tavaramerkki. Sitä voi huoletta käyttää, jos tavaramerkki on asianomaisessa maassa rekisteröity. Jos tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, ®-symbolia ei periaatteessa saa käyttää (esim. markkinatuomioistuimen ratkaisu 1999:015). Joissakin maissa ®-symbolin käyttöä rekisteröimättömän tavaramerkin yhteydessä voidaan pitää jopa harhaanjohtavana markkinointina. EU:n alueella ®-symbolia saa käyttää kaikissa EU-maissa, jos tavaramerkki on rekisteröity yhdessä EU-maassa.

Trademark Clearinghouse tehostaa tavaramerkkivalvontaasi
clearinghouse-official-agent_200 (2)

  Lue lisää TMCH-palvelusta