Hyödyllisyysmallit

Hyödyllisyysmallien ennakkotutkimukset

Hyödyllisyysmallihakemuksissa viranomainen ei erikseen tutki, onko keksintö lain edellyttämällä tavalla uusi ja keksinnöllinen. Ainoa vaatimus hyödyllisyysmallin hyväksymiseksi rekisteriin on, että hakemus on muodollisesti kunnossa. Tästä syystä, jos epäilee, että omaa hyödyllisyysmallia loukataan tai epäilee itse loukkaavansa toisen hyödyllisyysmallia, on ensin syytä varmistua hyödyllisyysmallin pätevyydestä.

Tämän voi tehdä joko teettämällä patenttiasiamiehellämme hyödyllisyysmallin kohteelle ennakkouutuustutkimuksen tai pyytämällä patentti- ja rekisterihallitukselta tutkimusta siitä, täyttääkö rekisteröity hyödyllisyysmalli lain edellyttämät vaatimukset. Pyyntö viranomaiselle voidaan jättää niin kauan kuin rekisteröinti on voimassa.

Viranomaisen tutkimus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa viranomainen selvittää lähellä olevat tunnetut ratkaisut, ja toisessa vaiheessa ottaa kantaa siihen, eroaako keksintö riittävästi näistä tunnetuista ratkaisuista. Koska tutkimus tapahtuu viranomaisen toimesta, ovat tutkimuksen tulokset julkisia.

Jos viranomaistutkimuksen sijasta patenttiasiamiehemme tekee ennakkouutuustutkimuksen, jää tutkimuksen tulos vain tilaajan omaan käyttöön.

Milloin kannattaa teettää ennakkouutuustutkimus?

Ennakkouutuustutkimus patenttiasiamiehellä tai patenttiviraston toimesta omalle hyödyllisyysmallilleen kannattaa teettää erityisesti, kun

  • on tiedossa, että kilpailija hyödyntää hyödyllisyysmallin kohteena olevaa keksintöä, tai
  • kilpailijoiden mahdollinen keksintöä hyödyntävä toiminta halutaan pysäyttää mahdollisimman pian, tai
  • hakemuksen jätöstä on kulunut enintään noin 8 kuukautta ja tarkoituksena on laajentaa keksinnön suoja-aluetta ulkomaille etuoikeusvuoden aikana, tai
  • kilpailija jatkaa keksintöä hyödyntävää toimintaansa tietoisena hyödyllisyysmallista.

Kolmannen osapuolen kannattaa vastaavasti teetättää ennakkouutuustutkimus patenttiasiamiehellä tai pyytää patentti- ja rekisterihallitusta tutkimaan, eroaako hyödyllisyysmallirekisteröinnissä esitetty keksintö selvästi siitä mitä on ennalta tunnettua (mikä on ehtona pitävälle suojalle), kun

  • on saanut varoituskirjeen hyödyllisyysmallin loukkauksesta ja
  • oma tuote vastaa hyödyllisyysmallilla suojattua keksintöä ja
  • on epävarmaa, voidaanko rekisteröinnissä kuvattu keksintö osoittaa ennalta tunnetuksi jo hallussa olevan aineiston perusteella.