Historia

Yhden miehen sivutoimesta kansainvälisesti arvostetuksi IPR-asiantuntijayritykseksi

Vahva kansainvälisyys, pyrkimys kehittää teollisoikeudellista alaa ja lainsäädäntöä sekä toiminnan jatkuvuus ovat olleet perheyritys-Kolsterin toimintaa ohjaavia periaatteita perustamisvuodesta 1874 lähtien.

Kolster-1874-rudolf

Yrityksen perustajan, Rudolf Kolsterin, kansainvälinen tausta ja aktiivinen toiminta asiakassuhteiden luomiseksi maamme rajojen ulkopuolellakin loivat pohjan Kolsterin kansainvälisyydelle. Yrityksen kasvu on nivoutunut myös teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön kehitykseen. Rudolf Kolster oli toimikunnassa, joka valmisteli Suomeen uuden patenttilainsäädännön 1800-luvun lopulla.

1874
Saksasta Suomeen muuttanut insinööri Rudolf Kolster aloitti toiminnan patenttiasiamiehenä opettajantoimen ja insinööritoimiston ohella hoidettuna sivutyönä. Rudolf Kolster jätti ensimmäisen patenttihakemuksensa helmikuussa 1874 kahden englantilaisen teollisuusmiehen edustajana. Heidän keksintönsä liittyi puukuidun käsittelyyn paperinvalmistuksessa. Kesti lähes kymmenen vuotta ennen kuin patenttihakemuksia jätettiin enemmän kuin pari vuosittain. Vanhat siteet entiseen kotimaahan Saksaan ja Teknillisen korkeakoulun opettajan työssä luodut suhteet alkoivat vähitellen tuottaa yhä enemmän toimeksiantoja ulkomailta.

Kolster-1890-nimikilpi

1890-luvun loppu
Rudolf Kolsterin poika Friedrich Kolster ryhtyi hoitamaan patenttiasiamiehen töitä. Patenttihakemusten määrä Suomessa kasvoi teknologian kehityksen ja patenttilainsäädännön uudistusten myötä.

1900-luvun alku
Ensimmäinen maailmansota 1914 keskeytti patenttitoiminnan kasvun. Uuteen nousuun päästiin vasta sodan jälkeen 1918-1920. Rud. Kolster Söner oli jo tunnettu teollisoikeuksien suojaukseen erikoistunut toimisto. Tavaramerkit olivat tulleet patenttiasioiden rinnalle.

Kolster-1930-thyra

1930-1940-luku
Friedrich Kolsterin kuoltua 1929 hänen leskensä Thyra Kolster siirtyi yrityksen johtoon. Vuonna 1936 perustettiin osakeyhtiö, ja yrityksen nimi muuttui muotoon O/Y Kolster A/B. 

Toisen maailmansodan alussa 1939 patenttihakemusten määrä väheni. Sotavuosien kuluessa määrä kääntyi uudelleen nousuun, ja Kolsterin osuus kipusi lähes kolmannekseen kaikista viranomaisille jätetyistä hakemuksista.

1950-luku
Thyra Kolsterin kuoltua 1950 yrityksen peri Åke Kolster, Friedrich Kolsterin veljen Reinhardin poika. Åke Kolster keskittyi tavaramerkkeihin, Friedrich Kolsterin toinen veljenpoika Arne Kolster otti vastuulleen patenttiasiat. Arne Kolsterista tuli yrityksen toimitusjohtaja 1958. Arne ja Åke Kolsterin johdolla toimisto kasvoi 50-luvulta 80-luvun loppuun mennessä alansa johtavaksi yritykseksi.

kolster-1950-combined

1960-luku
1960-luku merkitsi nopeaa kasvua teollisoikeuksien suojaamisessa. Patentointi Suomessa kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa. Myös tavaramerkkihakemusten määrä lisääntyi. Kasvua vauhditti aktiivinen kansainvälinen toiminta. Kolster hyödynsi myös Suomen maantieteellistä sijaintia erikoistuen silloisen Neuvostoliiton käytäntöihin.

1970-luku
Pohjoismaat hyväksyivät mallisuojalain vuonna 1971. Kolsterilla mallisuoja-asioita ryhtyi hoitamaan Arne Kolsterin poika, Leif Kolster. Suvun neljättä sukupolvea edusti myös Åke Kolsterin poika, Björn Kolster, joka tuli yritykseen tavaramerkkiasiamieheksi 1972.
1970-luvulla asiakaskuntana oli vielä voittopuolisesti ulkomaisia yrityksiä.

kolster-1970-combined

1980-luku
Kolster ryhtyi rakentamaan aktiivisesti kotimaan palveluverkostoa vastauksena asiakaskunnan odotettavissa oleville rakenteelliselle muutokselle. Siirtyminen kotimaisten asiakkaiden lähipiiriin oli kasvun edellytys.

Vuonna 1983 perustettiin ensimmäinen maakunnallinen palvelupiste Ouluun. Lisäksi käynnistettiin neuvontapäivystykset Jyväskylässä ja Pietarsaaressa. Vuonna 1987 Kolster avasi toimipisteen Tampereella.

Kolster-1990-logo

1990-luku
Vuonna 1993 Pietarsaaren toiminta siirrettiin Vaasaan. Kotimaan alueelliset toimipisteet vakiinnuttivat asemansa ja toimeksiannot kotimaisilta yrityksiltä lisääntyivät. Henkilöstön koulutukseen, uusien työmenetelmien ja tietotekniikan monipuoliseen käyttöön paneuduttiin. Vuonna 1990 otettiin käyttöön myös taiteilija Erkki Ruuhisen suunnittelema Kolster-logo.

Ulkomailta saatujen töiden määrä alkoi selvästi vähentyä alan kansainvälisten sopimusten myötä. Suomi liittyi Euroopan patenttisopimukseen (EPC) vuonna 1996. Samana vuonna käynnistyi yhteisön tavaramerkkijärjestelmä.

2000-luku
Vuonna 2003 käynnistyi yhteisön mallioikeusjärjestelmä.

Vuonna 2001 Kolster avasi toimipisteen Turussa vastauksena erityisesti biotekniikka-alan kasvuun Turun seudulla. Vuonna 2006 Kolster avasi toimipisteen Seinäjoella.

Koster panostaa vahvasti palveluihin, jotka tähtäävät teollisoikeusstrategioiden kehittämiseen ja läpivientiiin yrityksissä. Asiantuntijalausunnot päätöksenteon tueksi sekä kaikkinainen IPR-konsultointi ovat nousseet yhä tärkeämmiksi palveluiksi perinteisen hakemusten laadinnan ja niiden eri käsittelyvaiheiden hoitamisen rinnalle.

Katse-tulevaisuudessa

Vuonna 2009 vietettiin Kolsterin 135-vuotisjuhlaa Helsingissä Suomenlinnassa. Kuvassa viidennen sukupolven edustaja Kim Kolster ampuu kunnialaukauksen Kolsterin vieraille katse tulevaisuudessa.

 
 

2014: Kolster 140 vuotta - kiitos, hyvät asiakkaat!

Björn ja Kim Kolster: "Katse on aina ollut tulevaisuudessa"