Klaus Roitto

Klaus Roitto

”Pidän työtäni IPR-kentässä antoisana ja mielekkäänä, koska saan perehtyä alati uusiin ratkaisuihin ja hyödyntää laajaa kumuloitunutta osaamistani asiakkaitteni kilpailukyvyn edistämiseksi. Työlläni edistän myös yleisellä tasolla tekniikan kehitystä, mitä pidän hyvänä asiana.”

Klaus Roitto on pitkän työuransa aikana kerryttänyt itselleen hyvin laaja-alaista IPR-alan kokemusta ja osaamista. Hän on toiminut menestyksellisesti teknisenä avustajana tuomioistuimien patenttiriidoissa, ja ollut aktiivisesti mukana kehittämässä alaa arvostettuna asiantuntijana kansainvälisissä IPR-alan järjestöissä. Klausin teknisiin osaamisalueisiin kuuluvat yleisellä tasolla mekaaniset ratkaisut sekä erityisinä osaamisalueina ratkaisut, jotka koskevat kuljetustekniikkaa (kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, myös laivatekniikka), rakennustekniikkaa (mukaan lukien lämmitys- ja ilmanvaihto), valmistus- ja materiaalitekniikkaa (erityisesti valmistusmenetelmät sekä metallien ja muovien työstäminen), työkaluja, koneenrakennustekniikkaa, palontorjuntajärjestelmiä sekä jätevesien ja lietteen käsittelyä.

Ennen patenttiasiamiesuraansa Klaus Roitto laati Suomen metalliteollisuuden keskusliiton jäsenten suunnittelijoille sarjan tuotekohtaisia materiaalinvalintaoppaita helpottamaan suunnittelijoiden materiaalinvalintoja (koskien työkaluja jne.).

IPR-osaaminen

 • Patentointiprosessi (Suomessa ja kansainvälisesti): keksinnön arviointi, patenttihakemuksen laadinta ja käsittely myönnettyyn patenttiin saakka sekä mahdollinen väitekäsittely ja patentin puolustaminen/kumoaminen oikeudenkäynnissä
 • Uutuus- ja ennakkotutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset
 • Asiantuntijalausunnot koskien patenttien suojapiiriä ja loukkausta
 • Hyödyllisyysmallit (hakemusten laadinta, mitättömäksijulistamisvaatimukset jne.)
 • Mallioikeudet (EUIPO:n ja PRH:n auktorisoima mallioikeusasiamies)
 • IPR-strategia & -konsultointi

Teknologiaosaaminen

 • Kuljetustekniikka mukaan lukien laivatekniikka
 • Rakennustekniikka
 • Valmistus- ja materiaalitekniikka
 • Metallurgiaan liittyvät keksinnöt
 • Työkoneet ja työkalut
 • Koneenrakennustekniikka
 • Palontorjuntatekniikka
 • Jätevesien ja lietteen käsittely
 • Hydrauliikka

Asiakastoimialat

 • Autoteollisuus
 • Öljy ja kaasu
 • Paperi- ja metsäteollisuus
 • Julkiset palvelut
 • Rahti ja logistiikka
 • Terveys
 • Teknologia
 • Teollisuuskoneet ja -laitteet
 • Kaivostoiminta
 • Luonnonvarat
 • Uusiutuva energia

Ammatilliset verkostot & jäsenyydet

 • epi - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
 • Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ota yhteyttä