Nina Virolainen

Nina Virolainen

”IPR-ala palkitsee opettamalla koko ajan uutta ja tuomalla uusia haasteita ratkaistavaksi.”

Biotekniikan alalta tohtoriksi väitellyt Nina Virolainen on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien Kolsterilla kemian ja biotekniikan alan patenttikäsittelijänä. Hän tutustui keksintöjen suojaamiseen ollessaan tutkijanuransa aikana keksijänä useassa patentissa, ja innostui IPR:stä niin, että päätti työskennellä patentoinnin parissa kokoaikaisesti.

Ennen patenttiasiamiesuraansa Ninalla on vuosien T&K-kokemus innovatiivisten bio- ja ympäristöteknisten ratkaisujen ja prosessien kehittämisestä ja käyttöönottamisesta sekä projektinhallinnasta niin yliopistotutkijana kuin startup-yrityksessäkin.

Ninan vahvimpia osaamisalueita ovat bioenergiaan ja cleantechiin sekä mikrobien bioteknisiin sovelluksiin liittyvien prosessien ja ratkaisujen suojaaminen.

IPR-osaaminen

 • Patentointiprosessi patenttihakemuksen laadinnasta myönnettyyn patenttiin
 • Uutuus- ja ennakkotutkimukset, toiminnanvapauskartoitukset
 • Työsuhdekeksinnöt: keksintöilmoitusten arviointi

Teknologiaosaaminen

 • Biotekniikka, ympäristö(bio)tekniikka ja molekyylibiologia
 • Bioenergia ja cleantech
 • Mikrobiologia, geenimuunnellut mikrobit ja mikrobitekniset sovellukset
 • Biokemia, solubiologia ja proteiinikemia
 • In vitro -diagnostiikka, assay-teknologia ja immunokemia
 • Prosessiteknologia ja hydrometallurgia

Asiakastoimialat

 • Bioteknologia
 • Kemia
 • Energia
 • Luonnontiede
 • Terveys
 • Teknologia
 • Luonnonvarat
 • Lääketeollisuus
 • Uusiutuva energia
Ota yhteyttä