Patentit  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Uusi teknologia, uudet tuotteiden kopioinnit – 3D-tulostus loi patenttiloukkausten kiinnisaamiselle uudenlaisen pelikentän

02.11.2020
Takaisin

 

Eurooppa on 3D-tulostukseen liittyvässä patentoinnissa maailman kärjessä. Uudessa teknologiassa piilee erinomainen mahdollisuus lisensointiin. Samalla se on riski patenttien teholle, mikäli patentin suojapiiriiä ei lähestytä uudesta näkökulmasta. Kun 3D-tulostus leviää tehtaista autotalleihin, lopputuotteen suojaus ei enää riitä. Ketä patentilla kielletään ja kuinka loukkaukset saa kiinni, kun tulostuskomentoja jakavat näkymättömät kädet? Tätä pohtii eurooppapatenttiasiamies Kati Leinonen. 

Huikeat mahdollisuudet uudenlaiseen innovointiin, kustannustehokas personointi ja tuotteiden helppo kansainvälinen levitys. Siinä muutamia syitä 3D-tulostamiseen liittyvän patentoinnin räjähdysmäiseen suosioon. Eurooppa on 3D-patentoinnissa maailman kärjessä, eikä vauhti tunnu laantuvan. Patentoinnin kärkipaikkoja pitävät energia- ja kuljetusalan lisäksi terveydenhuoltoon liittyvät alat. Niiltä on vuodesta 2010 saakka hyväksytty jo yli 4 000 patenttihakemusta, jotka liittyvät 3D-tulostukseen. 

Uusi teknologia muokkaa perinteisiä tuotantoketjuja ja liiketoimintamalleja uuteen uskoon, eikä lainsäädäntö aina tunnu pysyvän vauhdissa mukana. Suora seuraus näkyy omalta osaltaan myös patentoinnissa, sillä pelkän lopputuotteen suojaaminen ei välttämättä enää riitäkään saamaan kilpailijoita kiinni tuotteiden kopioinnista. 

”Patentti antaa kielto-oikeuden patenttia rikkovan lopputuotteen kaupalliseen hyödyntämiseen. Kun tuotteen valmistaja ei olekaan enää massatuotantoa tehtaassa pyörittävä kilpailija, vaan tuotanto on sirpaloitunut yksittäisille yrittäjille ja kuluttajien kotiin, ketä silloin kielletään ja miten loukkauksesta saa kiinni?” pohtii eurooppapatenttiasiamies Kati Leinonen. 

Kati Leinonen_16x9

Lopputuotteen suojaus ei yksistään välttämättä enää riitäkään 

Tilanne on verrattavissa musiikin jakelussa tapahtuneeseen muutokseen. Prisman levyhyllystä ostettu stereoilla kuunneltava cd-levy on väistynyt bluetooth-yhteyden ja striimauksen tieltä. Fyysinen jakelu jää kuvioista, ja tuote kulkeutuu digitaalisena suoraan käyttäjälle. Sama toimii 3D-tulostuksessa: pois jäävät fyysisten tuotteiden valmistaminen yhdessä paikassa ja niiden kuljettaminen jälleenmyyjille.

”Digitaalinen tiedosto liikkuu välittömästi maantieteellisistä rajoista välittämättä sinne, missä tuotetta tarvitaan, ja tuote tulostetaan paikan päällä. Silloin hämärtyvät myös suojaukseen liittyvät vanhat toimintaperiaatteet. Ei ole realistista jäljittää vaikkapa jokaista huoltamoa, jolla on valmius 3D-tulostaa varaosia ja todistaa että he loukkaavat patenttia tulostamalla suojattua tuotetta. Jos lopputuote taas syntyy 3D-tulostamalla yksittäisen kuluttajan kotona, kyse ei edes ole kaupallisesta toiminnasta. Tuntuu siis epärelevantilta ja -realistiselta ajatukselta pyrkiä kieltämään yksittäistä kuluttajaa käyttämästä tuotetta”, Leinonen kertoo. 

Jotta uudenlaiseen massajakeluun, kaupallisiin toimijoihin ja 3D-tulostukseen liittyviin patenttiloukkauksiin pääsee aidosti kiinni, yritysten kannattaa omaksua uudenlainen lähestymistapa tuotteidensa suojaukseen. 

3D-tulostin ei tuota haluttua mallia tai tulostuskomentoja tyhjästä. Jonkun on jaettava tiedosto, jonka pohjalta tulostuksen voi tehdä. Siksi suojan on kohdistuttava valmiin lopputuotteen lisäksi digitaaliseen ohjeistukseen ja niihin tekijöihin, joilla tulostaminen on mahdollista.” 

3D-tulostus2

Linjaukset ovat vasta muodostumassa, mikä voi olla patenttiloukkaajien etu 

3D-tulostus voi tehdä patenttiloukkaukset tutuiksi kaikille, toimialasta riippumatta.

Vaikka oma yritystoiminta ei liittyisi 3D-tulostukseen, kannattaa tuotteiden suojauksen kohdalla miettiä, onko jonkun toisen mahdollista alkaa tulostaa yrityksen tuotteita luvatta.

”Suojautuessa on kriittistä ymmärtää tuotteiden massajakelussa tapahtunut muutos: fyysisten tuotteiden jakelun sijaan joku voikin jakaa tulostimille infopakettia tulostuksen suorittamiseen. Jotta välttyy potentiaaliselta maailmanlaajuiselta kopioinnilta ja loukkaukset saa kiinni, suojauksen kohdistaminen uuteen jakelutapaan lopputuotteen lisäksi on kaiken ytimessä”, Leinonen painottaa. 

Hankaluuksia saattaa koitua myös aiemmin myönnettyjen patenttien loukkausten toteamisessa, kun ne liittyvät 3D-tulostukseen. Jo myönnettyjen patenttien suojapiiri kohdistuu monesti nimenomaan itse lopputuotteeseen tai sen valmistamiseen tehtaassa. 

”Yhtenäiset linjaukset ja käytännöt näiden suojapiirien soveltamisesta 3D-tulostukseen ovat vasta muodostumassa. Tulevaisuuden käytännöt voivat myös vaihdella maiden välillä, sillä sekä patentin tuoma kielto-oikeus että tuomioistuimet ovat kansallisia. Siksi oma suojaus kannattaa varmistaa kohdentamalla suojauksen myös siihen, miten 3D-tulostus mahdollistetaan. 

”Vuonna 2016 kasvuun lähtenyt 3D-patentointi on niin tuore ilmiö, että litigaatioita ja ennakkotapauksia ei ole maailmalla vielä juurikaan ennättänyt syntyä. Jos yritys ei ole suojannut aluetta, jolla tulostustiedoston jakelu tapahtuu, loukkausten kiinni saaminen ei välttämättä onnistu perinteisesti kirjoitettujen patenttien perusteella, joissa suojaus kohdistuu nimenomaan itse lopputuotteeseen. On vielä jokseenkin mysteeri, voiko esimerkiksi loukkaavan tuotteen tulostamiseen tarvittavan tiedoston jakelijaa syyttää epäsuorasta loukkauksesta ja jos voi, missä kaikissa maissa se on mahdollista. Siksi nyt kannattaakin seurata silmä kovana tilanteen kehittymistä ja tuomioistuimien tulevia tulkintoja.”

3D-tulostus_neonbrand-38XhGPwzI3U-unsplash

Varaudu haasteisiin, tartu mahdollisuuksiin 

Patenttien lisäksi 3D-tulostukseen liittyy muitakin haasteita. Ammattimaisessa 3D-tulostustoiminnassa kannattaa esimerkiksi varmistaa etukäteen toiminnanvapaus. Vaikka 3D-mallin olisi suunnitellut alusta saakka itse, on aina mahdollista, että joku muu on jo suojannut vastaavan lopputuloksen tai sen ominaisuuden esimerkiksi mallisuojalla. 

”3D-tulostamisen vaikutukset kattavat laajan kirjon keskenään hyvinkin erilaisia toimialoja. Uusi teknologia tuo haasteiden lisäksi myös huomattavia mahdollisuuksia: yritys voi esimerkiksi kehittää digitaalisia malleja fyysisistä tuotteistaan ja siirtyä lisensoimaan 3D-malleja. Siten liiketoimintaa voi ulottaa entistä kauemmas maailmalle”, Leinonen kertoo. 

On mahdotonta ennustaa, millaiseen suuntaan 3D-tulostaminen lopulta muokkaa toimintaympäristöä ja millaisia linjauksia muutosten ympäriltä kehitetään tuomioistuimissa. 

”Muutokset saattavat olla rajujakin, mutta ne osuvat hyvin monien yritysten kohdalle ennemmin tai myöhemmin. Siksi 3D-tulostamisen hyötyjen ja haittojen sijaan on hedelmällisempää pohtia, kuinka varautuu muutokseen, sopeutuu siihen ja kenties hyvödyntää sitä.”

Haluatko keskustella 3D-tulostukseen liittyvästä patentoinnista asiantuntijan kanssa?

Ota yhteyttä

Kati Leinonen
Associate Partner, Head of ICT & Electrical Eng., European Patent Attorney
kati.leinonen@kolster.com
040 920 8690

LUE LISÄÄ

Hyvässä patenttihakemuksessa on nämä neljä asiaa – huono on vaarassa jäädä koristeeksi seinälle

Onko yrityksesi menossa Kiinaan? Huomioi ainakin nämä neljä asiaa, niin säästät aikaa ja rahaa