Uutiset  ⋅   IPR-tietoa  ⋅   Tiedotteet

IPR-tutkimus: Korona kiritti suomalaisyritykset kasvumoodiin – etätyö hankaloittaa innovointia

22.06.2021
Takaisin

Yritysjohtajat sanovat koronan kasvattavan sekä oman yrityksensä että koko toimialan liiketoimintaa, kertoo Kolsterin tuore yrityspäättäjätutkimus. Sen sijaan valtaosa Taloustutkimuksen haastattelemista 202 yrityspäättäjästä sanoo, että etätyö hankaloittaa innovoimista.

Tutkimukseen vastanneista yrityspäättäjistä 75 prosenttia sanoo, että heidän edustamansa yritys kasvaa koronan vaikutuksesta. Heistä kolmasosa kertoo kasvun tapahtuvan pääasiassa uusien innovaatioiden ansiosta. Haastetta innovointiin tuo kuitenkin etätyö: 49 prosenttia vastaajista sanoo sen hankaloittavan innovoimista.

Tilaa koko tutkimusraportti täältä

Yritysjohtajat näkevät koronan vaikuttavan positiivisesti myös laajemmin, sillä 61 prosenttia sanoo oman toimialansa kasvavan. Lähes viidennes uskoo toimialansa myös uudistuvan radikaalisti.

”Pandemian aikana yrityksissä on opittu haastamaan vanhaa ja innovoimaan uusia tuotteita. Sama tilanne on myös Ruotsissa, joskin siellä vauhti on Suomea nopeampi”, sanoo Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo.

Kolsterin Taloustutkimuksella teettämä kysely keskittyi yrityspäättäjien innovaatio- ja IPR-näkemyksiin. 202 vastaajasta puolet oli toimitusjohtajia ja runsaat puolet edusti yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa.

Monissa muissa kysymyksissä korona jakaa yrityskentän lähes tasan kahtia: 40 prosenttia sanoo koronan avanneen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 43 prosenttia on päinvastaista mieltä. 44 prosenttia vastaajista sanoi koronan pakottaneen heidät innovoimaan, 35 prosenttia ajattelee toisin.

IPR-strategiaan panostaneet yritykset pärjäävät keskivertoa paremmin

60 prosenttia vastanneista yrityksistä aikoo lisätä omaa innovointitoimintaansa kolmen seuraavan vuoden aikana. Globaalit trendit ja teknologiakehitys vaikuttavat investointien suuntaamiseen: 45 prosenttia ilmoittaa panostavansa tulevina vuosina ilmastonmuutosta hillitsevään teknologiaan tai innovaatioon. Noin puolet vastaajista uskoo, että tekoäly tulee muuttamaan oman yrityksen toimialaa merkittävästi ja kolmasosa katsoo alustatalouden tulevan muuttamaan yrityksen toimialaa.

Immateriaalioikeuksien hallintaan panostavat yritykset ovat keskimäärin kasvuhakuisempia.

Yritykset, joilla on aktiivinen IPR-strategia, uskovat kasvavansa sekä uusien että nykyisten innovaatioiden myötä todennäköisemmin kuin ne yritykset, jotka eivät ole määritelleet IPR-strategiaansa”, Timo Helosuo toteaa.

Koronatukien vaikutus arvioidaan pieneksi

Vaikka Business Finlandin häiriötilannerahoitusta on maksettu koronapandemian aikana noin miljardi euroa, lähes 60 prosenttia vastaajista ajattelee, etteivät Suomen hallituksen teot ole edistäneet heidän yrityksensä innovointia tai kasvua. Vain 15 prosenttia yrityspäättäjistä on sitä mieltä, että koronatuet ovat vaikuttaneet yrityksen innovointiin. Kolmannes yrityspäättäjistä katsoo, ettei koronatuilla ole ollut vaikutusta myöskään Suomen kansalliseen kilpailukykyyn.

”Innovaatiotoimintaa ei kehitetä satunnaisten tukiaisten varaan. Keskeisin tekijä on ennustettavan toimintaympäristön luominen”, Helosuo kertoo.

Vastaajien yrityksistä Business Finlandin koronatukea oli saanut vajaa kolmannes. Ylipäätään Business Finlandin tukea oli saanut 45 prosenttia vastaajista.

Tilaa koko tutkimus täältä

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Kolster Oy:n tilauksesta. Henkilökohtaiset puhelinhaastattelut tehtiin huhti–kesäkuussa, ja ne kestivät keskimäärin 25 minuuttia. Vastaajina oli yritysten toimitusjohtajia, johtoryhmien jäseniä ja muita päättävässä asemassa olevia. Yrityksistä puolella on alle 20 miljoonan euron liikevaihto ja puolella yli 20 miljoonan liikevaihto. Tutkimus on toteutettu vuodesta 2019 lähtien.

Lisätietoja

Timo Helosuo, toimitusjohtaja | Kolster
p. 040 576 1659

timo.helosuo@kolster.fi