Tavaramerkit  ⋅   Uutiset

Kolsterin Jani Kaulo ainoa suomalainen ECTAn uudessa Kiina-työryhmässä

24.01.2019
Takaisin

24.1.2019

Euroopan yhteisöjen tavaramerkkiyhdistys ECTA on nimittänyt Kolsterin partnerin Jani Kaulon uuteen Kiina-työryhmäänsä. Tämä on tunnustus hänen laaja-alaisesta työskentelystään Kiina-aiheisten tavaramerkkikysymysten asiantuntijana.

ECTA on Euroopan tärkein tavaramerkkialan järjestö ja Kaulo yksi neljästä työryhmässä vaikuttavasta eurooppalaisesta tavaramerkkiasiantuntijasta. Hän on samalla ryhmän ainoa suomalainen jäsen.

”Aloimme osallistaa suomalaisia yrityksiä keskusteluun Kiinan tavaramerkkioikeuksista jo syksyllä 2018, kun Kiinan kansallisen tavaramerkkiyhdistyksen CTA:n edustajat vierailivat Kolsterilla. Nyt kun Kolsterilla on edustus myös tässä uudessa työryhmässä, suomalaisilla yrityksillä on entistä parempi mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Kiinaan liittyvissä IPR-asioissa. Kannustamme myös asiakkaitamme ilmaisemaan aktiivisesti havaintonsa ja huolensa esimerkiksi brändien suojaan liittyvistä kysymyksistä”, Jani Kaulo kertoo.

ECTA tuo Euroopan unionissa esiin tavaramerkkeihin, malleihin, tekijänoikeuksiin sekä muihin immateriaalioikeuksiin liittyvää tietoa ja ajankohtaisia asioita. Uuden työryhmän tehtävä on auttaa Euroopan komissiota antamaan lausuntoja ja käymään dialogia Kiinan viranomaisten kanssa maan tavaramerkkilainsäädännön kehityshankkeista.

”Tämä Kiina-työryhmän jäsenyys sekä Kolsterin edustus Kiinan tavaramerkkiyhdistyksessä tarjoavat eurooppalaiselle IP-yritykselle ainutlaatuiset väylät vaikuttaa kiinalaiseen lainsäädäntöön ja päätöksentekoon”, Kaulo kertoo.

Kiina on noussut yhdeksi eurooppalaisille yrityksille tärkeimmistä EU:n ulkopuolisista maista tavaramerkkiasioissa.

Ota yhteyttä

Jani Kaulo
040 6375442
jani.kaulo@kolster.fi