Skip to content

Mallioikeus suojaa tuotteen muotoilun helposti ja edullisesti

15.12.2022

Muotoilun merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti, joten sen suojaaminen on yhä tärkeämpää. Mallioikeuden tuoma suoja on ainoa oikea tapa suojata tuotteen design kopioinnilta. Tutkimusten mukaan mallisuoja vaikuttaa liikevaihtoon myönteisesti, mutta silti sitä käytetään Suomessa verrattain vähän, toteaa Kolsterin Head of Design Protection Pekka Ristikaarto.

Kun suojaat yrityksesi tuotteen ulkomuodon mallioikeudella eli mallisuojalla, estät kilpailijoitasi hyödyntämästä tuotteen designia. Hyvin toteutettu mallisuojaus antaa mahdollisuuden sulkea tuotettasi jäljittelevät kilpailevat tuotteet pois markkinoilta. Samalla viestit kuluttajille brändisi laadukkuudesta ja halusta suojata sitä.

Mallisuojaus antaa yritykselle yksinoikeuden mallin eli tietyn designin kaupalliseen hyödyntämiseen. Se on hyvä aineettoman omaisuuden suoja teollisesti tai käsityönä valmistetulle tuotteelle, kuten vaatemallille, kankaan kuvioinnille, kirjasintyypille ja graafiselle symbolille. 

Mallisuoja koko muotoilulle tai yksityiskohdalle

Mallisuojaa voi hakea koko tuotteen muotoilulle tai ulkomuodon jollekin tietylle yksityiskohdalle. Kun mallin rekisteröintiä harkitaan, ensimmäiseksi onkin tärkeää selvittää, mikä tuotteessa edustaa uutta muotoilua ja on saatava suojan piiriin.

Jos pienpanimo haluaa myydä juomansa tietyn näköisessä pullossa, se voi suojata mallioikeudella pullon muotokielen – tai esimerkiksi pelkän pullon kaulaosan, jos se on tuotteen erottuvuuden kannalta olennainen. Uuden automallin korin muotoilua ei tarvitse aina suojata kokonaan, vaan mallisuoja saattaa kattaa vaikkapa ajovalojen tai etulokasuojan muotoilun, jos juuri ne ovat uuden muotoilun keskeisimmät piirteet.

Mallisuojaus vaikeuttaa yrityksen kilpailijoiden asemaa, koska se pakottaa ne tekemään omasta tuotteestaan erilaisen. Mallisuojaa käytetään Suomessa kuitenkin melko vähän moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna, vaikka tutkimukset osoittavat, että yrityksen tuotteiden ulkomuodon suojaus vaikuttaa myönteisesti yrityksen liikevaihtoon. 

Mallioikeus, tavaramerkki ja patentti rinnakkain

Designin merkityksen kasvu näkyy esimerkiksi softayrityksissä, joissa mallisuojausta käytetään yhä useammin esimerkiksi erilaisten käyttöliittyminen suojaamisessa. 

Patentin ja tavaramerkin tuoma suoja ei ulotu tuotteiden ulkomuotoon, ja siksi yhden tuotteen suojaamisessa voidaan soveltaa useita eri suojamuotoja. Esimerkiksi puhelimessa näkyvä yrityksen logo suojataan tavaramerkillä, puhelimen sisältämä tekniikka patentilla ja ulkomuoto mallisuojalla. Suojamuodot kohdentuvat eri asioihin ja tukevat toisiaan, joten niiden samanaikainen käyttö on usein järkevää mahdollisimman laajan suojan saamiseksi. 

Myös graafiset käyttöliittymät kuuluvat mallisuojan piiriin. Tämä tarkoittaa vaikkapa näkymää, joka avautuu verkkopankkiin kirjauduttaessa. Kun se suojataan mallioikeudella, kilpaileva pankki ei voi käyttää samannäköisiä ratkaisuja. Tämä koskee laajasti myös puhelinsovelluksia ja niiden ikoneita sekä esimerkiksi alasvetovalikoiden ulkoasua. 

Kattava suojaus ehkäisee kopiointeja ja loukkauksia

Kattava suojaus toimii myös ennaltaehkäisevästi. Se vähentää laittomia muotoilun kopiointeja, ja sen ansiosta kopiointi- ja loukkaustapauksiin voidaan puuttua tehokkaasti. Kopiotuotteet voivat vahingoittaa alkuperäisen tuotteen mainetta, sekä myyntiä ja liiketoimintaa. Ilman mallisuojaa tuotteen ulkonäön kopiointiin on erittäin vaikea puuttua.

Mallisuojausstrategia voidaan rakentaa myös siten, että suojataan oman tuotteen erilaiset variantit. Vaikka niitä ei olisi tarkoitus itse hyödyntää, rekisteröinti estää kilpailijaa tekemästä ainakaan tuotteen ilmeisimpiä muunnoksia. 

Eurooppalainen yhteisömalli yhdellä hakemuksella

Kun kilpailijan käyttämä muotokieli vaikuttaa tulevan liian lähelle oman yrityksen designia eli epäillään mallisuojan loukkausta, IPR-asiantuntijat voivat tehdä asiasta loukkausanalyysin. Jos loukkaus näyttää toteutuvan, vastapuolelle lähetetään kieltokirje. Siinä kerrotaan, että design on suojattu ja sen omistajalla on oikeus kieltää muita käyttämästä sitä kaupallisesti hyväksi. Tämä johtaa usein sovitteluun ja asian sopimiseen. Nämä riidat päätyvät harvoin oikeuteen asti.

Mallisuojan kulut ovat varsin maltilliset verrattuna patentoinnista aiheutuviin kuluihin, joten suojan vähäinen käyttö on tuskin kiinni hinnasta. Esimerkiksi kaikki Euroopan maat saadaan katettua yhdellä EU-yhteisömallihakemuksella, ja rekisteröinnin saa voimaan muutamassa viikossa. 

Kun hakemus rekisteröidään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO), design on suojattu koko Euroopassa viisi vuotta kerrallaan enintään 25 vuoden ajan siitä päivästä lähtien, kun hakemus toimitetaan virastoon. Euroopan ulkopuolella mallisuojaus onnistuu pääsääntöisesti maissa, joissa on patentointijärjestelmä.

Hakemuksen teossa kannattaa turvautua ammattilaisen apuun. Hän osaa neuvoa oikean luokituksen valinnassa sekä siinä, että suojattavaksi haluttu tuotteen muotoilu näkyy hakemukseen liitettävissä kuvissa selkeästi ja oikeaoppisesti eri kulmista. Näin suojasta tulee mahdollisimman vahva.