Tavaramerkit  ⋅   IPR-strategia  ⋅   Blogit

Tavaramerkit ovat ikuisia

24.02.2018
Takaisin

Kuten timantit, tavaramerkit ovat ikuisia, jos niin halutaan. Parhaimmillaan tavaramerkki muodostaa yrityksen kruununjalokiven, jollaisena sitä pitäisikin käsitellä.

Päinvastoin kuin muut teollis- ja tekijänoikeudet, tavaramerkki voidaan kymmenen vuoden välein uudistamalla pitää voimassa niin kauan kuin on tarpeellista. Mistä kaikesta tavaramerkeissä on kysymys?

Tavaramerkki on erityisesti erottautumisväline, joka toimii linkkinä asiakkaan ja yrityksen välillä. Tavaramerkillä yritys erottautuu kilpailijoiden tuotteista ja palveluista ja luo oman brändi-identiteetin. Kuluttajat ovat tottuneet tekemään ostopäätöksiä tavaramerkkien luomien kokemusten ja mielikuvien perusteella. Varmistamalla tavaramerkkioikeudet itselleen ja käyttämällä merkkejä asianmukaisesti yritys voi kontrolloida, että hyväksi havaittujen tuotteiden laatu pysyy korkeana, ja asiakkaat voivat luottaa tuntemaansa tavaramerkkiin. Takuu korkeasta laatutasosta voi saada kuluttajat maksamaan tuotteesta enemmän.

Tavaramerkit ovat ikuisia

Vahvat tavaramerkit nostavat markkina-arvoa

Takuu tuotteen laadusta ei koidu ainoastaan tarjottavien tuotteiden hyväksi, vaan tämä tavaramerkin ns. garantiafunktio palvelee myös itse yhtiön imagoa ja markkina-arvoa. Vahvojen tavaramerkkien avulla yritys voimistaa merkittävästi asemaansa toimituilla markkinoilla. Vahvat tavaramerkit välittävät tehokkaasti positiivista viestiä markkinoille, sekä kuluttajille että kilpailijoille.

Ideaalimaailmassa jokaiselle uudelle lanseerattavalle tuotteelle luodaan tunnus, jolla tämä tuote tulee tunnetuksi. Tämä tunnus, tavaramerkki, kulkee rinta rinnan tuotteelle mahdollisesti haettujen muiden suojien, kuten patenttien ja mallioikeuksien kanssa. Oikein käytettynä ja ylläpidettynä tavaramerkki saadaan iskostettua kuluttajien mieliin muiden oikeuksien voimassaoloaikana. Tällöin patenttien ja mallioikeuksien aikanaan rauetessa tavaramerkki jatkaa olemassaoloaan näiden tuotteiden tai palveluiden tunnuksena, tarvittaessa ikuisesti.

Tavaramerkin merkitys korostuu myös aloilla, joilla yksityiset kuluttajat eivät muodosta markkinoita.

Teollisuudessa tarvittavia tuotteita tai palveluita ostavat tahot tarvitsevat päätöstensä tueksi myös näitä tuotteita tai palveluita yksilöiviä tunnuksia. Tavaramerkeillä yritykset voivatkin tehokkaasti erottautua kilpailijoistaan aloilla, joilla perinteistä markkinointia ei yleisesti käytetä. Omaperäinen ja erottuva tavaramerkki toimii erinomaisesti myös epävirallisissa keskusteluissa alan toimijoiden välillä.

Rekisteröity tavaramerkki pitää oikeudet omissa käsissä

Kun uuden tuotteen kehittelyyn ja muotoiluun on investoitu huomattavia summia, on viisasta varmistaa tuotteen saavuttaman markkina-arvon säilyminen itsellä ja estää kilpailijoita hyödyntämästä tuotteen markkina-arvoa oikeudettomasti. Sama pätee jo olemassa olevan brändin uudistamista. Rekisteröimällä tuotteen nimi ja visuaalinen ilme tavaramerkeillä on erittäin helppo ja edullinen tapa pitää niihin liittyvät oikeudet omissa käsissä, ja täten pitää huolta, että tavaramerkkiin liittyvä kaupallinen potentiaali voidaan käyttää täysimääräisesti hyväksi omaa liiketoimintaa hyödyntävän strategian mukaisesti.

Ota yhteyttä

 

LUE LISÄÄ TAVARAMERKEISTÄ

 

Tavaramerkkihaun vaihtoehdot

Onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen?

Tavaramerkin ja verkkotunnuksen lokalisointi Kiinan markkinoille