Patentit

Missä keksinnön kehitysvaiheessa patenttia kannattaa hakea?

Ensimmäinen patenttihakemus on jätettävä viimeistään sinä päivänä, jona keksintö tulee julkiseksi. Näin julkistus ei muodostu uutuudenesteeksi hakemukselle.

Muut patenttihakemukset on tehtävä vuoden kuluessa ensimmäisen patenttihakemuksen jättämisestä, jotta muille hakemuksille saadaan sama etuoikeuspäivä ja oikeusvaikutukset kuin ensimmäisellä hakemuksella on.

Erityisesti sellaisilla tärkeillä ja nopeasti kehittyvillä aloilla, joilla patentointi on aktiivista, ainakin ensimmäinen patenttihakemus kannattaa jättää virastoon heti, kun on keksitty periaate ongelman ratkaisemiseksi ja ainakin yksi tapa toteuttaa tämä periaate käytännössä, vaikka kaupallisen tuotteen kehittäminen olisi vielä kesken.

Olemme usein nähneet tilanteita, joissa patenttihakemuksen tekemistä on lykätty jopa vuosilla, kunnes lopullisen tuotteen kaikki yksityiskohdat ovat selvillä. Tällä välillä on kuitenkin julkaistu sellaista materiaalia, joka estää pääkeksinnön patentoimisen. Sen lisäksi, että estejulkaisujen lisääntyminen vaikeuttaa laajan patenttisuojan saamista, se myös kasvattaa kustannuksia hakemuksen virastokäsittelyn aikana, koska analysoitavia estejulkaisuja on enemmän.

Vaihtoehtoisia ja täydennettyjä toteutuksia voi suojata myöhemmillä jatkohakemuksilla. Mikäli nämä jatkohakemukset jätetään etuoikeusvuoden aikana, niistä ei aina kannata edes maksaa hakemusmaksua, vaan niistä voidaan yhdessä ensimmäisen hakemuksen kanssa pyytää etuoikeutta ulkomaisia jatkohakemuksia tehtäessä. Myöhemmin kehitetyt, alkuperäiseen hakemukseen nähden keksinnölliset ratkaisut voidaan suojata erillisillä hakemuksilla, jotka voidaan jättää virastoon myöhemmin, mutta kuitenkin ennen tämän uuden ratkaisun julkaisemista.

Ota yhteyttä