Omaisuuden rakentaminen / Keksintöilmoitusten arviointi

Keksintöilmoitusten arviointi

Keksintöilmoitusten arviointi seuloo keksintöilmoitukset ja varmistaa niiden laadun. Ilmoitukset tulevat käsitellyiksi määräajassa, ja saat ajoissa riittävät tiedot päätöksentekoon keksinnön oikeuksien ottamisesta. 

Räätälöimme keksintöilmoitusten arvioinnin tarpeidesi mukaan, jotta voit itse keskittyä yrityksesi liiketoimintaan. Tarkistamme, että yritykselläsi on prosessi ja työkalut keksintöilmoitusten käsittelyyn. Autamme varmistamaan, että keksintöilmoituksessa on tarvittavat tiedot ja keksintö on kuvattu riittävän kattavasti. Teemme alustavan arvion keksinnön suojattavuudesta ja mahdollisesta suojapiiristä. Tarvittaessa autamme keksijää keksinnön kuvaamisessa. Palveluun voi sisällyttää myös kommentti- ja hyväksymiskierrosten hallinnoinnin sekä kevyet tietokantahaut joko kaikille tai ennalta määritellyt kriteerit täyttäville keksintöilmoituksille.

Ota yhteyttä

Suuntaa antava hinta-arvio*

250-750 € / keksintöilmoitus

Kysy tarkempi hinta-arvio tästä.

*Palvelun hinta määritellään aina yhdessä sovitun palvelun laajuuden ja keksintöilmoitusten määrän pohjalta. Myös kuukausihinnoittelu on mahdollinen.

Näin yhteistyö lähtee käyntiin

1. Palvelun määrittely

Käymme yhdessä läpi nykyisen keksintöilmoitusten käsittelyprosessin ja resurssisi. Selvitämme avun tarpeesi ja arvioimme tyypillisen keksintöilmoitusten määrän. Määrittelemme yhteistyön roolit ja rajapinnat ja sovimme palvelun hinnoitteluperiaatteesta. Tarvittaessa laadimme keksintöilmoituslomakkeen ja sovimme nykyisten tai uusien välineiden käytöstä.

2. Keksintöilmoitusten arviointi

Varmistamme, että keksintö on kuvattu riittävällä tarkkuudella ja että keksintöilmoitus sisältää tarvittavat tiedot. Tarvittaessa autamme keksintöilmoituksen täyttämisessä. Arvioimme alustavasti keksinnön patentoitavuutta sovitulla tarkkuudella esimerkiksi tietokantahakujen pohjalta.

3. Toimenpidesuositus

Annamme keksinnöstä yleistasoisen suojausehdotuksen ja arvioimme, tukeeko patentoitavuusarvio oikeuksien ottamista keksintöön. Varmistamme, että saat päätöksentekoon tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

4. Keksintöilmoitusten hallinta (valinnainen)

Voimme auttaa keksintöilmoitusten käsittelyprosessin määrittämisessä ja päivittämisessä ja hallinnoida keksintöilmoituksiasi. Tällöin hallinnoimme kommentti- ja hyväksyntäkierroksia sekä määräaikoja ja huolehdimme tarvittavista muistutuksista sovitulla tavalla.

Ota yhteyttä

Parhaat asiantuntijamme käytettävissäsi

Kaikki asiantuntijamme

Kun keksintöjen ilmoittaminen tehdään helpoksi ja palaute tulee ripeästi, se rohkaisee raportoimaan tehdyt keksinnöt. Ilmoitusten tehokas käsittely seuloo tuotekehityksen helmet esiin lain vaatimassa ajassa ja vapauttaa aikaa bisnespäätöksiin.

Sini-Maaria Mikkilä, Partner, European Patent Attorney

Olemme matalan kynnyksen IPR-alan ammattilaisia. Ota rohkeasti yhteyttä!