Skip to content

Käytä, valvo ja puolusta tavaramerkkiäsi – muuten voit menettää sen

30.03.2022

Rekisteröityä tavaramerkkiä ei kannata jättää oman onnensa nojaan. Rekisteröinnin jälkeen merkin haltijan on tärkeää muistaa kolme asiaa: merkin oikeanlainen käyttö, sen valvonta ja puolustus. Kolsterin asiantuntijat kertovat, mitä velvollisuudet tarkoittavat käytännössä.

Rekisteröidyn tavaramerkin oikeanlainen käyttö, valvonta ja puolustaminen kolmansien osapuolten loukkauksilta on tavaramerkin haltijan omalla vastuulla. Nämä asiat unohtuvat helposti ja pahimmassa tapauksessa tavaramerkkioikeutensa voi myös menettää.

Suomessa merkki tulee ottaa kaupalliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ja käyttöä ei tulisi keskeyttää missään kohtaa viittä vuotta pidemmäksi aikaa. Mikäli merkkiä ei käytetä, voi kolmas osapuoli vaatia rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella.

”Tavaramerkkirekisteröinti voi olla yrityksesi arvokkain aineeton omaisuus. Kun käytät tavaramerkkiäsi oikein, puolustat sitä muiden loukkauksilta ja valvot, ettei rekisteriin pääse samankaltaisia merkkejä, teet tavaramerkistäsi vahvan. Samalla sen arvo kasvaa”, Kolsterin asiantuntija kertoo.

Käytä tavaramerkkiä rekisteröidyille tuotteille ja palveluille

Tavaramerkkirekisteröinnin laajuus määritellään nimettyjen tavaroiden ja palveluiden perusteella, ja tavaramerkkiluokitus on tehtävä huolellisesti merkin tulevan käytön perusteella.

Rekisteröinnin jälkeen on tärkeää ottaa merkki käyttöön siinä muodossa kuin se on rekisteröity. Tavaramerkkiä on myös käytettävä kaikkiin rekisteröityihin tavaroihin ja palveluihin. Jos näin ei tee, merkin voi menettää osittain.

”Esimerkiksi lakanoille tarkoitettuun luokkaan 24 ja vaatteille tarkoitettuun luokkaan 25 rekisteröityä merkkiä on käytettävä sekä lakanoille että vaatteille. Jos merkkiä käyttää vain vaatteille, sen voi menettää luokassa 24”, Kolsterin asiantuntija kertoo.

Keinoja todistaa tavaramerkin käyttö

Tavaramerkin käytöstä on voitava esittää todisteita erityisesti kiistatilanteissa, joissa toinen osapuoli vaatii rekisteröinnin kumoamista. Yksinkertaisimmillaan todisteeksi riittää, että merkki on aina ollut selkeästi näkyvillä yrityksen tuotteissa ja palveluissa, pakkauksissa, verkkosivuilla, mainoksissa, kirjepohjissa ja myyntimateriaaleissa. Messuille osallistuessa kannattaa kuvata messuständi, jossa tavaramerkki näkyy tuotteessa tai tuotteen yhteydessä ja kirjata muistiin tapahtuman päivämäärä.

”Rekisteröidyn merkin yhteydessä on hyvä käyttää ®-merkkiä, jolloin kuluttajat ja kilpailijat tunnistavat, että tavaramerkki on rekisteröity. Merkinhaltijan tulee myös huolehtia siitä, että merkkiä käytetään erikseen jokaisessa maassa, johon se on rekisteröity. Tavaramerkkilainsäädännössä on maakohtaisia eroja, joihin kannattaa perehtyä ammattilaisen avustuksella”, Kolsterin asiantuntija opastaa.

Puutu loukkauksiin välittömästi

Tavaramerkin haltijan on valvottava myös, että merkkiä käytetään oikein artikkeleissa, verkkosivuilla ja kolmansien osapuolten sisällöissä. Erityisen tärkeää on tarkkailla, etteivät kilpailijat tai muu kolmas osapuoli käytä yrityksen tavaramerkkiä luvatta tai väärin.

”Potentiaalisen loukkauksen havaitessaan onkin syytä kysyä ammattilaisen näkemys tilanteesta. Siten voi varmistaa, onko kyse todella loukkauksesta, johon voi tai tulee puuttua. Voimme esimerkiksi avustaa varoituskirjeen laatimisessa ja mahdollisissa sovintoneuvotteluissa”, Kolsterin asiantuntija kertoo. Jos asia ei ratkea sovinnollisesti, voi asian viedä markkinaoikeuden ratkaistavaksi.

Jos loukkaukseen ei puututa, merkinhaltijan voidaan katsoa hyväksyvän samankaltaisen merkin käytön tai rekisteröinnin. Silloin riskinä on menettää tavaramerkkiin liittyvä kielto-oikeus.

”Tarjoamme asiakkaille erillistä valvontapalveluamme, jolloin valvomme asiakkaan tavaramerkkejä, raportoimme samankaltaisista uusista tavaramerkeistä ja asiakkaan pyynnöstä jätämme väitteen kyseistä myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä vastaan.”

Tavaramerkki voi degeneroitua eli vesittyä

Tavaramerkin haltijan on tärkeä huolehtia myös siitä, ettei hän omalla toiminnallaan aiheuta merkin degeneroitumista eli vesittymistä tai rappeutumista. Tällä tarkoitetaan sitä, että tavaramerkistä muodostuu yleissana kyseiselle tavaralle tai palvelulle eikä se ole enää erottamiskykyinen.

Erityisen suuressa vesittymisen vaarassa ovat tavaramerkit, joita haetaan uuden teknologian tuotteille. Toisin sanoin rekisteröidään tavaramerkkejä tuotteille, jotka ovat markkinoilla uusia ja kuluttajille tuntemattomia, eikä niitä välttämättä vielä kuvaa mikään suomenkielinen yleissana.

Keinoja estää tavaramerkin vesittyminen

Vesittymisen estäminen edellyttää, että yrityksessä työskentelevät henkilöt ja jälleenmyyjät käyttävät tavaramerkkiä oikein sekä puheessa että kirjallisesti.

”Puheeseen vakiintuneet tavat puhua tavaramerkistä livahtavat helposti myös kirjalliseen ilmaisuun ja yrityksen ulkopuolelle. Yritys voi esimerkiksi luoda työntekijöiden avuksi tavaramerkin käyttöoppaan”, Kolsterin asiantuntija toteaa.

”Jos tavaramerkille ei ole vaihtoehtoista, lyhyttä ja helposti muistettavaa substantiivia, tavaramerkki siirtyy helposti yleiskieleen. Siksi kannattaakin lanseerata itse helppo yleissana, jota käyttää yhdessä tavaramerkin kanssa. Esimerkiksi Aspirin-tavaramerkin yhteydessä kivunlievittäjä on helpompi muistaa kuin asetyylisalisyylihappo.”

Tavaramerkkiä tulee käyttää siinä muodossa, jossa se on suojattu. Merkkiä ei saa tavuttaa tai taivuttaa ja sitä tulisi käyttää adjektiivina yhdessä substantiivin kanssa. Esimerkiksi ”Aspirin-kivunlievittäjä”. Sitä ei myöskään saa käyttää substantiivina, kuten ’kaksi Gilletteä’, tai verbinä, kuten ’googlaatko asian’. Sen sijaan ’kaksi Gillette-partaterää’ ja ’käyttäisitkö Google-hakukonetta’ ovat oikein.”

Tavaramerkki voi vesittyä myös, mikäli se päätyy sanakirjoihin tai sitä on käytetty väärin esimerkiksi Wikipediassa tai toimittajien kirjoittamissa artikkeleissa. On siis myös hyvä seurata tämän tyyppisiä kanavia ja pyytää merkin poistamista tai vaihtoehtoisesti merkin käytön korjaamista.

”Kuka tahansa voi kirjoittaa tavaramerkin väärin verkkolähteisiin. Väärän kirjoitusasun poistaminen, korjaaminen tai ilmianto ovat myös keinoja vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset ymmärtävät ja muistavat tavaramerkin”, Kolsterin asiantuntija neuvoo.

OTA YHTEYTTÄ

Kaipaatko apua tavaramerkin oikeanlaiseen käyttöön, valvontaan tai puolustukseen? Ota yhteyttä, niin me autamme pitämään siitä huolta!

Artikkelia päivitetty 24.5.2024