Skip to content

Kiinan uusi tavaramerkkilaki kieltää viimein vilpilliset tavaramerkkihakemukset – porsaanreikiä löytyy silti yhä

10.02.2020

Kiinan lakiuudistus kieltää yksiselitteisesti vilpilliset tavaramerkkihakemukset ensimmäistä kertaa.

Kiina on uudistanut tavaramerkkilakinsa. Yhteensä kuusi artiklaa muutettiin vastaamaan paremmin tavaramerkkeihin kohdistuviin haasteisiin. Merkittävin muutos on artikla 4, jossa kielletään ensimmäistä kertaa yksiselitteisesti vilpillisessä mielessä tehdyt tavaramerkkirekisteröinnit. Aiemmin ’bad-faith’ eli vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin käsite puuttui laista kokonaan.

Artikla on tarkoitettu esimerkiksi tilanteisiin, joissa sama yritys on hakenut rekisteröitäväksi kymmeniä merkkejä täysin oman toimialansa ulkopuolelta tai useilta eri toimialoilta. Siten hakemuksesta näkee, että tavaramerkkien aito käyttötarkoitus puuttuu. 

Pykälämuutos kuvaa sitä, että Kiinassa kuljetaan oikeaan suuntaan tavaramerkkikaappausten kitkemisessä. Pykälän lopussa käytetty sanamuoto tavaramerkin käyttötarkoituksesta rajaa kuitenkin lain soveltamisalaa huomattavasti. 

Lakipykälä kieltää vain sellaiset tavaramerkkihakemukset, joissa ei ole aikomusta käyttää haettua merkkiä. Sen sijaan vilpillisesti rekisteröity tavaramerkki, joka otetaan käyttöön ja jonka nojalla vaaditaan myöhemmin korvauksia merkin ’oikealta’ omistajalta, jää sanamuodon ulkopuolelle. Vilpillisessä mielessä rekisteröidyn tavaramerkin kriteerejä ei ole määritelty Kiinan laissa.

Euroopan unionissa on käytössä neljä selkeää oikeuskäytännöstä noussutta kriteeriä merkin vilpillisyyden arviointiin, mutta Kiinassa tällaista oikeuskäytäntöä on vielä kovin vähän. Siksi viranomaisten ja tuomioistuinlaitoksen on haastavaa soveltaa uutta säännöstä, ja merkinhaltijoiden edelleen vaikea vedota bad-faith -pykälään.

Tavaramerkkikaapparit ovat myös tietoisia uudesta laista ja voivat muuttaa toimintaansa. He voivat esimerkiksi hajauttaa rekisteröintejään useammalle keskenään linkittyneelle yritykselle, jolloin on haastavampaa osoittaa lain kohta merkkien käyttötarkoituksesta.  

Uusi laki tuo työkaluja lähinnä suurille eurooppalaisille ja amerikkalaisille yrityksille, joilla on maailmalla tunnettuja brändejä ja tavaramerkkejä. Myös lakiuudistuksen mukana toteutettu maksimikorvausten kasvattaminen tuomioistuimessa hyödyttää lähinnä tunnettuja globaaleja brändejä.

Kiinan mittakaavassa pieni ja tuntematon suomalaisyritys ei hyödy laista yhtä paljon. Suomalaisyritys ei välttämättä ole käyttänyt omaa tavaramerkkiään Kiinassa, ja tavaramerkit ovat usein tuntemattomia kiinalaisille yleisöille. Hyvinkin mielikuvituksellinen logo tai sanamerkki voidaan kaapata siten, että kaappaukseen ei voida lain nojalla vieläkään puuttua tehokkaasti, jos ei pystytä osoittamaan, että hakijalta puuttuu aikomus merkin käyttöön ottamisesta.  

Tavaramerkkiloukkaukset Kiinassa koskevat ulkomaisten yritysten lisäksi myös paikallisia  yrityksiä. Kiinalaisten tahto puuttua loukkauksiin on selkeästi kasvanut. Lain puutteista huolimatta suunta on oikea. Kun oikeuskäytäntöä tulee lisää ja Kiinan tavaramerkkilakia edelleen uudistetaan, tavaramerkkioikeuksien asema ja suoja Kiinassa paranee.

Tervitsetko apua brändisi suojauksessa tai lokalisoinnissa Kiinan markkinoilla?

OTA YHTEYTTÄ

LUE LISÄÄ

Näin viet tavaramerkkisi Kiinan markkinoille: tutustu säädöksiin ja päivitä IPR-strategiasi

Kolsterin tuella Kiinan markkinoille: Kolster China Desk™