Skip to content

Kuusi askelta yrityksen kansainvälistymiseen

07.08.2023

Ennen kuin yrityksesi siirtyy uusille markkinoille, on tärkeää varmistaa, että IP-oikeuksiesi kannalta tarkoituksenmukaiset ennakkotoimet on tehty. Head of Kolster Legal Sanna Häikiö antaa vinkit kansainvälistyjälle.

1. Laadi hyvä IPR-strategia

Osana kansainvälistymissuunnitelmaa yrityksen on suositeltavaa laatia IPR-strategia, joka on linjassa liiketoimintastrategian kanssa ja jota päivitetään aina liiketoiminnan muuttuessa.

Kartoita ensin, millaiset toimet – kuten rekisteröinnit ja valvonta – ovat kohdemarkkinassa olennaisia oman liiketoimintasi kannalta. Toiseksi on hyvä miettiä toteutusta ja suunnitella, mitä, miten ja milloin kohdemaassa on tarpeen suojata.

2. Varmista IP-oikeutesi ennen markkinoinnin aloitusta              

Kun laajennat yrityksesi liiketoimintaa uusille markkina-alueille, aloita markkinointi vasta, kun kaikki IP-oikeuksiesi kannalta tarkoituksenmukaiset toimet on tehty. Selvitä asiantuntijan kanssa jo etukäteen esimerkiksi maan patentti-, tavaramerkki-, mallisuoja- ja tekijänoikeuslainsäädännön mahdolliset erityispiirteet, tunnista riskit ja selvitä oma toiminnanvapautesi.

Arvioi myös, tarvitseeko IPR:n käyttöoikeuksia luovuttaa muille, miten laajasti ja millaisilla ehdoilla. Ilman yksinoikeuksien kunnollista valvontaa IPR:n suojausinvestointi voi valua hukkaan. Siksi onkin tärkeää miettiä, miten yrityksesi valvoo markkinaa, mahdollisia tuotejäljitelmiä, kilpailijoita ja suojan hyötyä. Entä miten toimitaan, jos jäljittelyä tai muita väärinkäytöksiä havaitaan?

3. Panosta ennakkotutkimukseen

Erinäisillä ennakkoselvityksillä tutkitaan IPR-oikeuksien rekisteröinteihin, käyttöön ja mm. toimintavapauteen liittyviä riskejä kohdemarkkinassa. Ennakkotutkimuksilla saadaan myös arvokasta tietoa IPR-strategian tueksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Esimerkiksi ilman hyvää tavaramerkkejä koskevaa ennakkotutkimusta on riskinä, että loukkaat toisen aiemmin suojaamaa merkkiä tai toiminimeä kohdemarkkinassa tai että tavaramerkkihakemuksesi ei menesty ja suojaukseen tekemäsi investointi menee hukkaan.

Toimintavapausselvityksellä voidaan puolestaan hakea suunnitellulla kohdemarkkina-alueella voimassa olevia patentteja ja hyödyllisyysmalleja, jotka saattaisivat kohdistua tuotteeseesi. Selvityksen avulla pystyt pienentämään kaupallistamisen riskejä.

Ennakkotutkimukseksi ei riitä googlettaminen, vaan siinä kannattaa hyödyntää IPR-asiantuntijoita, joilla on asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi käytössään alan datapankkeja ja palveluita.

4. Kerää tavaramerkin käyttönäyttöä kohdemaassa


Tavaramerkit kannattaa reksiteröidä maissa, joihin yritys laajentaa toimintaansa. Rekisteröinti kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen markkinoinnin tai myynnin aloittamista kohdemarkkinassa. Sama koskee myös verkkotunnuksia eli yrityksesi nettisivuston osoitteita.

Käyttönäytön kerääminen on oleellinen osa tavaramerkkirekisteröinnin puolustamista myös kansainvälisesti, ja siinäkin on tärkeää huomioida kohdemarkkinan erityispiirteet. Jos esimerkiksi rekisteröit tavaramerkkisi Kiinaan, mutta et käytä merkkiä siellä tavaramerkinomaisesti, voit menettää sen. Toinen toimija voi vaatia merkkisi kumoamista, jos et pysty osoittamaan, että olet todistetusti käyttänyt tavaramerkkiä kolmen vuoden aikana sen rekisteröintipäivästä.

On siis tärkeää, että käytät tavaramerkkiä kohdemaassa ja tallennat siitä näkyviä todisteita, kuten markkinointi- ja messumateriaaleja ja kuitteja. Aineettomien oikeuksien rekisteröinnin lisäksi yksinoikeuksien toteutumista kannattaa valvoa aktiivisesti. Jos et puutu väärinkäytöksiin, voi suojauksista koituva hyöty vesittyä.

5. Muista tarvittaessa lokalisoida


Tietyillä kohdemarkkinoilla tärkeää on myös yrityksen tavaramerkkien sekä verkkotunnusten lokalisointi eli tavaramerkkiin sisältyvän sanamerkin tai verkkotunnuksen rekisteröiminen myös paikallisella kielellä. Samoin on hyvä tarkistaa, että tavaramerkissä tai verkkotunnuksissa käytettävät sanamerkitykset sopivat kulttuuriin eivätkä tarkoita kohdemarkkinassa esimerkiksi jotain loukkaavaa.

6. Valitse luotettavat kumppanit

Yrityksen kansaivälistyessä korostuu usein tarve tehdä yhteistyötä esimerkiksi jälleenmyyjien tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Valitse kumppanit huolellisesti, ja varmista heidän taustansa ja referenssinsä. Sopimukset, kuten salassapito-, yhteistyö-, jälleenmyynti- tai lisensointisopimukset, on tärkeää laatia yhdessä osaavan asiantuntijan kanssa. Hyvin laaditut sopimukset ja selkeät yhteiset pelisäännöt vähentävät riskejä ja ehkäisevät erimielisyyksien syntymistä.

Sanna Häikiö
Partner, Director, Kolster Legal, Counsel IP & Technology Law
sanna.haikio@kolster.com
+358 40 532 2511