Skip to content

Lisenssisopimuksen FAQ-vinkkejä parhaaseen tulokseen

26.01.2023

Innovaatioiden kaupallistaminen voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja erilaisin sopimusjärjestelyin. Ensimmäinen askel kaupallistamiseen on yrityksen IPR-omaisuuden suojaaminen joko rekisteröinnein tai sopimuksin. Suojatut innovaatiot, IP-oikeudet, voidaan kaupallistaa esimerkiksi lisensoimalla. Director of Kolster Legal Sanna Häikiö listaa vinkkejä lisenssisopimuksiin.

Lisenssisopimuksella lisenssinantaja luovuttaa lisenssinsaajalle lisenssin kohteeseen tietyn käyttöoikeuden korvausta vastaan siten, että omistusoikeudet kohteeseen säilyvät lisenssinantajalla. Lisensiointi voi olla koko yrityksen bisnesmalli tai keino laajentaa liiketoimintaa uusiin tuoteryhmiin tai esimerkiksi ulkomaille. Lisenssisopimuksella voidaan luovuttaa esimerkiksi tuotteen valmistamisoikeus, myyntioikeus tai jatkokehittämisoikeus.

Koska lisenssisopimus on yleensä pitkäaikainen ja vastavuoroinen yhteistyösuhde, hyvän ja luotettavan sopimuskumppanin valintaan kannattaa panostaa. Suosittelemme, että lisenssisopimuksen laatimisvaiheessa käytetään mahdollisuuksien mukaan sekä kaupallista, teknistä että juridista asiantuntija-apua kokonaisvaltaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Knoppeja lisenssisopimuksiin

  • Sopimuksessa on tärkeää määritellä tarkasti, mitä oikeuksia luovutetaan ja millä maantieteellisellä alueella. Lisenssi voidaan myöntää esimerkiksi tiettyyn rekisteröityyn oikeuteen (patentti, tavaramerkki), tekijänoikeudella suojattuun teokseen tai tapauskohtaisesti määriteltävään, ei-rekisteröitävään tietotaitoon tai osaamiseen.

  • Lisenssinsaajan oikeuksien laajuus vaikuttaa moniin muihin lisenssisopimuksen ehtoihin. Lisenssinsaaja voi saada eksklusiivisen lisenssin (sulkee pois kaikki muut lisenssinsaajat sekä lisenssinantajan); rinnakkaisen lisenssin (sulkee pois kaikki muut lisenssinsaajat, mutta sallii lisenssinantajan oman käytön) tai non-eksklusiivisen lisenssin (sallii muut lisenssinsaajat sekä lisenssinantajan oman käytön).

  • Lisenssimaksut, muut vastikkeet ja niiden perusteet sekä maksuaikataulut tulee määritellä yksiselitteisesti ja käytännöllisesti. Lisenssinantajalle voidaan antaa oikeus saada lisenssinsaajalta esimerkiksi myyntiraportteja rojaltien oikean määrän varmistamiseksi sekä oikeus tarkistaa lisenssinsaajan kirjanpito lisenssisopimuksen kohteen osalta.

  • Mikäli lisensoitavan teknologian jatkokehittäminen sallitaan, kuka omistaa mahdolliset uudet, lisenssinsaajan luomat IP-oikeudet, jotka on luotu käyttämällä lisenssinantajan oikeuksia?

  • Ovatko oikeudet alilisensoitavissa tai siirrettävissä? Onko lisenssinsaajalla oikeus lisensioida oma oikeutensa muille? Onko itse lisenssisopimus siirrettävissä?

  • Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanomis- ja/tai purkuehdot. On syytä sopia myös siitä, miten toimitaan lisenssisopimuksen päättymisen tai päättämisen yhteydessä, toisin sanoen mitä tapahtuu myymättömille tuotteille ja missä aikataulussa.

  • Oikeuksien loukkaus & riidanratkaisu. Mikäli lisenssisopimuksen kohteena olevia oikeuksia loukataan, miten loukkaustapaukset hoidetaan käytännössä? Mitä jos lisenssisopimuksen kohteena olevat oikeudet loukkaavat kolmannen oikeutta? Sopimukseen on syytä sisällyttää myös salassapitoa, sopimusrikkomuksia ja niiden seuraamuksia, riidanratkaisua sekä sovellettavaa lakia koskevat ehdot.

Miten eteenpäin lisenssisopimusten kanssa?

Onko sinulla tai yritykselläsi kysymyksiä kaupallistamiseen ja lisensointiin liittyen? Juridisista ja teknisistä asiantuntijoista koostuva tiimimme sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkostomme auttavat mielellään eteenpäin lisensoinnin polulla!

Blogi on julkaistu alun perin 30.4.2018

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Häikiö
Partner, Director, Kolster Legal, Counsel IP & Technology Law
sanna.haikio@kolster.com
+358 40 532 2511