Skip to content

Näin voit vaikuttaa tavaramerkin suojaamisen hintaan

13.09.2023

Tavaramerkin avulla yrityksen tuotteet ja palvelut voidaan erottaa markkinoilla muiden vastaavista. Tavaramerkki on myös olennainen osa brändin oikeudellista suojaa. Tavaramerkin maine, tunnettuus ja kaupallinen arvo kasvavat merkkiä käytettäessä, ja siitä voi muodostua arvokasta aineetonta omaisuutta.

Tavaramerkin suojausta harkitsevan kannattaa huomata seuraavat suojauksen kokonaiskustannuksiin vaikuttavat seikat.

Valitse suojattavat merkit huolellisesti

Brändin oikeudellinen suojaus tavaramerkkien avulla kannattaa suunnitella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Parhaaseen tulokseen päästään, kun jo brändin rakennusvaiheessa selvitetään, mitkä merkit kannattaa suojata ja miten suojauksessa on parasta edetä. Kustannuksia säästyy esimerkiksi, kun luovutaan sellaisista merkeistä, joiden erottamiskyky ei ole riittävä rekisteröintiä varten.

Panosta tavara- ja palveluluetteloon

Tavaramerkkihakemuksen tavara- ja palveluluettelo määrittää tavaramerkin suoja-alaa. Tavara- ja palveluluettelon tulee kattaa oman liiketoiminnan kannalta olennainen, ja sen laatimiseen on syytä panostaa. Tavara- ja palveluluettelon luokituksen kasvaessa myös viranomaiskulut kasvavat, kun tavaramerkkiä haetaan ja uudistetaan. Jos luokitus on tarpeettoman laaja, myös mahdollisten konfliktien riski lisääntyy. Jos taas tavaraluettelo jää vajaaksi, tarvitaan uusi tavaramerkkihakemus lisäsuojan saamiseksi.

Vältä lisäkustannuksia tavaramerkin haussa

Mahdolliset välipäätökset, joissa viranomaiset ilmoittavat esteistä hakemuksen hyväksymiselle, voivat aiheuttaa lisäkustannuksia tavaramerkkiä haettaessa. Suojattavan merkin erottamiskyvyn varmistaminen ennakkoon ja tavara- ja palveluluettelon oikeaoppinen laatiminen vähentävät riskiä välipäätöksiin. Virastot voivat lisäksi tutkia joko oma-aloitteisesti tai väitteiden välityksellä esiin tulleita aiempia oikeuksia rekisteröinnin esteinä, mistä voi aiheutua lisäkustannuksia hakemuksen jättämisen jälkeen. Tällaisten lisäkustannusten riskiä voi vähentää tutkimalla etukäteen mahdollisia esteitä.

Suojaa kansainvälisesti

Tavaramerkki on suositeltavaa suojata niissä maissa, joissa merkkiä käytetään tai aiotaan lähitulevaisuudessa käyttää liiketoiminnassa. Tavaramerkin suojauksen hintaan vaikuttaa tarvittavan suojauksen maantieteellinen laajuus. Kun brändille haetaan kansainvälistä suojaa, hakustrategian tekeminen ja oikeatahtinen eteneminen säästävät kustannuksia.

Yhteistyössä paikallisten tavaramerkkiasiamiesten kanssa pystytään tarvittaessa varmistamaan, että hakemus täyttää paikalliset erityisvaatimukset ja rekisteröinnit saadaan toteutettua onnistuneesti.

Hyödynnä tuet

Tavaramerkin rekisteröintikustannuksiin voi saada 1000 euroa tukea Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston, EUIPOn, hallinnoiman SME Fund -avustusohjelman kautta. EUIPO myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille taloudellista tukea, jolla voi kattaa rekisteröintiin liittyviä virastomaksuja esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksessa ja EUIPOssa. Kerromme tästä mahdollisuudesta mielellämme lisää.

Mitä tavaramerkkihakemus maksaa?

Tarjoamme tavaramerkkisuojaukseen eri laajuisia (Basic, Business ja Pro) palvelupaketteja asiakkaan tarpeen mukaisesti. Edullisin paketti hakemuksen vireille saattamiseksi Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa tai EUIPO:ssa maksaa 380 euroa.  Kokonaisvaltaisin paketti, joka sisältää esimerkiksi merkin ennakkotutkimuksen ja rekisteröitävyysarvioinnin ennen hakemuksen laatimista ja rekisteröidyn tavaramerkin valvontaa virastotietokannoissa rekisteröinnin jälkeen lähelle tulevien merkkien havaitsemiseksi, maksaa 950 euroa.

Tutustu tarkemmin hinnoitteluumme täältä.

Pakettihintoihin päälle tulevat tavaramerkkihakemusten virastomaksut, jotka vaihtelevat virastoittain. Esimerkiksi PRH:ssa tavaramerkkihakemuksen perusmaksu on 225 euroa ja EUIPO:ssa 850 euroa. Perusmaksu kattaa yhden tavaramerkkiluokan, ja mahdolliset lisäluokat maksavat erikseen.

Aloita maksuttomasti

Tavaramerkkiasiamiehemme avustavat mielellään brändisi suojauksessa. Laadimme rekisteröintihakemukset ammattitaitoisesti ja huolehdimme koko rekisteröintiprosessista puolestasi. Hoidamme tavaramerkkien rekisteröintiasiat suoraan virastojen kanssa Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja EUIPO:ssa ja muissa maissa yhteistyössä luotettavan kansainvälisen partneriverkostomme kanssa.

Otathan yhteyttä, niin käydään läpi suojaustarpeesi maksuttomassa ensitapaamisessa. 

OTA YHTEYTTÄ

Sini Petsalo
Associate Partner, Industrial Property Attorney, Licensed Trial Counsel, European Trade Mark and Design Attorney
sini.petsalo@kolster.com
+358 40 540 2505