Skip to content

Toimitko luovalla alalla? Nämä työsi tulokset sinun kannattaa suojata

03.03.2022

Tiesitkö, että vaikka tekijänoikeus syntyy automaattisesti, se ei välttämättä suojaa työtäsi riittävällä tavalla tai ollenkaan? Onneksi tekijänoikeuden lisäksi on olemassa myös useita muita immateriaalioikeuksia eli IPR:iä. Listasimme, millaista aineetonta omaisuutta eri luovilla aloilla tyypillisesti syntyy ja kuinka sitä voi suojata.

Luovilla aloilla mahdollisia arvokkaita ja suojan tarpeessa olevia kohteita ovat esimerkiksi taiteelliset ja kirjalliset teokset, tuotemallit, tuotenimet ja muut bränditunnukset, salassapidettävä tieto, keksinnöt sekä pelien, musiikki- ja mediatuotantojen ja innovatiivisten palvelukonseptien kaltaiset monisäikeisemmät tuotoskokonaisuudet.

Jos luovan työsi tuloksena syntyvä teos on riittävän omaperäinen, siihen syntyy automaattisesti tekijänoikeus. Aina näin ei kuitenkaan ole, tai tekijänoikeus ei muutoin riitä suojaamaan omia luomuksia jäljittelyltä tai kilpailulta. Jos haluat varmemman suojan, harkitse luovan työsi tuloksille rekisteröitävää suojaa, kuten mallioikeutta, tavaramerkkiä tai patenttia.

Huolellinen ja riittävän ajoissa toteutettu IPR-suojauksen suunnittelu on erityisen tärkeää, kun aiot kaupallistaa omia tuotteitasi, palveluasi tai brändiäsi ulkomailla. Esimerkiksi IPR-ennakkotutkimuksien avulla voit minimoida riskiä, että kohdemarkkinoilla on käytössä samankaltaisia tuotteita, nimiä tai brändejä, etkä tule vahingossa loukanneeksi muiden oikeuksia.

IPR-suojaukseen investoiminen on omiaan avaamaan ovea myös uudenlaisille ansaintamalleille, kuten lisensoinnille. Esimerkiksi muotoilijat voivat paitsi myydä asiakaskohtaisia suunnitteluprojektejaan myös lisensoida mallisuojattuja omia tuotemallejaan useammillekin asiakkaille ja useaan maahan kerralla.

Tästä tiivistetystä listasta voit tarkistaa, millaista aineetonta omaisuutta luovilla aloilla tyypillisesti syntyy ja kuinka sitä voi suojata:

Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehtuurin saralla IPR-suojan tarpeessa oleva kohde voi olla esimerkiksi valaisin- tai huonekalumalli, kiinteä sisustus tai jokin olennainen osa edellä mainituista. Niiden ulkomuotoa voi suojata ensisijaisesti mallisuojalla, ja kohteisiin sisältyviä teknisiä keksintöjä patentilla tai hyödyllisyysmallilla.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoiluprojekteissa työn arvokkaimmat tulokset ovat tavallisesti moniulotteisia muotoilun menetelmin tehtyjä ratkaisuja, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa asiakkaan tai tämän käyttäjäkunnan kanssa. Suojaa kaipaava aines voi olla myös sellaista tietoa tai osaamista tai sellaisia menetelmiä, joiden on tärkeää jäädä yritykseen projektien päättyessä. Siksi salassapito- ja yrityksen yhteistyö- ja sisäiset sopimusehdot on syytä laittaa kuntoon.

Teollinen muotoilu sekä vaate- ja tekstiilisuunnittelu

Tuotemuotoilussa ja digitaalisissa tuotteissa mallisuoja on avainasemassa. Tekijänoikeus kannattaa alan suunnittelu- ja tuotantoyritysten bisnesstrategisessa tarkastelussa mieltää täydentäväksi suojamuodoksi, ellei muulle ratkaisulle ole perusteltua syytä. Tuotemallien taustalla voi olla myös patentilla tai hyödyllisyysmallilla eli pikkupatentilla suojattavaa teknologiaa tai valmistusmenetelmiä.

Vaate- ja tekstiilisuunnittelussa alan yritysten erityinen haaste voi olla tuotemallien suuri määrä: kaiken suojaaminen mallisuojalla voi tulla liian kalliiksi suhteessa odotettaviin hyötyihin. Siksi yrityksen liiketoimintatavoitteet ja toimintaympäristön huomioiva IPR-strategia voi helpottaa päätöksentekoa ja riskinhallintaa. Yksi perinteinen täsmäratkaisu on tuotenimen suojaaminen tavaramerkein. Niitä voi käyttää yrityksen vaatemalleissa halutulla alueella ja erottaa siten tuotteet muuten identtisen näköisistä halpajäljitelmistä.

Musiikki ja AV-tuotanto

Yksittäisen tekijän luomaan sävellykseen tai videoteokseen syntyy herkästi tekijänoikeus. Tekijänoikeuspohjainen ansainta ja oikeuksien hallinnointi etenkin musiikin alalla on suhteellisen edistynyttä ja lisensointialueita on paljon, kuten näytökset, tallenteet, suoratoistopalvelut, sosiaalinen media, kampaamoissa soitettu musiikki ja viimeisimpänä orastavana alueena virtuaalimaailmat.

Tuotantojen kokoluokan kirjo voi ulottua yksittäisen artistin tai filmiporukan luomuksista mittavia investointeja edellyttäviin kansainvälisiin hankkeisiin oheistuotteineen. Artistibändeissä ja oheistuotteissa myös tavaramerkeillä on tärkeä rooli.

Kirjalliset teokset ja kuvataideteokset

Kirjallisuuden ja kuvataiteen teokset ovat tyypillisesti niin omaperäisiä, että tekijänoikeussuojaan voi luottaa esimerkiksi käyttötaiteen tuotteita herkemmin. Muun muassa digitaalisten alustojen ja sosiaalisen median sopimusehtoihin ja palvelukohtaisiin toimintoihin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota jo ennakkoon: alustojen käyttöehdot tai niiden käyttäjien luomat taiteilijoiden teoksia hyödyntävät uudet sisällöt voivat synnyttää mutkikkaitakin oikeuksien valvonta- ja puolustushaasteita.

Vaihtoehtoja luovan työn suojaamiseen

Mallioikeus suojaa tuotteen tai tuotteen osan ulkomuotoa. Edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen. Kiistatilanteissa mallin rekisteröinnillä voi helposti osoittaa, että vain itsellä on oikeus käyttää mallia kaupallisesti kyseisellä alueella. Jos rekisteröinti on tehty ajoissa, voi mittavakin alkava kiista parhaimmillaan kuivua kokoon hyvin nopeasti.

Tavaramerkki suojaa sekä tavaroiden että palveluiden tunnuksia, kuten tuotenimiä ja logoja. Se on uusittavissa ikuisesti mutta voimassa lähtökohtaisesti vain niissä tietyissä tavara- ja palveluluokissa, joihin se on rekisteröity. Tavaramerkkiä ei voi rekisteröidä varmuuden vuoksi varastoon pitkäksi ajaksi, sillä käyttämättä jääneen merkin voi menettää.

Patentti sekä pikkupatentti eli hyödyllisyysmalli suojaavat uudenlaisia ja keksinnöllisiä teknisiä ratkaisuja. Erityisesti teknologia-aloilla patentit ja niiden lisensointi eli käyttöoikeuksien myöntäminen muille voivat olla yrityksen elinehto.

Liikesalaisuuksina suojaa saavat suoraan lain nojalla taloudelliset ei-julkiset tiedot, joita on pidetty salassa. Lakisääteistä liikesalaisuussuojaa täydentäviä tärkeimpiä suojaelementtejä ovat salassapitosopimukset (NDA) ja yrityksen käytännön tietoturvatoimet.

Luovien alojen yritykset kehittävät jatkuvasti IP-suojaa tarvitsevaa omaisuutta. Kaikkea luovaa työtä ei kuitenkaan kannata rekisteröidä sokkona, vaan strateginen harkinta ajoituksen ja suojamuotojen valinnassa on avainasemassa yrityksen tulevaisuuden kannalta.

VARAA MAKSUTON KONSULTAATIO