Skip to content

”Oli mahtavaa tavata IPR-ammattilaisia kasvokkain”

22.03.2024

IPR-lainsäädäntöön on tulossa muutoksia niin Suomessa kuin maailmallakin. Kolsterin seminaari pureutui IPR:n muuttuvaan toimintaympäristöön. Se tarjosi osallistujille muun muassa ajatuksia IPR:ien kaupallistamiseen ja tietoa EU:n mallioikeusuudistuksesta.

Kolsterin Helsingissä 19. maaliskuuta järjestämä aamiaisseminaari IPR:n muuttuvasta toimintaympäristöstä kiinnosti IPR-alan asiantuntijoita. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa Suomen patenttilain uudistuksen nykytilaa ja EU:n mallioikeusuudistusta.

VTT:n IPR Sales Lead Kai-Erik Elers jakoi VTT:n näkökulmia innovaatioiden kaupallistamiseen. Puhujina olivat myös Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä ja Kolsterin omat asiantuntijat.

Kysyimme kolmelta seminaariin osallistuneelta, mikä merkitys IPR:llä on heidän työnantajilleen ja mitä seminaari tarjosi heille. 

Patent Officer Jussi Salo

Patent Officer Jussi Salo, ABB Oy Motors & Generators

Mikä merkitys IPR:llä on yrityksenne liiketoiminnalle?

IPR:llä on suuri merkitys ABB:n liiketoiminalle. IP-strategia vaihtelee liiketoiminnoittain defensiivisestä offensiiviseen. Useimmiten se on defensiivinen. Sähköteknisten investointituotteiden, eli esimerkiksi sähkömoottorien ja taajuusmuuttajien, tekniikka on melko kypsää ja keksinnöt ovat usein pieniä parannuksia olemassa olevaan tekniikkaan. 

R&D:n tuloksia pitää luonnollisesti suojata, samoin alihankintaketjuja, koska suurin osa ABB:n tuotannosta on kokoonpanoa. Käytämme innovaatioidemme suojaamiseen kaikkia IPR:n tarjoamia suojamuotoja, kuten patentointia ja mallisuojaa.

Millaiset näkymät liiketoiminnallanne on tällä hetkellä?

Suomessa ABB Oy teki vuonna 2023 hyvän tuloksen. Tänä vuonna liiketoiminta näyttää haasteellisemmalta ja kilpailu on kovaa. Kohtuullisen suuri osa liiketoiminnastamme on jälkisyklistä, mikä johtuu investointituotteiden myynnin, valmistuksen ja toimitusten vaatimasta ajasta, joka voi olla jopa pari vuotta.

Mitä Kolsterin seminaarista jäi päällimmäisenä mieleen?

Seminaareihin kannattaa aina osallistua, jos ne herättävät edes yhden hyvän ajatuksen. Emme ole toistaiseksi onnistuneet kaupallistamaan ABB:n suurten moottoreiden ja generaattoreiden liiketoiminnasta sellaista IPR:ää, jota emme itse käytä. VTT:n Kai-Erik Elersin puheenvuoro antoi muutaman ajatuksen, joista voi olla meille apua.

IP Manager Kirsi Hakkila

IP Manager Kirsi Hakkila, Helvar

Mikä merkitys IPR:llä on yrityksenne liiketoiminnalle?

Valaistusala on aktiivinen patentoinnissa. Patentointi ja muut immateriaalioikeudet turvaavat liiketoimintaamme ja auttavat tuomaan asiakkaillemme innovatiivisia ja heille lisäarvoa tuovia ratkaisuja.

Millaiset näkymät yrityksenne liiketoiminnalla on tällä hetkellä?

Näkymämme ovat hyvät. Helvar toimii monessa maassa, mikä tasaa suhdanteita. Valaistuksenohjauksen ja valaistusdatan käyttö älykkäiden rakennusten muiden toimintojen tukena on kasvussa. Valaistuksenohjaus tuo energiansäästöä ja lisää hyvinvointia, joten ratsastamme megatrendien harjalla.

Mitä Kolsterin seminaarista jäi päällimmäisenä mieleen?

VTT:n Kai-Erik Elersin puheenvuoro patenttien kaupallistamisesta oli mielenkiintoinen, ja juttelin hänen kanssaan vielä esityksen jälkeenkin. Sain uutta tietoa patenttien lisensoinnista Kiinassa ja patentoinnista Intiassa. Myös Suomen patenttilakityöryhmän kuulumiset olivat kiinnostavia, ja oli mukava kuulla, ettei yhteisöpatentin ylläpitomaksuja nostettu. 

Innovaatioasiamies Erik Niemelä

Innovaatioasiamies Erik Niemelä, Turun yliopisto

Mikä merkitys IPR:llä on yliopistollenne?

Immateriaalioikeudet ovat Turun yliopistolle tärkeä osa teknologiasiirrosta ja teknologian kaupallistamista. Eritysesti Business Finlandin rahoittamat ”research to business” -hankkeet mahdollistavat tutkijoille polun yrityksen perustamiseen, eli yliopistolta lähtöisin oleviin ns. spinout-yrityksiin.

Millaiset innovaatiotoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisen näkymät ovat tällä hetkellä?

Innovaatiotoiminta on osa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimustulosten siirto yrityksiin mahdollistaa niin uuden elinkeinotoiminnan kuin olemassa olevan elinkeinotoiminnan uusiutumisen. Tällä hetkellä yhtenä haasteena on rahoituksen löytäminen uusille yrityksille. Maailma on myllerryksen keskellä ja suhdanteet ja inflaatio syövät pääomaa, mikä heikentää sijoituksia uusiin yrityksiin – kuten spinouteihin.

Mitä Kolsterin seminaarista jäi päällimmäisenä mieleen? 

Oli mahtavaa tavata IPR-ammattilaisia kasvokkain. Puheenvuoroista jäi mieleen se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun esimerkiksi EU hyväksyi juuri mallioikeussääntelyn uudistuksen.

OTA YHTEYTTÄ