Skip to content

Patenttiasiamies on asiakkaan oikeuksien puolustaja ja tekniikan ammattilainen

06.09.2022

Raudanluja tekniikan ammattilainen, palvelu- ja myyntihenkinen kumppani ja jatkuvasti uutta omaksuva opiskelija. Sellainen on patenttiasiamies vuonna 2022, kirjoittaa Kolsterin patenttiasiamies Lassi Saarela.

Patenttiasiamiehen pääasiallinen tehtävä on laatia keksinnölle patenttihakemus, edistää sen käsittelyä patenttivirastossa ja saada keksinnölle myönnetty patentti. Patentin avulla voidaan estää kilpailijoita hyödyntämästä keksintöä ja täten varmistaa asiakkaalle paras mahdollinen keksinnöstä saatava hyöty.

Kun patentti on saatu, patenttiasiamiehen työ on tehty.

Näin oli ehkä joskus, vaan ei enää!

Tänä päivänä patenttiasiamies on asiakkaan IPR-kumppani. Yksittäisten patentointitoimeksiantojen sijaan hän pyrkii ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja IPR-tarpeita syvällisesti, jotta hän voi suositella sopivia toimenpiteitä ja suojausstrategioita asiakkaalle kokonaisvaltaisesti ja proaktiivisesti. Näin asiakas voi keskittää omat resurssinsa ydinosaamiseensa. Tämä vaatii patenttiasiamieheltä aiempaa enemmän ymmärrystä ja panostusta asiakkuuteen.

Vuonna 2022 patenttiasiamiehen tulee olla paitsi raudanluja tekniikan ammattilainen myös asiakkaan palvelu- ja myyntihenkinen kumppani, jatkuvasti uutta tietoa omaksuva opiskelija sekä nöyrä ja oman osaamisensa rajat tunnistava yksilö.

Aiemmin patenttitoimisto valittiin pitkälti maantieteellisen sijainnin perusteella, mutta koronapandemian myötä etätyöskentelyn ja -kokousten yleistyttyä sijainti ei ole enää yhtä merkittävä tekijä patenttiasiamiehen ja -toimiston valinnassa. Potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti, kun tapaamiset voidaan toteuttaa myös verkon välityksellä. Samalla kilpailu kuitenkin kovenee, minkä seurauksena myös asiakkaat vaativat aiempaa syvällisempää apua, osaamista ja IPR-kumppanuutta.

Palveluhenkisyys on patenttiasiamiehen ammatin ytimessä

Kiristyneessä kilpailuympäristössä pelkkä riman ylittäminen ei riitä. Patenttitoimistojen on erotuttava kilpailusta proaktiivisesti kehittämällä toimintaansa ja palvelutarjontaansa asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi ja asiakassuhteen syventämiseksi. Asiakkaan kokonaisvaltaisena IPR-kumppanina patenttiasiamiehen tärkeimpiä tehtäviä on tunnistaa ja tarjota jatkuvasti ajanmukaisia ja entistä parempia keinoja asiakkaan aineettoman omaisuuden suojaamiseksi ja optimoimiseksi. Kun ymmärrän asiakkaan liiketoiminnan kokonaisuuden, voin katsoa hänen kanssaan myös pitkälle eteenpäin ja ennakoida tulevia tarpeita.

Nykyisessä liikemaailmassa asiakaskeskeisyys, palveluhenkisyys ja ennen kaikkea yhteistyö ovat kaiken toiminnan keskiössä, eikä pelkällä toimeksiantojen sokealla noudattamisella saavuteta kehitystä. Patenttiasiamiehen työssä tarvitaankin teknillisen koulutuksen ja osaamisen lisäksi ihmisläheisyyttä, palveluhenkisyyttä ja aitoa kiinnostusta asiakkaita kohtaan.

Teknologiaosaamisen tarve vain lisääntyy patenttiasiamiehellä

Itse halusin aikoinaan patenttiasiamieheksi nimenomaan siksi, että olen kiinnostunut laaja-alaisesti uusista teknologioista, taloudesta ja siitä, miten patenteilla voi tehdä rahaa. Erityisen hienoa työssäni on, että näen joka päivä jotain täysin uutta, mikä ei ole vielä maailmalla tunnettua. On aina yhtä hienoa nähdä, kun kyseiset keksinnöt onnistutaan suojaamaan ja liiketoimintaa edistetään näin IPR:n keinoin.

Tulevaisuudessa asiakkaan liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen on aina vain tärkeämpää. Kun ymmärrän yrityksen toimintaa muutenkin kuin yksittäisten keksintöjen tasolla, pystyn auttamaan yrityksen aineettomien oikeuksien suojaamisessa entistä laajemmin ja keskitetymmin.

Liiketoiminnallisen ymmärryksen lisäksi tässä työssä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän laajaa teknologiaosaamista. IoT, ohjelmistot ja muu tietotekniikka leimaavat vahvasti uusia keksintöjä, ja yhä useammin monet yksinkertaisetkin keksinnöt sisältävät jonkinlaista tietotekniikkaa. Parasta patenttiasiamiehen työssäni onkin, että pystyn koko ajan päivittämään omaa osaamistani, kun seuraan teknologian kehittymistä ja uusiempien keksintöjen toimintaperiaatteita.

OTA YHTEYTTÄ

Lassi Saarela
Patent Attorney
lassi.saarela@kolster.com
+358 50 348 9041